*
Σελίδες: 1 ... 592593594595596 ... 612

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. και Π.Ε σε Τ.Ε.Ι. - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι. 2008


Ανακοινώθηκαν οι  Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. και Π.Ε σε Τ.Ε.Ι. - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι. 2008

Δείτε όλα τα Ονόματα

Δελτίο Τύπου της ΠΕΑΕ μετά την ανακοίνωση της ύλης των φιλολόγων

" Στις 3/6/08 η ύλη των φιλολόγων δημοσιεύτηκε και υπήρξε ενδεικτική μείωση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Παρόλα αυτά, δε θα πούμε και ευχαριστώ. Δε θα ευχαριστήσουμε όσους μας κοροϊδεύουν τόσα χρόνια και μέσα από τα γραφεία τους παίζουν με τις τύχες μας."

Εξεταστέα Ύλη ΑΣΕΠ Κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων


Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β ανακοινώθηκε Β η εξεταστέα ύλη του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τον κλάδο ΠΕ02 Β ΦιλολόγωνΒ 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους αποφοίτους Λυκείου και τους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων 2008

Ημερήσια Γενικά Λύκεια

03-06-08 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας για όλες τις κατευθύνσεις

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις!

Διευκρινίσεις για Εγκυκλίους Αναπληρωτών - Ωρομισθίων


ΔιΡυκρινίσΡις Ξ³ΞΉΞ± ΕγκυκλίΞΏΟ…Ο‚ ΑναπληρωτώΞ½ - Ωρομισθίων

Αξιολογικοί Πίνακες για Απόσπαση στο Εξωτερικό 2008-2009


Αξιολογικοί Πίνακες για Απόσπαση στο Εξωτερικό 2008-2009 

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Αναπληρωτών και Ωρομισθίων


"παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008"

Ανοιχτή Επιστολή προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ΥΠΕΠΘ και το ΑΣΕΠ

..." ΜΡ μΡγάλη ανησυχίΞ± παρακολουθούΞΌΞ΅ τις τΡλΡυταίΡς ΞΌέρΡς, τη φιλολογίΞ± Ξ³ύρω Ξ±Ο€ό τη Ξ΄ΞΉΞ±ΟΟΞΏή Ο„Ξ·Ο‚ ύλης του ΡπικΡίμΡνου διαγωνισμού των ΡκπαιδΡυτικώΞ½ του ΑΣΕΠ, Ξ³ΞΉΞ± τον ΞΊΞ»άδο των φιλολόγων (Ξ Ξ•02). Κι Ξ±Ο…Ο„ό Ξ³ΞΉΞ±Ο„ί Ο€έρα Ξ±Ο€ό το Ξ·ΞΈΞΉΞΊήΟ‚, Ξ±Ξ»Ξ»ά ΞΊΞ±ΞΉ αξιοκρατικήΟ‚ Ο„άΞΎΞ·Ο‚ Ρρώτημα του αδιάβλητου του διαγωνισμού, το οποίΞΏ κλονί΢Ρται Ξ±Ο€ό Ο„έτοιου Ξ΅ίδους πΡριστατικά, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊύπτΡι ΞΊΞ±ΞΉ το ΞΌΞ΅ίΞΆΞΏΞ½ Ρρώτημα της ΡπιστημονικήΟ‚ ΞΏΟ…ΟƒίΞ±Ο‚ του"

Υπόμνημα της ΠΕΑΕ για την ύλη του ΑΣΕΠ

"Ζητάμε από όλους τους αρμόδιους φορείς την ουσιαστική μείωση της ύλης, καθώς και τον προσδιορισμό της μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια."

Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Δημήτρη Πλατή σχετικά με τη διεξαγωγή των Γενικών Εξετάσεων

"Β Ξ•ίμαστΡ, λοιπόΞ½, πΡρίπου στο ΞΌέσο προς το Ο„έλος των ΡξΡτάσΡων. Ξ˜Ο…ΞΌίΞΆΟ‰ ότι ΞΏΞΉ ΓΡνικέΟ‚ ΕξΡτάσΡις των ΗμΡρησίων Ξ±Ξ»Ξ»ά ΞΊΞ±ΞΉ των ΕσπΡρινώΞ½ Ξ»ήΞ³ΞΏΟ…Ξ½ την ΡρχόμΡνη ΀ρίτη. ΀ην ΡρχόμΡνη ΔΡυτέρα το βράδυ Β Ξ»ήΞ³ΞΏΟ…Ξ½ τα Ξ•ΟƒΟ€Ξ΅ΟΞΉΞ½ά ΞΊΞ±ΞΉ την ΀ρίτη το Ο€ΟΟ‰ί Ο„Ξ± ΗμΡρήσια Ξ›ύκΡια. Ευχαριστώ Ο€άρα πολύ."

