Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - mariliak

Σελίδες: 123 ... 11
1
Καλησπέρα σας!
Για τάξεις πανελλαδικών το 8ε/ω καθαρά (9,54 μικτά) θεωρείται ικανοποιητικό ποσό ; Εννοείται, με δώρα και όλα όσα δικαιούται ο εργαζόμενος...

Καλησπέρα!

Εγώ τόσα έπαιρνα- χωρίς δώρα. Πληρωνόμασταν όμως τις αργίες τις ώρες που θα είχαμε μάθημα κανονικά.
Για την προετοιμασία που έκανα στο σπίτι, τα διαγωνίσματα που έφτιαχνα, τις διορθώσεις, τις συναντήσεις που ήταν εκτός ωραρίου κλπ νομίζω πως δεν άξιζε ΑΛΛΑ γενικά άκουγα τιμές από 7,5-9 ευρώ οπότε...

2
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες!

3
Καλημέρα, σε όλους
απευθύνομαι στους συναδέλφους των Γαλλικών. Έχω το πτυχίο Diplome d` etudes superieures που δυστυχώς  πλέον θεωρείται ότι συνιστά Πολύ Καλή Γνώση της Γαλλικής, αν και στο παρελθόν μου είχε δώσει και επάρκεια διδασκαλίας. Ποιο πτυχίο πιστεύετε ότι είναι πιο βατό και εύκολο ώστε να αποκτήσω άριστη γνώση γαλλικών με δεδομένο ότι έχω να ασχοληθώ με τα γαλλικά 20 χρόνια περίπου; Το θέλω απλά για εμπλουτισμό του βιογραφικού μου.
Ευχαριστώ

Το πτυχίο που αναφέρετε είναι το Sorbonne 2 ή κάποιο άλλο;

4
Στο σχολείο που πάνε οι κόρες μου αφήνουν τις τσάντες και οι δάσκαλοι φροντίζουν ώστε να μην έχουν μαθήματα για τη Δευτέρα, ούτε στις ειδικότητες.

Στο σχολείο που δουλεύω δεν το έχουν εφαρμόσει μέχρι τώρα.

5
Καλημέρα!

Διαβάζω εδώ http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/ta-kritiria-topothetisis-anapliroton τα εξής:

Απαντώντας σε επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα, την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος σχετικά με το αίτημα ένταξης των ρευματοπαθών στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 35557/Δ2/9-04-2003 ρυθμιστική απόφαση για την τοποθέτησή τους ως αναπληρωτές στις σχολικές μονάδες, ο Κώστας Γαβρόγλου γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 της αριθμ. 35557/09-04-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 465Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίωνεκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», ορίζεται ότι:

«Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού προσλαμβανομένων για την τοποθέτηση τους στα λειτουργικά κενά. […] Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β προτιμώνται κατά σειρά:

α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,
γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί,
δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και
ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια.

Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία, που προέρχονται από τον πίνακα Β’ προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα» Επίσης, στο άρθρο 12 παρ. 3 της ως άνω ρυθμιστικής Y.A. ορίζεται ότι:

«Για την εγγραφή υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στονπίνακα Γ και την κύρωση αυτού, καθώς και την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών από τον πίνακα αυτόν και τις κυρώσεις για τους προσλαμβανόμενους και μη προσερχόμενους για ανάληψη υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, που προβλέπονται για τους υποψηφίους του πίνακα Β΄».

Επισημαίνεται ότι, ως πίνακες Β, για κάθε κλάδο, νοούνται οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3255/2004 και παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄). Ακόμα, ως πίνακες Γ (Ενιαίοι πίνακες με μηδενική προϋπηρεσία), ανά κλάδο και ειδικότητα, νοούνται οι πίνακες που συντάσσονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, στις οποίες ορίζεται ότι: «Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ή περισσότερων πινάκων της παραγράφου 2 συντάσσονται αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερουςυποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου […]».

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

(i) Στην περίπτωση (β) εμπίπτουν και οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία [άρθρο 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ258 Α΄)].

