Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - aristos2

Σελίδες: 123 ... 284
1
Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων / Απ: Στ φάση φιλολόγων 2014-2015
« στις: Νοέμβριος 04, 2014, 11:34:49 πμ »
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
Στο Νόμο 1566/1985, όπως αυτός ισχύει σήμερα, προβλέπεται ότι Άρθρο 14 «…………6. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ώρων αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. "Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου." Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλή. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία.»

Σύμφωνα με το νόμο, λοιπόν, η, προαιρετική ή υποχρεωτική, ανάθεση υπερωριών υφίσταται, ώσπου να καλυφθούν οι ώρες από αναπληρωτή. Κάθε τι άλλο είναι προφανές πως αντίκειται στο νόμο και δεν πρέπει να υλοποιείται. Και αν υλοποιείται, καλό είναι ν' αντιμετωπίζεται με τη δέουσα αντίδραση και μαχητικότητα.

2
Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων / Απ: A φάση φιλολόγων 2014
« στις: Σεπτέμβριος 02, 2014, 07:56:28 πμ »
Η περσινή χρονιά είναι ιδιότυπη και μοναδική, λόγω της αύξησης ωραρίου. Προφανώς, χωρίς άλλη αύξηση ωραρίου, είναι αδύνατο να επαναληφθεί!

3
Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων / Απ: A φάση φιλολόγων 2014
« στις: Σεπτέμβριος 02, 2014, 07:34:07 πμ »
Κλήσεις Αναπληρωτών ΠΕ02 2005-06:
Α'    22/9/05:   596 (477+119)
Β'    10/10/05: 221 (177+44)
Γ’    5/12/05:      2  (2+…)

ΣΥΝΟΛΟ: 862 (ΟΧΙ σίγουρο)

Κλήσεις Αναπληρωτών ΠΕ02 2006-07:
Α'    19/9/06:   552(477+119)
Β'    6/10/06:   287 (177+44)
Γ’    26/10/06:   31  (25+6)

ΣΥΝΟΛΟ: 1.012
   
Κλήσεις Αναπληρωτών ΠΕ02 2007-08:
Α'    2/10/07:   727 (582+145)
Β'    10/10/07: 170 (136+34)
Γ’    7/11/07:   215 ( 173+42)

ΣΥΝΟΛΟ: 1.242

Κλήσεις Αναπληρωτών ΠΕ02 2008-09:
Α'    28/8/08:   451 (361+90)
Β'    9/9/08:     210 (168+42)
Γ’    17/9/08:   138  (110+28)

ΣΥΝΟΛΟ: 961

Κλήσεις Αναπληρωτών ΠΕ02 2009-10:
Α'    1/9/09:    450 (360+90)
Β'    17/9/09:  311 (249+62)
Γ’    22/10/09: 246 (197+49)
 …
ΣΥΝΟΛΟ: 1.135

Κλήσεις Αναπληρωτών ΠΕ02 2010-11:
Α'    8/9/10:   620 (496+124) ΑΚΩ   (τελ. μη 3τεκνος: 31,421 μόρια)
Β'    4/10:       390 (312+78)  ΑΚΩ   (23,63 μόρια)
Γ’    15/10:     138 (110+28)  ΑΚΩ    (22,474 μόρια)

ΣΥΝΟΛΟ: 1.346 (1.327 ΑΚΩ + 19 ΑΜΩ)


Κλήσεις Αναπληρωτών ΠΕ02 2011-12:

Α'    7/9/11:     458  (366 + 92) ΑΚΩ -(τελ. μη 3τεκνος: 32,647 μόρια)θ.π.455
Β'    13/10/11:  165  (132 + 33) ΑΚΩ -(τελ. μη 3τεκνος: 27,116 μόρια)θ.π.639
Γ’    2/11/11:    51    (41+10) ΑΚΩ - (τελ. μη 3τεκνος: 25,074 μόρια) θ.π.687
Δ’    16/11/11:  20    (16 + 4) ΑΚΩ - (τελ. μη 3τεκνος: 24,928 μόρια) θ.π.696
E’    2/12/11:    55    (44: 18 ΑΚΩ+26 ΑΜΩ / 11: 3 ΑΚΩ+8 ΑΜΩ)  -
                                             (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 24,604 μόρια, θ.π.722/
                                              τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 23,611 μόρια, θ.π.817)
ΣΤ’  20/1/12:    65    (52:  47 ΑΚΩ+5 ΑΜΩ / 13: 8 ΑΚΩ+ 5 ΑΜΩ)
                                            (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 23,973 μόρια, θ.π.785 /
                                             τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 24,Ο49 μόρια, θ.π.782)
Ζ’  16/2/12:    35    (28:  25 ΑΚΩ+3 ΑΜΩ / 7: 2 ΑΚΩ+ 5 ΑΜΩ)
                                            (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 23,706 μόρια, θ.π.808/
                                             τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 23,724 μόρια, θ.π.806)
Η’  7/3/12:    23    (18:  16 ΑΚΩ+2 ΑΜΩ / 5: 3 ΑΚΩ+ 2 ΑΜΩ)
                                            (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 23,515 μόρια, θ.π.828/
                                             τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 23,641 μόρια, θ.π.817)
Θ’  28/3/12:    19    (15:  13 ΑΚΩ+2 ΑΜΩ / 4: 2 ΑΚΩ+ 2 ΑΜΩ)
                                            (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 23,441 μόρια, θ.π.836/
                                             τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 23,566 μόρια, θ.π.824)
Ι’  10/4/12:     1     (1 + …)  AΚΩ 
  (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 23,429 μόρια, θ.π.837)   
ΙΑ’ 11/4/12:     3    (2 + 1)  AΜΩ 
  (τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 23,114 μόρια, θ.π.865)     

