*
Σελίδες: 1 ... 669670671672673 ... 676

Δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη κατά την επίσκεψή του στο υπό ανέγερση 3ο Ενιαίο Λύκειο Ξάνθης


Ξ₯ΠΟΞ₯Ξ‘Ξ“Ξ•Ξ™ΞŸN Ξ•Ξ˜ΞΞ™ΞšΞ—Ξ£ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΞšΞ‘Ξ™ Ξ˜Ξ‘Ξ—Ξ£ΞšΞ•Ξ₯ΞœΞ‘Ξ€Ξ©Ξ
Ξ”Ξ•Ξ›Ξ€Ξ™ΞŸ Ξ€Ξ₯ΠΟΞ₯
ΑθήΞ½Ξ±, 29 ΦΡβρουαρίΞΏΟ… 2008

ΔηλώσΡις του Ξ₯πουργού ΕθνικήΟ‚ ΠαιδΡίΞ±Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ˜ΟΞ·ΟƒΞΊΞ΅Ο…ΞΌάτων ΞΊ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΞΊΞ±Ο„ά Ο„Ξ·Ξ½ ΡπίΟƒΞΊΞ΅Οˆή Ο„ΞΏΟ… στο Ο…Ο€ό Ξ±Ξ½έγΡρση 3ΞΏ ΕνιαίΞΏ Ξ›ύκΡιο ΞάΞ½ΞΈΞ·Ο‚


Συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης Προσωπικού για την κάλυψη κενών των εκπαιδευτικών από τη νέα σχολική χρονιά


Συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης Προσωπικού 

    Η Επιτροπή θα προχωρήσει σε απολογισμό των μέχρι σήμερα πεπραγμένων της πάνω σε θέματα που αφορούν στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στις ενέργειες που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον προκειμένου να υλοποιηθεί η δέσμευση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό να καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών στην νέα σχολική χρονιά στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που εμφανίζονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και να διανεμηθούν τα βιβλία έγκαιρα στους μαθητές.

Αντισεισμική θωράκιση των σχολείων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΥΠΕΠΘ- Απάντηση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κ.Κ.Ε. κ. Καραθανασόπουλου

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κ.Κ.Ε. κ. Καραθανασόπουλου με θέμα την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων του Νομού Μεσσηνίας, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

Ενημερωτικό της ΟΛΜΕ σχετικά με την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών


O.
Λ.Μ.Ε
.
Αθήνα, 29/2/08
ΠΡΟΣ:τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ της Χώρας

ΘΕΜΑ
: Η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών

Το υπουργείο Παιδείας µε την εγκύκλιό του, 22143/Γ2/21-2-08, επιµ
ένει να αντιµετωπίζει λογιστικά την αναπλήρωση διδακτικών ωρών, προσθέτοντας δηλαδή,απλώς, ώρες και ηµέρες στο σχολικό πρόγραµµα.
∆εν λαµβάνει υπόψη την παιδαγωγική και εκπαιδευτική διάσταση του θέµατος...

Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ στις Σέρρες, 28/02/08


Ξ₯ΠΟΞ₯Ξ‘Ξ“Ξ•Ξ™ΞŸN Ξ•Ξ˜ΞΞ™ΞšΞ—Ξ£ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΞšΞ‘Ξ™ Ξ˜Ξ‘Ξ—Ξ£ΞšΞ•Ξ₯ΞœΞ‘Ξ€Ξ©Ξ
Ξ”Ξ•Ξ›Ξ€Ξ™ΞŸ Ξ€Ξ₯ΠΟΞ₯
ΑθήΞ½Ξ±, 28 ΦΡβρουαρίΞΏΟ… 2008

Β Β Β  ΣυνέντΡυξη Ξ€ύπου του Ξ₯πουργού ΕθνικήΟ‚ ΠαιδΡίΞ±Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ˜ΟΞ·ΟƒΞΊΞ΅Ο…ΞΌάτων ΞΊ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΞΌΞ΅Ο„ά Ο„ΞΏ Ο€έρας των ΡργασιώΞ½ της Συνόδου Προέδρων ΀ΕΙ στις Ξ£έρρΡς, 28/02/08


Ομιλία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στα εγκαίνια του 30Ου Νηπιαγωγείου Σερρών