(ii) Στο άρθρο 1 παρ.8 του ν. 3194/2003 ορίζεται ότι: «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων-αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών».

(iii) Στην περίπτωση (ε) η πρόταξη εκπαιδευτικών με εντοπιότητα θα εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση εκπαιδευτικών με ίδια συνολικά μόρια, όπως αυτά εμφανίζονται στον οικείο ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

(iv) Ως επιμέρους κριτήριο κατάταξης-τοποθέτησης εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (δ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά μόρια, όπως αυτά εμφανίζονται στον οικείο ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Σε περίπτωση, δε, σύμπτωσης και των μορίων θα λαμβάνεται υπόψη και η εντοπιότητα.

(v) Σε περίπτωση σύμπτωσης όλων των ανωτέρω αναφερόμενων κριτηρίων, ως τελικό κριτήριο κατάταξης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σειρά στον πίνακα αναπληρωτών ή ωρομισθίων, βάσει της οποίας και πραγματοποιείται η πρόσληψη των εκπαιδευτικών στις Δ/νσεις Δ.Ε.

(vi) Για την τοποθέτηση αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών προερχόμενων από τους πίνακες Β και Γ (Ενιαίος Πίνακας και συμπληρωματικός πίνακας αντίστοιχα) προηγούνται οι προερχόμενοι από τον πίνακα Β (οι έχοντες μόρια προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας στον τελευταίο ή προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ) και ακολουθούν οι προερχόμενοι από τον πίνακα Γ.

(vii) Κατά αναλογία τα ίδια κριτήρια ισχύουν και κατά την τοποθέτηση ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.Τέλος, από τις διατάξεις της αριθμ. 35557/09-04-2003 Y.A. προκύπτει, σαφώς, ότι κατά την τοποθέτηση των προσληφθέντων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης τα προβλεπόμενα κριτήρια εφαρμόζονται κατά πίνακα [Β (με προϋπηρεσία) και, ακολούθως, Γ (μηδενικής προϋπηρεσίας), όπως αναφέρονται στην ως άνω υ.α.]. Υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 2.α. του ν. 4186/2013, όπως ισχύει, και ελλείψει άλλης ειδικότερης νομοθετικής πρόβλεψης για την τοποθέτηση των προσωρινών αναπληρωτών που προσλαμβάνονται στις Δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και δεδομένου ότι οι προσλήψεις πραγματοποιούνται από τους Κύριους Πίνακες Αναπληρωτών ΕΑΕ και, σε περίπτωση εξάντλησης αυτών από τους Επικουρικούς, όπως, αντίστοιχα, ισχύει και στις προσλήψεις της Γενικής Εκπαίδευσης (πίνακες Β και Γ), τα κριτήρια τοποθέτησης της αριθμ. 35557/09-04-2003 Υ.Α. εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή κατά πίνακα.


Παραπάνω διάβασα τα ακόλουθα:

Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/1059/105160/Δ1/11-10-2006/ΥΠΕΠΘ

Με αφορμή ερωτήματα για την τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
2. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ. 267/20.11.2003τ. Α΄) ορίζεται ότι: «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται καις τις περιπτώσεις μεταθέσεων-αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών».

3. Στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4α του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ.75/7.4.2006 τ.Α) ορίζεται ότι: «Από την έναρξη του σχολ. έτους 2006-2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών …ποσοστό 20% κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων αναπληρωτών, προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. …Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. … Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα προσλαμβάνονται δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από συμπληρωματικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους…».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνεται σε συνδυασμό των προαναφερθεισών διατάξεων. Ειδικότερα: μετά την κατηγορία των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία προτιμώνται οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας (άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003) και οι έχοντες την ιδιότητα του τριτέκνου γονέα είτε προσλαμβάνονται από τον πίνακα με μόρια (πίνακα Β΄) είτε από τον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία τοποθετούνται με την ιδιότητα του γονέα με τρία παιδιά) εφόσον προσλαμβάνονται σε συγκεκριμένο ποσοστό 20% επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων είτε από τον πίνακα Β΄ είτε και από τον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία για τη συμπλήρωση του ποσοστού αυτού (άρθρο 2 παρ. 4α του Ν. 3454/2006).

