Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τυπική Εκπαίδευση => Σχολικές Εορτές => Μήνυμα ξεκίνησε από: max στις Ιανουάριος 26, 2012, 04:34:44 μμ

Τίτλος: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: max στις Ιανουάριος 26, 2012, 04:34:44 μμ
Παιδιά εμάς η διεύθυνση μας καλεί να πάμε εκκλησία τις δύο πρώτες ώρες και μετά να κάνουμε μάθημα λόγω καταλήψεων. το δεχτήκαμε, όχι βέβαια και με χαρά. τι είναι όμως αυτή η ανακοίνωση της ολμε;είναι παράνομη μια τέτοια εντολή;
Τίτλος: Απ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Αποστολή από: albedo στις Ιανουάριος 26, 2012, 04:36:57 μμ
Παιδιά εμάς η διεύθυνση μας καλεί να πάμε εκκλησία τις δύο πρώτες ώρες και μετά να κάνουμε μάθημα λόγω καταλήψεων. το δεχτήκαμε, όχι βέβαια και με χαρά. τι είναι όμως αυτή η ανακοίνωση της ολμε;είναι παράνομη μια τέτοια εντολή;
Καμία διεύθυνση δεν έχει το δικαίωμα να σας υποχρεώσει σε εκκλησιασμό...
Τίτλος: Απ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Αποστολή από: albedo στις Ιανουάριος 26, 2012, 04:41:15 μμ
Σύμφωνα με το Π.Δ. 104/1979, η γιορτή των Τριών Ιεραρχών, την 30ή Ιανουαρίου, είναι μέρα αργίας για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.

                                                                                    Άρθρον 2.

∆ιακοπαί – Αργίαι

…………………………………………………

3. Ηµέραι αργίας των Γυµνασίων και Λυκείων ορίζονται :

α) Άπασαι  αι Κυριακαί, β) αι θρησκευτικαί  εορταί των Τριών Ιεραρχών  και του Αγίου Πνεύµατος, γ) αι εθνικαί επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, δ) η Καθαρά ∆ευτέρα, ε) η 1η Μαϊου και στ) η κατά τας κειµένας διατάξεις ηµέρα αργίας διά την έδραν εκάστου σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.

4. Κατά την παραµονήν των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου πραγµατοποιούνται εις τα Γυµνάσια και Λύκεια εορταστικαί εκδηλώσεις. Εάν  η  παραµονή   συµπίπτη  µε  ηµέραν αργίας,  αι  ανωτέρω εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται την προηγουµένην της αργίας ταύτης.

5. Την 26ην Οκτωβρίου πραγµατοποιείται η εορτή της Σηµαίας.

 

Το Π.Δ. 201/1998, σύμφωνα με το οποίο την 30ή Ιανουαρίου γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με παρουσία όλου του διδακτικού προσωπικού, αφορά μόνο τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4
Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις

1. Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης δεν λειτουργούν:

…….

ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, του παρόντος Π.Δ.

………..

Άρθρο 15
Τελικές διατάξεις

1. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα αυτού του Προεδρικού Διατάγματος καταργείται.

2.Θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτό το Προεδρικό Διάταγμα εξακολουθούν να διέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος παύουν να ισχύουν:

         i.            Τα Προεδρικά Διατάγματα 483/77, 497/81 και 322/88.

       ii.            Οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 155/78 και του Ν.Δ. 1197Π2, που αναφέρονται σε κατατακτήριες εξετάσεις μαθητών δημοτικού σχολείου.

      iii.            Οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 79/73 που αναφέρονται στις κατατακτήριες εξετάσεις όσων συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης.

     iv.            Οι διατάξεις του Π.Δ. 297/78 και Ν.Δ. 154/73 που αφορούν τις εγγραφές μαθητών δημοτικού σχολείου.

       v.            Οι διατάξεις του Π.Δ. 155/78 που αφορά την αντιστοιχία των τίτλων, τις εγγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις μαθητών δημοτικού σχολείου.

4. Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος: Απ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Αποστολή από: albedo στις Ιανουάριος 26, 2012, 04:49:26 μμ
Καλό είναι να ψάχνετε συνάδελφοι λίγο το Νομικό πλαίσιο στο οτιδήποτε... Το θέμα δεν είναι το τι ορίζει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή ο προϊστάμενος της εκάστοτε διευθύνσεως αλλά ο νόμος. Ο νόμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτρέπουμε να κάμπτεται από τις εντολές του οποιουδήποτε υφιστάμενου διευθυντικού στελέχους...
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: KAKTOS στις Ιανουάριος 28, 2012, 10:46:38 πμ
Γράφει ο Παναγιώτης Ασημακόπουλος
Παράλογο Α: Αργία για τη …μισή Εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τα ΠΔ 200 και 201/1998 οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι καθώς και οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις για την εορτή των Τριών Ιεραρχών. Για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται μόνο ότι είναι αργία η ημέρα αυτή και η φετινή εγκύκλιος λέει ότι το κάθε σχολείο αποφασίζει εάν θα συμμετέχει στον εκκλησιασμό ή/και σε σχετικές εκδηλώσεις.
Παράλογο Β: Τι εστί σχολική αργία;
Η σύναξη των τριών Πατέρων της Εκκλησίας σε μια ημέρα διαφορετική από την ημέρα μνήμης του καθενός και η σύνδεση της σύναξης των φωτισμένων αυτών ανθρώπων με την παιδεία έχει άλλο σκοπό από αυτόν που διαφαίνεται στη φετινή εγκύκλιο.
Προφανώς, ο νομοθέτης της σχολικής αυτής αργίας εννοεί διάθεση της ημέρας όχι για μαθήματα αλλά για εκδηλώσεις σχετικές με την παιδεία. Κι αν ο εκκλησιασμός μαθητών και εκπαιδευτικών δεν είναι από όλους επιθυμητός, θα έπρεπε τουλάχιστον κάθε σχολείο να οργανώσει κάποια δραστηριότητα – εκδήλωση για την πολύπαθη παιδεία (π.χ. ομιλία, συνάντηση με ανθρώπους των γραμμάτων, ανοιχτή συζήτηση, κ.α.).

Παράλογο Γ: Ημέρα της παιδείας. Με πόσους μαθητές και εκπαιδευτικούς;
Αυτή η «συγκινητική» κίνηση του Υπουργείου για την αυτοδιαχείριση της ημέρας τι αποτελέσματα θα έχει; Για να μην με κατηγορήσεις για γκρινιάρη, θα ήθελα φίλε αναγνώστη να με ενημερώσεις εάν βρεις ένα σχολείο στο οποίο σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα να συμμετέχει σε εκδηλώσεις για την παιδεία. Φαντάσου τι θα γινόταν εάν στις 17 Νοεμβρίου (ημέρα για τη δημοκρατία και την πολιτική ελευθερία) έλεγε το Υπουργείο Παιδείας να συμμετέχουν όσα σχολεία επιθυμούν.
Λογικό Α: Η επιλεκτική αυτοδιαχείριση οδηγεί στην υποβάθμιση και κατάργηση της ημέρας.
Θαύμασε το μεγαλείο της φετινής εγκυκλίου: Σε μια έξαρση επιλεκτικής «δημοκρατικής ευαισθησίας» λέει ότι τα σχολεία δύνανται να συμμετάσχουν στον εκκλησιασμό ή / και στις εκδηλώσεις με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου των καθηγητών. Πώς; Με εντολή του Διευθυντή; Με ψηφοφορία και όποια άποψη βγει, αυτή και επιβάλλεται; Με κλήρωση; Με επίκληση στη λογική, στο φιλότιμο, στην ευαισθησία;
Πραγματικά, θα ήθελα να ξέρω πώς ακριβώς φαντάζεται η πολιτική ηγεσία και οι συμβουλάτορες του ΥΠΔΒΜ την εορτή της παιδείας. Να μας δώσουν ένα σκεπτικό, βρε αδερφέ. Ή είναι αργία και καθόμαστε όλοι στο σπίτι μας όπως κάνουμε την Καθαρά Δευτέρα ή είναι ημέρα της παιδείας και είμαστε όλοι στο σχολείο μας για να τιμήσουμε την παιδεία και να αναλογιστούμε γι’ αυτήν. Ή μήπως «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σχοινί», αγαπητό Υπουργείο;
Τίτλος: Απ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Αποστολή από: MARKOS στις Ιανουάριος 28, 2012, 01:22:02 μμ
Καλό είναι να ψάχνετε συνάδελφοι λίγο το Νομικό πλαίσιο στο οτιδήποτε... Το θέμα δεν είναι το τι ορίζει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή ο προϊστάμενος της εκάστοτε διευθύνσεως αλλά ο νόμος. Ο νόμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτρέπουμε να κάμπτεται από τις εντολές του οποιουδήποτε υφιστάμενου διευθυντικού στελέχους...

Ποιό νομικό πλαίσιο συνάδελφε? Αυτο που παραθετεις ειναι οταν δεν υπαρχει λογος για αναπληρωση ωρων. Υπηρχαν καταλήψεις, άρα θα πρεπει να καλυφθουν οι ωρες με οποιο τρόπο γινεται. Οσο για τον εκκλησιασμό, αυτος ειναι υποχρεωτικός.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: happiness στις Ιανουάριος 28, 2012, 01:30:44 μμ
Ο κ. Ασημακόπουλος είναι δυστυχώς πολύ αγαθός (ή πασοκ) για να καταλάβει ότι η πραγματικός στόχος της κίνησης αυτής περί "εκδηλώσεις με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου των καθηγητών" έχει να κάνει αποκλειστικά με την σταδιακή κατάργηση τέτοιου είδους σχολικών αργιών ("τέτοιου είδους"=μεμονομένες). Δεν είναι τυχαίο ότι η "προαιρετική" συμμετοχή των σχολείων στις εκδηλώσεις συνυπάρχει στην ίδια εγκύκλιο με την υπενθύμιση ότι όσα σχολεία τελούσαν υπό κατάληψη έχουν "υποχρέωση να αναπληρώσουν τα μαθήματα". Ουσιασικά δλδ λέει ότι όσα σχολεία είχαν κατάληψη πρέπει να "στριμώξουν" τις εκδηλώσεις σε μερικές ώρες (για το ξεκάρφωμα). Τώρα περιορίζεται σε αυτά. Απ' του χρόνου θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα.
Τίτλος: Απ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Αποστολή από: albedo στις Ιανουάριος 28, 2012, 02:12:02 μμ
Καλό είναι να ψάχνετε συνάδελφοι λίγο το Νομικό πλαίσιο στο οτιδήποτε... Το θέμα δεν είναι το τι ορίζει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή ο προϊστάμενος της εκάστοτε διευθύνσεως αλλά ο νόμος. Ο νόμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτρέπουμε να κάμπτεται από τις εντολές του οποιουδήποτε υφιστάμενου διευθυντικού στελέχους...

Ποιό νομικό πλαίσιο συνάδελφε? Αυτο που παραθετεις ειναι οταν δεν υπαρχει λογος για αναπληρωση ωρων. Υπηρχαν καταλήψεις, άρα θα πρεπει να καλυφθουν οι ωρες με οποιο τρόπο γινεται. Οσο για τον εκκλησιασμό, αυτος ειναι υποχρεωτικός.
Οι αναπληρώσεις μαθημάτων λόγω καταλήψεων θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με παράταση του σχολικού έτους... Αν είναι φέρνω μία μέρα τους μαθητές στο σχολείο, τους παραδίδω επί 5 ώρες και βγάζω την μισή ύλη... αυτό σημαίνει κάλυψη των ωρών που χάθηκαν (από παιδαγωγικής και διδακτικής απόψεως)? Απλά έτη ολόκληρα η πολιτική ηγεσία θέλει να δείχνει έναν μαθητοπατερικό χαρακτήρα και να παρουσιάζει μόνον τους εκπαιδευτικούς ως τροχοπέδη της εκπαίδευσης... Άλλωστε θυμηθείτε τα λόγια της Υπουργού για τις καταλήψεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς... "τα σχολεία κλειστά, μαθήματα δεν γίνονται αλλά οι εκπαιδευτικοί ενώ δεν κάνουν μάθημα πληρώνονται κανονικά"... οπότε η κοινωνία ποιόν βλέπει με μισό μάτι? Τον μαθητή που κάνει κατάληψη ή τον εκπαιδευτικό που "κάθεται" και πληρώνεται... Γι' αυτό λοιπόν... τρεις βδομάδες χάθηκαν? Τρεις βδομάδες παράταση του σχολικού έτους... Θα μου πείτε..."πότε θα ξεκινάνε οι Πανελλαδικές, πότε θα γίνουν οι εξετάσεις, πότε το ένα, πότε το άλλο"... και ξανά πάλι καταλήψεις του χρόνου και εκπαιδευτικός στον τοίχο... Και όσον αφορά την σχολική γιορτή νομίζω εν έτει 2012 να υποχρεώσεις κάποιον να πάει εκκλησία είναι κάτι που παραπέμπει σε άλλες εποχές ή τουλάχιστον σε χώρες του Ισλάμ... Πρώτα ας εξασφαλίσουμε άλλωστε πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολεία και βιβλία και μετά ας φτάσουμε και στις εκδηλώσεις με επίκεντρο την παιδεία... Πρώτα ας αναρρωτηθούν πως επιβιώνει ένας εκπαιδευτικός μόνον με τον μισθό του (χωρίς ιδιαίτερα) και μετά συζητάμε όλα τα υπόλοιπα...
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: albedo στις Ιανουάριος 28, 2012, 02:26:53 μμ
"Ενόψει της εορτής των Τριών Ιεραρχών σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με βάση το Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ Α΄ 23) καθώς και τις αριθμ. 80033/Γ2/4-8-2006  (ΦΕΚ Β΄ 1286) και 148096/Γ2/24-12-2007 (ΦΕΚ Β΄ 2511) Υπουργικές Αποφάσεις, η εορτή των Τριών Ιεραρχών είναι αργία για τα Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
Οι σχολικές μονάδες δύνανται (Όχι υποχρεούνται) να συμμετάσχουν τη συγκεκριμένη ημέρα σε εκκλησιασμό ή/και σε εορταστικές εκδηλώσεις με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Landau στις Ιανουάριος 28, 2012, 02:37:43 μμ
Να καταργηθούν όλες οι θρησκευτικές αργίες!
Όποιος πιστός θέλει να εκδηλωθεί εορταστικά σε αυτές τις μέρες, ας πάει ή νωρίς το πρωί ή το απόγευμα στους ναούς τους και ας κάνει ό,τι θέλει.
Μόνο εθνικές γιορτές πρέπει να είναι αργίες (28η Οκτ., 25η Μαρ.) και Πρωτομαγιά.
Όσον αφορά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.. ας γίνει ότι περίπου γίνεται στις αγγλοσαξονικές χώρες, δηλαδή εβδομαδιαίες διακοπές στα σχολεία σε εμβόλιμες περιόδους (φθινόπωρο, άνοιξη) και ας μπει και μια εορταστική περίοδος στα τέλη Δεκεμβρίου (από 25/12, για να μην μείνουν παραπονεμένοι και οι θρήσκοι).
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: emnaypli στις Ιανουάριος 28, 2012, 02:43:33 μμ
Να καταργηθούν όλες οι θρησκευτικές αργίες!
Όποιος πιστός θέλει να εκδηλωθεί εορταστικά σε αυτές τις μέρες, ας πάει ή νωρίς το πρωί ή το απόγευμα στους ναούς τους και ας κάνει ό,τι θέλει.
Μόνο εθνικές γιορτές πρέπει να είναι αργίες (28η Οκτ., 25η Μαρ.) και Πρωτομαγιά.
Όσον αφορά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.. ας γίνει ότι περίπου γίνεται στις αγγλοσαξονικές χώρες, δηλαδή εβδομαδιαίες διακοπές στα σχολεία σε εμβόλιμες περιόδους (φθινόπωρο, άνοιξη) και ας μπει και μια εορταστική περίοδος στα τέλη Δεκεμβρίου (από 25/12, για να μην μείνουν παραπονεμένοι και οι θρήσκοι).

