Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - apri

Σελίδες: 123 ... 551
1
Φιλολογικά μαθήματα / Απ: Αρχαία Ελληνικά: Σύνταξη
« στις: Μάρτιος 19, 2023, 09:09:19 μμ »
Στην επιδοτική συμπλοκή, όταν κάποιος όρος είναι κοινός και στα δύο μέρη, είθισται να προτάσσεται.
πχ Είπα ότι ο Γιώργος όχι μόνο πήγε στο χωριό του, αλλά και δεν έφυγε ποτέ πια από εκεί.
Εδώ ο Γιώργος είναι κοινό υποκείμενο και στα δύο ρήματα που συμπλέκονται, οπότε μπαίνει πριν από το "όχι μόνο".

Το ίδιο, όπως βλέπεις, συμβαίνει και στα αρχαία ελληνικά. Το "τουτον" είναι το κοινό υποκείμενο των δύο μετοχών και γι' αυτό μπαίνει πριν από τα συμπλεκόμενα μέρη. Και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στην ανάλυση των μετοχών σε ειδικές προτάσεις.

2
Οι λέξεις «φυτό» και «φοιτώ» έχουν το ίδιο σημαίνον αλλά διαφορετικά σημαινόμενα.

Πρόκειται για ομόηχες λέξεις που έχουν διαφορετική σημασία. Η πρόταση αφορά το σημασιολογικό επίπεδο.


.
 Η λέξη «πρέπον» μπορεί να αναλυθεί σε μικρότερα στοιχεία («πρέπ» + «ον») ενώ η λέξη «μπέικον» όχι.

Η πρόταση αναφέρεται στην ανάλυση της λέξης σε μορφήματα, δηλαδή ελάχιστες σημασιολογικές μονάδες. Άρα, αφορά το μορφολογικό επίπεδο.


Το εκφώνημα «Με έπιασε λάστιχο» μπορεί να επιτελεί διαφορετικές επικοινωνιακές λειτουργίες.

Η πρόταση αφορά το πραγματολογικό επίπεδο, γιατί αναφέρεται στο εκφώνημα και τη λειτουργία του με βάση τις επικοινωνιακές συνθήκες.

Η πρόταση «Γνώρισα έναν εισαγωγέα αυτοκινήτων από την Ιαπωνία» είναι δομικά αμφίσημη.

Η πρόταση αφορά το συντακτικό επίπεδο. Η προθετική φράση "από την Ιαπωνία" μπορεί να προσδιορίζει είτε την ΟΦ "εισαγωγέα" είτε την ΟΦ "αυτοκινήτων".

Η λέξη [fi'to] («φοιτώ») διαφοροποιείται από τη λέξη [fi'lo] («φιλώ»).

Εδώ έχεις ένα ελάχιστο ζεύγος, όπως λέγεται, δηλ δύο λέξεις με διαφορετική σημασία αλλά με φωνητική μορφή που διαφέρει μόνο σε ένα φωνητικό στοιχείο, έναν φθόγγο.
Με τέτοια ελάχιστα ζεύγη ασχολείται η Φωνολογία, για να εξετάσει αν ένας φθόγγος είναι φώνημα, δηλαδή φθόγγος που διαφοροποιεί τη σημασία μιας λέξης στο ίδιο φωνητικό περιβάλλον.


ΥΓ. Διάβασε με τι ακριβώς ασχολείται το κάθε επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης σε κάποιο βιβλίο Θεωρητικής Γλωσσολογίας. Αλλιώς, δεν πρόκειται να καταλάβεις τη λογική τέτοιων ασκήσεων.
Αν θες, μπορείς να διαβάσεις μια συνοπτική παρουσίαση που είχα κάνει εδώ.

απάντηση #17
https://www.pde.gr/index.php?topic=34851.msg1178835#msg1178835

3
Kακώς το λέει η Γραμματική της Φιλιππάκη. Τους ξέφυγε μάλλον.


Μπορεί γενικά να ισχύει ότι το "δεν" συντάσσεται με οριστική, επειδή αυτή είναι η έγκλιση που κατ' εξοχήν χρησιμοποιείται για την έκφραση κρίσης, ενώ το "μη" συντάσσεται με υποτακτική, που συνήθως -αλλά όχι πάντα- εκφράζει επιθυμία.