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008

Ομιλία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στα εγκαίνια του 30Ου Νηπιαγωγείου Σερρών

Δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη κατά την περιοδεία του στο Νομό Σερρών

Β Β Β 
Β Β Β  Ξ₯ΠΟΞ₯Ξ‘Ξ“Ξ•Ξ™ΞŸN Ξ•Ξ˜ΞΞ™ΞšΞ—Ξ£ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β Β  ΞšΞ‘Ξ™ Ξ˜Ξ‘Ξ—Ξ£ΞšΞ•Ξ₯ΞœΞ‘Ξ€Ξ©N
Β Β Β  Ξ”Ξ•Ξ›Ξ€Ξ™ΞŸ Ξ€Ξ₯ΠΟΞ₯
Β Β Β  ΑθήΞ½Ξ±, 28 ΦΡβρουαρίΞΏΟ… 2008

Β Β Β  ΔηλώσΡις του Ξ₯πουργού ΕθνικήΟ‚ ΠαιδΡίΞ±Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ˜ΟΞ·ΟƒΞΊΞ΅Ο…ΞΌάτων ΞΊ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΞΊΞ±Ο„ά Ο„Ξ·Ξ½ πΡριοδΡίΞ± του στο Νομό ΣΡρρώΞ½

Β Β Β  Ξ”Ξ—ΞœΞŸΞ£Ξ™ΞŸΞ“Ξ‘Ξ‘Ξ¦ΞŸΞ£: ΚύριΡ Ξ₯Ο€ΞΏΟ…ΟΞ³έ ΞΈΞ± παρουσιάσΡτΡ ΟƒΞ·ΞΌΞ±Ξ½Ο„ΞΉΞΊά Ο€Οάγματα ΟƒήμΡρα στους Προέδρους των ΀ΕΙ.
Β Β Β  Ξ₯ΠΟΞ₯Ξ‘Ξ“ΞŸΞ£: Ξ— ΟƒΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½ή Ξ£ύνοδος των Προέδρων ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· ΞΌΞ΅ΞΈΞ±Ο…ΟΞΉΞ±Ξ½ή Ξ£ύνοδος των ΠρυτάνΡων των ΠανΡπιστημίων της Ο‡ώρας στην ΞšΞΏΞΌΞΏΟ„Ξ·Ξ½ή, σηματοδοτούΞ½ την ολοκλήρωση του πρώτου θΡσμικού ΞΊύκλου μΡταρρυθμίσΡων που αφορούΞ½ την τριτοβάΞΈΞΌΞΉΞ± ΡκπαίδΡυση.

Επιμόρφωση Επιμορφωτών καθηγητών πληροφορικής


Επιμόρφωση Επιμορφωτών καθηγητών πληροφορικήςΒ 

... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Κατηγορίας Πράξεων 1.2.2 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Πιστοποίηση» του Μέτρου 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του ΕΠ ΚτΠ, υλοποιείται το Υποέργο 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής», με αναθέτουσα αρχή την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ (ΕΥΕ/ ΥπΕΠΘ).Β Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται:

Oμιλία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στα εγκαίνια του νέου κτιρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008

    Oμιλία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στα εγκαίνια του νέου κτιρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

    Τα εγκαίνια σήμερα του κτιρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για τον τόπο σας και η σερραϊκή κοινωνία πρέπει να αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια.

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα το Ολοκαύτωμα


ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα το Ολοκαύτωμα».

Σας γνωρίζουμε ότι, το International School for Holocaust Studies at Yad Vashem διοργανώνειΒ  σεμινάριο για Έλληνες καθηγητές με θέμα τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος που θα πραγματοποιηθεί στα Ιεροσόλυμα του Ισραήλ από 5 έως 11 Ιουλίου 2008.Β 
Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς ΠΕ02.