ΣΥΝΟΛΟ: 895 (715+180): 832 ΑΚΩ (675+157) + 63 ΑΜΩ (40+23)

Κλήσεις Αναπληρωτών ΠΕ02 2012-13:

Α'    7/9/12:   603 (482+121) ΑΚΩ   (τελ. μη 3τεκνος: 24,449 μόρια) θ.π. 674
Β'  12/10/12:  379 (303+76) ΑΚΩ    (τελ. μη 3τεκνος: 21,053 μόρια) θ.π. 987
Γ'  26/10/12:  17 (14+3) ΑΚΩ    (τελ. μη 3τεκνος: 20,615 μόρια) θ.π. 1028
Δ'  12/11/12:  84 (67+17) ΑΚΩ    (τελ. μη 3τεκνος: 19.919 μόρια) θ.π. 1094
E’  23/11/12:    1  (1+ …)  ΑΚΩ                                                 θ.π. 1075
ΣΤ’ 24/1/13:    23 (18+5) ΑΚΩ     (τελ. μη 3τεκνος: 19.874 μόρια) θ.π. 1091
Ζ’ 6/2/13:         1  (1+ …)  ΑΚΩ    (τελ. μη 3τεκνος: 19.854 μόρια)  θ.π. 1092 
Η’ 20/3/13:       1  (1+ …)  ΑΚΩ    (τελ. μη 3τεκνος: 19.778 μόρια) θ.π.1100                                 
Θ’ 29/3/13:       35 (8+1 ΑΚΩ) / (20+6 ΑΜΩ)   
                                           (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 19.747μόρια) θ.π.1104   
                                           (τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 19.596 μόρια) θ.π.1120

ΣΥΝΟΛΟ: 1.118 (895+223) ΑΚΩ / 26(20+6) ΑΜΩ

[ Έως τη Β’ φάση, δεν παρουσιάστηκαν 29, παρουσιάστηκαν και, στη συνέχεια, παραιτήθηκαν 4. ΣΥΝΟΛΟ: 33
999 – 33 = 966 εργάζονταν. ]

Κλήσεις Αναπληρωτών ΠΕ02 2013-14:

Α': 7/9/13:   107 (86+21) ΑΚΩ (τελ. μη 3τεκνος: 40,632 μόρια) θ. π. 226
Β': 27/9/13:  43 (34+9) ΑΚΩ  (τελ. μη 3τεκνος: 39,331 μόρια) θ. π. 254
Γ': 21/10/13:  22 (18+4) ΑΚΩ (τελ. μη 3τεκνος: 36,476 μόρια) θ. π. 311
Δ’: 6/12/13: 67 (54 : 52 ΑΚΩ + 2 ΑΜΩ / 13: 8 ΑΚΩ + 5 ΑΜΩ) - ΕΣΠΑ
                                            (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 35,048 μόρια, θ.π.343 /
                                             τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 39,306 μόρια, θ.π.254)
Ε’: 10/1/14: 28 (22+6) ΑΚΩ(τελ. μη 3τεκνος: 34,475 μόρια) θ. π. 361 - ΕΣΠΑ
ΣΤ’: 27/1/14: 7 (6 : 5 ΑΚΩ + 1 ΑΜΩ/ 1: 0 ΑΚΩ + 1 ΑΜΩ)
                                            (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 34,341 μόρια, θ.π.366 /
                                  τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 44,203 μόρια, θ.π.160) - ΕΣΠΑ
Ζ’: 13/2/14: 18 (14 ΑΚΩ / 4 : 2 ΑΚΩ + 2 ΑΜΩ)
                                                   (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ:33,5μόρια) θ.π.373
Η’: 11/3/14: 9 (7+2) ΑΚΩ  (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 33,358 μόρια) θ.π.357
Θ’: 1/4/14: 1 (1+0) ΑΜΩ (μη 3τεκνος ΑΜΩ: 2,64 μόρια, θ.π.18)
Ι’: 2/4/14: 3(2+1) ΑΚΩ (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 33,252 μόρια, θ.π.361) - ΕΣΠΑ
ΙΑ’: 25/4/14: 2 (2+0) ΑΚΩ (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 39,44 μόρια,θ.π.235)-ΕΣΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ: 295 (242+53) ΑΚΩ / 12 (4+8) ΑΜΩ 
         [197 (159+38) ΑΚΩ / 3 (1+2) ΑΜΩ από ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ –
          98 (83+15) ΑΚΩ / 9 (3+6) ΑΜΩ από ΕΣΠΑ]
             
