Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - apri

Σελίδες: 123 ... 547
1
Ναι, μπορείς να πεις γενικά ότι χρησιμοποιείται αυτή η κατάληξη σε λαϊκότροπους θηλυκούς τύπους που τονίζονται στην παραλήγουσα.

2
Α! Τα βρήκα τώρα στη Φιλιππάκη και από τα παραδείγματα των επιθέτων έβγαλα το συμπέρασμα ότι πρόκειται για επίθετα που ή δεν υπάρχουν καθόλου στην α.ε. ή υπάρχουν αλλά δεν σχηματίζουν θηλυκό με χωριστή κατάληξη (είναι δικατάληκτα).  Ισχύει αυτό;

Όχι απαραίτητα. Το "λάγνος", για παράδειγμα, για το οποίο ρώτησες, είναι αρχαίο επίθετο και τρικατάληκτο.


όταν το θέμα του λήγει σε φωνήεν  τονιζόμενο ή σε i άτονο ή τονιζόμενο, σχηματίζεται σε -α.

Όταν γράφει i τι ακριβώς εννοεί; Δεν εννοεί ι = γιώτα  αλλά εννοεί οποιοδήποτε φωνήεν προφέρεται  ι ; Προφανώς τις διφθόγγους (ή δίψηφα φωνήεντα στη ν.ε.  ; )  ει, αι και οι;  (Γιατί  δεν υπάρχει δευτερόκλιτο επίθετο με υ ή  η πριν από την κατάληξη -ος)Δεν έχω αυτήν τη στιγμή μπροστά μου τη γραμματική της, για να δω πώς το γράφει. Λογικά, το φώνημα i, εννοεί. 
Τα "ει", "αι", "οι" δεν θεωρούνται δίφθογγοι στα νέα ελληνικά, αλλά δίψηφα φωνήεντα.

3
Είναι κάποια παροξύτονα επίθετα που σχηματίζουν θηλυκό σε -α.
Πχ  γκρίζα, μοντέρνα, θρήσκα, συμφεροντολόγα, πανούργα, προνομιούχα
Προφανώς, αναλογικά με αυτά  σχηματίστηκε και το "λάγνα".

4

βλέπω ότι στην πρόταση "Την απάντηση την έδωσε ο Πέτρος" το "την" δίνεται ως έμμεσο αντικείμενο.  Δεν μπορεί, μπορεί;
Εδώ, σύμφωνα με όσα έχεις αναφέρει άλλη φορά, έχουμε απλώς κλιτικό διπλασιασμό, σωστά;

Ναι, κλιτικό διπλασιασμό έχουμε, δηλαδή επανάλειψη του αντικειμένου με τον αδύναμο τύπο της προσωπικής αντωνυμίας (κλιτικό).
Πώς τους ήρθε το έμμεσο αντικείμενο;

5

Το αντίθετο του "εκ βάθρων" ξέρεις ποιο είναι; Μπορεί "επιφανειακά";

Κι εγώ αυτό σκέφτηκα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.

6
Όχι δεν είναι. Το ένα σημαίνει "ριζικός", το άλλο "απότομος". Το αντίθετο του "ραγδαιος" είναι βαθμιαίος, σταδιακός κλπ

7

Σκέφτομαι όμως ότι, αν ο συγγραφέας ήθελε ως υποκείμενο του ὑπομένουσι το παῖδες (γιατί, αν το υποκείμενο είναι το οἱ δέοἱ δέ = οἱ παῖδες, θα συνέχιζε με ἀμελοῦντες δέ ... με εννοούμενο υποκείμενο οἱ παῖδες.

Κι εγώ αυτό νομίζω. Έχοντας αναφέρει το "οι παίδες", αν χρησιμοποιήσει μετά το "οι δε", αυτο θα αναφέρεται σε άλλο πρόσωπο.