Όμως, στις ενδοιαστικές προτάσεις δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η άρνηση "μη" τη στιγμή που ο ενδοιαστικός σύνδεσμος ήταν πάλι "μη". Θα ήταν κακόηχο και ασαφές. Χώρια που ως προτάσεις οι ενδοιαστικές εκφράζουν κρίση, όχι επιθυμία. Γι' αυτό και στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν το "ου", ακόμα και με υποτακτική, σε αυτές τις προτάσεις.
πχ δέδιμεν μὴ οὐ βέβαιοι ἦτε
(=φοβόμαστε μήπως δεν είστε βέβαιοι).

Στις προτάσεις που παραθέτει, κάποιες έχουν υποτακτική (πχ Φοβάται μήπως δεν τη συναντήσει) και κάποιες οριστική (πχ Ανησυχούσε μήπως δεν πετύχαινε στις εξετάσεις του).
Κι αυτό φαίνεται και από τη μορφολογία του ρήματος και από τη συντακτική του χρήση (στη μία εκφράζει μελλοντικό ενδεχόμενο, στην άλλη πραγματικό γεγονός). Η χρήση του αρνητικού μορίου εδώ δεν λειτουργεί ως δείκτης έγκλισης.

4
Φιλολογικά μαθήματα / Απ: Αρχαία Ελληνικά: Σύνταξη
« στις: Μάρτιος 12, 2023, 04:53:30 μμ »
Μήπως η διαφορά μεταξύ μιας αναφορικής με οἵ (ή και με οἵτινες) από μία με ὅσοι είναι ότι η πρώτη, όταν βέβαια είναι προσθετική, δίνει μια επιπλέον πληροφορία συνολικά για το όνομα στο οποίο αναφέρεται, για αυτό θεωρείται παράθεση, ενώ η δεύτερη δεν δίνει μια επιπλέον πληροφορία για το σύνολο του ονόματος, αλλά διευκρινίζει ότι αυτό που λέγεται στην κύρια πρόταση αφορά ένα μόνο μέρος του ονόματος στο οποίο αναφέρεται η αναφορική;

Ναι.

5
Όχι, δεν είναι οριστική. Είναι συνοπτική υποτακτική (δηλ αυτό που στην παλιά γραμματική λέγαμε υποτακτική αορίστου). Η δευτερεύουσα εκφράζει ένα μελλοντικό ενδεχόμενο.

Οριστική έχουμε στην πρόταση "Φοβάται μήπως έκανε λάθος", η οποία αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός που φοβάται το υποκείμενο.

6
κάλλος μὲν γὰρ ἢ χρόνος ἀνήλωσεν ἢ νόσος ἐμάρανε: ο αόριστος είναι γνωμικός και μεταφράζεται με ενεστώτα;


Μπορείς να το μεταφρασεις με γνωμικό ενεστώτα, αλλά μπορείς και να αφήσεις τον γνωμικό αόριστο, γιατί υπάρχει και στα νέα ελληνικά. Λέμε "την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τον προδότη ουδείς".
Με τον γνωμικό αόριστο έχεις μια πράξη που έχει συμβεί τόσες φορές στο παρελθόν που πλέον λόγω πείρας ξέρουμε ότι έχει διαχρονική ισχύ.
Με τον γνωμικό ενεστώτα η πράξη ισχύει ως γενική αρχή, ως φυσικός νόμος. Δεν υπάρχει η γνώση λόγω πείρας. Υπάρχει δηλαδή μια λεπτή νοηματική διαφορά.


Ὅσοι γὰρ τοῦ βίου ταύτην τὴν ὁδὸν ἐπορεύθησαν͵ οὗτοι μόνοι τῆς ἀρετῆς ἐφικέσθαι γνησίως ἠδυνήθησαν͵ ἧς οὐδὲν κτῆμα σεμνότερον οὐδὲ βεβαιότερόν ἐστιν: μπορεί εδώ ο β΄ όρος σύγκρισης να δηλωθεί με άλλον τρόπο;  Στέκει το ἢ  ἣ; Δεν έχω δει ποτέ αναφορική να εισάγεται έτσι.

Εννοείς στη θέση της γενικής συγκριτικής (ης) να είναι το "ή" με την αναφορική αντωνυμία;
Ε, όχι, δεν νομίζω, γιατί καθώς θα προτασσόταν η αναφορική αντωνυμία σε ονομαστική θα θύμιζε πιο πολύ υποκείμενο παρά β' όρο σύγκρισης.