 :o
Τίτλος: Απ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Αποστολή από: MARKOS στις Ιανουάριος 28, 2012, 04:18:15 μμ
ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, του παρόντος Π.Δ.


Αρα, δεν "δυνανται" .... και τί να κάνουμε τωρα ? ....ειναι μεσα στις υποχρεωσεις των εκπαιδευτικων. Αλλά, αυτο το "δυνανται" δεν το παιρνω οπως με βολευει. Αναφερεται στη δυνατοτητα μετακινησης, οσο αφορα σχολικες μοναδες οπου πηγαινουν μαθητες απο άλλα χωρια.....Δυναμαι=μπορω, όχι θέλω

Καλό είναι να ψάχνετε συνάδελφοι λίγο το Νομικό πλαίσιο στο οτιδήποτε... Το θέμα δεν είναι το τι ορίζει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή ο προϊστάμενος της εκάστοτε διευθύνσεως αλλά ο νόμος. Ο νόμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτρέπουμε να κάμπτεται από τις εντολές του οποιουδήποτε υφιστάμενου διευθυντικού στελέχους...

Ποιό νομικό πλαίσιο συνάδελφε? Αυτο που παραθετεις ειναι οταν δεν υπαρχει λογος για αναπληρωση ωρων. Υπηρχαν καταλήψεις, άρα θα πρεπει να καλυφθουν οι ωρες με οποιο τρόπο γινεται. Οσο για τον εκκλησιασμό, αυτος ειναι υποχρεωτικός.
Οι αναπληρώσεις μαθημάτων λόγω καταλήψεων θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με παράταση του σχολικού έτους... Αν είναι φέρνω μία μέρα τους μαθητές στο σχολείο, τους παραδίδω επί 5 ώρες και βγάζω την μισή ύλη... αυτό σημαίνει κάλυψη των ωρών που χάθηκαν (από παιδαγωγικής και διδακτικής απόψεως)? Απλά έτη ολόκληρα η πολιτική ηγεσία θέλει να δείχνει έναν μαθητοπατερικό χαρακτήρα και να παρουσιάζει μόνον τους εκπαιδευτικούς ως τροχοπέδη της εκπαίδευσης... Άλλωστε θυμηθείτε τα λόγια της Υπουργού για τις καταλήψεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς... "τα σχολεία κλειστά, μαθήματα δεν γίνονται αλλά οι εκπαιδευτικοί ενώ δεν κάνουν μάθημα πληρώνονται κανονικά"... οπότε η κοινωνία ποιόν βλέπει με μισό μάτι? Τον μαθητή που κάνει κατάληψη ή τον εκπαιδευτικό που "κάθεται" και πληρώνεται... Γι' αυτό λοιπόν... τρεις βδομάδες χάθηκαν? Τρεις βδομάδες παράταση του σχολικού έτους... Θα μου πείτε..."πότε θα ξεκινάνε οι Πανελλαδικές, πότε θα γίνουν οι εξετάσεις, πότε το ένα, πότε το άλλο"... και ξανά πάλι καταλήψεις του χρόνου και εκπαιδευτικός στον τοίχο... Και όσον αφορά την σχολική γιορτή νομίζω εν έτει 2012 να υποχρεώσεις κάποιον να πάει εκκλησία είναι κάτι που παραπέμπει σε άλλες εποχές ή τουλάχιστον σε χώρες του Ισλάμ... Πρώτα ας εξασφαλίσουμε άλλωστε πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολεία και βιβλία και μετά ας φτάσουμε και στις εκδηλώσεις με επίκεντρο την παιδεία... Πρώτα ας αναρρωτηθούν πως επιβιώνει ένας εκπαιδευτικός μόνον με τον μισθό του (χωρίς ιδιαίτερα) και μετά συζητάμε όλα τα υπόλοιπα...

εδωσες μονος την απαντηση. Περιττο να προσθεσω κατι...(και μην ανακατευουμε πετρελαια,μισθους κλπ ....)
Τίτλος: Απ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Αποστολή από: albedo στις Ιανουάριος 28, 2012, 04:40:31 μμ
ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, του παρόντος Π.Δ.


Αρα, δεν "δυνανται" .... και τί να κάνουμε τωρα ? ....ειναι μεσα στις υποχρεωσεις των εκπαιδευτικων. Αλλά, αυτο το "δυνανται" δεν το παιρνω οπως με βολευει. Αναφερεται στη δυνατοτητα μετακινησης, οσο αφορα σχολικες μοναδες οπου πηγαινουν μαθητες απο άλλα χωρια.....Δυναμαι=μπορω, όχι θέλω

Καλό είναι να ψάχνετε συνάδελφοι λίγο το Νομικό πλαίσιο στο οτιδήποτε... Το θέμα δεν είναι το τι ορίζει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή ο προϊστάμενος της εκάστοτε διευθύνσεως αλλά ο νόμος. Ο νόμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτρέπουμε να κάμπτεται από τις εντολές του οποιουδήποτε υφιστάμενου διευθυντικού στελέχους...

Ποιό νομικό πλαίσιο συνάδελφε? Αυτο που παραθετεις ειναι οταν δεν υπαρχει λογος για αναπληρωση ωρων. Υπηρχαν καταλήψεις, άρα θα πρεπει να καλυφθουν οι ωρες με οποιο τρόπο γινεται. Οσο για τον εκκλησιασμό, αυτος ειναι υποχρεωτικός.
Οι αναπληρώσεις μαθημάτων λόγω καταλήψεων θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με παράταση του σχολικού έτους... Αν είναι φέρνω μία μέρα τους μαθητές στο σχολείο, τους παραδίδω επί 5 ώρες και βγάζω την μισή ύλη... αυτό σημαίνει κάλυψη των ωρών που χάθηκαν (από παιδαγωγικής και διδακτικής απόψεως)? Απλά έτη ολόκληρα η πολιτική ηγεσία θέλει να δείχνει έναν μαθητοπατερικό χαρακτήρα και να παρουσιάζει μόνον τους εκπαιδευτικούς ως τροχοπέδη της εκπαίδευσης... Άλλωστε θυμηθείτε τα λόγια της Υπουργού για τις καταλήψεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς... "τα σχολεία κλειστά, μαθήματα δεν γίνονται αλλά οι εκπαιδευτικοί ενώ δεν κάνουν μάθημα πληρώνονται κανονικά"... οπότε η κοινωνία ποιόν βλέπει με μισό μάτι? Τον μαθητή που κάνει κατάληψη ή τον εκπαιδευτικό που "κάθεται" και πληρώνεται... Γι' αυτό λοιπόν... τρεις βδομάδες χάθηκαν? Τρεις βδομάδες παράταση του σχολικού έτους... Θα μου πείτε..."πότε θα ξεκινάνε οι Πανελλαδικές, πότε θα γίνουν οι εξετάσεις, πότε το ένα, πότε το άλλο"... και ξανά πάλι καταλήψεις του χρόνου και εκπαιδευτικός στον τοίχο... Και όσον αφορά την σχολική γιορτή νομίζω εν έτει 2012 να υποχρεώσεις κάποιον να πάει εκκλησία είναι κάτι που παραπέμπει σε άλλες εποχές ή τουλάχιστον σε χώρες του Ισλάμ... Πρώτα ας εξασφαλίσουμε άλλωστε πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολεία και βιβλία και μετά ας φτάσουμε και στις εκδηλώσεις με επίκεντρο την παιδεία... Πρώτα ας αναρρωτηθούν πως επιβιώνει ένας εκπαιδευτικός μόνον με τον μισθό του (χωρίς ιδιαίτερα) και μετά συζητάμε όλα τα υπόλοιπα...

εδωσες μονος την απαντηση. Περιττο να προσθεσω κατι...(και μην ανακατευουμε πετρελαια,μισθους κλπ ....)
Με συγχωρείς αν σε στεναχωρήσω αλλά προσωπικά ΔΕΝ δύναμαι... και κατά συνέπεια... ΔΕΝ υποχρεούμαι...
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: MARKOS στις Ιανουάριος 28, 2012, 04:55:01 μμ
Προσωπικα δε με στεναχωρεις. Αλλα υπαρχουν σοβαροτερα θεματα απο τον εκκλησιασμο. Οταν θα ερθει η αξιολογηση τοτε πλεον για αυτα δεν θα μιλαμε....
Επισης, αφου δεχτηκαν (η πλειονοτητα)να γινουν τα μαθηματα που χαθηκαν, δεν καταλαβαινω γιατι το συζηταμε....
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: golum στις Ιανουάριος 28, 2012, 05:02:28 μμ
κι ο δημοσιος υπαλληλος albedo ξανα προς τη δοξα τραβα...αθανατε ελληνα..θα γραφούν καμια 15 σελιδες για το αν πρεπει να διεκπεραιωσουμε μια υποχρεωση μας...μικροτητες...
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: albedo στις Ιανουάριος 28, 2012, 05:08:20 μμ
κι ο δημοσιος υπαλληλος albedo ξανα προς τη δοξα τραβα...αθανατε ελληνα..θα γραφούν καμια 15 σελιδες για το αν πρεπει να διεκπεραιωσουμε μια (πανηλιθια ειναι η αληθεια) υποχρεωση μας...μικροτητες...
... το σωστό είναι gollum... δεύτερο και σημαντικότερο... δεν λησμονώ τις υποχρεώσεις μου... αλλά... έχω κάθε δικαίωμα να διεκδικώ τα δικαιώματα μου
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: golum στις Ιανουάριος 28, 2012, 05:27:28 μμ
 Group of Linux Users Memphis

Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: golum στις Ιανουάριος 28, 2012, 05:33:26 μμ
εισαι δευτεροβαθμιος κ νιωθεις οτι εχεις τη δυναμικη να αλλαξεις τον κοσμο μεσω της συναναστροφης σου με τα παιδια...οτι μπορεις να τους αλλαξεις νοοτροπια, να τους βοηθησεις να κανουν τη δικη τους (κ μεσω αυτων κ τη δικη σου επανασταση-ναι, αυτη που δεν εκανες οταν επρεπε)...διαλεγεις ομως λαθος βατηρα...ειναι ευχαριστο οτι υπαρχουν πολλοι συναδελφοι οι οποιοι αντιδρουν σε ο,τι φαινεται, ειναι, τους φαινεται βλακωδες...σε ποια απο τις τρεις κατηγοριες αυτοπροσδιοριζεσαι?
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Κυκλάμινο στις Ιανουάριος 28, 2012, 06:11:43 μμ
Το δικό μας σχολείο (περιοχή Β Αθήνας) ήταν από εκείνα που είχαν κάνει πολλές μέρες κατάληψη και με απόφαση του περιφερειάρχη θα έπρεπε να αναπληρώσουμε ώρες στις 30/1. Τελικά, ο προϊστάμενος ενημέρωσε προχθές το διευθυντή ότι τη Δευτέρα δεν θα γίνουν μαθήματα λόγω σχολικής αργίας. :)
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: EmmanK στις Ιανουάριος 28, 2012, 06:20:07 μμ
Είμαι σε σχολείο δευτεροβάθμιας όπου δεν είχαμε θέμα κατάληψης.  Ο διευθυντής ενημέρωσε παιδιά και καθηγητές  τη Δευτέρα να έρθουμε για εκκλησιασμό (θα πάρουμε και  απουσιές). Έιναι ή δεν είναι παράνομο σύμφωνα με το ΠΔ 104/79 αυτό; Ποια είναι η θέση του καθηγητή σε αυτή την περίπτωση; Αν την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου ή οποιαδήποτε αργία όπως την οριζει το ΠΔ αποφασίσει ο διεύθυντης να ανοίξει το σχολείο, δεν θα πρέπει να αντιδράσουμε;
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: albedo στις Ιανουάριος 28, 2012, 06:21:58 μμ
εισαι δευτεροβαθμιος κ νιωθεις οτι εχεις τη δυναμικη να αλλαξεις τον κοσμο μεσω της συναναστροφης σου με τα παιδια...οτι μπορεις να τους αλλαξεις νοοτροπια, να τους βοηθησεις να κανουν τη δικη τους (κ μεσω αυτων κ τη δικη σου επανασταση-ναι, αυτη που δεν εκανες οταν επρεπε)...διαλεγεις ομως λαθος βατηρα...ειναι ευχαριστο οτι υπαρχουν πολλοι συναδελφοι οι οποιοι αντιδρουν σε ο,τι φαινεται, ειναι, τους φαινεται βλακωδες...σε ποια απο τις τρεις κατηγοριες αυτοπροσδιοριζεσαι?
Το όνειρο σου είναι να αφήσεις εποχή σαν τον Φρουντ? Να υποθέσω...
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: albedo στις Ιανουάριος 28, 2012, 06:29:57 μμ
Το δικό μας σχολείο (περιοχή Β Αθήνας) ήταν από εκείνα που είχαν κάνει πολλές μέρες κατάληψη και με απόφαση του περιφερειάρχη θα έπρεπε να αναπληρώσουμε ώρες στις 30/1. Τελικά, ο προϊστάμενος ενημέρωσε προχθές το διευθυντή ότι τη Δευτέρα δεν θα γίνουν μαθήματα λόγω σχολικής αργίας. :)
Αυτό ακριβώς... αυτό που με ενοχλεί περισσότερο προσωπικά είναι η ερμηνεία του νόμου και η εφαρμογή του από διδε σε διδε και από περιφέρεια σε περιφέρεια... ότι του φανεί του Λωλο-Στεφανή?... Τελικά ένα μάτσο άνθρωποι που τελειώσαμε Πανεπιστήμια με μεταπτυχιακά και διδακτορικά (όσοι έχουν) δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε μια απλή εγκύκλιο?  Και μετά καθόμαστε και αξιολογούμε και μαθητές ότι δήθεν δεν χειρίζονται σωστά τις βασικές αρχές της Άλγεβρας ή της Γλώσσας??? Κατά τα άλλα οι περισσότεροι το μόνον που τους απασχολεί είναι αν το μεταπτυχιακό (ένα ή δύο) ή το διδακτορικό ή το δίπλωμα by S.S.D.D. θα τους προσφέρει 30-40-50 ευρώ παραπάνω στον μισθό? ???
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: albedo στις Ιανουάριος 28, 2012, 06:42:45 μμ
Προτείνω άμεσα το Υπουργείο να ξεκινήσει σεμινάρια με θέμα " Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ"... Εάν άνθρωποι που τελειώσανε Πανεπιστήμια σε τούτη την χώρα δεν μπορούν να ερμηνεύσουν απλή εγκύκλιο τότε ο μέσος πολίτης τι δύναται????
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: bitch στις Ιανουάριος 28, 2012, 07:07:28 μμ
είμαι στο σπίτι με μια φίλη μου και παρακολουθούμε τη συζητησή σας. Σας μεταφέρω τα σχόλια της φίλης μου :
" μα καλά, αυτοί δεν χόρτασαν καθισιό δύο βδομάδες τώρα; (εννοεί των χριστουγέννων ) Δηλαδή αν πάνε και δύο ώρες εκκλησία τι θα πάθουν;....αν ήταν εντάξει σε όλα τα άλλα θα έλεγα ότι είχαν δίκιο ...αλλά κανείς τους ποτέ δεν κάνει μάθημα και όλο τσακώνονται ποιός θα φύγει νωρίτερα"!!!

