*
Σελίδες: 1 ... 593594595596597 ... 611

Σημαντικές ειδήσεις

Προσλήψεις 234 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών (ΖΕΠ)

Ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 26 έως και την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Το Σχέδιο Νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Τέλος στην απειλή της τιμωρητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με την κατάργηση του ΠΔ 152 και στο ασφυκτικό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης με την κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του ν. 3848/2010

Προσλήψεις 121 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου στη Β/θμια Εκπαίδευση

Ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 έως και την Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Πίνακας Δυσπρόσιτων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας


Πίνακας Δυσπρόσιτων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας

Δηλώσεις του Υφ. Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου μετά τα εγκαίνια του νέου διδακτηρίου του ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου


..."Σε ό,τι αφορά τον εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως είπα και στην ομιλία μου ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα προμηθείας εργαστηρίων για τα ΕΠΑΛ της χώρας και τις ΕΠΑΣ, το οποίο φθάνει στα 70 εκατομμύρια ευρώ."

Ομιλία του Υπ.Ε.Π.Θ. κ. Ε. Στυλιανίδη κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του αναθεωρητέου άρθρου 16 του Συντάγματος στη Βουλή


"
Β 
Επίσης, σΡ Ξ»ίγΡς ΞΌέρΡς καταθέτουμΡ το Ξ½έΞΏ Ξ½όΞΌΞΏ Ξ³ΞΉΞ± τα μΡταπτυχιακά, που συμβάλλΡι στην Ρναρμόνιση των πανΡπιστημίων ΞΊΞ±ΞΉ των ΀ΕΙ ΞΊΞ±ΞΉ στην ΟƒύΞ½Ξ΄Ξ΅Οƒή Ο„ΞΏΟ…Ο‚ ΞΌΞ΅ την Ξ±Ξ³ΞΏΟά Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟƒίΞ±Ο‚, θΡσμοθΡτώντας τη ΞΈέσπιση διδάκτρων Ξ³ΞΉΞ± όποιο πανΡπιστήΞΌΞΉΞΏ το ΡπιθυμΡί."

Καλλιστώ-Νέα απόφαση και οδηγός οικονομικής διαχείρισης

ΑνακοινώΞΈΞ·ΞΊΞ΅ Ξ½έΞ± Ξ±Ο€όφαση Ξ³ΞΉΞ± τις πΡριβαλλοντικέΟ‚ ΡπισκέΟˆΞ΅ΞΉΟ‚ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏ ΟδηγόΟ‚ ΟικονομικήΟ‚ ΔιαχΡίρισης Ξ₯ποέργου 4.

Υπενθύμιση προγράμματος των απολυτηρίων εξετάσεων και των εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Ξ₯πΡνθύμιση προγράμματος των απολυτηρίων ΡξΡτάσΡων ΞΊΞ±ΞΉ των ΡξΡτάσΡων Ξ³ΞΉΞ± Ξ΅ΞΉΟƒΞ±Ξ³Ο‰Ξ³ή ΟƒΟ„Ξ·Ξ½ ΀ριτοβάΞΈΞΌΞΉΞ± ΡκπαίδΡυση.

Η Αισθητική Αγωγή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας


Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της Αισθητικής Αγωγής για το σύγχρονο σχολείο υποστηρίζει κάθε προσπάθεια σαν τη σημερινή, ενθαρρύνει τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα αισθητικής αγωγής και προτίθεται να αυξήσει τον αριθμό των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το θεσμό των σχολείων Β’ Ευκαιρίας και της διά βίου μάθηση.

Ομιλία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη κατά την επίσημη παρουσίαση του σήματος του Υπουργείου


" Η πολιτική του «Έξυπνου Σχολείου» συμπεριλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, των εκπαιδευτικών λειτουργιών και της εκπαιδευτικής καθημερινότητας.
« Έξυπνο Σχολείο» σημαίνει: Επένδυση στο δάσκαλο και στον καθηγητή με προγράμματα ουσιαστικής εισαγωγικής και δια βίου επιμόρφωσης."

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ωρομισθίων της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.


Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ωρομισθίων στης  Σιβιτανίδειο Σχολή.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία 11 ημερών από 9/5/2008 έως και 19/5/2008

Εγκύκλιος αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 2008-2009


Εγκύκλιος αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 2008-2009

Σημεία χαιρετισμού Α Λυκουρέντζου στο 8ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ


«Στα νέα διδακτικά πακέτα που εντάχθηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία το Σεπτέμβριο του 2006, επιμορφώθηκαν περίπου 84.000 εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ στα διδακτικά πακέτα που εντάχθηκαν στην εκπαίδευση το Σεπτέμβριο του 2007, επιμορφώθηκαν περίπου 93.000 εκπαιδευτικοί.».

Οι θέσεις της ΟΛΜΕ για το σχέδιο νό΅ου για την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των ατό΅ων ΅ε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.


..."όσοι Β΅έχρι Οƒή¡Ρρα Ρργά΢ονται στην Ξ•ΞΉΞ΄ΞΉΞΊή Ξ‘Ξ³Ο‰Ξ³ή Β΅Ξ΅ οποιαδήποτΡ σχέση ΡργασίΞ±Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ έχουν Ο€ΟΞΏΟƒΞ»Ξ·Ο†ΞΈΞ΅ί Β΅Ξ΅ Ξ±Ο…Ο„ό το προσόΞ½Β  Ξ½Ξ± συνΡχίσουν Ξ½Ξ± Ρργά΢ονται. Οι Ξ΅ΞΊΟ€Ξ±ΞΉΞ΄Ξ΅Ο…Ο„ΞΉΞΊΞΏί Ο€ΞΏΟ… ήδη Ρργά΢ονται στην Ξ•ΞΉΞ΄ΞΉΞΊή Ξ‘Ξ³Ο‰Ξ³ή Ξ½Ξ± ¡ην ΡνταχθούΞ½ σΡ διαδικασίΡς ΡπιλογήΟ‚."

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εκπαιδευτών - Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ξ³ΞΉΞ± την ΠρόΟƒΞ»Ξ·ΟˆΞ· ΕκπαιδΡυτώΞ½ - Ξ άντΡιο ΠανΡπιστήΞΌΞΉΞΏ

Ιθ Φάση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών ΠΕ60


Ιθ Φάση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών ΠΕ60

ΚΑ Φάση Αναπληρωτών Δασκάλων ΠΕ70


ΚΑ Φάση Αναπληρωτών Δασκάλων ΠΕ70

Ανανεώθηκαν οι πίνακες προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων (06/05/2008)


Ανανεώθηκαν οι πίνακες προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων (06/05/2008)
Σελίδες: 1 ... 593594595596597 ... 611
83 επισκέπτες, 3 χρήστες, 86 συνολικά
founes, loulou, JimP

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Είμαι πάντα έτοιμος να μάθω, αν και δεν μου αρέσει πάντα να διδάσκομαι. - Γουίνστον Τσόρτσιλ (πρωθυπουργός της Αγγλίας)

Pde.gr, © 2005 - 2018

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 28110
  • Τελευταία: vicky6
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 950756
  • Σύνολο θεμάτων: 16599
  • Σε σύνδεση σήμερα: 188
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 3
Επισκέπτες: 83
Σύνολο: 86

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.185 δευτερόλεπτα. 23 ερωτήματα.