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.


Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/697/126794/Δ1/14-10-2009/ΥΠΔΒΜΘ

4. Ως επιμέρους κριτήριο κατάταξης-τοποθέτησης εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις (α), ((b), (γ) και (δ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά μόρια προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση, δε, σύμπτωσης και των μορίων θα λαμβάνεται υπόψη και η εντοπιότητα.

5. Σε περίπτωση σύμπτωσης όλων των ανωτέρω αναφερόμενων κριτηρίων, ως τελικό κριτήριο κατάταξης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σειρά στον πίνακα αναπληρωτών ή ωρομισθίων, βάσει της οποίας και πραγματοποιείται η πρόσληψη των εκπαιδευτικών στις Δ/νσεις Π.Ε..

6. Για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών προερχόμενων από τον πίνακα Γισχύουν τα ίδια κριτήρια τοποθέτησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Το θέμα έχει ξεκαθαρίσει από το πολύ μακρινό 2006 - 2009 - 2010 . Και δεν αφήνεται καμία παρερμηνεία ως προς αυτό . Οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα ,παρατυπία και ενδεχομένως  παράβαση καθήκοντος και σηκώνει σωρεία μυνήσεψν από τους  αναπληρωτές επί της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης . Αλλά στο φινάλε - φινάλε για το συμφέρον της υπηρεσίας σε ξαποστέλνουν όπου θέλουν αλλά πάντα σε δεύτερο χρόνο με τροποποίηση της αρχικής τοποθέτησης ή σε περίπτωση που είσαι πλεονάζον προσωπικό (π.χ επιστροφή από άδεια λοχείας)μπορεί ο Περιφερειάρχης να σε αλλάξει ολόκληρη ΔΝΣΗ ,δηλαδή π.χ από Φωκίδα να βρεθείς Βοιωτία υπό την σύμφωνη όμως γνώμη σου και υπό την προυποθέση να έχεις προσληφθεί μέσω ΕΣΠΑ και όχι τακτικού ΠΔΕ.

Η απορία μου είναι αν ένας τρίτεκνος εκπαιδευτικός που έχει προσληφθεί ως αναπληρωτής με το ποσοστό 20% και προέρχεται από τον πίνακα Γ προηγείται στην τοποθέτηση σε σχέση με εκπαιδευτικούς με 2,1 παιδί, έγγαμους, άγαμους κλπ του πίνακα Β;

6
Καλησπέρα!
Γνωρίζουμε τελικά αν κάνουν δεκτά εξ αποστάσεως σεμινάρια;

7
Φροντιστήρια / Απ: Επιλογή φροντιστηρίου Αγγλικών
« στις: Ιανουάριος 23, 2018, 11:59:53 μμ »
Να κάνω μια ενημέρωση πάνω στο θέμα...

Τελικά δεν πήγαμε στο φροντιστήριο για το οποίο είχα γράψει το Σεπτέμβριο γιατί το τμήμα με τις ώρες που είχαμε ελεύθερες συμπληρώθηκε.
Συνέχισα την αναζήτηση και βρήκα ένα άλλο φροντιστήριο, συνοικιακό και αυτό αλλά με κέρδισε.

Κάνουν 4 ώρες την εβδομάδα, 2 δίωρα με διάλειμμα. Τη 1 ώρα από τις 4 κάνουν  ασκήσεις σε υπολογιστή με το σύστημα Belt και η αλήθεια είναι ότι τα μικρά ξετρελαίνονται.
Στο τμήμα είναι 5 παιδάκια
Το φροντιστήριο είναι μόνο αγγλικών και κάνουν μάθημα μόνο η ιδιοκτήτρια και  γιος της και αυτό με καθησύχασε αναφορικά με το θέμα της εμπειρίας στη διδασκαλία.
Έχουν και δραστηρίοτητες εκτός των ωρών των μαθημάτων, πχ τα Χριστούγεννα είχαν εργαστήρι κατασκευών και προβολή αγγλικής ταινίας κλπ..
Γενικά οι χώροι είναι προσεγμένοι και άνετοι.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η κόρη μου πηγαίνει με χαρά, μαθαίνει και δείχνει -προς το παρόν τουλάχιστον- να απολαμβάνει την εκμαθηση Αγγλικών.

