*
Σελίδες: 1 ... 7778798081 ... 84

Β' Φάση Αναπληρωτών Αγγλικής-ΠΕ06 στην Αθμια Εκπαίδευση

Β' Φάση Αναπληρωτών Αγγλικής-ΠΕ06 στην Αθμια Εκπαίδευση

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές είκοσι  εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και Εκπαιδευτικών με γνώση της Braille,για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές οκτώ εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας,για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
           

Ανακοίνωση Πρόσληψης Αναπληρωτών σε Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γυμνάσια

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2009-2010, 27 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ16 και ΠΕ19-20 για την κάλυψη λειτουργικών κενών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυμνασίων.

Δείτε τα ονόματα

Δ' Φάση Αναπληρωτών ΠΕ70 και ΠΕ60 Α'βάθμιας Εκπαίδευσης

Tο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2009 - 2010, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 396 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και 185 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε τα ονόματα

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2009-2010

Για το σχολικό έτος 2009-2010, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 517 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2009-2010

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2009-2010
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από 18 Σεπτεμβρίου έως και 22 Σεπτεμβρίου 2009

Δείτε τα ονόματα

Γ' Φάση Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ' Φάση Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Υπουργού κ. ’ρη Σπηλιωτόπουλου προσλαμβάνονται 839 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02. ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ07, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ-ΔΕ,  ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 για τα σχολεία Γενικής Παιδείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για τα Μουσικά Σχολεία, ως αναπληρωτές για την κάλυψη λειτουργικών κενών

Δείτε τα ονόματα

Δελτίο Τύπου Πρόσληψης Αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου Πρόσληψης Αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Γ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων και Γ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών Σχολ. Έτους 2009-2010


Γ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων  και  ΠΕ60-Νηπιαγωγών  Σχολ. Έτους 2009-2010

... προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 670 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 345 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΤΑΔ/ΕΤΑΔ 2009-2010

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2009-10 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 600 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναστολή προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο

κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Ανακοίνωση πρόσληψης αναπληρωτών Β/θμιας εκπ/σης κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΤΕ16

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. ’ρη Σπηλιωτόπουλου, προσλαμβάνονται 345 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 για τα σχολεία Γενικής Παιδείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για τα Μουσικά Σχολεία ως αναπληρωτές για την κάλυψη λειτουργικών κενών.

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ16 και ΠΕ06

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2009-2010, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 403 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 317 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 57 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16-Μουσικής και 68 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας.

Α' Φάση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Υπουργού κου ’ρη Σπηλιωτόπουλου προσλαμβάνονται 809 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01.00, ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05, ως αναπληρωτές, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σελίδες: 1 ... 7778798081 ... 84

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Όπου ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή. - ’γνωστος

Pde.gr, © 2005 - 2018

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 28575
  • Τελευταία: maria2983
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 968718
  • Σύνολο θεμάτων: 16870
  • Σε σύνδεση σήμερα: 273
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 26
Επισκέπτες: 230
Σύνολο: 256

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.168 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.