Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αδιόριστοι Εκπαιδευτικοί => Πίνακες αναπληρωτών - Εξετάσεις ΑΣΕΠ => Κλάδος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής => Μήνυμα ξεκίνησε από: emsemd στις Δεκέμβριος 17, 2015, 09:53:31 μμ

Τίτλος: Προκήρυξη για Γυμναστές και Ναυαγοσώστες (12 θέσεις) στο Δήμο Πετρούπολης
Αποστολή από: emsemd στις Δεκέμβριος 17, 2015, 09:53:31 μμ
  Ο Δήμος Πετρούπολης έχει προκηρύξει την πρόσληψη 12 Γυμναστών με σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ). Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως και 12 μήνες.

  Πιο συγκεκριμένα ζητούνται οι εξής ειδικότητες:

- Ευρωστία και Υγεία: 1 (μία) θέση

- Μπάσκετ: 2 (δύο) θέσεις

- Ρυθμική Γυμναστική: 1 (μία) θέση

- Ενόργανη Γυμναστική: 1 (μία) θέση

- Κολύμβηση: 1 (μία) θέση

- Ναυαγοσώστες: 2 (δύο) θέσεις

- Δάσκαλοι Χορού: 4 (τέσσερα) θέσεις

  Η προκήρυξη με αριθμό 1/2015 17803/24-11-2015 είναι διαθέσιμη στη Διαύγεια εδώ (https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%916%CE%A9%CE%9E%CE%A3-4%CE%9A0?inline=true).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 (δείτε το εδώ (http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Edipa+etiseon/foreis/symv_erg_ent.csp)) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ.: 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικού-Tμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κου Ε. Αντωναρόπουλου και κας Αικ. Κουκουβάνη, (τηλ. επικοινωνίας : 213-2024473, 213-2024438).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Δήμου Πετρούπολης και στο χώρο ανακοινώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του δήμου Πετρούπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Άρα μιλάμε για το πολύ έως και 27-28 Δεκεμβρίου 2015 πιθανώς και νωρίτερα.

Για όσους ενδιαφέρονται μερικές πληροφορίες:

1.  Οι διαθέσιμες ώρες διδασκαλίας ανά άτομο είναι αρκετές (τουλάχιστον 15 και έως 25 ανά άτομο) καθότι έχουν πολλούς αθλούμενους.

2. Οι αμοιβές είναι επίσης αρκετά έως πολύ καλές. Θεωρείται από τους δήμους που καλοπληρώνουν ενώ οι συνθήκες εργασίας είναι ιδανικές. Ενδεικτικά οι ναυαγοσώστες αμείβονται με περί τα 1200 ευρώ το μήνα ενώ γυμναστές αμείβονται με 1600-2000 ευρώ (μια αναζήτηση π.χ. για το Νοέμβριο του 2015 με θέμα “Αμοιβή εργαζομένων με ανταποδοτικά - Νοέμβριος 2015” για το Δήμο Πετρούπολης στη Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/f/dimos_petroupoleos) θα σας πείσει  ;)).