Η φίλη  μου ΔΕΝ είναι καθηγήτρια είναι όμως μητέρα 4 παιδιών και έχει γνωρίσει αρκετούς καθηγητές στην διάρκεια της.....μητρικής της καριέρας. Σας μεταφέρω τα σχόλιά της όχι για να της απαντήσετε αλλά για να δείτε πώς αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος κόσμος την κουβέντα σας αυτή.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: para5 στις Ιανουάριος 28, 2012, 07:50:53 μμ
Διαγράφηκαν κάποια μηνύματα και τροποποίηθηκαν άλλα που ξέφευγαν από τη δεοντολογία του φόρουμ (μηνύματα εκτός θέματος, λεκτικές επιθέσεις σε μέλη, οριακά χυδαίο λεξιλόγιο). Το φόρουμ σίγουρα δεν είναι κατηχητικό, αλλά υπάρχουν κάποια όρια που οφείλουμε να τηρούμε. Σας ευχαριστώ.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: MARKOS στις Ιανουάριος 28, 2012, 08:00:43 μμ
Είμαι σε σχολείο δευτεροβάθμιας όπου δεν είχαμε θέμα κατάληψης.  Ο διευθυντής ενημέρωσε παιδιά και καθηγητές  τη Δευτέρα να έρθουμε για εκκλησιασμό (θα πάρουμε και  απουσιές). Έιναι ή δεν είναι παράνομο σύμφωνα με το ΠΔ 104/79 αυτό; Ποια είναι η θέση του καθηγητή σε αυτή την περίπτωση; Αν την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου ή οποιαδήποτε αργία όπως την οριζει το ΠΔ αποφασίσει ο διεύθυντης να ανοίξει το σχολείο, δεν θα πρέπει να αντιδράσουμε;

καθολου παρανομο:

ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, του παρόντος Π.Δ.


άλλο η Καθαρά Δευτερα και η 1η Μαιου και άλλο των 3 Ιεραρχων.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: fotini18 στις Ιανουάριος 28, 2012, 08:20:16 μμ
Είμαι σε σχολείο δευτεροβάθμιας όπου δεν είχαμε θέμα κατάληψης.  Ο διευθυντής ενημέρωσε παιδιά και καθηγητές  τη Δευτέρα να έρθουμε για εκκλησιασμό (θα πάρουμε και  απουσιές). Έιναι ή δεν είναι παράνομο σύμφωνα με το ΠΔ 104/79 αυτό; Ποια είναι η θέση του καθηγητή σε αυτή την περίπτωση; Αν την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου ή οποιαδήποτε αργία όπως την οριζει το ΠΔ αποφασίσει ο διεύθυντης να ανοίξει το σχολείο, δεν θα πρέπει να αντιδράσουμε;

καθολου παρανομο:

ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, του παρόντος Π.Δ.


άλλο η Καθαρά Δευτερα και η 1η Μαιου και άλλο των 3 Ιεραρχων.
Μάρκο, εγώ αυτό που έμαθα είναι το εξής: Των Τριών Ιεραρχών είναι αργία, (που σημαίνει ότι δεν πάμε στο σχολείο ή στην εκκλησία) και όχι εορτή, που θα έπρεπε να γίνει εκκλησιασμός. Το θέμα δεν είναι να πάμε στο σχολείο ή στην εκκλησία. Προσωπικά -και νομίζω πάρα πολλούς από εμάς- δε με πειράζει καθόλου ούτε το ένα ούτε το άλλο ενδεχόμενο, ακόμα κι αν κάναμε κανονικά μάθημα. Αυτό που με πειράζει προσωπικά είναι η υποκρισία τους. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι νοιάζονται για την αναπλήρωση των χαμένων ωρών, όταν σε αρκετά  σχολεία ακόμα δεν έχουν έρθει βιβλία. Στο δικό μας λείπουν Λογοτεχνία, Ιστορία και Γλώσσα. Και να σας πω την αλήθεια...δε θα πέσω από τα σύννεφα, αν στο (άμεσο) μέλλον μας "κόψουν" και άλλες αργίες-εορτές. Όπως είπε πριν και ένας συνάδελφος σε καιρό παγκοσμιοποίησης ποιος ο λόγος των εθνικών εορτών και στις μέρες μας ποιος ο λόγος για την εργατική Πρωτομαγιά;
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: rozy4 στις Ιανουάριος 28, 2012, 08:34:23 μμ
Είμαι σε σχολείο δευτεροβάθμιας όπου δεν είχαμε θέμα κατάληψης.  Ο διευθυντής ενημέρωσε παιδιά και καθηγητές  τη Δευτέρα να έρθουμε για εκκλησιασμό (θα πάρουμε και  απουσιές). Έιναι ή δεν είναι παράνομο σύμφωνα με το ΠΔ 104/79 αυτό; Ποια είναι η θέση του καθηγητή σε αυτή την περίπτωση; Αν την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου ή οποιαδήποτε αργία όπως την οριζει το ΠΔ αποφασίσει ο διεύθυντης να ανοίξει το σχολείο, δεν θα πρέπει να αντιδράσουμε;

καθολου παρανομο:

ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, του παρόντος Π.Δ.


άλλο η Καθαρά Δευτερα και η 1η Μαιου και άλλο των 3 Ιεραρχων.

http://www.pde.gr/index.php?page=3948
Ακόμη και το ίδιο το υπουργείο παραδέχεται ότι είναι αργία για τη β/θμια

Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: albedo στις Ιανουάριος 28, 2012, 08:35:38 μμ
είμαι στο σπίτι με μια φίλη μου και παρακολουθούμε τη συζητησή σας. Σας μεταφέρω τα σχόλια της φίλης μου :
" μα καλά, αυτοί δεν χόρτασαν καθισιό δύο βδομάδες τώρα; (εννοεί των χριστουγέννων ) Δηλαδή αν πάνε και δύο ώρες εκκλησία τι θα πάθουν;....αν ήταν εντάξει σε όλα τα άλλα θα έλεγα ότι είχαν δίκιο ...αλλά κανείς τους ποτέ δεν κάνει μάθημα και όλο τσακώνονται ποιός θα φύγει νωρίτερα"!!!

Η φίλη  μου ΔΕΝ είναι καθηγήτρια είναι όμως μητέρα 4 παιδιών και έχει γνωρίσει αρκετούς καθηγητές στην διάρκεια της.....μητρικής της καριέρας. Σας μεταφέρω τα σχόλιά της όχι για να της απαντήσετε αλλά για να δείτε πώς αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος κόσμος την κουβέντα σας αυτή.
Η δουλειά μας δεν είναι να πηγαίνουμε εκκλησία... Δεν πιστεύω η φιλη σου αγαπητή bitch ή ο σύζυγος της να υποχρεούνται από την εργασία τους να πάνε εκκλησία!!! Και όσον αφορά πες της το αν κάνουμε μάθημα ή όχι να περάσει από μερικά σχολεία να το διαπιστώσει η ίδια... όχι να σχηματίζει άποψη κατόπιν παρακολουθήσεως MEGA !!!
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: bitch στις Ιανουάριος 28, 2012, 09:06:30 μμ
albedo  η ίδια έχει 4 παιδιά ( τα δύο στο λύκειο και τα δύο στο γυμνάσιο) . Όπως καταλαβαίνεις έχει νταραβεριστει με μεγάλο αριθμό καθηγητών και μπορεί να σου πει έναν προς έναν ποιοί έκαναν μάθημα και ποιοί όχι. Έχει συναντήσει εκπ/κούς που ευθέως και χωρίς περιστροφές της μίλησαν για το ότι " το παιδί θέλει μια βοηθεια και αν θέλετε αναλαμβάνω εγώ " , για καθηγητές που μιλούσαν απαξιωτικά για συναδέλφους τους στα παιδιά , για καθηγητές που έπαιζαν ΚΙΝΟ μέσα στην τάξη ( τη συγκεκριμένη την έχει και η κόρη μου και σου το βεβαιώνω) και για ένα σωρό άλλες καταστάσεις.

Η δουλειά του εκπ/κού είναι να συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκκλησιασμός δεν είναι άσχετος της εκπαιδευτικής ( πρόσεχε , όχι της διδακτικής μόνο ) διαδικασίας . εξάλλου το υπουργείο μας είναι ΚΑΙ θρησκευμάτων. Αν λοιπον δεν υφίσταται επισήμως διαχωρισμός κράτους -εκκλησίας δε θα βάλουμε εμείς μόνοι μας τα όρια επειδή δε μας βολεύει ή εμείς δε συμφωνούμε. Αυτές είναι κεντρικές αποφάσεις και άρα καμία σχέση δεν έχουν με τη δική μας προσωπική άποψη.

Η φίλη μου δεν δουλεύει όμως ο άντρας της υποχρεούται να βρίσκεται στη δουλειά του πρωτοχρονιά ή ανήμερα πα΄σχα ή όποτε έχει εφημερία του αρέσει δεν του αρέσει.

Με τον ίδιο τρόπο και οι εκπ/κοί υποχρεούνται να παρευρίσκονται στον εκκλησιασμό τους αρέσει δεν τους αρέσει. όταν πχ είναι τοπικη αργία πάντα πηγαίνουμε εκκλησία. Μάθημα δε γινεται αλλά ο εκλησιασμός γίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και για τις ημέρες που έχουν ορισθεί ως μέρες εκκλησιασμου βάσει του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας.

Και εν πάσει περιπτώσει , αν ο εκπ/κός κόσμος θέλει να εγείρει σχετικές αξιώσεις θα έπρεπε να φροντίσει να είναι πιο συνεπής ως προς τις άλλες του υποχρεώσεις πρώτα....Εμείς στη διεύθυνση ξέρεις τι ζούμε κάθε μέρα; Εκατοντάδες εκπ/κούς που θεωρούν υποχρέωση της υπηρεσίας να
-τους δώσει αμέσως απόσπαση
- τους μεταθέσει δίπλα στο σπίτι τους
- τους χαρίσει μόρια προϋπηρεσίας
- τους χαρίσει άδειες επειδή έτσι
- τους διορίσει πάραυτα..... κλπ κλπ κλπ....

ωραία τα συνθήματα και οι απαιτήσεις αλλά μονόπλευρα δεν παίζει να γίνουν....
Βεβαιως και υπάρχουν εκπ/κοί που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτοί βέβαια δεν ενοχλούνται για το αν θα πάνε εκκλησία ή όχι.
Θα συμφωνήσω με τη Φωτεινή πως την ενοχλει η υποκρισία . Εκεί ναι - θα συμφωνήσω κι εγώ - αλλά το να το κάνουμε θέμα κάθε φορά ντε και καλά να μας βγαίνει τριήμερο ε είναι κάπως προκλητικό -ιδιαίτερα στις μέρες μας !

Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: albedo στις Ιανουάριος 28, 2012, 09:18:38 μμ
albedo  η ίδια έχει 4 παιδιά ( τα δύο στο λύκειο και τα δύο στο γυμνάσιο) . Όπως καταλαβαίνεις έχει νταραβεριστει με μεγάλο αριθμό καθηγητών και μπορεί να σου πει έναν προς έναν ποιοί έκαναν μάθημα και ποιοί όχι. Έχει συναντήσει εκπ/κούς που ευθέως και χωρίς περιστροφές της μίλησαν για το ότι " το παιδί θέλει μια βοηθεια και αν θέλετε αναλαμβάνω εγώ " , για καθηγητές που μιλούσαν απαξιωτικά για συναδέλφους τους στα παιδιά , για καθηγητές που έπαιζαν ΚΙΝΟ μέσα στην τάξη ( τη συγκεκριμένη την έχει και η κόρη μου και σου το βεβαιώνω) και για ένα σωρό άλλες καταστάσεις.

Η δουλειά του εκπ/κού είναι να συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκκλησιασμός δεν είναι άσχετος της εκπαιδευτικής ( πρόσεχε , όχι της διδακτικής μόνο ) διαδικασίας . εξάλλου το υπουργείο μας είναι ΚΑΙ θρησκευμάτων. Αν λοιπον δεν υφίσταται επισήμως διαχωρισμός κράτους -εκκλησίας δε θα βάλουμε εμείς μόνοι μας τα όρια επειδή δε μας βολεύει ή εμείς δε συμφωνούμε. Αυτές είναι κεντρικές αποφάσεις και άρα καμία σχέση δεν έχουν με τη δική μας προσωπική άποψη.

Η φίλη μου δεν δουλεύει όμως ο άντρας της υποχρεούται να βρίσκεται στη δουλειά του πρωτοχρονιά ή ανήμερα πα΄σχα ή όποτε έχει εφημερία του αρέσει δεν του αρέσει.

Με τον ίδιο τρόπο και οι εκπ/κοί υποχρεούνται να παρευρίσκονται στον εκκλησιασμό τους αρέσει δεν τους αρέσει. όταν πχ είναι τοπικη αργία πάντα πηγαίνουμε εκκλησία. Μάθημα δε γινεται αλλά ο εκλησιασμός γίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και για τις ημέρες που έχουν ορισθεί ως μέρες εκκλησιασμου βάσει του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας.

Και εν πάσει περιπτώσει , αν ο εκπ/κός κόσμος θέλει να εγείρει σχετικές αξιώσεις θα έπρεπε να φροντίσει να είναι πιο συνεπής ως προς τις άλλες του υποχρεώσεις πρώτα....Εμείς στη διεύθυνση ξέρεις τι ζούμε κάθε μέρα; Εκατοντάδες εκπ/κούς που θεωρούν υποχρέωση της υπηρεσίας να
-τους δώσει αμέσως απόσπαση
- τους μεταθέσει δίπλα στο σπίτι τους
- τους χαρίσει μόρια προϋπηρεσίας
- τους χαρίσει άδειες επειδή έτσι
- τους διορίσει πάραυτα..... κλπ κλπ κλπ....

