*
Σελίδες: 1 ... 599600601602603 ... 614

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π


 Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού  και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Η νέα ρύθμιση για το διορισμό των αναπληρωτών


- Θεσμοθετείται μέγιστος χρόνος παραμονής για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς τα 3 διδακτικά έτη (24 μήνες). Ο εκπαιδευτικός που θα συμπληρώνει 24 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, είναι επιτυχών του ΑΣΕΠ και έχει παιδαγωγική επάρκεια, διορίζεται στη δημόσια εκπαίδευση.

- Κατ’ εξαίρεση, για κοινωνικούς λόγους, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν την 30-6-2008 40 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, ανεξαρτήτως του αν είναι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, και εφόσον έχουν ή θα αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια, διορίζονται εντός πενταετίας στη δημόσια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ΟΛΜΕ - Πρόβλημα με την εξεταστέα ύλη Ιστορίας της Γ' Λύκείου

Αδυναµία κάλυψης της προβλεπόµενης διδακτέας ύλης σε πολλά σχολεία στο µάθηµα «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου» της Γ' τάξης Λυκείου, που για πολλούς µαθητές και µαθήτριες συµπίπτει και µε την εξεταστέα ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Τοποθέτηση σε οργανική θέση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ

Οι υπεράριθ΅οι όλων των ειδικοτήτων να τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις ή να τοποθετούνται ως πλεονάζοντες σε σχολεία ΅ιας ο΅άδας σχολείων που περιλα΅βάνει τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ της ίδιας πόλης ή γειτονικών πόλεων, αν δεν υπάρχει σχολείο στην ίδια πόλη ή στην περιοχή ΅ετάθεσης ή σε γειτονική πόλη σύ΅φωνα ΅ε τις εκτι΅ήσεις των οικείων ΠΥΣβˆ†Ε.

Δήλωση του Υπ. Παιδείας κ. Στυλιανίδη κατά τη διάρκεια Σεμιναρίου


Εμπιστευόμαστε τους λειτουργούς της εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν σε αυτά τα πεδία, θεωρούμε ότι είναι οι πιο κατάλληλοι για να μας υποδείξουν τι πρέπει να γίνει και εμείς είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε τις προτάσεις τους.

Νέο Συλλαλητήριο της ΟΛΜΕ στις 16/04/08

Νέο συλλαλητήριο στις 16/4/2008 με αιτήματα:
-ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς
-
καταβολή όλων των δεδουλευµένων στους αναπληρωτές και ωροµίσθιους

Γεφυρώνοντας τους Πολιτισμούς μέσω του Διαλόγου

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η χώρα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα "’νοιξη της Ευρώπης", μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, στόχος της οποίας είναι να οδηγήσει τους νέους σε μια ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Το θέμα που επιλέχθηκε για την ’νοιξη της Ευρώπης 2008 είναι το «Γεφυρώνοντας τους Πολιτισμούς μέσω του Διαλόγου». Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά.

Το Καφενείο της Επιστήμης

Το Καφενείο της Επιστήμης (4ος κύκλος)
Ίδρυμα Ευγενίδου, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
Πέμπτη 17 Απριλίου 2008, ώρα 8.00 μ.μ. στο ΄Iδρυμα Ευγενίδου, Λ.Συγγρού 387, Π.Φάληρο, είσοδος από οδό Πεντέλης 11.
Θέμα: «Παιδαγωγική αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Πληροφορικής»

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών (Ιη Φάση ΠΕ60 και Κ Φάση ΠΕ70)

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας (Ιη Φάση ΠΕ60 και Κ Φάση ΠΕ70). Δείτε τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Το Σχολείο του Μέλλοντος και το Μέλλον του Σχολείου