Κλήσεις Αναπληρωτών ΠΕ02 2014-15:

Με το καλό ...

Πέρσι εργάστηκαν περίπου 300 συνάδελφοι. Την άνοιξη συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 850. Προφανώς, τα κενά πλέον προσεγγίζουν τα 1000. Μη συγχέετε τα κενά που δίνονται για μεταθέσεις και αποσπάσεις με τα πραγματικά κενά που πρέπει - αν μη τι άλλο - να καλυφθούν από αναπληρωτές.
Καλημέρα.

4
Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων / Απ: Γ Φάση Φιλολόγων 2013
« στις: Οκτώβριος 21, 2013, 10:58:51 μμ »
Φετος και τα επομενα χρονια.....

Με δεδομένη τη ρευστότητα των καιρών μας, κάθε αναφορά στο εγγύς ή το απώτερο μέλλον είναι "δουλειά" μελλοντολόγων.
Ερώτημα, προφανώς λογικό, είναι το πως θα καλυφθούν οι συνταξιοδοτήσεις των προσεχών ετών.
Νομίζω ή ελπίζω πως και στη διάλυση υπάρχει ένα τέρμα.

5
Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων / Απ: Γ Φάση Φιλολόγων 2013
« στις: Οκτώβριος 21, 2013, 10:22:05 μμ »
Κλήσεις Αναπληρωτών 2013-14:

Α': 7/9/13:   107 (86+21) ΑΚΩ   (τελ. μη 3τεκνος: 40,632 μόρια) θ. π. 226
Β':27/9/13:    43 (34+9) ΑΚΩ   (τελ. μη 3τεκνος: 39,331 μόρια) θ. π. 254
Γ':21/10/13:   22 (18+4) ΑΚΩ   (τελ. μη 3τεκνος: 36,476 μόρια) θ. π. 311

ΣΥΝΟΛΟ:  172 (138+34)

Λυπάμαι για το τίμημα που πληρώνουν, φέτος, εκπαιδευτικοί που θα έπρεπε ήδη να είναι διορισμένοι.
Λυπάμαι και οργίζομαι.

6
Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων / Απ: Γ Φάση Φιλολόγων 2013
« στις: Σεπτέμβριος 28, 2013, 09:22:16 πμ »
Κλήσεις Αναπληρωτών 2013-14:

Α': 7/9/13: 107 (86+21) ΑΚΩ (τελ. μη 3τεκνος: 40,632 μόρια) θ. π. 226
Β':27/9/13: 43 (34+9) ΑΚΩ (τελ. μη 3τεκνος: 39,331 μόρια) θ. π. 254

ΣΥΝΟΛΟ: 150 (120+30)

Καλή τοποθέτηση, στους ελάχιστους - σε σχέση με τις ανάγκες - τυχερούς (η τύχη, βεβαίως, είναι σχετική έννοια ...)

7
Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων / Απ: Β φάση αναπληρωτών ΠΕ02
« στις: Σεπτέμβριος 08, 2013, 07:35:49 πμ »
Κλήσεις Αναπληρωτών 2013-14:

Α': 7/9/13:   107 (86+21) ΑΚΩ   (τελ. μη 3τεκνος: 40,632 μόρια) θ. π. 226
Β': ;

Νομίζω, αν υπάρξει πίεση και αγώνας, τα κενά που - παρά την αύξηση ωραρίου - είναι πολλά, θα καλυφθούν σε μεγάλο βαθμό. Αν όχι ...
Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους - ειδικά στους παλιούς γνώριμους - για μια ιδιαιτέρως αντίξοη χρονιά.

8
Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων / Απ: Β φάση αναπληρωτών ΠΕ02
« στις: Σεπτέμβριος 07, 2013, 09:29:57 μμ »
...