8
Όχι βέβαια! Κλείνουν!

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!!

9
Καλημέρα!!

Τα φροντιστήρια παραμένουν ανοιχτά την ημέρα που γιορτάζει ο πολιούχος Άγιος της πόλης όπου βρίσκονται;

10
Μεταπτυχιακά προγράμματα / Μεταπτυχιακά 2018-2019
« στις: Οκτώβριος 09, 2017, 02:12:11 μμ »
Καλησπέρα!

Έχει κάποιος επίσημη ενημέρωση για το τι θα ισχύσει με τα μεταπτυχιακά από το 2018;
Διαβάζω το νόμο αλλά δεν αντιλαμβάνομαι ποιες θα είναι οι ουσιώδεις αλλαγές.
Θα είναι δωρεάν για όλους ή μόνο για όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται;

11
Φροντιστήρια / Απ: Επιλογή φροντιστηρίου Αγγλικών
« στις: Σεπτέμβριος 09, 2017, 01:00:18 μμ »
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας!!

Μίλησα με 2 φροντιστήρια στη γειτονιά μου- λόγω του ότι εργάζομαι κι εγώ απογεύματα θα πρέπει να την πηγαίνει κάποιος άλλος με τα πόδια οπότε και η απόσταση δυστυχώς είναι κριτήριο για μένα...

Θα σας πω για το ένα που με κέρδισε περισσότερο...

Μου είπε η ιδιοκτήτρια ότι δεν προτείνει την Junior A& B ταυτόχρονα κι ότι μελλοντικά υπάρχει τρόπος να πάει πιο γρήγορα σε τάξεις όπως η D &E.

Στο τμήμα έχει max 8 μαθητές, για τις ώρες που ενδιαφέρομαι εγώ μάλλον είναι κοντά στο να συμπληρώσει αυτό τον αριθμό... :-\

1.Η αλήθεια είναι ότι δε ρώτησα για το πτυχίο Β2 για το οποίο τα προετοιμάζουν αλλά θα το ρωτήσω από την καινούρια εβδομάδα.

2. Δεν έχει γραμματεία, είναι μικρό φροντιστήριο, μίλησα κατ'ευθείαν με την ιδιοκτήτρια.

3. Οι αίθουσες έχουν διαδραστικό πίνακα τον οποίο και χρησιμοποιούν ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις. Για το υλικό δε ρώτησα, δεν το σκέφτηκα καν...

4. Η ιδιοκτήτρια μου είπε ότι ειδικά για τις μικρές τάξεις κανονίζουν συνάντηση με την καθηγήτρια πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα για να μιλήσουμε μαζί της, να μας πει πώς δουλεύει κλπ...

5-6-7: Θα πάω από βδομάδα να τα ξαναρωτήσω, δυστυχώς είχα ήδη πάει πριν δω την απάντησή σου

8. Μου έδειξε τα βιβλία, θα κάνουν τα Smileys. Μου είπε ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα κάνουν το alphabet book και από Νοέμβρη θα μπουν σταδιακά στο κανονικό βιβλίο. Επίσης ότι προσπαθούν να μην έχει homework το παιδί για το σπίτι, προσπαθούν να ολοκληρώνουν τις ασκήσεις στην τάξη. Αυτό που θα ζητηθεί όταν μπουν στο κανονικό βιβλίο είναι να έχουν κάποιες λέξεις αντιγραφή κι ορθογραφία. Τα αγοράζουμε κανονικά τα βιβλία απλά μου πρότεινε, αν τελικά πάει εκεί η μικρή, να τα αγοράσουμε μέσω του φροντιστηρίου που κάνει μαζική παραγγελία και τους κάνει κάποια έκπτωση ο εκδοτικός οίκος.

9. Διαδραστικό πίνακα έχουν...


Τα δίδακτρα είναι στα 50 ευρώ το μήνα, για 9 μήνες.