Θα ήταν προτιμότερο ως εναλλακτική να αλλάξει τελείως η διατύπωση και να γίνει β' όρος σύγκρισης το κτήμα.
Δηλ. "αρετής, ἣ σεμνοτέρα και βεβαιοτέρα εστίν ή παν κτήμα (παντός κτήματος)".
7
Η Κοινότητα του PDE / Απ: Μουσική (2015 -2021)
« στις: Μάρτιος 09, 2023, 09:36:43 πμ »
Της αγάπης αίματα ~ Γιάννης Χαρούλης
Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης, Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

https://m.youtube.com/watch?v=nuAcIhNU5-4


8
O όρος "συνοχή" χρησιμοποιείται, για να αποδώσει τον αγγλικό "cohesion". Ειναι η μορφολογική σύνδεση του κειμένου με συνδετικά επιρρήματα, αντωνυμίες κλπ.

Ο όρος "συνεκτικότητα" αποδίδει τον αγγλικό "coherence". Είναι η λογική αλληλουχία του κειμένου, ο ειρμός, που επιτυγχάνεται όταν υπάρχουν λογικές σχέσεις πχ αιτιου-αποτελέσματος, χρονικής ή τοπικής σειράς, ερωτησης-απάντησης.

9
Φιλολογικά μαθήματα / Απ: Αρχαία Ελληνικά: Σύνταξη
« στις: Φεβρουάριος 19, 2023, 03:58:56 μμ »
Γενική της ιδιότητας θα έλεγα. Θα μπορούσε αντί για γενική να είχε το επίθετο "εαρινούς".

10
Διάφορα Εκπαιδευτικά θέματα / Απ: Κλειστά σχολεία αύριο
« στις: Φεβρουάριος 07, 2023, 05:54:47 μμ »
Λες να είναι τόσο ιδιοτελή τα κίνητρα;
Εγω χάρηκα προς στιγμήν ότι δεν πουλάει το αφήγημα περί της τεμπέλικης αριστεράς ππυ έχει διαλύσει τα σχολεία με την ησσονα προσπάθεια και την ισοπέδωση κλπ κλπ.


Εννοείται πως είναι ιδιοτελή. Κι όταν εκλειναν σχολεία λόγω απεργιών, πάλι ιδιοτελή ήταν τα κίνητρα που τους έκαναν να αντιδρούν και όχι ιδεολογικά. Δεν είχαν πού να αφήσουν τα παιδιά τους κι αυτό τους ξεβόλευε.

11
Διάφορα Εκπαιδευτικά θέματα / Απ: Κλειστά σχολεία αύριο
« στις: Φεβρουάριος 07, 2023, 01:41:53 μμ »
Παρατήρησα ένα κίνημα αρκετών συλλόγων γονέων δημοτικών κατά της τηλεκπαίδευσης που προτείνουν «μποϋκοτάζ» στην τωρινή τηλεκπαίδευση. Δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς.

Ε, ναι, γιατί στην τηλεκπαίδευση των παιδιών δημοτικού θα πρέπει να είναι δίπλα τους και οι ίδιοι οι γονείς, για να τα βοηθάνε. Δεν μπορούν να τα αφήσουν σε παππούδες, γιαγιάδες, για να πάνε στη δουλειά ή να κάνουν με την ησυχία τους τηλεργασία. Γι' αυτό δεν θέλουν την τηλεκπαίδευση.

13
Διάφορα Εκπαιδευτικά θέματα / Απ: Κλειστά σχολεία αύριο
« στις: Φεβρουάριος 05, 2023, 06:36:34 μμ »
Καλησπέρα, υπάρχει κάποια ενημέρωση για φροντιστήρια και κξγ;

Τι θα ισχύσει αύριο για τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών
https://www.esos.gr/arthra/81635/ti-tha-ishysei-ayrio-gia-ta-frontistiria-kai-kentra-xenon-glosson

14
Διάφορα Εκπαιδευτικά θέματα / Κλειστά σχολεία αύριο
« στις: Φεβρουάριος 05, 2023, 01:42:19 μμ »
Κλειστά σχολεία αύριο Δευτέρα 6/2 και Τρίτη 7/2 (Live Blog): Αττική, Εύβοια, Κρήτη

https://www.amyna.news/ellada/kleista-sxoleia-6-2-203-kai-7-2-23-live-blog/

Σελίδες: 123 ... 551

Pde.gr, © 2005 - 2023

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 31785
  • Τελευταία: nicavra
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1138366
  • Σύνολο θεμάτων: 18902
  • Σε σύνδεση σήμερα: 507
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1964
  • (Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 5
Επισκέπτες: 378
Σύνολο: 383

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.094 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.