*

Αποστολέας Θέμα: Σιβιτανίδειος σχολή  (Αναγνώστηκε 173578 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Dr_Michael

 • Ιδρυτής του PDE
 • Administrator
 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 1749
 • Φύλο: Άντρας
 • ΠΕ 20
  • Προφίλ
  • Galop & e-vote
Σιβιτανίδειος σχολή
« στις: Ιούνιος 08, 2006, 12:42:16 μμ »
Αιτήσεις αναπληρωτών- ωρομισθίων στη Σιβιτανίδειο

από 5-13/06/2006


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151
176 10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 4815528


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΗΣ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

 

 

Η Σιβιτανίδειος Σχολή προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε εκπαιδευτικό προσωπικό (προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων) για το σχολικό έτος 2006-2007, προκηρύσσει την κάλυψη των παρακάτω θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα για ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων ή εργαστηριακών ασκήσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 128/ 12-05-06 απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και τις Δ2/10383/18012/4-6-96 (ΦΕΚ 445/τ.β’/13-6-96) και Φ484/62/Γ2/4877/30-11-90 (ΦΕΚ 797/τ.β’/20-12-90) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας καθώς και τις σχετικές ειδικές διατάξεις που διέπουν το Σιβιτανίδειο Ίδρυμα σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1566/85.


1. ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ) ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.
1.1 Κλάδος ΠΕ01-Θεολόγων
1.2 Κλάδος ΠΕ02 - Φιλολόγων
1.3 Κλάδος ΠΕ03 - Μαθηματικών
1.4 Κλάδος ΠΕ04 - Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων
1.5 Κλάδος ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας
1.6 Κλάδος ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας
1.7 Κλάδος ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας
1.8 Κλάδος ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
1.9. Κλάδος ΠΕ09 - Οικονομολόγων
1.10 Κλάδος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
1.11 Κλάδος ΠΕ12 - Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
1.12 Κλάδος ΠΕ14 - Γεωπόνων
1.13 Κλάδος ΠΕ32 - Θεατρικών Σπουδών.
1.14 Κλάδος ΠΕ17 (Αφορά πτυχιούχους ΚΑ.Τ.Ε.Ε.-Τ.Ε.Ι.-Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) - Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Πολιτικών-Δομικών.
1.15 Κλάδος ΠΕ18 (Αφορά πτυχιούχος ΚΑ.Τ.Ε.Ε.-Τ.Ε.Ι.) - Δημόσιας Υγιεινής, Νοσηλευτικής, Οχημάτων, Λογιστικής, Διακοσμητών, Γραφικών Τεχνών- Γραφιστικής, Αισθητικής, Δραματικής Τέχνης, Βρεφονηπιοκόμων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος.
1.16 Κλάδος ΠΕ19-Πληροφορικής Πανεπιστημίων
1.17 Κλάδος ΠΕ20-Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.
1.18 Κλάδος ΤΕ01-Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Δομικών, Σχεδιαστών, Προγραμματιστών Η/Υ, Οδοντοτεχνιτών, Βρεφοκόμων, Υπαλλήλων Γραφείου, Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Ψυκτικών, Διακοσμητών (Ψηφιδογρ. - Υαλογραφίας), Επιπλοποιών, Μηχανικών Αυτοκινήτων, Φωτογραφίας.
1.19 Κλάδος ΔΕ01-Ηλεκτροτεχνιτών, Τεχνιτών Ψύξεως (Ψυκτικοί), Ηλεκτρονικών, Υπαλλήλων Η/Υ & Διατρητικών Μηχανών, Τεχνιτών Αυτοκινήτων, Φωτογραφίας, Ξυλουργών, Επιπλοποιών, Οικοδόμων.


2. ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με την αριθ. 484/62/Γ2/4877/30-11-90 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 797/τ.β’/20-12-90), εφόσον υπάρξουν αντίστοιχες δηλώσεις από τους μαθητές του Ε.Λ. και των Τ.Ε.Ε.
2.1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2.1.1 Κλάδος ΠΕ16-Μουσικής
Πτυχιούχοι τμημάτων μουσικών σπουδών ΑΕΙ καθώς και κάτοχοι τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ωδείων, θεωρημένων από το Υπουργείο Πολιτισμού.
2.1.2 Φωτογραφίας
Πτυχιούχοι των ανωτέρων ή αδιαβάθμητων σχολών που έχουν αποδεδειγμένη σπουδή στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
2.1.3 Κεραμικής, Ξυλογλυπτικής
Πτυχιούχοι των ανωτέρων ή αδιαβάθμητων σχολών που έχουν αποδεδειγμένη σπουδή στα συγκεκριμένα αντικείμενα και εμπειροτεχνίτες με αποδεδειγμένη και άρτια γνώση ξυλογλυπτικής.
2.2 Κλάδος ΠΕ23-Ψυχολογίας
Πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Σχολών που έχουν αποδεδειγμένη σπουδή στην επιστήμη της Ψυχολογίας.
2.3 Δημοσιογραφίας
Πτυχιούχοι των ανωτάτων, ανωτέρων ή αδιαβάθμητων σχολών που έχουν αποδεδειγμένη σπουδή στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Από τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών τον οποίο θα συντάξει η Εκτελεστική Επιτροπή και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σχολικού έτους 2006-2007 είναι δυνατή η πρόσληψη με σχέση ωρομισθίου εκπαιδευτικού εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν και εφόσον βέβαια δεν υπάρχουν ώρες για την κάλυψη του ωραρίου προσωρινού αναπληρωτή και σύμφωνα με τη σειρά του οικείου πίνακα.
 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
3.1 Να είναι Έλληνες πολίτες.
3.2 Να έχουν την υγεία και αρτιμέλεια που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που προσλαμβάνονται.
3.3 Να μην έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1566/85.
3.4 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
3.5 Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα όπως ο Νόμος προβλέπει.
3.6 Να μην είναι υπόδικοι.
3.7 Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
3.8 Να μην έχουν απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ.
 

4. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4.1 Αίτηση - Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν τα στοιχεία που ζητούνται,
4.2 Απλό φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
4.3 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών από το οποίο θα προκύπτει η ημερομηνία κτήσης και η βαθμολογική κλίμακα (Άριστα, Λίαν καλώς, Kαλώς, Σχεδόν Καλώς). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός και ο χαρακτηρισμός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθμολογική κλίμακα (ελάχιστος βαθμός, βάση, μέγιστος βαθμός) και οι τυχόν καθιερωμένοι χαρακτηρισμοί.
Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία κτήσης του τίτλου σπουδών λαμβάνεται υπ’ όψη η ημερομηνία που κατέστη ουσιαστικά πτυχιούχος ο υποψήφιος και όχι η ημερομηνία ορκωμοσίας ή έκδοσης του σχετικού τίτλου.
Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει: α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών και γ) βεβαίωση ισοτιμίας από αρμόδιο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π.). Δεν γίνονται δεκτοί τίτλοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
4.4 Βεβαίωση ή Πτυχίο (επικυρωμένη φωτοτυπία) Παιδαγωγικών Σπουδών. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδιες αρχές (π.χ. ΔΙΚΑΤΣΑ) και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.
4.5 Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ξένης γλώσσας.
Η γνώση της κάθε ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από κρατικό πιστοποιητικό γλωσσο-μάθειας επιπέδου Ι και ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., από πιστοποιητικό ή τίτλο τουλάχιστον της πρώτης βαθμίδας, δηλαδή για τα Αγγλικά FIRST CERTIFICATE κλπ., για τα Γαλλικά CERTIFICAT, για τα Γερμανικά MITTELSTUFE και της αντίστοιχης προς αυτά βαθμίδας για τις άλλες γλώσσες. Oι τίτλοι αυτοί ή τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν χορηγηθεί από αναγνωρισμένα ιδρύματα των αντίστοιχων χωρών ή από επάρκεια διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν υπολογίζονται οι τίτλοι ξένων γλωσσών για μοριοδότηση εφ’ όσον κάποιος υποβάλλει αίτηση σε κλάδο ΠΕ5-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ6-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ7-Γερμανικής Γλώσσας και έχει αντίστοιχο πτυχίο ή τίτλο επάρκειας στη συγκεκριμένη γλώσσα (π.χ. για τον κλάδο ΠΕ6-Αγγλικής Γλώσσας δεν μπορεί να γίνει δεκτό το πτυχίο LOWER ή PROFICIENCY, ως επιπλέον προσόν).
4.6 Βεβαίωση προϋπηρεσίας διδακτικής ή επαγγελματικής, ή διδακτικής και επαγγελ-ματικής, που αποκτήθηκε μετά την κτήση του βασικού Πτυχίου του κλάδου για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και είναι συναφής με την ειδικότητα του κλάδου που υποβάλλεται η αίτηση.
α) Προκειμένου για εκπαιδευτική και διδακτική πείρα στη Σιβιτανίδειο Σχολή και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, θα πρέπει στη βεβαίωση προϋπηρεσίας να αναγράφεται για μεν τους αναπληρωτές το χρονικό διάστημα (έναρξη - λήξη) και να προσδιορίζονται ακριβώς οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας (π.χ. 15 ώρες μειωμένο ωράριο, 21 ώρες πλήρες ωράριο), για δε τους ωρομίσθιους το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ωρών στο διάστημα που εργάστηκαν, το αντίστοιχο πλήρες ωράριο καθώς και οι αριθμοί των αποφάσεων πρόσληψης και απόλυσης. Θα πρέπει να αναφέρεται και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το γραφείο προσωπικού της Σιβιτανιδείου Σχολής ή από αρμόδιο γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα. Κανενός άλλου είδους βεβαίωση δεν θα γίνεται δεκτή. Βεβαιώσεις ωρομισθίων που δεν θα αναφέρουν το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ωρών διδασκαλίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές αποφάσεις ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας χωρίς συνολική βεβαίωση υπηρεσίας.
Η διδακτική εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας.
β) Προκειμένου για επαγγελματική απασχόληση:
β. 1 α) Επαγγελματική εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα.
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία, την ειδικότητα, το πτυχίο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
β) Επαγγελματική εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα.
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον πρόκειται για:
- Μισθωτούς θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας καθώς και το ωράριό του (π.χ. πλήρες ή σύνολο ωρών εφόσον πρόκειται για ωρομίσθιο), την ειδικότητα και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Η προϋπηρεσία στα φροντιστήρια αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη η οποία θα αναγράφει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, την ειδικότητα καθώς και το σύνολο των ωρών που πραγματοποίησε.
Οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ένσημα φωτοτυπημένα και επικυρωμένα.
Ελεύθερους Επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το αντίστοιχο Τεχνικό ή Επαγγελματικό ή άλλο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο και να αναγράφουν με σαφήνεια την ειδικότητα και το χρονικό διάστημα άσκησης του επαγγέλματος. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία θα αναγράφει την ημερομηνία έναρξης της δραστη-ριότητας καθώς και τη συνέχισή της ή την ημερομηνία διακοπής της.
γ) Επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδας.
Αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει α) Δήλωση Εργοδότη (όπως στην περίπτωση των μισθωτών) συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και β) Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.
* Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται εκκαθαριστικά Εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.
* Δεν λαμβάνεται υπόψη σε καμία περίπτωση η στρατιωτική θητεία ως χρόνος επαγγελματικής προϋπηρεσίας.
β.2 Προϋπηρεσία σε ΙΕΚ ή δημοτικά σχολεία αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου γραφείου στην οποία πρέπει να φαίνεται το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας, το χρονικό διάστημα και το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ωρών. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. να είναι θεωρημένη από τον Ο.Ε.Ε.Κ., σε ιδιωτικά σχολεία από το Γραφείο Εκπαίδευσης.
β.3 Απασχόληση σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπάγονται στις προηγούμενες, αποδεικνύεται με βεβαίωση που να αναφέρεται το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ωρών και το αντίστοιχο πλήρες ωράριο στην ειδικότητα αυτή.