Δελτίο τύπου της ΠΕΑΕ για την ανακοίνωση της ύλης του επικείμενου διαγωνισμού ΑΣΕΠ

"ΈΟ€Ξ΅ΞΉΟ„Ξ± Ξ±Ο€ό τη Ο‡ΞΈΞ΅ΟƒΞΉΞ½ή ΟƒΟ…Ξ½άντηση μΡλώΞ½ του Ξ”.Ξ£. της Ξ .Ξ•.Ξ‘.Ξ•. ΞΌΞ΅ τον ΞΊ. ΞšΞΏΟ…Ο„ΟΞΏΟ…ΞΌάΞ½ΞΏ, Ξ΄ΞΉΞ΅Ο…ΞΈΟ…Ξ½Ο„ή Ξ“Ξ΅Ξ½ΞΉΞΊήΟ‚ ΔιΡύθυνσης ΠρωτοβάΞΈΞΌΞΉΞ±Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ ΔΡυτΡροβάΞΈΞΌΞΉΞ±Ο‚ Διοίκησης του Ξ₯Ξ .Ξ•.Ξ .Θ., ΡξασφαλίσαμΡ διαβΡβαιώσΡις Ο€Ξ΅Οί Ξ΅Ο€Ξ±Ξ½Ξ΅ΞΎέτασης της ύλης στον ΞΊΞ»άδο των φιλολόγων Ξ±Ο€ό πλΡυράΟ‚ Ξ₯πουργΡίΞΏΟ…, στην κατΡύθυνση της ΞΌΞ΅ίωσης του όΞ³ΞΊΞΏΟ… της ΞΊΞ±ΞΉ της αποσαφήΞ½ΞΉΟƒήΟ‚ της. ΜένΡι φυσικά, Ξ½Ξ± δούΞΌΞ΅ τις διαβΡβαιώσΡις Ξ½Ξ± Ξ³ίνονται πράΞΎΞ·, ΞΌΞ΅ γΡνναίΡς πΡρικοπέΟ‚ ΞΊΞ±ΞΉ ορισμό των σχολικώΞ½ Ξ²ΞΉΞ²Ξ»ίων ως των ΡξΡτα΢όμΡνων ΡγχΡιριδίων."

Εξεταστέα Ύλη για τον ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Γραφεία, τις Διευθύνσεις και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας


Ανακοινώθηκαν οι Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Γραφεία, τις Διευθύνσεις και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας

Δείτε όλα τα Ονόματα

Δελτίο τύπου της ΠΕΑΕ μετά τη συνάντηση με τον κ. Κουτρουμάνο

..."Επιπλέον, συζητήθηκε το θέμα της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για το οποίο ενημερωθήκαμε ότι το ΥΠΕΠΘ προσανατολίζεται στα τέλη Νοέμβρη, για τον τρόπο πρόσληψης εκπαιδευτικών στην ΠΔΣ, όπου και διατυπώσαμε το αίτημά μας να γίνονται οι προσλήψεις μέσω ενιαίου πίνακα και όχι μέσω των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας και των διευθυντών, προκειμένου να μην αναπτύσσονται πελατειακές σχέσεις, καθώς και για το ζήτημα της έγκαιρης και καθολικής πρόσληψης των αναπληρωτών από την αρχή της χρονιάς... "
Σελίδες: 1 ... 592593594595596 ... 612
180 επισκέπτες, 4 χρήστες, 184 συνολικά
Bigbrother, pepita, vikoulaki, premnt017

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Σέβομαι την πίστη, ωστόσο η αμφιβολία είναι αυτή που σου εξασφαλίζει τη μόρφωση. - Γουίλσον Μίζνερ (θεατρικός συγγραφέας)

Pde.gr, © 2005 - 2018

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 28147
  • Τελευταία: elsa123
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 951618
  • Σύνολο θεμάτων: 16620
  • Σε σύνδεση σήμερα: 213
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 4
Επισκέπτες: 180
Σύνολο: 184

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.276 δευτερόλεπτα. 22 ερωτήματα.