*
Σελίδες: 1 ... 581582583584585 ... 610

Σημαντικές ειδήσεις

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Αβθμιας 2018

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 4596. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 551 (ποσοστό 11,99 %).

Καλλιτεχνικά Σχολεία - Ωρομίσθιοι - Προσωρινός Πίνακας

Καλλιτεχνικά Σχολεία - Ωρομίσθιοι - Προσωρινός Πίνακας

Ανανεώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών ΣΜΕΑ


Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής ( ΣΜΕΑ ) (Τελευταία ενημέρωση: 21-8-2008) 

Δήλωση Προτιμήσεων Υποψηφίων Αναπληρωτών Εκπ. Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Δήλωση Προτιμήσεων Υποψηφίων Αναπληρωτών Εκπ. Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 
Η αίτηση-δήλωση προτίμησης πρέπει να υποβληθεί από 22 Αυγούστου μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2009

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες Θράκης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες Θράκης

Πρόσκληση για Αιτήσεις στην ΠΔΣ σχολικού έτους 08-09


Πρόσκληση για Αιτήσεις στην ΠΔΣ σχολικού έτους 08-09

Ανανεώθηκαν οι πίνακες προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων

Ανανεώθηκαν οι πίνακες προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων (Τελευταία ενημέρωση: 13-8-2008)

ΠΕΑΩΚ ΓΠ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ - « Καλύτερες ημέρες για 40 περίπου Ωρομίσθιους Καθηγητές Γενικής Παιδείας στα ΤΕΕ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.»

" Σύμφωνα με τη στατιστική έρευνα, 40 περίπου συνάδελφοί μας στα ΤΕΕ ΤΟΥ ΟΑΕΔ έχουν διοριστεί στα σχολεία του ΥΠΕΠΘ, γεγονός που μειώνει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που πεταχτήκαμε στο δρόμο με νόμο υπαιτιότητας ΥΠΕΠΘ, στους 256."

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας

"Ξ— ΟƒΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½ή ΞΌέρα έχΡι Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ·ΟΟ…Ο‡ΞΈΞ΅ί Ο‰Ο‚ Ξ Ξ±Ξ³ΞΊόσμια Ξ—ΞΌέρα ΝΡολαίας  ΞΌΞ΅ στόχο την Ξ±Ξ½άδΡιξη των προβλημάτων που αντιμΡτωπίΞΆΞΏΟ…Ξ½ ΞΏΞΉ Ξ½έΞΏΞΉ σΡ όλο τον πλανήτη. Ξ¦έτος ιδιαίτΡρη έμφαση στον Ρορτασμό της 12Ξ·Ο‚ Αυγούστου Ξ΄ίνΡται στην Ρυαισθητοποίηση της νΡολαίΞ±Ο‚ Ξ³ΞΉΞ± την προστασίΞ± του πΡριβάλλοντος ΞΊΞ±ΞΉ τις κλιματικέΟ‚ αλλαγέΟ‚. "

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.)

Πρόσκληση Ρκδήλωσης Ρνδιαφέροντος Ξ³ΞΉΞ± τη στΡλέχωση των ΓραφΡίων Ξ£ύνδΡσης ΞΌΞ΅ την Ξ‘Ξ³ΞΏΟά Ξ•ΟΞ³Ξ±ΟƒίΞ±Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ ΕπαγγΡλματικού Προσανατολισμού (ΓΑΑ.Ξ£Ξ₯.)

Πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

Ξ Ξ»ήρωση ΞΈέσης Ξ₯Ο€ΞΏΞ΄ΞΉΞ΅Ο…ΞΈΟ…Ξ½Ο„ή Ξ”Ξ΅Ο…Ο„Ξ΅ΟΞΏΞ²άΞΈΞΌΞΉΞ±Ο‚ Εκπ/σης του ΣχολΡίΞΏΟ… ΕυρωπαϊΞΊήΟ‚ ΠαιδΡίΞ±Ο‚ ΗρακλΡίΞΏΟ… Κρήτης

Αποσπάσεις και Ανακλήσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε Γραφεία και Διευθύνσεις (β’ φάση)


Αποσπάσεις και Ανακλήσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Γραφεία και Διευθύνσεις (β’ φάση)


Ανανεώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών ΣΜΕΑ


Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής ( ΣΜΕΑ ) (Τελευταία ενημέρωση: 11-8-2008)

ΠΕΑΕ - Τέλος Ιανουαρίου - αρχές Φεβρουαρίου ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Ο ΞΊ. Ξ’έΞ·Ο‚ Ξ΄ήλωσΡ ότι ΞΌάλλον Ξ΅ίΞ½Ξ±ΞΉ Ξ±Ξ΄ύνατη Ξ· Ξ΄ΞΉΞ΅ΞΎΞ±Ξ³Ο‰Ξ³ή Ο„ΞΏΟ… διαγωνισμού ΑΣΕΠ ΡντόΟ‚ του 2008 ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ πιθανέΟ‚ ημΡρομηνίΡς Ξ΅ίΞ½Ξ±ΞΉ το Ο„έλος ΙανουαρίΞΏΟ… – αρχέΟ‚ ΦΡβρουαρίΞΏΟ….

Ανανεώθηκαν οι πίνακες προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων

ΑνανΡώΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΞΏΞΉ Ο€ίνακΡς προϋπηρΡσίΞ±Ο‚ αναπληρωτώΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ωρομισθίων (΀ΡλΡυταίΞ± Ρνημέρωση: 8-8-2008)

Πρόσκληση Δηλώσεων Προτίμησης για ΠΕ30 και ΠΕ23 και αξιολογικοί πίνακες

Πρόσκληση ΔηλώσΡων Προτίμησης Ξ³ΞΉΞ± Ξ Ξ•30 ΞΊΞ±ΞΉ Ξ Ξ•23 ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊΞΏί Ο€ίνακΡς
Οι Ξ±ΞΉΟ„ήσΡις τοποθέτησης ΞΈΞ± πρέπΡι Ξ΅ίτΡ Ξ½Ξ± σταλούΞ½ ΞΌΞ΅ φαξ (210 3442193), Ξ΅ίτΡ Ξ½Ξ± κατατΡθούΞ½ αυτοπροσώπως στη ΔιΡύθυνση ΕιδικήΟ‚ ΑγωγήΟ‚ (ΑνδρέΞ± ΠαπανδρέΞΏΟ… 37, Μαρούσι, γραφΡίΞΏ 1069, 1ΞΏΟ‚ όροφος )Ξ±Ο€ό 8/8/2008-18/8/2008.
Σελίδες: 1 ... 581582583584585 ... 610
112 επισκέπτες, 5 χρήστες, 117 συνολικά
Daira, s93060, faniola09, billy23, nikolopol

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Εκείνος που μπορεί πράττει. Εκείνος που δεν μπορεί διδάσκει. - Τζορτζ Μπέρναρντ Σο (συγγραφέας)

Pde.gr, © 2005 - 2018

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 28070
  • Τελευταία: cfu
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 949467
  • Σύνολο θεμάτων: 16556
  • Σε σύνδεση σήμερα: 165
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 5
Επισκέπτες: 112
Σύνολο: 117

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.218 δευτερόλεπτα. 22 ερωτήματα.