8
Σε όλες τις προτάσεις με το "εστί" επίθετο/ουσιαστικό και κάποιο απαρέμφατο η αναλυτική σύνταξη είναι ίδια (Υ-Ρ-Κ).
Βλ και Goodwin "745. The infinitive may be the subject nominative of a finite verb, or the subject accusative of another infinitive. It is especially common as subject of an impersonal verb or of ἐστί" (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0065%3Achapter%3D5%3Asection%3D160%3Asmythp%3D745)

Αυτό που συμβαίνει σε κάποιες όμως είναι ότι οι συνδυασμοί "εστι+επίθετο/ουσιαστικό" είναι στερεότυπες εκφράσεις που επαναλαμβάνονται συχνά στον λόγο, κάποιες δε συνιστούν και περιφράσεις που ισοδυναμούν με ρήμα (πχ ανάγκη εστι=δει). Γι' αυτό και είθισται να τις εκλαμβάνουμε ως έναν ενιαίο ρηματικό τύπο.

Είναι λίγο υποκειμενικό το αν θα θεωρήσεις κάτι στερεότυπο. Πιστεύω ωστόσο ότι, αν φορτώνεται η φράση με συμπληρώματα, απέχει από το να είναι στερεότυπη.
Άλλο να πεις "εργον εστι" (=είναι δυσκολο) και άλλο "έργον των φίλων εστί (=είναι δουλειά των φίλων).
Το "κράτιστον" λχ έχει ως εννοούμενο συμπλήρωμα κάποια γενική διαιρετική (πάντων). Δεν είναι το ίδιο με το "καλόν". Αλλά εντάξει, ίσως είναι αρκετά κοντά στη στερεότυπη εκδοχή.
Το "θάνατος εστί" σίγουρα δεν είναι έκφραση. Το "κόσμος εστί" ίσως και να είναι.


9
Και εγώ αυτό έλεγα, ότι στις απρόσωπες εκφράσεις δεν ταιριάζει να υπάρχει συμπλήρωμα (ούτε καν επιθετικός προσδιορισμός), αλλά σε εκφράσεις όπως ἐμόν ἔργον ἐστί καιὶ τῶν ἄλλων φίλων το ἔργον ἐστί λαμβάνεται από όλους ως απρόσωπη έκφραση (ποτέ δεν κατάλαβα γιατί, αλλά το ακολουθώ αναγκαστικά).

Ε, όχι, δεν συμφωνώ. Ο λόγος που λέγονται απρόσωπες εκφράσεις είναι γιατί είναι στερεότυπες φράσεις.
Το "είναι έργο των φίλων" δεν έχει τίποτα το στερεότυπο για να το πάρουμε ως έκφραση.  Με το συμπλήρωμα χάνεται η στερεοτυπία.

Το απαρέμφατο μπορεί να είναι υποκείμενο σε προσωπικά ρήματα, όταν λειτουργεί όπως το έναρθρο.
Πχ πόλεώς ἐστι θάνατος ἀνάστατον γενέσθαι
Εδώ το "θανατος" είναι κατηγορούμενο. Δεν υπάρχει απρόσωπη έκφραση.
Το ίδιο και εδώ: "κράτιστον οὖν μοι εἶναι δοκεῖ ἐξ ἀρχῆς ὑμᾶς διδάσκειν πάντα τὰ γενόμενα".
Το "κράτιστον" είναι κατηγορούμενο, όχι μέρος απρόσωπης έκφρασης.
Αναφέρει και η Πύλη αυτά τα παραδείγματα στην παρ. 4.8
https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_036.html

Ούτως ή άλλως, όμως, από τη στιγμή που υπάρχει κόμμα στο "μεγιστον εστί", δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί ως απρόσωπη έκφραση ούτε στο μυαλό αυτού που έγραψε την πρόταση.

10
Απρόσωπη έκφραση δεν μπορεί να είναι. Στις απρόσωπες εκφράσεις δεν υπάρχει συμπλήρωμα.
Και τα επίθετα συγκριτικού/υπερθετικου βαθμού κανοινικά συνοδεύονται από κάποια γενική που συμπληρώνει το νόημά τους. Κι αν έχει παραλειφθεί,  εννοείται. Ας πούμε, στο "μέγιστον" συνήθως υπάρχει ή εννοείται το "πάντων".

