*
Σελίδες: 1 ... 583584585586587 ... 611

Σημαντικές ειδήσεις

Προσλήψεις 234 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών (ΖΕΠ)

Ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 26 έως και την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Το Σχέδιο Νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Τέλος στην απειλή της τιμωρητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με την κατάργηση του ΠΔ 152 και στο ασφυκτικό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης με την κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του ν. 3848/2010

Προσλήψεις 121 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου στη Β/θμια Εκπαίδευση

Ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 έως και την Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Ανανεώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών ΣΜΕΑ


Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής ( ΣΜΕΑ ) (Τελευταία ενημέρωση: 11-8-2008)

ΠΕΑΕ - Τέλος Ιανουαρίου - αρχές Φεβρουαρίου ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Ο ΞΊ. Ξ’έΞ·Ο‚ Ξ΄ήλωσΡ ότι ΞΌάλλον Ξ΅ίΞ½Ξ±ΞΉ Ξ±Ξ΄ύνατη Ξ· Ξ΄ΞΉΞ΅ΞΎΞ±Ξ³Ο‰Ξ³ή Ο„ΞΏΟ… διαγωνισμού ΑΣΕΠ ΡντόΟ‚ του 2008 ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ πιθανέΟ‚ ημΡρομηνίΡς Ξ΅ίΞ½Ξ±ΞΉ το Ο„έλος ΙανουαρίΞΏΟ… – αρχέΟ‚ ΦΡβρουαρίΞΏΟ….

Ανανεώθηκαν οι πίνακες προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων

ΑνανΡώΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΞΏΞΉ Ο€ίνακΡς προϋπηρΡσίΞ±Ο‚ αναπληρωτώΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ωρομισθίων (΀ΡλΡυταίΞ± Ρνημέρωση: 8-8-2008)

Πρόσκληση Δηλώσεων Προτίμησης για ΠΕ30 και ΠΕ23 και αξιολογικοί πίνακες

Πρόσκληση ΔηλώσΡων Προτίμησης Ξ³ΞΉΞ± Ξ Ξ•30 ΞΊΞ±ΞΉ Ξ Ξ•23 ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊΞΏί Ο€ίνακΡς
Οι Ξ±ΞΉΟ„ήσΡις τοποθέτησης ΞΈΞ± πρέπΡι Ξ΅ίτΡ Ξ½Ξ± σταλούΞ½ ΞΌΞ΅ φαξ (210 3442193), Ξ΅ίτΡ Ξ½Ξ± κατατΡθούΞ½ αυτοπροσώπως στη ΔιΡύθυνση ΕιδικήΟ‚ ΑγωγήΟ‚ (ΑνδρέΞ± ΠαπανδρέΞΏΟ… 37, Μαρούσι, γραφΡίΞΏ 1069, 1ΞΏΟ‚ όροφος )Ξ±Ο€ό 8/8/2008-18/8/2008.

Ανανεώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών ΣΜΕΑ

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής ( ΣΜΕΑ ) (Τελευταία ενημέρωση: 8-8-2008)

Παραιτήσεις και απολύσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν. 3687/2008)


Παραιτήσεις και απολύσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν. 3687/2008)

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής - Υποβολή Ενστάσεων Υποψηφίων Εκπαιδευτικών - ΣΜΕΑ

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής ( ΣΜΕΑ ) (Τελευταία ενημέρωση: 7-8-2008)
Υποβολή Ενστάσεων Υποψηφίων Εκπαιδευτικών - ΣΜΕΑ

Πίνακας Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ.-Κενά-Δήλωση Προτίμησης

Πίνακας Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ.-Κενά-Δήλωση Προτίμησης
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης-δήλωσης προτίμησης ορίζεται από 8-8-2008 έως και 22-8-2008.

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης ωρομισθίων εκπαιδευτών ΣΔΕ


ΠροσωρινόΟ‚ Ο€ίΞ½Ξ±ΞΊΞ±Ο‚ μοριοδότησης ωρομισθίων ΡκπαιδΡυτώΞ½ ΣχολΡίων ΔΡύτΡρης ΕυκαιρίΞ±Ο‚

Ανανεώθηκαν οι πίνακες προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων


ΑνανΡώΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΞΏΞΉ Ο€ίνακΡς προϋπηρΡσίΞ±Ο‚ αναπληρωτώΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ωρομισθίων (΀ΡλΡυταίΞ± Ρνημέρωση: 7-8-2008)

Ανανεώθηκαν οι πίνακες προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων


Ανανεώθηκαν οι πίνακες προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών ΔΕ, Αναπληρωτών ΔΕ μηδενικής προϋπηρεσίας και Πίνακες Κατάταξης Ωρομισθίων ανά Περιφέρεια
(Τελευταία ενημέρωση: 6-8-2008)

Επίσης:
Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο (Τελευταία ενημέρωση: 6-8-2008)
Πίνακας Κατάταξης Ωρομισθίων Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο (Τελευταία ενημέρωση: 6-8-2008)
Πίνακες Κατάταξης Ολοημέρων ανά διδακτικό αντικείμενο και Περιφέρεια (Τελευταία ενημέρωση: 6-8-2008)

Συμπληρωματική Εγκύκλιος Πρόσκλησης Αναπληρωτών Κλάδου Δασκάλων ΠΕ70

Συμπληρωματική Εγκύκλιος Πρόσκλησης Αναπληρωτών Κλάδου Δασκάλων ΠΕ70

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2008-2009, να προσέλθουν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους εν λόγω πίνακες από 21-8-2008 μέχρι 27-8-2008

Διορισμοί Πολυτέκνων ΠΕ και ΔΕ 2008-2009


Διορισμοί Πολυτέκνων ΠΕ και ΔΕ 2008-2009 - Δείτε όλα τα ονόματα.
Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες διορίζονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 21 έως και 25 Αυγούστου 2008

Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σχολικού έτους 2008-2009

Β Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η πραγματοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής ΕπιμόρφωσηςΒ  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2008-2009.

Ανανεώθηκαν οι πίνακες προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων

Ανανεώθηκαν οι πίνακες προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων
Σελίδες: 1 ... 583584585586587 ... 611
81 επισκέπτες, 3 χρήστες, 84 συνολικά
founes, loulou, JimP

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Η Παιδεία είναι η ασφαλής κιβωτός του βίου και έξω από αυτή υπάρχει ο μόνιμος κατακλυσμός. - ’γνωστος

Pde.gr, © 2005 - 2018

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 28110
  • Τελευταία: vicky6
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 950756
  • Σύνολο θεμάτων: 16599
  • Σε σύνδεση σήμερα: 188
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 3
Επισκέπτες: 81
Σύνολο: 84

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.193 δευτερόλεπτα. 22 ερωτήματα.