*
Σελίδες: 1 ... 593594595596597 ... 614

Προφορικές εξετάσεις αποφοίτων Τ.Ε.Ε. για εισαγωγή στα ΤΕΙ

Το ΥΠΕΠΘ, κινούμενο από παιδαγωγική και κοινωνική ευαισθησία προς τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των υποψηφίων αυτών, αποφάσισε να επιτρέψει την προφορική τους εξέταση, εφόσον το επιθυμούν -κατ’ εξαίρεση για το τρέχον έτος 2008 και μέχρι την οριστική ρύθμιση του θέματος- στις ειδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα ΤΕΙ.

Χαιρετισμός του Υφ. Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.Ταλιαδούρου στην τελετή εγκαινίων της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

" Πρόκειται για μία σύγχρονη και άρτια εξοπλισμένη βιβλιοθήκη η οποία διαθέτει 16.000 τίτλους βιβλίων σε 28.000 τόμους, αναγνωστήριο 380 θέσεων για τους φοιτητές, 6 ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς αναζήτησης βιβλιογραφίας μέσω διαδικτύου και 3 θέσεις για ΑΜΕΑ με ειδικό hardware και software για όλες τις κατηγορίες ΑΜΕΑ.
Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Πειραιά έχει 3 βάσεις δεδομένων ενώ παράλληλα συμμετέχει στην οριζόντια δράση των βιβλιοθηκών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. "

Αποτελέσματα ελέγχων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων στους Νομούς Αχαΐας και Ηλείας

Από τις ΟƒΟ…Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊά 202 Ξ±Ο…Ο„ΞΏΟˆίΡς που πραγματοποιήΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½, ΞΌΞ΅Ο„ά Ξ±Ο€ό συνΡννόηση ΞΊΞ±ΞΉ Ο…Ο€όδΡιξη των ΝομαρχιώΞ½, σΡ Ξ±Ξ½Ο„ίστοιχΡς σχολικέΟ‚ ΞΌΞΏΞ½άδΡς, 24 σχολΡίΞ± κρίΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ Ξ±ΞΊΞ±Ο„άλληλα.

ΟΕΕΚ - Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης 1ης περιόδου 2008

 Ο ΞŸΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟƒΞΌόΟ‚ ΕπαγγΡλματικήΟ‚ ΕκπαίδΡυσης ΞΊΞ±ΞΉ ΞšΞ±Ο„άρτισης (Ο.Ξ•.Ξ•.Κ.) Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ώνΡι το πρόγραμμα των ΕξΡτάσΡων Πιστοποίησης ΕπαγγΡλματικήΟ‚ ΞšΞ±Ο„άρτισης της 1Ξ·Ο‚ πΡριόδου 2008.

Αποτελέσματα ελέγχων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων στους Νομούς Αχαΐας και Ηλείας

Β  ΞšΞ±Ο„όπιν ΡντολήΟ‚ του Ξ₯πουργού ΕθνικήΟ‚ ΠαιδΡίΞ±Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ˜ΟΞ·ΟƒΞΊΞ΅Ο…ΞΌάτων ΞΊ. Ξ•. Στυλιανίδη, τα κλιμάΞΊΞΉΞ± του ΞŸΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟƒΞΌΞΏύ ΣχολικώΞ½ ΞšΟ„ΞΉΟίων, που βρίσκονται στους πληγέντΡς ΝομούΟ‚ Ξ±Ο€ό την πρώτη στιγμή, αποτΡλούμΡνα Ξ±Ο€ό 36 μηχανικούΟ‚ ΞΌΞ΅ ΡπικΡφαλήΟ‚ το ΔιΡυθύνοντα Ξ£ύμβουλο του ΟΣΚ ΞΊ. Ξ . Παταργιά, έχουν ΞΌέχρις στιγμήΟ‚ ΡλέγξΡι ΟƒΟ…Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊά 100 Ξ£Ο‡ΞΏΞ»ΞΉΞΊά ΞšΟ„ίρια στους Ξ΄ύΞΏ ΝομούΟ‚, όπου Ξ΄ώδΡκα Ρξ Ξ±Ο…Ο„ώΞ½ κρίΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ Ξ±ΞΊΞ±Ο„άλληλα.

Δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη σχετικά με τις ενέργειες του Υπουργείου για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τo σεισμό στη Δυτική Ελλάδα

"YΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως γνωρίζετε, ο βασικός κύκλος των Πανελληνίων Εξετάσεων στην πρώτη του φάση έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό είναι κάτι θετικό σε αυτή την αρνητική συγκυρία, υπάρχουν όμως εξετάσεις οι οποίες είναι ακόμη σε εξέλιξη."

Αντίδραση της ΟΛΜΕ σχετικά με τις πρόσφατες τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕΟ4 σε διάφορες ΠΥΣ∆Ε.

"Οι υπεραριθ΅ίες εντός των ΠΥΣβˆ†Ε να αντι΅ετωπισθούν ΅ε τον κλάδο ΠΕΟ4 ενιαίο,
επειδή σε αντίθετη περίπτωση θα δη΅ιουργηθούν ΅εγάλες αναστατώσεις σε σχολεία και εκπαιδευτικούς."

Αίτημα της ΟΛΜΕ προς την Πολ. Ηγεσία του ΥΠΕΠΘ για συνάντηση με θέμα τους διορισ΅ούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών

" Να διορίζονται σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού όσοι αναπληρωτές συµπληρώνουν 18µηνη προϋπηρεσία στη δηµόσια εκπαίδευση (αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι), χωρίς καταληκτική ηµεροµηνία."

Διευκρινήσεις σχετικά με την ύλη του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Διευκρινήσεις σχετικά με την ύλη του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τους κλάδους ΠΕ02 και ΠΕ04

Προκήρυξη (16) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ακαδ. έτους 2007-2008

Β 
Προκήρυξη (16) υποτροφιώΞ½ Ξ³ΞΉΞ± μΡταπτυχιακέΟ‚ σπουδέΟ‚ ΡσωτΡρικού Ξ±ΞΊΞ±Ξ΄. έτους 2007-2008

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009

ΠρογραμματισμόΟ‚ ΡκπαιδΡυτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009

Αυτοδίκαιη Απόλυση Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών

Αυτοδίκαιη Απόλυση Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών

Αίτημα της ΠΕΑΕ στο ΥΠΕΠΘ σχετικά με τον κλάδο ΠΕ04

"... φέτος οι υποψήφιοι της ΠΕ04 θα εξεταστούν σε ένα βασικό μάθημα ειδικότητας και 3 συνεξεταζόμενα!!!! Κάτι τέτοιο είναι τουλάχιστον απαράδεκτο και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε όλους τους υποψήφιους της ΠΕ04
Ζητούμε τη σαφή τοποθέτηση όλων των αρμόδιων φορέων τόσο ως προς το πλήθος των μαθημάτων όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα προκηρυχθούν οι θέσεις. "

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. και Π.Ε σε Τ.Ε.Ι. - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι. 2008


Ανακοινώθηκαν οι  Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. και Π.Ε σε Τ.Ε.Ι. - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι. 2008

Δείτε όλα τα Ονόματα

Δελτίο Τύπου της ΠΕΑΕ μετά την ανακοίνωση της ύλης των φιλολόγων

" Στις 3/6/08 η ύλη των φιλολόγων δημοσιεύτηκε και υπήρξε ενδεικτική μείωση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Παρόλα αυτά, δε θα πούμε και ευχαριστώ. Δε θα ευχαριστήσουμε όσους μας κοροϊδεύουν τόσα χρόνια και μέσα από τα γραφεία τους παίζουν με τις τύχες μας."
Σελίδες: 1 ... 593594595596597 ... 614

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Η όλη τέχνη της διδασκαλίας έγκειται απλώς στην αφύπνιση της έμφυτης περιέργειας των νεαρών μυαλών με σκοπό την μετέπειτα ικανοποίησή τους. - Ανατόλ Φρανς (συγγραφέας)

Pde.gr, © 2005 - 2018

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 28195
  • Τελευταία: Milena
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 953349
  • Σύνολο θεμάτων: 16647
  • Σε σύνδεση σήμερα: 266
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 21
Επισκέπτες: 232
Σύνολο: 253

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.338 δευτερόλεπτα. 22 ερωτήματα.