Στη φράση "το δε μέγιστον" ή "πρῶτον μὲν καὶ μέγιστον", ναι, πάει να εννοήσεις το "εστιν τούτο", αν ακολουθεί ειδική πρόταση, γιατί έχεις ελλειπτική πρόταση.

Στο "μέγιστον εστί", παρότι είναι προφανές ότι αυτός που έβαλε το κόμμα εννοεί το "τουτο", εμένα μου φαίνεται κάπως αφύσικο. Αν έλεγε "δῆλόν ἐστι", θα εννοούσε κανείς αντωνυμία και θα έψαχνε για επεξηγηση ή θα έπαιρνε ως υποκείμενο την ειδική πρόταση που θα ακολουθούσε;
Αν υπάρχει το ρήμα και ακολουθεί ΟΦ, για ποιον λόγο να εννοήσεις άλλη;
Μου φαίνεται προβληματική η πρόταση.

Το "πρὸς αἰδῶ" θα έλεγα ότι δείχνει αναφορά ή σκοπό. Τους μαθαίνουν να είναι αιδήμονες.

11
Υποθέτω ότι κράτησαν το λέγειν, γιατί το φημί πολύ σπάνια συντάσσεται με ειδική πρόταση.

Και γιατί σε άλλα σημεία του έργου ο Ξενοφώντας χρησιμοποιεί το "εφασαν λεγειν". Μόνο που εκείνες είναι κύριες προτάσεις που έχουν στρωτό νόημα (πχ καὶ λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὡς δέοι τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους).

Στην πρόταση που συζητάμε όμως, αν πας να συνδέσεις το "λέγειν " με το "έφασαν", προκύπτει νοηματικό πρόβλημα, γιατί η αιτία που χάρηκαν οι πρέσβεις είναι ότι οι Κερασούντιοι τους είπαν το χ και όχι ότι οι Κ. είπαν ότι έλεγαν το χ.
Αν πάλι πάρεις το "έφασαν" παρενθετικό -που δεν νομίζω ότι ήταν προφανής επιλογή όταν δεν υπήρχαν σημεία στίξης- χρειάζεται να το εννοήσεις, για να εξαρτηθούν τα δυο απαρέμφατα.

Είτε ο ίδιος ο Ξενοφώντας είτε οι αντιγραφείς του έχουν παρασυρθεί και το αποτέλεσμα το βλέπουμε.... ??? :-X

12
Αυτό από μόνο του δεν είναι και τόσο περίεργο, γιατί με το παρενθετικό "είπαν" γίνεται σαφές ότι οι ίδιοι οι Κερασούντιοι είπαν ότι τα είπαν αυτά. Το περίεργο είναι ότι πρέπει να εννοηθεί και άλλο λεκτικό ρήμα, ρήμα εξάρτησης του πλαγίου λόγου, με υποκείμενο πάλι το Κερασούντιοι.

Ναι, αλλά χτυπάει άσχημα να είναι δυο λεκτικοί τύποι στη σειρά. Και μην ξεχνάς ότι τότε δεν υπήρχαν καν σημεία στίξης. Κάποιος θα διάβαζε στη σειρά "λέγειν έφασαν ότι" και θα καταλάβαινε εύκολα ότι το "εφασαν" είναι παρενθετικό ή ότι το "λέγειν" είναι αντικείμενο στο "έφασαν"; Θα έπρεπε τουλάχιστον να ήταν "ως έφασαν".
Και μετά στο καπάκι, θα πρέπει να εννοηθεί και άλλο λεκτικό, όπως λες, που κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα.


Αν αντιθέτως εντάξεις το "έφασαν" στη χρονική (επεί μέντοι σφεις έφασαν), δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και επιπλέον υπάρχει αναλογία με το προηγούμενο "ἐπεὶ δ᾽ ἡμᾶς οὐ κατέλαβον".

Το πρόβλημα είναι το "λέγειν". Γι' αυτό λέω ότι είτε πρέπει να εξοβελιστεί, όπως λένε οι εκδότες, είτε να γίνει μετοχή ώστε να συνιστά έκφραση μαζί με το "έφασαν".