ΈΞ½Ξ±Ο‚ Ξ±Ο€ό τους Ο€έντΡ πυλώνΡς του Ξ₯Ξ Ξ•Ξ Ξ˜Β Ξ΅ίΞ½Ξ±ΞΉ Ξ· διατήρηση της ταυτότητος του Ρλληνικού στοιχΡίΞΏΟ… ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· ΟƒύνδΡση της ΠαιδΡίΞ±Ο‚ ΞΌΞ΅ τον Πολιτισμό. Ο δΡύτΡρος πυλώΞ½Ξ±Ο‚ Ξ΅ίΞ½Ξ±ΞΉ ΞΏ ανθρωποκΡντρικόΟ‚ χαρακτήρας της ΡκπαίδΡυσης, ΞΌΞ΅ έμφαση στα άτομα ΞΌΞ΅ ΡιδικέΟ‚ Ξ±Ξ½άγκΡς ΞΊΞ±ΞΉ στις ΞΊΞΏΞΉΞ½Ο‰Ξ½ΞΉΞΊά Ξ΅Ο…Ξ±ίσθητΡς ΞΏΞΌάδΡς. ΀ρίτος πυλώΞ½Ξ±Ο‚ Ξ΅ίΞ½Ξ±ΞΉ Ξ· Ο€Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ±Ξ»Ξ»ΞΏΞ½Ο„ΞΉΞΊή Ξ΅ΞΊΟ€Ξ±ίδΡυση Ξ³ΞΉΞ± την αΡιφόρο Ξ±Ξ½άπτυξη.Β Ξ€έταρτος πυλώΞ½Ξ±Ο‚ Ξ΅ίΞ½Ξ±ΞΉ Ξ· προσπάθΡια Ξ½Ξ± Ξ΅Ο€ΞΉΟ„Ξ΅Ο…Ο‡ΞΈΞ΅ί Ξ· ΟˆΞ·Ο†ΞΉΞ±ΞΊή Οƒύγκλιση που πΡριλαμβάνΡι ΞΉΟƒότητα στην πρόσβαση, καταπολέμηση του ΟˆΞ·Ο†ΞΉΞ±ΞΊΞΏύ αναλφαβητισμού, Ξ΅Ο†Ξ±ΟΞΌΞΏΞ³ή Ο„Ξ·Ο‚ τηλΡκπαίδΡυσης. Και ΞΏ Ο€έμπτος πυλώΞ½Ξ±Ο‚ της πολιτικήΟ‚ ΞΌΞ±Ο‚, Ξ±Ο†ΞΏΟά ΟƒΟ„Ξ· γλωσσομάθΡια, στην πολυγλωσσίΞ± ΞΊΞ±ΞΉ στην ΡλληνοφωνίΞ±.

ΟΛΜΕ: Σχετικά με τις μειώσεις μισθών

Οι «αυξήσεις» που προβλέπονται υπολείπονται, σε μέσα επίπεδα (2,59%), ακόμα και του επίσημου πληθωρισμού που τρέχει με 4,5%. Το 2007 οι εκπαιδευτικοί είχαν και ονομαστική μείωση των αποδοχών τους.

Ανακοίνωση του ΥΠΕΠΘ σχετικά με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04

Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας θα γίνει ενιαία στον κλάδο. Οι τοποθετήσεις όμως και οι βελτιώσεις στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα.

Ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας

Από 5 ως 16 Μαΐου διοργανώνονται ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας καθηγητών, στη μνήμη των μαθητών των Λυκείων Φαρκαδόνας Τρικάλων και Μακρυχωρίου Ημαθίας που χάθηκαν άδικα.

Ύλη ΑΣΕΠ για Μουσικούς ΠΕ16.01

Ανακοινώθηκε η ύλη για το διαγωνισμό ΑΣΕΠ Μουσικών ΠΕ16.01

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για αίτηση ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας).

Σελίδες: 1 ... 599600601602603 ... 614

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Οι ρίζες της εκπαίδευσης είναι πικρές, αλλά ο καρπός της γλυκός. - Αριστοτέλης

Pde.gr, © 2005 - 2018

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 28193
  • Τελευταία: annas
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 953267
  • Σύνολο θεμάτων: 16646
  • Σε σύνδεση σήμερα: 272
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 18
Επισκέπτες: 241
Σύνολο: 259

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.272 δευτερόλεπτα. 22 ερωτήματα.