ωραία τα συνθήματα και οι απαιτήσεις αλλά μονόπλευρα δεν παίζει να γίνουν....
Βεβαιως και υπάρχουν εκπ/κοί που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτοί βέβαια δεν ενοχλούνται για το αν θα πάνε εκκλησία ή όχι.
Θα συμφωνήσω με τη Φωτεινή πως την ενοχλει η υποκρισία . Εκεί ναι - θα συμφωνήσω κι εγώ - αλλά το να το κάνουμε θέμα κάθε φορά ντε και καλά να μας βγαίνει τριήμερο ε είναι κάπως προκλητικό -ιδιαίτερα στις μέρες μας !
Το προκλητικό bitch δεν είναι το ότι το κάνουμε θέμα επειδή συνέπεσε τριήμερο... κάθε άλλο... το προκλητικό είναι ότι, ενώ με αφορμή την εορτή των τριών Ιεραρχών αναγκάστηκες να αναφερθείς (και πολύ καλά έκανες και συμφωνώ μαζί σου) σε καταστάσεις που όλοι λίγο ή πολύ γνωρίζουμε... (Έχει συναντήσει εκπ/κούς που ευθέως και χωρίς περιστροφές της μίλησαν για το ότι " το παιδί θέλει μια βοηθεια και αν θέλετε αναλαμβάνω εγώ " , για καθηγητές που μιλούσαν απαξιωτικά για συναδέλφους τους στα παιδιά , για καθηγητές που έπαιζαν ΚΙΝΟ μέσα στην τάξη ( τη συγκεκριμένη την έχει και η κόρη μου και σου το βεβαιώνω) και για ένα σωρό άλλες καταστάσεις)..., όταν το Υπουργείο θα εγείρει θέμα απολύσεων εκπαιδευτικών πολλοί θα σπεύδουν να δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα...   
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: panos2 στις Ιανουάριος 28, 2012, 09:23:36 μμ
Βεβαιως και υπάρχουν εκπ/κοί που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτοί βέβαια δεν ενοχλούνται για το αν θα πάνε εκκλησία ή όχι.
Θα συμφωνήσω με τη Φωτεινή πως την ενοχλει η υποκρισία . Εκεί ναι - θα συμφωνήσω κι εγώ - αλλά το να το κάνουμε θέμα κάθε φορά ντε και καλά να μας βγαίνει τριήμερο ε είναι κάπως προκλητικό -ιδιαίτερα στις μέρες μας !

Μπα, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που κάνουν σωστά τη δουλειά τους λοιπόν, ενώ η φίλη σου ισχυρίστηκε πως
"Κανείς τους  ποτέ δεν κάνει μάθημα..."
Μια συγκροτημένη και εμπεριστατωμένη άποψη, διαμορφωμένη μέσα από την εμπειρία της αλλά και τις πληροφορίες που έχει  ... :P :P :P
Γι' αυτό λέω και εγώ πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συγκρουστούν με την υπόλοιπη κοινωνία και να διεκδικήσουν επιτέλους τη εξουσία σε θέματα παιδείας. Συνενόηση δεν μπορεί αρχικά να υπάρξει, γιατί υπάρχει το ανυπέρβλητο εμπόδιο των στερεοτύπων. Πρέπει να τσακωθούμε πρώτα για να μπουν κάποια στιγμή τα πράγματα στη θέση τους...

Όσον αφορά τον εκκλησιασμό, στην επαρχία που πηγαίνουν αρκετοί μαθητές στην εκκλησία είναι ωραίο να συναντήσουν και τους δασκαλούς τους, έστω και στο προαύλιο της εκκλησίας. Στις πόλεις δεν τίθεται θέμα, αφού κανένας μαθητής δεν θα σηκωθεί το πρωί  να πάει στην εκκλησία...
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: bitch στις Ιανουάριος 28, 2012, 09:24:55 μμ
Θεωρείς ότι όλοι όσοι μπαίνουν στη τάξη είναι άξιοι και δεν πρέπει να απολυθεί κανένας;

Εγώ νομιζω ότι σε εποχή επικείμενων απολύσεων ( γιατί μη γελιόμαστε, έρχονται αυτά) πρέπει ο κλάδος ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ να αποφασίσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αλλιώς θα πάρει η μπάλα τους πάντες. Και όταν σε τέτοιες επικίνδυνες και πονηρές εποχές το θέμα μας είναι " γιατί να πάω ένα δίωρο στην εκκλησία " μάντεψε ποιός εγείρει θέμα απολύσεων και πόσο πολύ ωραία δικαιολογούνται τα αδικαιολόγητα χωρίς εγώ ή ο οποιοσδήποτε να χρειαστεί να πει ο,τιδήποτε άλλο!
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Landau στις Ιανουάριος 28, 2012, 09:25:05 μμ
Αλήθεια, πως ακριβώς έπαιζε ΚΙΝΟ μέσα στην τάξη; Απ' όσο ξέρω, το ΚΙΝΟ συγκεκριμένα είναι στιγμιαίο παιχνίδι και παίζεται μόνο στα πρακτορεία.
Να μην λέμε ό,τι να 'ναι ε...

Επίσης, από που προκύπτει ο υποχρεωτικός εκκλησιασμός σε όλες τις χριστιανικές γιορτές; Το υπουργείο είναι "θρησκευμάτων" και όχι "ορθόδοξου δόγματος και κατήχησης". Μπορεί η νομοθεσία να το προβλέπει, αλλά οι κακοί νόμοι (πρέπει να) αλλάζουν στην πράξη. Η δουλειά του εκπαιδευτικού (πρέπει να) γίνεται σωστά μέσα στην τάξη και όχι να χάνονται άσκοπα ώρες σε θρησκευτικές, κατηχητικές τελετουργίες.

Μπορούνε να λέμε ό,τι θέλουμε εδώ και η κάθε έξυπνη μάνα να λέει τα δικά της, αλλά το ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη, δεν σημαίνει ότι αυτή η γνώμη είναι σωστή και πρέπει να γίνεται αποδεκτή.
Η αλήθεια είναι ότι τα διάφορα συμφέροντα και οι διάφορες καταστάσεις διαχρονικά έχουν "εκπαιδεύσει" την κοινή γνώμη σε τέτοιες απαξιωτικές απόψεις για εκπαιδευτικούς και άλλους κλάδους. Και μπορεί να δίνονται συχνά αφορμές για τέτοια σχόλια, αλλά η γενίκευση είναι ο ευκολότερος λαϊκισμός για τη μάζα.

Η ουσία (για να μην ξεφεύγουμε και από το θέμα, για να μην λογοκριθούν πάλι τα μηνύματα) είναι ότι όσο υφίστανται θρησκευτικές αργίες, δεν μπορείς ηθικά κανέναν να υποχρεώσεις να πηγαίνει στην αργία σε θρησκευτική κατήχηση (ειδικά αν δεν πιστεύει). Φυσικά, σε βάθος χρόνου αυτές οι θρησκευτικές αργίες πρέπει να καταργηθούν και να γίνουν αυτά που έχω προαναφέρει.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: bitch στις Ιανουάριος 28, 2012, 09:35:04 μμ
Βεβαιως και υπάρχουν εκπ/κοί που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτοί βέβαια δεν ενοχλούνται για το αν θα πάνε εκκλησία ή όχι.
Θα συμφωνήσω με τη Φωτεινή πως την ενοχλει η υποκρισία . Εκεί ναι - θα συμφωνήσω κι εγώ - αλλά το να το κάνουμε θέμα κάθε φορά ντε και καλά να μας βγαίνει τριήμερο ε είναι κάπως προκλητικό -ιδιαίτερα στις μέρες μας !

Μπα, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που κάνουν σωστά τη δουλειά τους λοιπόν, ενώ η φίλη σου ισχυρίστηκε πως
"Κανείς τους  ποτέ δεν κάνει μάθημα..."
Μια συγκροτημένη και εμπεριστατωμένη άποψη, διαμορφωμένη μέσα από την εμπειρία της αλλά και τις πληροφορίες που έχει  ... :P :P :P
Γι' αυτό λέω και εγώ πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συγκρουστούν με την υπόλοιπη κοινωνία και να διεκδικήσουν επιτέλους τη εξουσία σε θέματα παιδείας. Συνενόηση δεν μπορεί αρχικά να υπάρξει, γιατί υπάρχει το ανυπέρβλητο εμπόδιο των στερεοτύπων. Πρέπει να τσακωθούμε πρώτα για να μπουν κάποια στιγμή τα πράγματα στη θέση τους...

Όσον αφορά τον εκκλησιασμό, στην επαρχία που πηγαίνουν αρκετοί μαθητές στην εκκλησία είναι ωραίο να συναντήσουν και τους δασκαλούς τους, έστω και στο προαύλιο της εκκλησίας. Στις πόλεις δεν τίθεται θέμα, αφού κανένας μαθητής δεν θα σηκωθεί το πρωί  να πάει στην εκκλησία...

Πάνο το κανείς δεν κάνει μάθημα ειναι λόγια δικά της. Το υπάρχουν και εκπ/κοί που κάνουν καλά τη δουλειά τους ειναι η δική μου άποψη. Μην μπερδεύεσαι.
Όσον αφορά τη σύγκρουση ....συγνώμη κιόλας αλλά σιγά την επαναστατική γυμναστική αν δεν πας δυο ώρες στην εκκλησία....Στις πανελλαδικές να δω τι θα γινει, το Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία, όταν το μισθολόγιο έφτασε τους νεοδιόριστους σχεδόν στο επίδομα ανεργίας και άλλες τέτοιες καυτές πατάτες.... Εκεί ....μούγκα στη στρούγκα!!  :) :)

Αλήθεια, πως ακριβώς έπαιζε ΚΙΝΟ μέσα στην τάξη; Απ' όσο ξέρω, το ΚΙΝΟ συγκεκριμένα είναι στιγμιαίο παιχνίδι και παίζεται μόνο στα πρακτορεία.
Να μην λέμε ό,τι να 'ναι ε...

Επίσης, από που προκύπτει ο υποχρεωτικός εκκλησιασμός σε όλες τις χριστιανικές γιορτές; Το υπουργείο είναι "θρησκευμάτων" και όχι "ορθόδοξου δόγματος και κατήχησης". Μπορεί η νομοθεσία να το προβλέπει, αλλά οι κακοί νόμοι (πρέπει να) αλλάζουν στην πράξη. Η δουλειά του εκπαιδευτικού (πρέπει να) γίνεται σωστά μέσα στην τάξη και όχι να χάνονται άσκοπα ώρες σε θρησκευτικές, κατηχητικές τελετουργίες.

Μπορούνε να λέμε ό,τι θέλουμε εδώ και η κάθε έξυπνη μάνα να λέει τα δικά της, αλλά το ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη, δεν σημαίνει ότι αυτή η γνώμη είναι σωστή και πρέπει να γίνεται αποδεκτή.
Η αλήθεια είναι ότι τα διάφορα συμφέροντα και οι διάφορες καταστάσεις διαχρονικά έχουν "εκπαιδεύσει" την κοινή γνώμη σε τέτοιες απαξιωτικές απόψεις για εκπαιδευτικούς και άλλους κλάδους. Και μπορεί να δίνονται συχνά αφορμές για τέτοια σχόλια, αλλά η γενίκευση είναι ο ευκολότερος λαϊκισμός για τη μάζα.

Η ουσία (για να μην ξεφεύγουμε και από το θέμα, για να μην λογοκριθούν πάλι τα μηνύματα) είναι ότι όσο υφίστανται θρησκευτικές αργίες, δεν μπορείς ηθικά κανέναν να υποχρεώσεις να πηγαίνει στην αργία σε θρησκευτική κατήχηση (ειδικά αν δεν πιστεύει). Φυσικά, σε βάθος χρόνου αυτές οι θρησκευτικές αργίες πρέπει να καταργηθούν και να γίνουν αυτά που έχω προαναφέρει.

στην τάξη η εν λόγω κυρία συμπληρώνει τα δελτία του ΚΙΝΟ. Κάποτε κέρδισε 20000€ και  έκτοτε παίζει μανιωδώς! Υποθέτω ότι μετά τα καταθέτει στο πρακτορείο για τις κληρώσεις που "τρέχουν" τη στιγμή της κατάθεσης.

( παλιότερα, στα δημοτικά, σε περίοδο δραχμών  μου είχε τύχει δάσκαλος που ήταν online με το χρηματιστήριο...τι να λέμε τώρα....μην  κάνουμε ότι δεν τα ξέρουμε!! )

όσο για τον εκκλησιασμό - εφόσον προβλέπεται απο τους "κακούς" όπως λες νόμους δεν έχουμε και πολλές επιλογές. ο υπάλληλος δεν κάνει ό,τι του κατέβει και δρα κατά βούληση. Οφείλει να υπακούει και να σέβεται τους νόμους. Αν δεν του αρέσει δεν μπορεί να σηκώσει μπαϊράκι..υπάρχουν αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα να ζητήσουν την οποιαδήποτε αλλαγή...αλλά έτσι στο ντούκου δε νομιμοποιείται κανένας να κάνει του κεφαλιού του!

σύμφωνοι ότι τα διάφορα συμφέροντα έχουν εκπαιδεύσει την κοινή γνώμη ....αλλά όχι ότι δεν έχει δώσει και ο εκπ/κός κόσμος ένα σωρό δικαιώματα προς τούτο...αν έβρισκαν τοίχο οι διάφορες αιτιάσεις των ΜΜΕ η κοινή γνώμη θα είχε εκπαιδευτεί πολύ διαφορετικά.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: fotini18 στις Ιανουάριος 28, 2012, 09:45:21 μμ
Εγώ πάλι απορώ και παραξενεύομαι γι' αυτό το ..."τεράστιο" ποσοστό "άχρηστων και τεμπέληδων" εκπαιδευτικών. Είμαι 5η χρονιά σε δημόσιο σχολείο και όχι η συντριπτική αλλά η συντριπτικότατη πλειοψηφία εκπαιδευτικών ήταν/είναι  πολύ αξιόλογοι καθηγητές, με άριστο γνωστικό επίπεδο, με όρεξη για δουλειά, μεγάλη αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον για τα παιδιά. Το ίδιο βλέπω και στο δημοτικό της κόρης μου από τον διευθυντή μέχρι και όλους της τους δασκάλους (αγγλικών, γαλλικών, αισθητικής αγωγής και πάει λέγοντας!) Τι να πω; Τόσο τυχερή είμαι και "έπεσα" σε τέτοιους συναδέλφους;Δε θα ξεχάσω συνάδελφο, που καθόταν καθημερινά ως τις 6 το απόγευμα στο σχολείο, για να κάνει αμισθί μάθημα Ελληνικών σε παιδάκια από την Αλβανία, 120 χλμ (πήγαινε-έλα) από το σπίτι του!  Και ως μαθήτρια είχα πραγματικούς "δασκάλους" που πάντα τους θυμάμαι με αγάπη και θαυμασμό! Ελάχιστοι ήταν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, άχρηστοι! Έχω λίγο βαρεθεί να ακούω αρκετές μαμάδες που μας (κατα)κρίνουν χωρίς να μας ξέρουν στηριζόμενες σε στερεότυπα, ενώ οι ίδιες δεν μπορούν να διαπαιδαγωγήσουν σωστά τα παιδιά τους. Ας μπουν σε κάποια τμήματα που μπαίνουμε εμείς κι ας μας κρίνουν τότε!!! Εντάξει...παντού υπάρχουν και αυτοί που αμαυρώνουν το επάγγελμά μας αλλά είναι εξαιρέσεις και όχι ο κανόνας. Απλώς το αννιώ μας έχει κάνει καλά τη δουλειά της και η προπαγάνδα πέτυχε στόχο!
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: bitch στις Ιανουάριος 28, 2012, 09:57:22 μμ
Φωτεινή δε θα διαφωνήσω πλήρως μαζί σου ωστόσο θα τονίσω ότι υπάρχουν ένα σωρό δυναμικές στο σχολικό χώρο.
Θα σου πω το δικό μου βίωμα απ΄όταν διορίστηκα μόνιμα (  όχι τα χρόνια που είχα ως αναπληρώτρια )μέχρι που πήγα στη διοίκηση. Διορίστηκα λοιπόν και αργότερα πήρα οργανική στο ίδιο σχολείο όπου και υπηρέτησα ανελλιπώς.
Τα πρώτα πέντε χρόνια τα πράγματα ήταν θαυμάσια. Οι καθηγητές ενδιαφέροταν για τα παιδιά, μελετούσαν, έκαναν ένα σωρό προγράμματα...ήταν πράγματι ιδανικά τα πράγματα. Είχαμε και την τύχη ο διευθυντής να ειναι ανοιχτοχέρης και ό,τι ζητάγαμε το είχαμε.... Οι νεοδιόριστοι ήταν απο μακριά και έφευγαν την επόμενη χρονιά. Με οργανική υπηρετούσαμε μόνο 6 άτομα: δύο φιλολογοι, ένας μαθηματικός, ένας φυσικός κι εγώ. Οι υπόλοιποι ή ήταν με αποσπαση ή ήταν αναπληρωτές. Το κλίμα ήταν τέλειο.