4.7 Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας φοίτησης (Master), πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών και των βεβαιώσεων ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ (εφόσον αυτοί έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή) και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών. Δεν γίνονται δεκτοί τίτλοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
4.8 Οι πολύτεκνοι πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων.
4.9 Τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό οικογενεια-κής κατάστασης και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, από τον οικείο δήμο ή κοινότητα ή από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων.
4.10 Τα τέκνα συνταξιοδοτουμένων αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου συνταξιοδοτουμένων ή μη, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4.15.
4.11 Τα τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρα-γράφου 4.15.
4.12 Τα τέκνα αγωνιστών και θυμάτων του εμφυλίου πολέμου που αποκαταστάθηκαν με τον Ν. 1863/89, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4.15.
4.13 Σύζυγος ή τέκνο ή αδελφός ή αδελφή υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση της διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, πρέπει να συνυποβάλλει πιστοποιητικό του οικείου συνταξιοδοτικού φορέα. Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη για την ανωτέρω αιτία συνυποβάλλεται πιστοποιητικό της οικείας υπηρεσίας που βεβαιώνει την συνδρομή της απαιτούμενης προϋπόθεσης κατ' ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας για την απονομή πολεμικών συντάξεων.
Η μοριοδότηση ισχύει για ένα μόνο μέλος της οικογένειας του αποβιώσαντος.
4.14 Άγαμη μητέρα εφόσον έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, πρέπει να συνυποβάλλει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένη.
4.15 Όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 4.10, 4.11 και 4.12 της παρούσας πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση από την Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών - Αγωνιστών - Θυμάτων - Αναπήρων (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ή της οικείας Νομαρχίας.
4.16 Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης σε έναν και μόνο κλάδο από τους αναγραφόμενους στην προκήρυξη.
4.17 Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο στις ειδικότητες που έχουν προκηρυχθεί από την Σιβιτανίδειο Σχολή.
4.18 Στις περιπτώσεις πτυχίου συναφούς ειδικότητας προσμετρώνται τίτλοι μόνον ίσου ή ανώτερου επιπέδου από το βασικό τίτλο σπουδών που υποβάλλεται για πρόσληψη.
4.19 Διευκρινίζεται ότι από τα ειδικά προσόντα υποχρεωτικά είναι τα με στοιχεία 4.1, 4.2, 4.3 της παρούσας παραγράφου.
4.20 Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα.
 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Οι υποψήφιοι θα δώσουν προφορική συνέντευξη σε επιτροπές που θα οριστούν με απόφαση της Διοίκησης της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., σε θέματα Παιδείας γενικά, παιδαγωγικά και ιδιαίτερα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με άξονα τον κλάδο και την ειδικότητα που έχουν ζητήσει να προσληφθούν.
Η ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέντευξης θα ανακοινωθεί στη Σχολή με ανάρτηση σχετικού εγγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση της ανωτέρω ανακοίνωσης με δική τους ευθύνη. Ατομικές ειδοποιήσεις γραπτές ή προφορικές ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνουν.
Οι υποψήφιοι που δεν θα προσέλθουν στην συνέντευξη αποκλείονται από την τελική επιλογή.
 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία 9 ημερών από 5/6/2006 έως και 13/6/2006 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος, οδός Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα, από 10 π.μ. μέχρι 13.30 μ.μ.
Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους υπό ιδίαν ευθύνη και όπως στην προκήρυξη ζητείται. Μετά το επιγενόμενο έλεγχο δεν θα γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά εκείνα για τα οποία θα διαπιστωθεί ότι δεν ζητούνται ή δεν έχουν κατατεθεί όπως ακριβώς ορίζει η προκήρυξη.
Αιτήσεις - Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας δεν θα παραλαμβάνονται και συνεπώς δεν θα αξιολογούνται.
Η Σχολή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αναδημοσιεύσεις της προκήρυξης που παρατείνουν το παραπάνω χρονικό διάστημα υποβολής των δικαιολογητικών.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Οι σχολικές μονάδες της Σιβιτανιδείου Σχολής λειτουργούν και πρωινό και απογευματινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο των αναπληρωτών καθηγητών γίνεται με βάση τις ανάγκες της Σχολής, προσδιοριζόμενο από τα όργανα Διοίκησής της.
2. Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, θα γίνει υποχρεωτική πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2006-2007, όσων αναπληρωτών εκπαιδευτικών υπηρετούσαν στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2909/2001. Τούτο σημαίνει και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν με την παρούσα διαδικασία. Επίσης πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ενδέχεται να μη γίνει πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών από όλους τους ανωτέρω κλάδους και ειδικότητες έστω και αν υπέβαλαν δικαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους αξιολογικούς πίνακες. Επίσης γίνεται γνωστό ότι και μετά την πρόσληψή τους μπορεί η Διοίκηση να διακόψει τη σύμβαση οποτεδήποτε χωρίς καμία συνέπεια για τη ΣΔΣΤΕ και ακόμη αν σε κλάδο ή κλάδους διοριστούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
3. Η παρούσα προκήρυξη ισχύει εφόσον περαιωθεί κανονικά η διαδικασία έκδοσης της σχετικής ΠΥΣ, άλλως δεν γεννάται καμία δέσμευση και καμία υποχρέωση της ΣΔΣΤΕ για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
4. Επισημαίνουμε ότι οι προϋπηρεσίες που διανύονται σε ειδικότητες και κλάδους, οι οποίες αναφέρονται μεν στην παρούσα προκήρυξη, αλλά δεν αντιστοιχούν σε κωδικοποιημένο στη β/θμια εκπαίδευση κλάδο και ειδικότητα, δεν καταχωρούνται και δεν προσμετρώνται για ένταξη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
« Τελευταία τροποποίηση: Ιούνιος 09, 2006, 11:58:16 πμ από Dr_Michael »