Υπενθύμιση Προεγγραφών-Δηλώσεων ενδιαφέροντος νηπίων


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ    ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008

Υπενθύμιση Προεγγραφών-Δηλώσεων ενδιαφέροντος νηπίων

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να επιτευχθεί ορθολογική κατανομή των θέσεων των νηπίων πρώτης ηλικίας στα νηπιαγωγεία

Αναπλήρωση διδακτικών ωρών

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θέμα: Αναπλήρωση διδακτικών ωρών
 
............
1. Στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες, η αναπλήρωση είναι δυνατό να εξασφαλίζεται, σταδιακά, με τους παρακάτω τρόπους:

Δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών


Ξ₯ΠΟΞ₯Ξ‘Ξ“Ξ•Ξ™ΞŸN Ξ•Ξ˜ΞΞ™ΞšΞ—Ξ£ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΞšΞ‘Ξ™ Ξ˜Ξ‘Ξ—Ξ£ΞšΞ•Ξ₯ΞœΞ‘Ξ€Ξ©Ξ
Ξ”Ξ•Ξ›Ξ€Ξ™ΞŸ Ξ€Ξ₯ΠΟΞ₯
ΑθήΞ½Ξ±, 26 ΦΡβρουαρίΞΏΟ… 2008

Β Β Β  ΔηλώσΡις του Ξ₯πουργού ΕθνικήΟ‚ ΠαιδΡίΞ±Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ˜ΟΞ·ΟƒΞΊΞ΅Ο…ΞΌάτων ΞΊ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΞΌΞ΅Ο„ά Ο„Ξ· συνάΞ½Ο„Ξ·Οƒή Ο„ΞΏΟ… ΞΌΞ΅ τον ΠρόΡδρο ΞΊΞ±ΞΉ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΞŸΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟƒΞΌΞΏύ Επιμόρφωσης ΕκπαιδΡυτικώΞ½

Β Β Β  Ξ•. Σ΀Ξ₯ΛΙΑΝΙΔΗΣ: Ξ£ήμΡρα Ξ΅ίχαμΡ την πρώτη συνΡδρίαση του Διοικητικού ΣυμβουλίΞΏΟ… του Ο.ΕΠ.Ξ•Ξš. Ο ΞŸΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟƒΞΌόΟ‚ Ξ±Ο…Ο„όΟ‚ Ξ΅ίΞ½Ξ±ΞΉ ΞΏ θΡσμικόΟ‚ Οƒύμβουλος της ΠολιτΡίΞ±Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ της πολιτικήΟ‚ ηγΡσίΞ±Ο‚ του Ξ₯πουργΡίΞΏΟ… ΠαιδΡίΞ±Ο‚ στα ΞΆΞ·Ο„ήματα Ρπιμόρφωσης.

Δηλώσεις Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου μετά τη συνάντηση με τη Συντονιστική Επιτροπή και τα Προεδρεία των Δεκαπενταμελών Συμβουλίων Εσπερινών Λυκείων


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2008

Δηλώσεις Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου μετά τη συνάντηση με τη Συντονιστική Επιτροπή και τα Προεδρεία των Δεκαπενταμελών Συμβουλίων Εσπερινών Λυκείων

......
 Δημοσιογράφος:
Φέτος κε Υπουργέ είχαμε και πάλι καταλήψεις και αρκετές ώρες μαθημάτων χάθηκαν. Υπάρχει και πάλι εγκύκλιος του Υπουργείου που προβλέπει τι πρέπει να γίνει σε κάθε σχολείο για να καλυφθούν αυτά τα κενά, έτσι δεν είναι;

«Δες την Ψηφιακά» (Επιδότηση Φορητού Υπολογιστή)

«Δες την Ψηφιακά»

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η δράση «Δες την Ψηφιακά». Επιδότηση για την απόκτηση προσωπικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν με τις Γενικές Εισαγωγικές Πανελλήνιες Εξετάσεις του έτους 2007.

Σελίδες: 1 ... 669670671672673 ... 676

Νέα αρχεία

407 επισκέπτες, 11 χρήστες, 418 συνολικά
elli16, Dwrina, Dadi, Schoolikui, porcupinetree, English, steliosbak, konstantina90, df478, gf, anwnymos

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Παιδεία ευτυχούσι μεν κόσμος, ατυχουσι δε καταφύγιον. - Δημόκριτος

Pde.gr, © 2005 - 2021

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 30859
  • Τελευταία: elpidakiT
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1092236
  • Σύνολο θεμάτων: 18322
  • Σε σύνδεση σήμερα: 441
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1773
  • (Αύγουστος 02, 2021, 03:07:35 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 11
Επισκέπτες: 407
Σύνολο: 418

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.358 δευτερόλεπτα. 21 ερωτήματα.