13
Σκύθας γὰρ (ενν. φασί) τοὺς νομάδας ἐπεὶ τέ σφι Δαρεῖον ἐσβαλεῖν ἐς τὴν χώρην μεμονέναι μιν τίσασθαι ("περίμεναν να τον εκδικηθούν" μεταφράζει ο Γρηγορόπουλος το μεμονέναι μιν τίσασθαι) (Ηροδ. 6.84).

Ευχαριστώ.  :)

Δεν νομίζω όμως ότι είναι το ίδιο με την πρόταση του Ξενοφώντα. Θα έπρεπε το "έφασαν" να ήταν στην αρχή της πρότασης ή έστω πριν τα δυο απαρέμφατα, ώστε να συνδεθεί μαζί τους. Έτσι, όπως είναι στη μέση, εντος κομμάτων, είναι παρενθετικό, αλλά ηχεί περίεργα δεδομένου ότι στη χρονική που προηγείται υπάρχει το "λέγειν" με ίδιο υποκείμενο (σφεις/Κερασούντιοι). Δηλαδή, τι νόημα έχει να πεις "επειδή όμως αυτοί έλεγαν, είπαν, ότι......";

Προσωπικά, δεν με πείθει αυτή η εκδοχή. Προτιμώ  ή να εξοβελιστεί το "λέγειν" όπως προτείνουν οι περισσότεροι εκδότες ή να διορθωθεί σε μετοχή (λέγοντες).
Έτσι υπάρχει αναλογία και με την προηγούμενη πρόταση με επεί+οριστική (ἐπεὶ δ᾽ ἡμᾶς οὐ κατέλαβον).


14
Φιλολογικά μαθήματα / Απ: Αρχαία Ελληνικά: Σύνταξη
« στις: Ιούνιος 09, 2022, 08:46:57 μμ »
Ναι, με βάση αυτά που γράφουν τα λεξικά στα αρχαία το "αρνούμαι" ισοδυναμεί με το αγγλικό "deny sth/that...".
Δηλαδή, σημαίνει "αρνούμαι κάτι ή ότι....".

Το "αρνούμαι να..." (refuse to) το έλεγαν με το "φθονώ+ απαρέμφατο, που αρχικά φαίνεται ότι σήμαινε "αρνούμαι να κάνω κάτι από φθόνο", αλλά μάλλον χρησιμοποιούνταν και πιο ουδέτερα, αν κρίνω από τα παραδείγματα.


φθονέω
...................
ΙΙ. refuse from feelings of envy or ill-will, grudge, c. inf., οὐκ ἂν φθονέοιμι ἀγορεῦσαι Od. 11.381; μὴ φθόνει κιρνάμεν Pi. I. 5(4).24; φράσαι E. Med. 63; σαυτὸν ἐπιδοῦναι Ar. Th. 249; μὴ φθονήσῃς is freq. in dialogue, do not refuse to do a thing, μὴ φ. διδάξαι Pl. R. 338a, cf. Hp.Mi. 372e, Smp. 223a; also μὴ φθόνει μοι ἀποκρίνασθαι Id. Grg. 489a; μὴ φθονήσῃς alone, Id. Prt. 320c; δῆλον ὅτι οὐ φθονήσει Ἱππίας ἀποκρίνεσθαι Id. Hp.Mi. 363c; οὐδενὶ πώποτε ἐφθόνησα Id. Ap. 33a: c. part., μηδέ μοι φθόνει λέγων A. Th. 480 (nisi leg. λόγων): c. acc. et inf., τί φθονέεις . . ἀοιδὸν τέρπειν; Od. 1.346: c. dat. et inf., τῇ δʼ οὐκ ἂν φθονέοιμι . . ἅψασθαι 19.348; οὔτοι φθονῶ σοι δαιμόνων τιμᾶν γένος A. Th. 236.

Σελίδες: 123 ... 547

Pde.gr, © 2005 - 2022

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 31224
  • Τελευταία: theanouli93
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1114830
  • Σύνολο θεμάτων: 18551
  • Σε σύνδεση σήμερα: 444
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1773
  • (Αύγουστος 02, 2021, 03:07:35 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 13
Επισκέπτες: 352
Σύνολο: 365

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.121 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.