Αποσυνδεδεμένος PDE ads

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 4006
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
  • E-mail
  • Προσωπικό μήνυμα (Εκτός σύνδεσης)
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Δημοσιεύτηκε: Σήμερα στις 16:43:21 »

Αποσυνδεδεμένος Maryse

 • Νέο μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 49
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Λατρεύω την εκπαίδευση (ΠΕ 20)
  • Προφίλ
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Απάντηση #1 στις: Ιούνιος 09, 2006, 01:07:14 πμ »
4.4 Βεβαίωση ή Πτυχίο (επικυρωμένη φωτοτυπία) Παιδαγωγικών Σπουδών.

Αυτό σημαίνει ότι δε μπορούμε να κάνουμε αίτηση χωρίς παιδαγωγικά;;
Nascitur non fit...

Αποσυνδεδεμένος Dr_Michael

 • Ιδρυτής του PDE
 • Administrator
 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 1749
 • Φύλο: Άντρας
 • ΠΕ 20
  • Προφίλ
  • Galop & e-vote
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Απάντηση #2 στις: Ιούνιος 09, 2006, 09:33:55 πμ »
4.4 Βεβαίωση ή Πτυχίο (επικυρωμένη φωτοτυπία) Παιδαγωγικών Σπουδών.

Αυτό σημαίνει ότι δε μπορούμε να κάνουμε αίτηση χωρίς παιδαγωγικά;;

Χμμμ... δεν αποσαφηνίζεται.

Βέβαια υπάρχουν και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες εν προκειμένω...  ::)

Αποσυνδεδεμένος black_rose01

 • Νέο μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 81
 • Φύλο: Γυναίκα
 • ΠΕ 19 Λατρεύω το χιονι
  • Προφίλ
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Απάντηση #3 στις: Ιούνιος 09, 2006, 09:41:45 πμ »
αυτό είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη?
η ελπίδα δεν πεθαίνει.....

Αποσυνδεδεμένος PDE ads

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 4006
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
  • E-mail
  • Προσωπικό μήνυμα (Εκτός σύνδεσης)
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Δημοσιεύτηκε: Σήμερα στις 16:43:21 »

Αποσυνδεδεμένος matina

 • Έμπειρο μέλος
 • ****
 • Μηνύματα: 547
 • ΠΕ 19
  • Προφίλ
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Απάντηση #4 στις: Ιούνιος 09, 2006, 11:03:27 πμ »
Η διεύθυνση είναι Θεσσαλονίκης 151, στην Καλλιθέα είναι.

Αποσυνδεδεμένος Pepe Le Kout

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 225
 • Φύλο: Άντρας
 • καθηγητής πε19
  • Προφίλ
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Απάντηση #5 στις: Ιούνιος 09, 2006, 12:20:43 μμ »
Βέβαια υπάρχουν και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες εν προκειμένω...  ::)

To έθεσες πολύ ευγενικά μπορώ να πώ!  ;)

Αποσυνδεδεμένος Dr_Michael

 • Ιδρυτής του PDE
 • Administrator
 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 1749
 • Φύλο: Άντρας
 • ΠΕ 20
  • Προφίλ
  • Galop & e-vote
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Απάντηση #6 στις: Ιούνιος 09, 2006, 12:22:10 μμ »
Βέβαια υπάρχουν και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες εν προκειμένω...  ::)

To έθεσες πολύ ευγενικά μπορώ να πώ!  ;)

Διπλωματικά ε;  ;)
Και δεν είναι μόνο ένας ο παράγοντας. Πληθυντικό χρησιμοποίησα...  ;)

Αποσυνδεδεμένος Dr_Michael

 • Ιδρυτής του PDE
 • Administrator
 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 1749
 • Φύλο: Άντρας
 • ΠΕ 20
  • Προφίλ
  • Galop & e-vote
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Απάντηση #7 στις: Ιούνιος 10, 2006, 09:32:11 πμ »
Βέβαια υπάρχουν και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες εν προκειμένω...  ::)

To έθεσες πολύ ευγενικά μπορώ να πώ!  ;)

Διπλωματικά ε;  ;)
Και δεν είναι μόνο ένας ο παράγοντας. Πληθυντικό χρησιμοποίησα...  ;)

Μπορείς να γίνεις πιο σαφής σχετικά με τους...παράγοντες, Dr Michael; ::)

Για παράδειγμα θέλει πολύ χαρτομάνι για την αίτηση, ζητάει προφορική συνέντευξη, και άλλα πολλά..  ::)

Αποσυνδεδεμένος lila

 • Νέο μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 20
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Απάντηση #8 στις: Οκτώβριος 08, 2006, 05:54:46 μμ »
Μήπως ξέρετε αν έχουν βγει τα αποτελέσματα και αν υπάρχουν κάπου που να μπορούμε να τα δούμε?