Μετά τα πέντε χρόνια έτυχε να διοριστούν ή να μετατεθούν και να πάρουν οργανική κατόπιν στο σχολειο αυτό ντόπιοι καθηγητές που ήξεραν τους μαθητές και τους γονείς τους. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν μια ιδιότυπη κόντρα μεταξυ τους: ποιός θα έχει περισσότερα ιδιαίτερα,ποιός θα είναι πιο αγαπητός στα παιδιά, ποιός θα βάλει μεγαλύτερους βαθμους, ευκολότερα ή δυσκολότερα θέματα ακόμα και ποιός θα φορέσει πιο φανταχτερά ή ακριβά ρούχα!! ( έχουμε δει απο δερμάτινο στριγκάκι μέχρι ... λαχανί γούνα!!) Το σχολειο διαλύθηκε τελείως!!΄Οσοι δε απο τους υπόλοιπους δεν μπήκαμε σ΄αυτή την κούρσα αλλά αρκεστήκαμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε τη δουλειά μας, μπήκαμε εξ ορισμού στο στόχαστρο!! Ας πούμε για μένα το σκεπτικό όλων ήταν " μα πώς γίνεται η ...αγγλικού να τα χει σούζα και τα παιδιά να την λατρεύουν...πώς γίνεται να μην κάνει μια ώρα ιδιαίτερο και τα παιδιά να λένε ότι μαθαίνουν αγγλικά και να της ζητάνε να συνοδεύσει όλες τις εκδρομές..."

Γιατί τα γράφω αυτά; όχι για να ευλογήσω τα γένια μου ( έχω ξεπεράσει το στάδιο του να προσπαθώ να αποδείξω τι μπορώ να κάνω ) ...τα γράφω για να σας δώσω να καταλάβετε ότι το κάθε σχολειο έχει τη δική του δυναμική. Υπάρχουν σχολεία που είναι καλά και άλλα που δεν είναι. Υπάρχουν ΕΠΑΛ που ειναι εξαιρετικά και υπάρχουν Γενικά Λύκεια που ειναι χειρότερα απ΄τα ΕΠΑΛ. Υπάρχουν εκπ/κοί που είναι καλοί και άλλοι που δεν είναι. Λίγοι ή πολλοί δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι κακοί δεν έχουν θέση στα σχολεια και πρέπει με κάποιον τρόπο να φύγουν.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Dr_Michael στις Ιανουάριος 29, 2012, 10:16:25 πμ
Το θέμα ξεκλειδώνεται ώστε αν έχεις κάποιος να προσθέσει κάτι χρήσιμο στη συζήτηση. Προσβολές εκατέρωθεν δεν θα γίνουν ανεκτές.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: adigoni στις Ιανουάριος 29, 2012, 11:08:46 πμ
Αφοσίωση στην επιστήμη, σεβασμός στην προσωπικότητα των μαθητών μας και αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο....αυτά τα μηνύματα αντλώ για τη ζωή μου από το παράδειγμα των τριών ιεραρχών, προσπαθώ να τα συνδυάσω με βελτίωση και  του χαρακτήρα μου, ο καημένος όμως μάλλον φαίνεται ανεπίδεκτος μαθήσεως....όσο για τον εκκλησιαμό, επειδή βρίσκομαι πολύ μακριά από το δήμο όπου ανήκει το σχολείο, θα τιμήσω την ημέρα με ένα κεράκι στην εκκλησία της γειτονιάς μου....κόπτονται πολύ για τα μαθήματα που χάνονται μερικοί, λες και η σωτηρία των μαθητών θα είναι μία ώρα αρχαίων ή μαθηματικών παραπάνω....βρε παδιά, έρχονται οι μαθητές μας στο γραφείο γιατί πεινάνε και τους ταϊζουμε όσο μπορούμε....μιλάμε για άθλια κατάσταση....έρχονται σχολείο για να φάνε μια μπουκιά ψωμί...
Αυτά τα λίγα για την αυριανή γιορτή, και, εάν κάποιος μαθητής σας παραπονεθεί ότι πονάει η κοιλίτσα του....δώστε του κάτι να φάει, προτού σκεφτείτε κάποιο απλό αναλγητικό....τα σέβη μου, καλή σας μέρα... :)
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: emmaki στις Ιανουάριος 29, 2012, 04:47:41 μμ
Άποψη μου την οποία και έχω εφαρμόσει πολλάκις...

Από τη στογμή που για την πρωτοβάθμια ορίζεται ξεκάθαρα ότι δεν είναι αργία, αλλά οι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν στην εκκλησία, είμαι υποχρεωμένη να μην κάτσω σπίτι μου.
Στα πλαίσια όμως την θρησκευτικής ελευθερίας δεν μπορεί κανείς να μου επιβάλει να πάω στην εκκλησία (ή σε όποιο χώρο λατρείας).
Πηγαίνω, λοιπόν, στο σχολείο, το ανοίγω και στέλνω ένα φαξ στη διεύθυνση ότι βρίσκομαι στο χω΄ρο του σχολείου και θα βρίσκομαι για όση ώρα κρατά η λειτουργία.
Την π΄ρωτη φορά αντιμετώπισα πρόβλημα. Απειλήθηκα ότι θα εκδιωχθώ από τη θέση μου, ότι είμαι δόκιμος υθπάλληλος και δεν πρέπει να προκαλώ και άλλα τέτοια ωραία. Ζήτησα γραπτώς να μου στείλουν εντολή ότι πρέπει να πηγαίνω στην εκκλησία ακόμα και αν εγώ δεν είμαι ΧΟ (κάτι που άλλωστε δεν γνωρίζουν αν είμαι ή όχι)....Η γραπτή ενοτλή δεν ήρθε ποτέ και έκτοτε ποτέ κανείς δεν μου είπε τίποτα............
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: KAKTOS στις Ιανουάριος 29, 2012, 06:35:15 μμ
Σέβομαι απόλυτα τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του καθενός...' ομως τι γίνεται με όσους το παίζουν άθεοι για να κάτσουν σπιτάκι τους...που θα ξανάβρουν ένα τετοιο τριημεράκι, ε; και σου λέει γιατί να ξυπνάω Δευτεριάτικα; ωραίο να το παίζω Βολταίρος και να καρπώνομαι τα ωφέλη μιας θρησκευτικής αργίας, να μη γίνει μάθημα δηλαδή....Αλήθεια πόσα πρόσωπα ''Βολταίρων'' καθηγητών θα συνοφριώνονταν 'αμα καταργούνταν οι θρησκευτικές αργίες;...........
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: katkat στις Ιανουάριος 29, 2012, 06:52:35 μμ
Για να ειμαστε δικαιοι πιστευω πως μπορει μερικοι να επιθυμουν τη ζεστασια του σπιτιου τους και να βρισκουν ετσι ευκαιρια για το "περιφημο" τριημερο ομως δεν ειναι παντα ετσι.Εγω προσωπικα δεν θελω να μπω στη θεση να υπερασπιζομαι ολους εμας τους εκπαιδευτικους που δεν εχουν τη λογικη του"λουφαδορου".Δεν ειναι ολοι ετσι οπως και δεν ειναι ολοι χριστιανοι ορθοδοξοι αλλα ουτε και χρειαζονται ταμπελες και πειστηρια .Ο Βολταιρος να με συγχωρησει αλλα προτιμω να μην απολογουμαι ......
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: MARKOS στις Ιανουάριος 29, 2012, 08:15:29 μμ
Συμφωνώ, και θεωρώ πως οταν λεει κάποιος πως ειναι "αθεος" και γιαυτο ακριβως το λογο δεν θελει να παει στον εκκλησιασμο, μαλλον κατι πονηρο συμβαινει εδω. Γιατι η θρησκεια ειναι προσωπικη υποθεση και δεν βγαινουμε να το διαλαλήσουμε δημοσια. Δεχτηκα να γινω εκπαιδευτικος, τελειωσα το σχολειο μου εδω στη πατριδα μου, ξερω ποιες ειναι οι θρησκευτικες αργίες και τι γινόταν τοσα χρόνια, αρα με το διορισμο μου δεν μπορω να μη συνοδευσω τα παιδια στην εκκλησια. Το τί ειμαι εγω, αυτο ειναι για τον εαυτο μου και μονο. Δεν αφορα ουτε τη δουλεια μου ουτε τους γυρω μου.

Η λύση να μην ειναι υποχρεωτικος ο εκκλησιασμος με βρισκει απολυτα σύμφωνο. Ομως τοτε θα υπαρχουν 2 εναλλακτικες: οσοι ειναι "ενθεοι" θα πανε εκκλησιασμο και θα εχουν "αργια", οσοι ειναι "αθεοι" μαζι με τα παιδια που δεν θελουν να εκκλησιαστουν, να κανουν κανονικα μαθημα (επαναληπτικο, για να μη χασουν τα υπολοιπα παιδια μερος της υλης).
και τοτε, κατι μου λεει πως.....βρε, δεν παμε εκκλησια?....ετσι κι αλλιως 1 ωρα και κατι ειναι,....και ασε τα πιστευω μου για μενα!
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: emnaypli στις Ιανουάριος 29, 2012, 09:25:44 μμ
Η ημέρα είναι αργία, δεν έχει κανείς ( στη Δευτεροβάθμια όπως ορίζει ο Νόμος)την υποχρέωση να πάει πουθενά. Η εγκύκλιος είναι επίσης ξεκάθαρη.Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος για τίποτε την αυριανή ημέρα. Δεν έχω να απολογηθώ ούτε για τριήμερο, ούτε για τίποτα, εφόσον το ορίζει ο Νόμος. Και δεν έχω να απαντήσω τίποτε στα ειρωνικά σχόλια των φίλων της bitch. Ούτε για τις ώρες  που δουλεύω την ημέρα μετά το σχολείο, ούτε για το πόσο μακριά είμαι από την οικογένειά μου και για πόσα χρόνια θα είμαι , ούτε για τα 600 Ευρώ που παίρνω. Το κεράκι μου θα το ανάψω αύριο πάντως στην εκκλησία της γειτονιάς μου. Και με τα ευρώ βενζίνης που θα εξασφαλίσω από το να μην διανύσω τα χλμ.απόστασης για να πάω αύριο στο σχολείο, θα εξασφαλίσω το φαγητό των 3 επόμενων ημερών μου. Αυτό το τελευταίο πες της το. Μάλλον δε θα το έχει καν φανταστεί.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: silkcut στις Ιανουάριος 29, 2012, 10:00:36 μμ
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ο νόμος είναι σαφής και η 30 Ιανουαρίου είναι επίσημη αργία. Εθελοντικά δεν πάμε πουθενά, ούτως ή άλλως εθελοντική (απλήρωτη) εργασία προσφέρουμε όλες τις άλλες μέρες. ;)
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: happiness στις Ιανουάριος 30, 2012, 12:41:55 πμ
Άποψη μου την οποία και έχω εφαρμόσει πολλάκις...

Από τη στογμή που για την πρωτοβάθμια ορίζεται ξεκάθαρα ότι δεν είναι αργία, αλλά οι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν στην εκκλησία, είμαι υποχρεωμένη να μην κάτσω σπίτι μου.
Στα πλαίσια όμως την θρησκευτικής ελευθερίας δεν μπορεί κανείς να μου επιβάλει να πάω στην εκκλησία (ή σε όποιο χώρο λατρείας).
Πηγαίνω, λοιπόν, στο σχολείο, το ανοίγω και στέλνω ένα φαξ στη διεύθυνση ότι βρίσκομαι στο χω΄ρο του σχολείου και θα βρίσκομαι για όση ώρα κρατά η λειτουργία.
Την π΄ρωτη φορά αντιμετώπισα πρόβλημα. Απειλήθηκα ότι θα εκδιωχθώ από τη θέση μου, ότι είμαι δόκιμος υθπάλληλος και δεν πρέπει να προκαλώ και άλλα τέτοια ωραία. Ζήτησα γραπτώς να μου στείλουν εντολή ότι πρέπει να πηγαίνω στην εκκλησία ακόμα και αν εγώ δεν είμαι ΧΟ (κάτι που άλλωστε δεν γνωρίζουν αν είμαι ή όχι)....Η γραπτή ενοτλή δεν ήρθε ποτέ και έκτοτε ποτέ κανείς δεν μου είπε τίποτα............
emmaki θα διαφωνήσω. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας να συνοδεύουμε τους μαθητές στις σχολικές εκδηλώσεις (εφόσον δεν είναι μέρα αργίας). Εγώ αν ήμουν στο γραφείο και ήταν στο χέρι μου, θα σου έστελνα έγγραφη εντολή με την οποία θα σου έλεγα πως οφείλεις να συνοδεύσεις τα παιδιά από και προς την εκκλησία, φροντίζοντας για την ασφάλειά τους και την σωστή μεταφορά τους, και that's it. Δεν είσαι υποχρεωμένη να μπεις μέσα στην εκκλησία, αλλά οφείλεις να κάτσεις στο προαύλιο να περιμένεις την επιστροφή σας. Έτσι το βλέπω εγώ.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: KAKTOS στις Ιανουάριος 30, 2012, 08:39:39 πμ
Τουλάχιστον όσοι είμαστε Αθήνα, πάμε δεν πάμε Εκκλησία, ας πάμε μετα ΕΔΏ

Ο.Λ.Μ.Ε.   
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338   
www.olme.gr     
e-mail: olme@otenet.gr     Αθήνα, 27/1/12


ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

 

 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας που οργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών και το Συντονιστικό Αναπληρωτών και Ωρομισθίων τη Δευτέρα, 30/1/12 στις 11 π.μ. στο Υπουργείο Παιδείας.

Διεκδικούμε:

• Μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση
• Να μπει τέλος στις ελαστικές μορφές εργασίας
• Όχι στη μισθολογική καθήλωση των αναπληρωτών
 

Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: emmaki στις Ιανουάριος 30, 2012, 10:21:26 πμ
Άποψη μου την οποία και έχω εφαρμόσει πολλάκις...