9
Κλήσεις Αναπληρωτών 2011-12:

Α'    7/9/11:     458  (366 + 92) ΑΚΩ -(τελ. μη 3τεκνος: 32,647 μόρια)θ.π.455
Β'    13/10/11:  165  (132 + 33) ΑΚΩ -(τελ. μη 3τεκνος: 27,116 μόρια)θ.π.639
Γ’    2/11/11:    51    (41+10) ΑΚΩ - (τελ. μη 3τεκνος: 25,074 μόρια) θ.π.687
Δ’    16/11/11:  20    (16 + 4) ΑΚΩ - (τελ. μη 3τεκνος: 24,928 μόρια) θ.π.696
E’    2/12/11:    55    (44: 18 ΑΚΩ+26 ΑΜΩ / 11: 3 ΑΚΩ+8 ΑΜΩ)  -
                                             (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 24,604 μόρια, θ.π.722/
                                              τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 23,611 μόρια, θ.π.817)
ΣΤ’  20/1/12:    65    (52:  47 ΑΚΩ+5 ΑΜΩ / 13: 8 ΑΚΩ+ 5 ΑΜΩ)
                                            (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 23,973 μόρια, θ.π.785 /
                                             τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 24,Ο49 μόρια, θ.π.782)
Ζ’  16/2/12:    35    (28:  25 ΑΚΩ+3 ΑΜΩ / 7: 2 ΑΚΩ+ 5 ΑΜΩ)
                                            (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 23,706 μόρια, θ.π.808/
                                             τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 23,724 μόρια, θ.π.806)
Η’  7/3/12:    23    (18:  16 ΑΚΩ+2 ΑΜΩ / 5: 3 ΑΚΩ+ 2 ΑΜΩ)
                                            (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 23,515 μόρια, θ.π.828/
                                             τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 23,641 μόρια, θ.π.817)
Θ’  28/3/12:    19    (15:  13 ΑΚΩ+2 ΑΜΩ / 4: 2 ΑΚΩ+ 2 ΑΜΩ)
                                            (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 23,441 μόρια, θ.π.836/
                                             τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 23,566 μόρια, θ.π.824)


Ι’  10/4/12:     1     (1 + …)  AΚΩ 
  (τελ. μη 3τεκνος ΑΚΩ: 23,429 μόρια, θ.π.837)   

 
ΙΑ’ 11/4/12:     3    (2 + 1)  AΜΩ 
  (τελ. μη 3τεκνος ΑΜΩ: 23,114 μόρια, θ.π.865)     


ΣΥΝΟΛΟ: 895 (715+180): 832 ΑΚΩ (675+157) + 63 ΑΜΩ (40+23)

10
Ο aristos2 ήταν η προσωποποίηση της αισιοδοξίας και της ελπίδας! Αφού έπαψε να γράφει...κάτι σημαίνει αυτό για τους καιρούς που περνάμε... :(

Ή κάτι σημαίνει γι' αυτά που περνά ο ίδιος.

11
{Η παρουσία μου στον κόσμο των αδιόριστων εκπαιδευτικών, δυστυχώς, έχει γερά θεμέλια, αυτά της επί χρόνια "αξιοκρατίας"!
Προτίμησα τη διακριτική παρουσία.
Άλλωστε, μια τέτοια παρουσία εξασφαλίζει περισσότερες ευκαιρίες για περισυλλογή και αυτοκριτική, και τα δυο απαραίτητα σε τούτη την τρικυμία που μας απειλεί. }

Τα παραπάνω έγραψα ως απάντηση σε μηνύματα που σβήστηκαν, δυστυχώς.
Είχα λησμονήσει πως η παρουσία μου είναι, από μόνη, αιτία διαγραφής μηνυμάτων.

12
Η αυτοκριτική, εξ ορισμού κι εκ των πραγμάτων, τον εαυτό μας αφορά ...
Καλημέρα και πάλι.

13
Ο κόσμος, αν και όποτε αλλάζει, αλλάζει με αυτοκριτική πρωτίστως.
Καλή αυγουστιάτικη μέρα ...

14
Κατάλαβα ..., πως θα σε πειράξουν οι πολλοί καφέδες και πως είσαι γεννημένη για ψηλά.
Μα, ως πέρσι, πάσχιζες να μας πείσεις πως γεννήθηκες για τους "βυθούς"!  ;)

Σελίδες: 123 ... 284

Pde.gr, © 2005 - 2021

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 30687
  • Τελευταία: ΠΑΡΗ
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1085585
  • Σύνολο θεμάτων: 18216
  • Σε σύνδεση σήμερα: 512
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1773
  • (Αύγουστος 02, 2021, 03:07:35 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 30
Επισκέπτες: 430
Σύνολο: 460

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.198 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.