Αποσυνδεδεμένος BlackAdder

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 243
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Απάντηση #9 στις: Οκτώβριος 12, 2006, 10:49:44 μμ »
Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί.
Τώρα πως βαθμολόγισαν τους υποψήφιους?   

αυτό ΝΑΙ θα ήθελα να το μάθω...


(αν δεν κάνω λάθος πουθενά στην προκήρυξη δεν λέει κάτι για την διαδικασία μοριοδότησης)

Αποσυνδεδεμένος bluebell

 • Προχωρημένο μέλος
 • **
 • Μηνύματα: 120
 • Φύλο: Γυναίκα
 • ΠΕ 06
  • Προφίλ
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Απάντηση #10 στις: Μάιος 04, 2007, 04:28:36 μμ »
IΔΡΥΜΑ
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΗΣ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
 

Η Σιβιτανίδειος Σχολή προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε εκπαιδευτικό προσωπικό (προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων) για το σχολικό έτος 2007-2008 προκηρύσσει την κάλυψη των παρακάτω θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα.
 

Υποβολή αιτήσεων:
από 04/05/2007-11/05/2007

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία 8 ημερών από 4-5-2007 έως και 11-05-2007 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος, οδός Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα από 10 π.μ. μέχρι 13.30 μ.μ.
Κλάδοι από ΠΕ01 έως και ΠΕ20, και ΠΕ32, ΤΕ01, ΔΕ01 και Κλάδος Κεραμικής-Ξυλογλυπτικής

πηγή: www.alfavita.gr

Συνδεδεμένος porcupinetree

 • Moderator
 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 1496
 • Φύλο: Άντρας
 • Παν το πολύ τη φύσει πολέμιον
  • Προφίλ
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Απάντηση #11 στις: Μάιος 04, 2007, 10:23:10 μμ »
Η προκήρυξη δεν υπάρχει στο site της Σιβιτανιδείου (τουλάχιστον ακόμα). Μήπως την έχει βρει κανείς κάπου ώστε να ενημερωθούμε για τα χαρτιά που χρειάζονται?
Beati hispani, quibus vivere bibere est...

Αποσυνδεδεμένος bluebell

 • Προχωρημένο μέλος
 • **
 • Μηνύματα: 120
 • Φύλο: Γυναίκα
 • ΠΕ 06
  • Προφίλ
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Απάντηση #12 στις: Μάιος 05, 2007, 07:46:56 πμ »
Έψαξα και εγώ porcupinetree αλλά δεν κατάφερα να βρω κάτι. Προτείνω να επικοινωνήσετε από Δευτέρα με τη σχολή. Από την προκήρυξη του 2006 μπορείς να πάρεις μια ιδέα σχετικά με το τι δικαιολογητικά απαιτούνται και να κάνεις κάποιες επικυρώσεις όπως αντίγραφο πτυχίου και κάποια άλλα έγγραφα που φαντάζομαι ότι θα τα ζητήσουν και φέτος. Καλή επιτυχία!
« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 06, 2012, 07:51:12 μμ από Lasid »

Αποσυνδεδεμένος giannispolo

 • Έμπειρο μέλος
 • ****
 • Μηνύματα: 531
 • Φύλο: Άντρας
  • Προφίλ
Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
« Απάντηση #13 στις: Μάιος 05, 2007, 12:07:39 μμ »
4.4 Βεβαίωση ή Πτυχίο (επικυρωμένη φωτοτυπία) Παιδαγωγικών Σπουδών.

Αυτό σημαίνει ότι δε μπορούμε να κάνουμε αίτηση χωρίς παιδαγωγικά;;

Χμμμ... δεν αποσαφηνίζεται.

Βέβαια υπάρχουν και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες εν προκειμένω...  ::)

έχω και εγώ αυτή την απορία :-[

 

Pde.gr, © 2005 - 2018

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
Στατιστικά
 • Σύνολο μηνυμάτων: 951758
 • Σύνολο θεμάτων: 16624
 • Σε σύνδεση σήμερα: 278
 • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
 • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 11
Επισκέπτες: 225
Σύνολο: 236

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.127 δευτερόλεπτα. 30 ερωτήματα.