Από τη στογμή που για την πρωτοβάθμια ορίζεται ξεκάθαρα ότι δεν είναι αργία, αλλά οι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν στην εκκλησία, είμαι υποχρεωμένη να μην κάτσω σπίτι μου.
Στα πλαίσια όμως την θρησκευτικής ελευθερίας δεν μπορεί κανείς να μου επιβάλει να πάω στην εκκλησία (ή σε όποιο χώρο λατρείας).
Πηγαίνω, λοιπόν, στο σχολείο, το ανοίγω και στέλνω ένα φαξ στη διεύθυνση ότι βρίσκομαι στο χω΄ρο του σχολείου και θα βρίσκομαι για όση ώρα κρατά η λειτουργία.
Την π΄ρωτη φορά αντιμετώπισα πρόβλημα. Απειλήθηκα ότι θα εκδιωχθώ από τη θέση μου, ότι είμαι δόκιμος υθπάλληλος και δεν πρέπει να προκαλώ και άλλα τέτοια ωραία. Ζήτησα γραπτώς να μου στείλουν εντολή ότι πρέπει να πηγαίνω στην εκκλησία ακόμα και αν εγώ δεν είμαι ΧΟ (κάτι που άλλωστε δεν γνωρίζουν αν είμαι ή όχι)....Η γραπτή ενοτλή δεν ήρθε ποτέ και έκτοτε ποτέ κανείς δεν μου είπε τίποτα............
emmaki θα διαφωνήσω. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας να συνοδεύουμε τους μαθητές στις σχολικές εκδηλώσεις (εφόσον δεν είναι μέρα αργίας). Εγώ αν ήμουν στο γραφείο και ήταν στο χέρι μου, θα σου έστελνα έγγραφη εντολή με την οποία θα σου έλεγα πως οφείλεις να συνοδεύσεις τα παιδιά από και προς την εκκλησία, φροντίζοντας για την ασφάλειά τους και την σωστή μεταφορά τους, και that's it. Δεν είσαι υποχρεωμένη να μπεις μέσα στην εκκλησία, αλλά οφείλεις να κάτσεις στο προαύλιο να περιμένεις την επιστροφή σας. Έτσι το βλέπω εγώ.

Σ' εμάς τους νηπιαγωγούς είναι διαφορετικά. Στον εκκλησιασμό δεν πηγαίνουξε ως σχολείο, ούτε γυρνάμε ως σχολείο. Πηγαίνουν οι γονείς τα παιδιά τους και μετά είναι υπεύθυνοι για να τα φέρουν (ή όχι) στο σχολείο.
Επίσης, δεν θα μπω στη λογική του αν είναι ωφέλημος ή όχι ο εκκλησιασμός, ο καθένας έχει δική του γνώμη. Απλά θα τονίσω ότι υπάρχουν σχολεία στα οποία η πλειοψηφία των παιδιών δεν είναι ΧΟ....
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: happiness στις Ιανουάριος 30, 2012, 08:45:05 μμ
Σ' εμάς τους νηπιαγωγούς είναι διαφορετικά. Στον εκκλησιασμό δεν πηγαίνουξε ως σχολείο, ούτε γυρνάμε ως σχολείο. Πηγαίνουν οι γονείς τα παιδιά τους και μετά είναι υπεύθυνοι για να τα φέρουν (ή όχι) στο σχολείο.
Επίσης, δεν θα μπω στη λογική του αν είναι ωφέλημος ή όχι ο εκκλησιασμός, ο καθένας έχει δική του γνώμη. Απλά θα τονίσω ότι υπάρχουν σχολεία στα οποία η πλειοψηφία των παιδιών δεν είναι ΧΟ....
Ααα emmaki με το μπαρδόν. Δεν ήξερα την βαθμίδα σου. Τότε πολύ καλά κάνεις.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: kostasMath στις Σεπτέμβριος 11, 2014, 11:04:41 πμ
ακόμη μια μέρα που...
Θεσμοθέτηση Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.
Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα και σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) θα διεξαχθούν ενδοσχολικοί Αγώνες Αθλοπαιδειάς.
 :'( πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Landau στις Σεπτέμβριος 11, 2014, 12:09:35 μμ
Αυτό δεν είναι κακό.. μπορεί να μην κάνουν μαθήματα, τουλάχιστον θα ασχοληθούν λίγο με αθλητισμό και φυσική αγωγή.
Κακό είναι να χάνονται μαθήματα από συνελεύσεις/εκλογές/άνευ νοήματος αργίες (βλ. πολιούχοι) κλπ.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: kyra_daskala στις Σεπτέμβριος 11, 2014, 04:17:41 μμ
Όταν αυτός που αποφασίζει και θεσμοθετεί Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού είναι άσχετος με τη σχολική πραγματικότητα, βάζει ό,τι να'ναι!

Οι μισοί μαθητές του σχολείου μέχρι την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου δεν έχουν φέρει ακόμα το χαρτί από το γιατρό που τους επιτρέπει να κάνουν γυμναστική.

Επειτά σε 15 μέρες θα έχει προλάβει ο γυμναστής του σχολείου να προετοιμάσει ενδοσχολικούς Αγώνες Αθλοπαιδειάς ή η λογική θα είναι δώσε τους μια μπάλα να παίξουν ό,τι ξερει ο καθένας από τις 8:10 μέχρι τις 14:00 που σχολάνε;

Για να επανέλθουμε και στο αρχικό θέμα, τι αποφασίσατε να κάνετε φέτος στα σχολεία σας στις 31 Γενάρη που δεν είναι αργία;
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: efi.. στις Ιανουάριος 09, 2015, 06:18:38 μμ
Γνωρίζει κάποιος  ταινίες με θέμα τους τρείς Ιεράρχες ;
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Dr_Michael στις Ιανουάριος 09, 2015, 06:50:30 μμ
Για να επανέλθουμε και στο αρχικό θέμα, τι αποφασίσατε να κάνετε φέτος στα σχολεία σας στις 31 Γενάρη που δεν είναι αργία;

31 Γενάρη πάντως είναι Σάββατο.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Nord στις Ιανουάριος 09, 2015, 07:17:19 μμ
30 Γεναρη (οχι 31) δεν ειναι η γιορτη των 3 Ιεραρχων ή κανω λαθος??
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: jak_13 στις Ιανουάριος 09, 2015, 08:17:14 μμ
30 Γεναρη (οχι 31) δεν ειναι η γιορτη των 3 Ιεραρχων ή κανω λαθος??

Δεν κάνεις λάθος!
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Φωτεινή ΠΕ07 στις Ιανουάριος 09, 2015, 08:26:07 μμ
Διάβασα πως θα γίνει εκκλησιασμός και σχολική γιορτή/εκδηλώσεις με θέμα τους Αγίους Τρεις Ιεράρχες...
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Φωτεινή ΠΕ07 στις Ιανουάριος 09, 2015, 08:55:59 μμ
(..) οι Τρεις Ιεράρχες είναι οι προστάτες Άγιοι όλου του εκπαιδευτικού κόσμου (μαθητών και εκπαιδευτικών).

Διαβάστε και εδώ ένα κείμενο για την προσφορά των Αγίων:

https://antexoume.wordpress.com/2014/01/30/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84/ (https://antexoume.wordpress.com/2014/01/30/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84/)

Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: missathens στις Ιανουάριος 09, 2015, 09:18:36 μμ
Από φέτος, λοιπόν, η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εορταστικές εκδηλώσεις... Έχουμε αναλάβει με τη θεολόγο την οργάνωση και προβληματιστήκαμε. Να προτείνουμε ιδέες για τη γιορτή; Η οποία τι ύφος λέτε ότι θα έπρεπε να έχει; Σοβαρό; Ανάγνωση πατερικών κειμένων και σχετικά βίντεο; Ή ίσως και αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα με θέμα την παιδεία και το σχολείο; Τραγούδια ίσως; Κάποια ταινία σχετική; Έχουμε σκεφτεί αρκετά πράγματα, αλλά επειδή πρώτη φορά γίνεται γιορτή για αυτή τη μέρα, δεν ξέρουμε ακριβώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούμε...
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: MARKOS στις Ιανουάριος 09, 2015, 09:23:04 μμ
τη ζωή και τη δράση των Ιεραρχων τους όποιους τιμάμε. Απλα και σοφεστατα για να καταλαβουν οι μαθητες. ουτε πατρολογία, ουτε υμνογραφία, ουτε τραγουδια και κοντάκια. Ετσι νομιζω  ;)
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: missathens στις Ιανουάριος 09, 2015, 09:25:52 μμ
Πιστεύετε ότι πέρα από τα σχετικά με τους 3 Ιεράρχες, αν βάζαμε για παράδειγμα μία ταινία με θέμα το σχολείο και τη μάθηση θα ήταν εκτός θέματος; Γενικότερα δεν πρέπει να περαστεί ένα μήνυμα για το ρόλο της παιδείας και το πώς αυτή λειτουργεί σήμερα; Και ειδικά όταν μιλάμε για μαθητές λυκείου για τους οποίους ίσως μία απλή ομιλία δεν αρκεί.
Υ.Γ. Όταν μιλάω για μουσική, δεν εννοώ βέβαια ύμνους και κοντάκια.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Φωτεινή ΠΕ07 στις Ιανουάριος 09, 2015, 09:32:23 μμ
τη ζωή και τη δράση των Ιεραρχων τους όποιους τιμάμε. Απλα και σοφεστατα για να καταλαβουν οι μαθητες. ουτε πατρολογία, ουτε υμνογραφία, ουτε τραγουδια και κοντάκια. Ετσι νομιζω  ;)

Και μέσα από οπτικοακουστικά μέσα, όπως κάποιο βίντεο που θα μιλάει για τη ζωή και το έργο τους. Ή ακόμη να ψάξουν οι ίδιοι σε ομάδες για πληροφορίες και εικόνες στο Ιντερνετ και να τις παρουσιάσουν. Κάτι θα τους μείνει...
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: MARKOS στις Ιανουάριος 09, 2015, 09:32:37 μμ
Όπως?, εχεις καποια κατά νου? ξερω μια αλλά δεν θυμαμαι τιτλο. πολύ διδακτική. προσπαθω τωρα να θυμηθώ τους πρωταγωνιστες....νομιζω η Νικη Τριανταφυλλίδη επαιζε.

αλλά νομιζω πως δεν χρειάζεται.
 Κοσμας ο Αιτωλος θα ηταν καλο, καποια αποσπάσματα από τις Διδαχες του ;)
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: MARKOS στις Ιανουάριος 09, 2015, 09:38:57 μμ
Συνδέεις την εποχη των Ιεραρχων με το 1750 εποχη του Κοσμα του Αιτωλου , τα διαχρονικα μηνυματα και στο τελος αναφέρεις τα εκπαιδευτικα προγράμματα των κομματων και τα εργα των υπουργων, ώστε να δειξεις πόσο μέσα στο πνευμα ειναι ακομα εκεινα τα μηνυματα  ;)
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: missathens στις Ιανουάριος 09, 2015, 09:53:51 μμ
Υπάρχουν πολλές και εξαιρετικές ταινίες, κυρίως ξένες, γαλλικές, ισπανικές, κινέζικες... Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι, όπως είπα και πιο πάνω, ειδικά οι μαθητές τους λυκείου θέλουν κάτι παραπάνω από με μια ομιλία και ένα βίντεο για τους 3 Ιεράρχες, συμφωνώ, χρειάζεται ένας προβληματισμός διαχρονικά και σύνδεση με το σήμερα, χωρίς αναφορά σε κόμματα βέβαια και πολιτική. Οποιαδήποτε ιδέα ευπρόσδεκτη.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: apri στις Ιανουάριος 09, 2015, 11:49:15 μμ
Συνδέεις την εποχη των Ιεραρχων με το 1750 εποχη του Κοσμα του Αιτωλου , τα διαχρονικα μηνυματα και στο τελος αναφέρεις τα εκπαιδευτικα προγράμματα των κομματων και τα εργα των υπουργων, ώστε να δειξεις πόσο μέσα στο πνευμα ειναι ακομα εκεινα τα μηνυματα  ;)

Δεν είναι ανάγκη να ανατρέξει κανείς τόσο παλιά.
Η εποχή που έζησαν οι τρεις Ιεράρχες θυμίζει αρκετά τη σημερινή εποχή. Ήταν μια περίοδος μεταβατική από τον παρηκμασμένο αρχαίο κόσμο προς το νεοσύστατο βυζαντινό κράτος. Και γι' αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι εκείνη ακριβώς την εποχή, μόδα για τους διανοουμένους είχαν γίνει η φιλοσοφική μακριά γενειάδα, τα μακριά μαλλιά, ο λιτός και απέριττος τρόπος ζωής, που έφτανε μέχρι τον αναχωρητισμό στην ύπαιθρο (όπως αργότερα για τους χίπις τη δεκαετία του 1960 ή σήμερα για τους χίπστερς). Είναι ο συνήθης τρόπος αντίδρασης των ανήσυχων πνευμάτων σε περιόδους κρίσης και παρακμής.

Τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα βίωναν ακραία ανέχεια και εκμετάλλευση.
Κοινωνική πρόνοια δεν υπήρχε. Η Βασιλειάδα που ίδρυσε ο Μέγας Βασίλειος ήταν η πρώτη οργανωμένη δομή κοινωνικής πρόνοιας, που περιελάμβανε το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο αλλά και άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Και οι τρεις δε, στηλίτευαν κατ' επανάληψη στα κείμενά τους την εκμετάλλευση και την απληστία των ισχυρών.

Σε πολιτιστικό επίπεδο υπήρχε μια "αμηχανία" απέναντι στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό που είχε πια παρακμάσει και το χριστιανικό πολιτισμό που μόλις έκανε τα πρώτα του βήματα. Οι διανοούμενοι της εποχής απέρριπταν τον έναν ή τον άλλον κόσμο μετά βδελυγμίας και χωρίς κανένα επίπεδο συνεννόησης.
Οι τρεις Ιεράρχες ήταν οι πρώτοι που προσπάθησαν να συμφιλιώσουν τα αρχαιοελληνικά γράμματα με τη χριστιανική παιδεία, διευκολύνοντας έτσι τη συνέχιση της πνευματικής παράδοσης του τόπου. Στο λόγο του "Προς τους νέους" ο Μέγας Βασίλειος αναλύει ακριβώς την αξία των αρχαιοελληνικών γραμμάτων για τις νεότερες γενιές.

Οι τρεις ιεράρχες στην εποχή τους κλήθηκαν ως διανοούμενοι να πάρουν θέση στα προβλήματα ενός κόσμου σε κρίση που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του.
Οι σημερινοί διανοούμενοι αλήθεια τι ακριβώς προτείνουν σε οποιονδήποτε τομέα;  ::)Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: συννεφούλα στις Ιανουάριος 10, 2015, 01:52:14 πμ
2 κείμενα για ...έμπνευση!

1. Πολύ ενδιαφέρον και γεμάτο νοήματα  "Το επαναστατικό μήνυμα των Τριών Ιεραρχών και η εποχή μας" του Ανδρέα Αργυρόπουλου,
http://e-theologia.blogspot.gr/2010/10/blog-post_17.html

Μεταξύ άλλων λέει...