12
Φροντιστήρια / Απ: Επιλογή φροντιστηρίου Αγγλικών
« στις: Αύγουστος 30, 2017, 06:27:40 μμ »
Η δυνατότητα να κάνει εντατικά μαθήματα το καλοκαίρι υπάρχει ακόμα και σήμερα .Η μικρή μου έκανε φέτος το καλοκαίρι.Το αν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε δύο τάξεις μαζί το ξέρεις καλύτερα εσύ .Πως ήταν στην πρώτη δημοτικού ?Δυσκολεύτηκε στην κατάκτηση της ανάγνωσης και των μαθηματικών εννοιών?Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και το ξέρεις .

Όχι δε δυσκολεύτηκε. Ήταν δυνατή απ 'ότι μου έλεγε η δασκάλα της, δεν αντιμετώπισε κάποιο ιδιαίτερο θέμα.

13
Φροντιστήρια / Απ: Επιλογή φροντιστηρίου Αγγλικών
« στις: Αύγουστος 30, 2017, 05:46:54 μμ »
Μην κάνεις το λάθος και βάλεις το παιδί (ειδικά αν είναι Β' Δημοτικού) να κάνει Junior A και B μαζί.Πέρσι που δίδαξα AB μαζί αλλά και από παιδια Senior A που είχα,τα οποία είχαν ακολουθήσει αυτό το μοτίβο,παρατηρούσαμε τεράστιες δυσκολίες σε σχέση με τα παιδιά που το είχαν κάνει σε δύο χρονιές,σε σημείο που το φροντιστήριο θα καταργήσει φέτος αυτήν την επιλογή.Μπορεί να σού φαίνεται ότι είναι εύκολες τάξεις,αλλά δεν είναι για τα παιδιά εύκολο σε μια χρονιά να κάνουν πχ όλους τους βασικούς χρόνους και να τους έχουν αφομιώσει κιόλας.

Τώρα όσον αφορά την επιλογή φροντιστηρίου,γνώμη μου είναι πρώτα απ'όλα να επιλέξεις κάποιο του οποίου ο ιδιοκτήτης να είναι εκπαιδευτικός και να αγαπάει τη δουλειά του,όχι επιχειρηματίας.

Ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή σου! Κι εμένα με προβλημάτιζε το Junior A& B μαζί γιατί είχα ακούσει ότι καλύτερα να γίνεται σταδιακά για να τα αφομοιώσει καλύτερα το παιδάκι.
Θα το σύστηνες σε μεγαλύτερες τάξεις;
Πχ να μην κάνει καθόλου φέτος και να κάνει του χρόνου που θα είναι πιο ώριμη Α&Β μαζί;
Ή καλύτερα να πάει ομαλά;
Φέτος Α, του χρόνου με το καλό Β και βλέπουμε;

Επίσης όταν ήμουν εγώ μαθήτρια υπήρχε η δυνατότητα να κάνεις εντατικά κάποια καλοκαίρια για να κερδίσεις μια τάξη.
Υπάρχει ακόμα αυτή η επιλογή;


14
Φροντιστήρια / Απ: Επιλογή φροντιστηρίου Αγγλικών
« στις: Αύγουστος 28, 2017, 01:26:39 μμ »
Εγώ θα ζητούσα να δω και το πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας της καθηγήτριας που θα κάνει μάθημα στην κόρη μου.
Επίσης, δεν θα ήθελα να έχει το τμήμα πάνω από 10 άτομα. Όσο για τις ώρες, νομίζω ότι 3 ώρες την εβδομάδα για Junior είναι ok.

Λες να το ζητήσω ε;

Ξέρω ότι σε μικρές τάξεις βάζουν και φοιτήτριες να διδάσκουν και σίγουρα δε θα ήταν το ιδανικό.....

Σελίδες: 123 ... 11

Pde.gr, © 2005 - 2019

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 28647
  • Τελευταία: biscoto
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 976216
  • Σύνολο θεμάτων: 16907
  • Σε σύνδεση σήμερα: 332
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 26
Επισκέπτες: 241
Σύνολο: 267

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.