...Η επιστημονική έρευνα έχει καταδείξει ότι ο Βασίλειος και ο Χρυσόστομος είναι ουσιαστικά οι εμπνευστές ενός δημόσιου συστήματος υγείας που με την πάροδο του χρόνου απλώνεται σε ολόκληρη την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

...Οι Τρεις Ιεράρχες δεν ήθελαν τους χριστιανούς νέους ανθρώπους χωρίς κριτική σκέψη, χωρίς ευρύτητα γνώσεων, χωρίς γενικότερο προβληματισμό. Τους ήθελαν μέσα στην κοινωνία και τη ζωή, μετόχους των κοινωνικών ανησυχιών και φιλοσοφικών ρευμάτων.

...Ο Νικόλας Μπερντιάεφ ο μεγαλύτερος ίσως Ρώσος διανοητής του 20ου αιώνα μεταξύ των άλλων αναφέρει «στον Μεγάλο Βασίλειο όπως και στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο η κοινωνική αδικία, δημιούργημα της κακής διανομή του πλούτου κριτικάρεται με μια δριμύτητα που θα έκανε τον Προυντόν και τον Καρλ Μαρξ να χλωμιάσουν».Ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρούν ότι η κοινοκτημοσύνη είναι η λύση του κοινωνικού προβλήματος.

...Μελετώντας κανείς τις θέσεις των Τριών Ιεραρχών για θέματα αγωγής των νέων, συναντά στα κείμενα τους προβληματισμούς και προτάσεις, όμοιες με τις πλέον προωθημένες της εποχής μας στις επιστήμες της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας. Δυστυχώς όμως, ακόμα παραμένουν άγνωστες, όχι απλά στο ευρύ κοινό αλλά και στον εκπαιδευτικό κόσμο.Τα βασικά στοιχεία της αληθινής παιδείας για τους Τρεις Ιεράρχες είναι: η αγάπη, η ελευθερία και ο σεβασμός του ανθρώπινου προσώπου. Και οι τρεις τονίζουν πως η σχέση παιδαγωγού μαθητή είναι μια σχέση ελευθερίας και δημιουργίας.Με απλά λόγια οι Τρεις Ιεράρχες υποστηρίζουν πως η Παιδεία πρέπει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι του συστήματος, όπως δυστυχώς έχει καταντήσει στις μέρες μας.


2. Κι ένα ακόμη αξιόλογο κείμενο, Οι 3 Ιεράρχες στα σκουπίδια,
http://theologosnaf.blogspot.gr/2012/01/blog-post_25.html

Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Έσπερος στις Ιανουάριος 10, 2015, 10:48:15 πμ
Εφόσον μιλάμε για λύκειο, που επιτρέπει τον προβληματισμό των μαθητών, και εάν η ατμόσφαιρα του σχολείου και της ευρύτερης περιοχής δεν είναι ατμόσφαιρα Τεχεράνης, νομίζω ότι μια γιορτή αφιερωμένη στην παιδεία γενικότερα (δηλαδή με αφορμή τους 3 Ιεράρχες αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς) είναι πολύ καλή ιδέα. Οι μαθητές περνούν τόσα χρόνια μέσα στο σχολείο χωρίς επί της ουσίας να προβληματίζονται για την αξία της παιδείας, της μόρφωσης, της καλλιέργειας, οπότε νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε μια γιορτή αφιερωμένη σε αυτά τα ιδανικά. Στόχος της παιδείας εξάλλου είναι να φέρει ανεξαρτησία πνεύματος και σκέψης, η οποία δεν ταυτίζεται βέβαια με εκδηλώσεις μαζικής θρησκευτικής λατρείας, ούτε με τυπολατρικές θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Αυτά βέβαια εξαρτώνται και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Δεν νομίζω ότι έχει διάθεση κανένας να έρθει σε κόντρα με θεολόγους ή με διευθυντές βασιλικότερους του βασιλέως! Στο δικό μου μέρος για παράδειγμα ούτε κατά διάνοια δεν θα πρότεινα να φύγουμε από το αυστηρά θρησκευτικό πνεύμα. Ο παπάς της εκκλησίας στην οποία εκκλησιάζουμε τους μαθητές κάθε χρόνο τους κάνει κήρυγμα ότι ο χριστιανισμός έσωσε τον κόσμο από την αμάθεια και την πλάνη της ειδωλολατρίας και το σκότος στο οποίο ήταν βυθισμένοι οι αρχαίοι Έλληνες.... Ο συγκεκριμένος σίγουρα δεν έχει καταλάβει τίποτα απ' όσα πρεσβεύουν οι Τρεις Ιεράρχες, αλλά φυσικά θεωρεί ότι μόνο εκείνος γνωρίζει το σωστό τρόπο να τους τιμήσει!
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: apri στις Ιανουάριος 10, 2015, 11:31:00 πμ
Αυτά βέβαια εξαρτώνται και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Δεν νομίζω ότι έχει διάθεση κανένας να έρθει σε κόντρα με θεολόγους ή με διευθυντές βασιλικότερους του βασιλέως! Στο δικό μου μέρος για παράδειγμα ούτε κατά διάνοια δεν θα πρότεινα να φύγουμε από το αυστηρά θρησκευτικό πνεύμα. Ο παπάς της εκκλησίας στην οποία εκκλησιάζουμε τους μαθητές κάθε χρόνο τους κάνει κήρυγμα ότι ο χριστιανισμός έσωσε τον κόσμο από την αμάθεια και την πλάνη της ειδωλολατρίας και το σκότος στο οποίο ήταν βυθισμένοι οι αρχαίοι Έλληνες.... Ο συγκεκριμένος σίγουρα δεν έχει καταλάβει τίποτα απ' όσα πρεσβεύουν οι Τρεις Ιεράρχες, αλλά φυσικά θεωρεί ότι μόνο εκείνος γνωρίζει το σωστό τρόπο να τους τιμήσει!

Όπως και να είναι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, πιστεύω ότι είναι λάθος να μιλήσει κάποιος γενικώς και αορίστως περί παιδείας και καλλιέργειας και να μην ασχοληθεί με την ιδιαίτερη προσφορά των τριών Ιεραρχών στην κοινωνία. Έτσι δεν θα μάθουν ποτέ τα παιδιά γιατί ήταν σημαντικές προσωπικότητες και όχι απλά μια αφορμή για να χάσουν τα ίδια μάθημα.

Στη χειρότερη περίπτωση, παραθέτεις αποσπάσματα με τις θέσεις των Ιεραρχών για την παιδεία, τα αρχαία συγγράμματα και την κοινωνία και αφήνεις τα κείμενα να μιλάνε μόνα τους. Αν θέλουν κάποιοι να αμφισβητήσουν τους τρεις Ιεράρχες επηρεασμένοι από τις ιδεολογικές εμμονές τους, ας το κάνουν με δική τους ευθύνη. ::)
(Άλλωστε, μεταξύ μας, και στην εποχή τους οι Ιεράρχες είχαν έρθει σε ρήξη με το εκκλησιαστικό και πολιτικό κατεστημένο. Ειδικά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ως αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης υπέστη πολλές διώξεις και εξορίες από αυτό, μέχρι που πέθανε από τις κακουχίες.)

Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Φωτεινή ΠΕ07 στις Ιανουάριος 10, 2015, 05:45:39 μμ
Εφόσον πέφτει η γιορτή των Τριών Ιεραρχών εργάσιμη μέρα, ασφαλώς και πρέπει να γίνει εκκλησιασμός και να παρευρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί. Στην ιδιωτική μας ζωή είναι δικαίωμα του καθενός να εκκλησιάζεται ή όχι. Στην εκκλησία δεν θέλουν κάποιοι να πάνε, αλλά να είναι αργία και να κάτσουν στο σπίτι τους, τους βολεύει αφάνταστα. Δεν νομίζω τα αλλόθρησκα παιδιά να αποκτήσουν ψυχολογικά προβλήματα αν παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία σε ορθόδοξο ναό. Εγώ που γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία και φοίτησα σε γερμανικό σχολείο, έτυχε να παραβρεθώ με το σχολείο μου σε Θεία Λειτουργία σε καθολική εκκλησία... δεν έπαθα κάτι. Επιπλέον παρακολουθούσα στο σχολείο και το μάθημα των Θρησκευτικών. Και τι μ' αυτό; Δεν άλλαξα θρήσκευμα, ούτε πληγώθηκα που δεν συμμετείχα στη Θεία Κοινωνία των καθολικών!!!
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: apri στις Ιανουάριος 10, 2015, 06:54:02 μμ
Oι θρησκευτικές αργίες δεν είναι ημέρες εορτασμού αποκλειστικά για θρήσκους. Συνδέονται στενά με πλείστες λαϊκές παραδόσεις που διαμορφώνουν ταυτότητα, κοινές μνήμες και την αίσθηση του συνανήκειν.
Επιπλέον, είναι καλές αφορμές για την έμπρακτη εκδήλωση σεβασμού στην ετερότητα, είτε μιλάμε για αλλόθρησκους/αλλόδοξους είτε για άθεους. Ειδικά το σχολείο μπορεί να συνεισφέρει πολλά σ' αυτόν τον τομέα βοηθώντας τους μαθητές αφενός να γνωρίσουν το διαφορετικό εκτός στερεοτύπων, αφετέρου να το σέβονται.

Γιατί δημοκρατικό δεν είναι να μαθαίνεις να κρύβεις την ιδιαίτερη ταυτότητά σου στο σπίτι σου, αλλά να την εκφράζεις δημόσια, με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και προς την ταυτότητα των υπολοίπων.
Τόσο η επιβολή μιας και μόνης ταυτότητας όσο και η απόκρυψη κάθε ταυτότητας προκαλούν προβλήματα στη συνοχή της κοινωνίας.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: alexel στις Ιανουάριος 10, 2015, 06:57:06 μμ
Για τη ββάθμια η γιορτή των 3 Ιεραρχών σταμάτησε να είναι αργία, αν και τα σχολεία, που γνωρίζω εκκλησιάζονταν.
Για την αβάθμια δεν άλλαξε κάτι.Οι νηπιαγωγοί ακολουθούμε το προεδρικό διάταγμα 200/98 και πράττουμε ανάλογα.
Εγώ θα ακολουθήσω την περσινή μου τακτική.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: MARKOS στις Ιανουάριος 10, 2015, 09:29:01 μμ
Το Συνταγμα λέει ρητά πως ένας από τους σκοπους της παιδείας είναι και η καλλιέργεια θρησκευτικής συνείδησης. Αυτό οφείλαμε να το γνωρίζουμε.
Μείνετε παρακαλώ ΜΟΝΟ στο θέμα.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: MARKOS στις Ιανουάριος 12, 2015, 08:26:34 μμ
Τις απόψεις σας για τον εκκλησιασμό μπορειτε να τις γράψετε  εδώ (http://www.pde.gr/index.php?topic=2883.0) ακολουθώντας τους όρους χρήσης και πρόσβασης και τις αρχές δημιουργικού διαλόγου.
Στο παρόν τόπικ θα αναφέρουμε μόνο όσα σχετίζονται με την γιορτή των Ιεραρχών (εντός τάξης).

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Φωτεινή ΠΕ07 στις Ιανουάριος 12, 2015, 08:31:56 μμ
Τις απόψεις σας για τον εκκλησιασμό μπορειτε να τις γράψετε  εδώ (http://www.pde.gr/index.php?topic=2883.0) ακολουθώντας τους όρους χρήσης και πρόσβασης και τις αρχές δημιουργικού διαλόγου.
Στο παρόν τόπικ θα αναφέρουμε μόνο όσα σχετίζονται με την γιορτή των Ιεραρχών.
Ευχαριστούμε για την συνεργασια.

Σωστό αυτό που γράφεις Μάρκο! Ευχαριστούμε...
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: ERTA στις Ιανουάριος 12, 2015, 09:06:00 μμ
Εκκλησιασμός, θρησκευτικές αργίες που κολλάνε σε σκ ....αφορμές για γκρίνια από πολλούς παραδοσιακά...χώσιμο για κάποιους αλλά άθεοι που καρπώνονται τα οφέλη των θρησκευτικών αργιών που άμα καταργηθούν θα βάλουν πολλές πλερέζες ...
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: jak_13 στις Ιανουάριος 12, 2015, 09:14:53 μμ
Για τη ββάθμια η γιορτή των 3 Ιεραρχών σταμάτησε να είναι αργία, αν και τα σχολεία, που γνωρίζω εκκλησιάζονταν.
Για την αβάθμια δεν άλλαξε κάτι.Οι νηπιαγωγοί ακολουθούμε το προεδρικό διάταγμα 200/98 και πράττουμε ανάλογα.
Εγώ θα ακολουθήσω την περσινή μου τακτική.

Δεν ήταν ποτέ αργία στη Δευτεροβάθμια.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: constans στις Ιανουάριος 14, 2015, 06:32:22 μμ
Στην πρωτοβαθμια θα γίνει μάθημα;
Επίσης ξέρετε αν στα φροντιστηρια θα γίνει μαθημα κανονικά;
Ρωτάω γιατί στο σχολείο που πάνε τα παιδιά μου (ιδιωτικό) μας ενημέρωσαν πως το μάθημα θα γίνει κανονικά ενώ στο φροντιστήριο που δουλεύω δεν ήξεραν ακόμη τι θα γίνει
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: ERTA στις Ιανουάριος 16, 2015, 09:42:37 πμ
ΒΓΗΚΕ http://www.esos.gr/arthra/36629/egkyklios-toy-ypoyrgeioy-gia-ti-thriskeytiki-eorti-ton-trion-ierarhon
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: efi.. στις Ιανουάριος 28, 2015, 09:50:38 πμ
Τελικά πάμε όλοι την  Παρασκευή ή όχι?
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: MARKOS στις Ιανουάριος 28, 2015, 01:31:28 μμ

Επίσης ξέρετε αν στα φροντιστηρια θα γίνει μαθημα κανονικά;

Φροντιστήριο στον Πειραιά, όπου εργάζεται φίλη, σήμερα μου είπε πως ΔΕΝ θα γίνουν μαθήματα.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: constans στις Ιανουάριος 28, 2015, 02:18:27 μμ
Φροντιστήριο στον Πειραιά, όπου εργάζεται φίλη, σήμερα μου είπε πως ΔΕΝ θα γίνουν μαθήματα.
Σε ευχαριστώ Μάρκο.Κι εγώ μόλις εχθες έμαθα ότι δε θα δουλέψουμε τελικά..
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Landau στις Ιανουάριος 28, 2015, 09:23:59 μμ
Σε άλλα πάλι φροντιστήρια, κανονικά. Ανάλογα την εταιρεία μάλλον.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: βοτσαλάκι στις Ιανουάριος 28, 2015, 09:50:53 μμ
Η ΟΛΜΕ ζήτησε την επαναφορά/εφαρμογή  προηγούμενης Υ.Α

http://www.alfavita.gr/arthron/%CE%BF%CE%BB%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: constans στις Ιανουάριος 28, 2015, 10:50:07 μμ
Και η ΟΙΕΛΕ ανακοίνωσε πως είναι αργία για τα φροντιστήρια και μάλιστα πως πρέπει να καταβληθούν τα νόμιμα (λέμε τώρα)
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Αστερόσκονη στις Ιανουάριος 29, 2015, 03:30:10 μμ
Η ΟΛΜΕ ζήτησε την επαναφορά/εφαρμογή  προηγούμενης Υ.Α

http://www.alfavita.gr/arthron/%CE%BF%CE%BB%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD
Ποιο είναι άραγε το νόημα του εορτασμού της ημέρας αυτής με μια απλή αργία, χωρίς αυτή να συνοδεύεται από εκκλησιασμό ή κάποιες εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα; Πώς θα καταλάβουν οι μαθητές το νόημα της ημέρας, όταν απλά δεν κάνουν μάθημα και καθήσουν στο σπίτι τους; Αν η ΟΛΜΕ διαφωνεί με τον εορτασμό της ημέρας, γιατί δεν προτείνει να είναι η μέρα αυτή εργάσιμη;
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: frank1972 στις Ιανουάριος 28, 2016, 12:49:10 μμ
Γιορτή φέτος που 30 ιανουαριου είναι Σάββατο , τι γίνεται στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ?
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Empedocles στις Ιανουάριος 28, 2016, 06:54:50 μμ
1. Κατ' αρχήν στη Φ1/10747/Δ2/22-01-2016/ΥΠΠΕΘ έχει γίνει ανακοινοποίηση στο ορθό και πλέν δεν είναι οι δύο τελευταίες ώρες. Είναι:
Επειδή κατά το τρέχον σχολικό έτος η εορτή των Τριών Ιεραρχών συμπίπτει με ημέρα που δεν λειτουργούν τα σχολεία (Σάββατο 30-1-2016), οι σχολικές μονάδες δύνανται να πραγματοποιήσουν εορταστικές εκδηλώσεις, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, αφιερώνοντας δύο διδακτικές ώρες, με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων και κατά την κρίση τους.

2. Και καμία διόρθωση να μη γινόταν, δεν μπορεί να γίνει ο εκκλησιασμός με απόφαση συλλόγου εφόσον ο σύλλογος το επιθυμεί;  Το υπουργείο δεν είπε μεν να πάτε τα παιδιά εκκλησιασμό, αλλά δεν έστειλε και καμιά απαγόρευση ! Επιπλέον έκανε και ανακοινοποίηση όταν άρχισαν τα σχόλια και αφαίρεσε το "τις δύο τελευταίες ώρες"! Τα Χριστούγεννα αναρωτιέμαι αν ήλθε καμία εγκύκλιος να πάνε τα παιδιά εκκλησία ή αν τα πήγαν οι σύλλογοι. Ως τώρα ήξερα ότι οι σύλλογοι μπορεί να αποφασίσουν εκκλησιασμό και γίνεται κατά κόρον στην επαρχία. Μην πω ότι σε απογευματινά σχολεία μέχρι και σε χαιρετισμούς μπορούν να πάνε. 'Αλλαξε κάτι;
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Empedocles στις Ιανουάριος 28, 2016, 07:08:27 μμ
Ποιά νομοθεσία επιτέλους ορίζει το πως γίνεται ο εκκλησιασμός στη δευτεροβάθμια (και όχι στην πρωτοβάθμια); Πού ορίζεται για παράδειγμα ότι σε μια τοπική εορτή το σχολείο μπορεί να πάει εκκλησία αφού δε θα έλθει καμία εγκύκλιος από το υπουργείο παιδείας; Βρίσκω είτε νόμους παλαιούς, όπου επιτρέπεται ο εκκλησιασμός και μάλιστα πολλάκις κάθε χρόνο με απόφαση συλλόγου, είτε έγγραφα που λείπει ο αριθμός πρωτ.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: harac στις Ιανουάριος 28, 2016, 07:31:18 μμ
Από ότι κατάλαβα ο κάθε σύλλογος κάνει του κεφαλιού του. Από τα  τρία σχολεία που είμαι, (β/θμια) αύριο, τα δύο θα πάνε τις δύο πρώτες ώρες εκκλησία και το τρίτο στο ίδιο διάστημα θα κάνει εκδήλωση.
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: erietta στις Ιανουάριος 25, 2017, 03:21:14 μμ
Παράθεση
Κατόπιν ερωτημάτων, σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, ημέρα
της εορτής των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
δύνανται να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συμβολή των Τριών
Ιεραρχών στα Γράμματα, με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.

Συνάδερφοι, αυτό το έγγραφο εννοεί ότι η ημέρα είναι εργάσιμη; Και οι δραστηριότητες που αναφέρει; Ο εκκλησιασμός μπορεί να θεωρηθεί ως μία από αυτές;
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Empedocles στις Ιανουάριος 25, 2017, 04:05:52 μμ
Γενικά τα δημόσια έγγραφα ξεκινάνε με σχετικό όπου γράφεις τους σχετικούς νόμους ή έχοντας υποψην τα άρθρα, νόμους ΠΔ κτλ ! Εδώ έχουμε το πρωτοφανές να αποφαίνεται το υπουργείο χωρίς να αναφέρει τη σχετική νομοθεσία. Δεν τους αρέσει για να την αναφέρουν, δεν μπορούν και να την παραβιάσουν !  Πετάνε ένα "δύνανται να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες" χωρίς να αναφερθούνε σε σχετικό , χωρίς να πούνε ρητά  αν θεωρούν ότι η ημέρα δεν είναι αργία και αν πρέπει να γίνουν μαθήματα ! Και θεωρούνε ότι ξέπλεξαν με την υποχρέωση χωρίς να δυσαρεστήρσουν κανέναν !  Η εγκύκλιος μπορεί να ερμηνευθεί ακόμη και ότι η ημέρα είναι αργία, αλλά αν θέλετε να πάτε στο σχολείο να κάνετε εορτασμούς, να πάτε ! Εκτός και αν άλλαξε η νομοθεσία για την εορτή των Τριών Ιεραρχών που αν όμως είχε αλλάξει δε θα την παρουσίαζαν ως σχετικό στην εγκύκλιο;
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: elranna στις Ιανουάριος 25, 2017, 07:04:17 μμ
Ο δικός μας διευθυντής μας είπε ότι εφόσον κάθε έγγραφο λέει "για το τρέχον σχολικό έτος", οπότε δεν έχει έρθει κάτι φέτος που να αναιρεί την αρχική εγκύκλιο που ορίζει την 30η Ιανουαρίου ως αργία, τη θεωρεί αργία. Θα πούμε στα παιδιά ότι, αν θέλουν, να πάνε εκκλησία, αλλά δεν μπορεί να υποχρεώσει ο σύλλογος κανένα συνάδελφο να κάνει οτιδήποτε. 

Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: resident στις Ιανουάριος 26, 2017, 12:59:04 πμ
Δύο μέτρα και δύο σταθμά από το υπουργείο-γιατί άραγε;Με λεπτομέρειες ορίστηκε το τί θα γίνει π.χ. στα πλαίσια της Ημέρας του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων (ορίστηκε πόσες ώρες θα χρησιμοποιηθούν και προτάθηκε υλικό) ή για τη Θεματική Εβδομάδα 'Σώμα και ταυτότητα' (επίσης προτάθηκε υλικό και υπήρχε ξεκάθαρο σκεπτικό).Για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών; μια ασαφής ανακοίνωση,οι μαθητές των νηπιαγωγείων δεν συμμετέχουν (ενώ ως γνωστόν η μεγάλη τάξη των νηπίων ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση) ,τα υπόλοιπα σχολεία 'δύνανται' να οργανώσουν κάτι και δεν διευκρινίζεται αν η μέρα παραμένει αργία.Ας είχαν τα κότσια να πουν 'ελάτε να κάνετε μάθημα,μας τελείωσε από φέτος η γιορτή των γραμμάτων' αλλά πού! Το να στείλει σχετικό μήνυμα ο υπουργός μετά από αυτά το θεωρώ τουλάχιστον υποκριτικό
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: guestteacher στις Ιανουάριος 11, 2018, 06:31:42 μμ
http://www.newsnowgr.com/article/1086700/imera-argias-i-eorti-ton-trion-ierarxon---katargountai-oi-eortastikes-ekdiloseis-pros-timin-ton-trion-ierarxon.html
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: gia 96 στις Ιανουάριος 11, 2018, 06:53:02 μμ
http://www.newsnowgr.com/article/1086700/imera-argias-i-eorti-ton-trion-ierarxon---katargountai-oi-eortastikes-ekdiloseis-pros-timin-ton-trion-ierarxon.html
Γιατί υπάρχει κανείς σας που να δούλευε των Τριών Ιεραρχών;
Πάντα σχολική γιορτή και αργία ήταν!
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Anemos2017 στις Ιανουάριος 11, 2018, 08:57:15 μμ
 @ gia 96

Με την μόνη διαφορά ότι τώρα δεν θα γίνει καμία εκδήλωση...εκτός και δεν καταλαβαινεις τι έπεται
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: gia 96 στις Ιανουάριος 12, 2018, 12:20:36 πμ
@ gia 96

Με την μόνη διαφορά ότι τώρα δεν θα γίνει καμία εκδήλωση...εκτός και δεν καταλαβαινεις τι έπεται
Μήπως εσείς οι θεολόγοι καταλαβαίνετε καλύτερα;
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Anemos2017 στις Ιανουάριος 12, 2018, 03:16:45 μμ
Μήπως εσείς οι θεολόγοι καταλαβαίνετε καλύτερα;
Μονο οι θεολογοι καταλαβαινουν;

Δωράκια προς ιθαγενείς!! Φυσικά χωρίς πρόγραμμα!! Τι άλλο θέλετε; Και επίσημη αργία και εκδηλώσεις την προηγούμενη!!

Υπουργείο: Θα γίνονται στα σχολεία οι δραστηριότητες για τους Τρεις Ιεράρχες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
https://www.esos.gr/arthra/54982/ypoyrgeio-tha-ginontai-sta-sholeia-oi-drastiriotites-gia-toys-treis-ierarhes-me-apofasi

Με εγκύκλιο θα ορίζεται ότι ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμβολή των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα θα γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας , ενώ σχετικά με τη νέα νομοθετική ρύθμιση κάνει λόγο για  «εναρμόνιση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς το πλαίσιο απόδοσης τιμής για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών».

Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Φωτεινή ΠΕ07 στις Ιανουάριος 12, 2018, 03:20:32 μμ
Γιατί υπάρχει κανείς σας που να δούλευε των Τριών Ιεραρχών;
Πάντα σχολική γιορτή και αργία ήταν!
Ναι, εγώ! Πριν δυο χρόνια έλεγε η εγκύκλιος τις πρώτες δυο ώρες να γίνει αναφορά στους Αγίους Τρεις Ιεράρχες. Επειδή όμως είχα εγώ μάθημα στο τμήμα της δασκάλας (ειδικότητα είμαι), είπε η δασκάλα στα παιδιά πως θα τους μιλούσε αργότερα, σε δική της ώρα. Φυσικά και έγιναν τα μαθήματα κανονικά μέχρι τις 2.
Πέρυσι πήγαμε τα παιδιά στην εκκλησία και μετά τα κρατήσαμε μέχρι και την τέταρτη ώρα. Μετά αποχώρησαν τα παιδιά από το σχολείο. Δεν έκατσα τα τελευταία χρόνια σπίτι μου την ημέρα αυτή. Από που προκύπτει ότι ήταν πάντα σχολική γιορτή και αργία;
Κάθε σύλλογος διδασκόντων έκανε τα δικά του. Και πάντα οι δάσκαλοι τα αποφάσιζαν ερήμην των ειδικοτήτων. Καταλαβαίνετε τι εννοώ...
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: gia 96 στις Ιανουάριος 12, 2018, 04:44:49 μμ
Ναι, εγώ! Πριν δυο χρόνια έλεγε η εγκύκλιος τις πρώτες δυο ώρες να γίνει αναφορά στους Αγίους Τρεις Ιεράρχες. Επειδή όμως είχα εγώ μάθημα στο τμήμα της δασκάλας (ειδικότητα είμαι), είπε η δασκάλα στα παιδιά πως θα τους μιλούσε αργότερα, σε δική της ώρα. Φυσικά και έγιναν τα μαθήματα κανονικά μέχρι τις 2.
Πέρυσι πήγαμε τα παιδιά στην εκκλησία και μετά τα κρατήσαμε μέχρι και την τέταρτη ώρα. Μετά αποχώρησαν τα παιδιά από το σχολείο. Δεν έκατσα τα τελευταία χρόνια σπίτι μου την ημέρα αυτή. Από που προκύπτει ότι ήταν πάντα σχολική γιορτή και αργία;
Κάθε σύλλογος διδασκόντων έκανε τα δικά του. Και πάντα οι δάσκαλοι τα αποφάσιζαν ερήμην των ειδικοτήτων. Καταλαβαίνετε τι εννοώ...
Στη Δευτ/θμια, αργία ήταν. Για την Α/θμια δεν γνωρίζω τι αποφάσεις παίρνονταν και με τι τρόπο!
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: sliver στις Ιανουάριος 12, 2018, 04:59:55 μμ
Στη Δευτ/θμια, αργία ήταν. Για την Α/θμια δεν γνωρίζω τι αποφάσεις παίρνονταν και με τι τρόπο!

μ'αρεσει που παρεθεσες πιο πριν αυτο:
http://www.newsnowgr.com/article/1086700/imera-argias-i-eorti-ton-trion-ierarxon---katargountai-oi-eortastikes-ekdiloseis-pros-timin-ton-trion-ierarxon.html

το οποιο μαλλον δεν το διαβασες καν:
Στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται σχετικά:

Με την παρ. 3 (του Άρθρου 26) ορίζεται ότι η εορτή των Τριών Ιεραρχών αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, καταργείται η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄112) η οποία όριζε ότι στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την ημέρα αυτή πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, σε αντίθεση με την περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23) που ορίζει ρητά ότι η ίδια ημέρα αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


που σημαινει οτι στην Α/μια γινονταν εκκλησιασμος ή/και εκδηλωσεις εντος σχολειου την ιδια ωρα που στην Β/μια ηταν ολα κλειστα. οποτε ναι, στην Α/μια δουλευαν καποιοι εκεινη την μερα

Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: premnt017 στις Ιανουάριος 12, 2018, 07:51:55 μμ
Τελικα θα παμε εκκλησια εκεινη τη μερα;
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: gia 96 στις Ιανουάριος 12, 2018, 08:17:46 μμ
Τελικα θα παμε εκκλησια εκεινη τη μερα;
Αν θέλεις να πας στην Εκκλησία, μπορείς μόνος/-νη σου, γιατί τα σχολεία έχουν αργία!
Τίτλος: Απ: Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Αποστολή από: Wizard στις Ιανουάριος 18, 2018, 08:37:43 μμ
https://www.esos.gr/arthra/55070/mehri-10-fevroyrioy-tha-psifistei-sn-gia-pan-dytikis-attikis

"Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου το Σχέδιο Νόμου θα συζητηθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας, με στόχο μέχρι 10 Φεβρουαρίου να έχει ψηφιστεί από την Ολομέλεια."

Αφού η τροπολογία για την αργία είναι σε αυτό το νομοσχέδιο, πώς θα είναι αργία στις 30/1/2018, αφού δεν θα έχει ψηφιστεί; Θα είναι αργία αναδρομικά;  ;D ;D ;D