*

Τελευταία νέα

 • Προσλήψεις επιπλέον 222 εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής και ΠΕ07 Γερμανικής, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022
 • Προσλήψεις 24.806 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022
 • ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στο ορθό Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις σε Πρότυπα- Πειραματικά σχολεία
 • Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022
 • Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022
 • Αποστολέας Θέμα: Προκήρυξη για νέους πίνακες διορισμών/προσλήψεων Ειδικής Αγωγής 2019  (Αναγνώστηκε 527829 φορές)

  0 μέλη και 2 επισκέπτες διαβάζουν αυτό το θέμα.

  Αποσυνδεδεμένος IoannisDr

  • Moderator
  • Έμπειρο μέλος
  • *****
  • Μηνύματα: 915
  • Φύλο: Άντρας
   • Προφίλ
  Μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

  Αποσυνδεδεμένος PDE ads

  • Ιστορικό μέλος
  • *****
  • Μηνύματα: 4006
  • Λατρεύω την εκπαίδευση
   • Προφίλ
   • E-mail
   • Προσωπικό μήνυμα (Εκτός σύνδεσης)

  Αποσυνδεδεμένος Marigo

  • Πλήρες μέλος
  • ***
  • Μηνύματα: 437
  • Λατρεύω την εκπαίδευση
   • Προφίλ
  Μέχρι 24

  Συνδεδεμένος billy23

  • Προχωρημένο μέλος
  • **
  • Μηνύματα: 162
  • Λατρεύω την εκπαίδευση
   • Προφίλ
   Μία βοήθεια παρακαλώ....

  Είναι η πρώτη φορά που θα υποβάλω αίτηση στην ειδική και έχω πελαγώσει.

  Θα κάνω αίτηση για ΠΕ25 σχολικός νοσηλευτής , αλλά έχω μόνο πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής και όχι παιδαγωγική επάρκεια ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιο ειδικό σεμινάριο.

  Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής :
  Μπορώ να κάνω τα χαρτιά μου , ακόμη και χωρίς την επάρκεια; θα μπω σε πίνακα για αναπληρωτές και όχι μόνιμους;

  Επίσης , διαβάζω στην προκύρηξη το εξής :
  "Με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, για το διορισμό και την πρόσληψη στους κλάδους του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι Πανεπιστημίου που δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν την επάρκεια αυτή και επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, ως ισχύει."

  Τι σημαίνει αυτό για μένα;

  Τέλος , αν κατάλαβα καλά , πρώτα στέλνουμε τα δικαιολογητικά και μετά κάνουμε την αίτηση;

  Ευχαριστώ και συγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις.

  Αποσυνδεδεμένος giannisn1991

  • Πλήρες μέλος
  • ***
  • Μηνύματα: 363
  • ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
   • Προφίλ

  Αποσυνδεδεμένος PDE ads

  • Ιστορικό μέλος
  • *****
  • Μηνύματα: 4006
  • Λατρεύω την εκπαίδευση
   • Προφίλ
   • E-mail
   • Προσωπικό μήνυμα (Εκτός σύνδεσης)

  Αποσυνδεδεμένος premnt017

  • Πλήρες μέλος
  • ***
  • Μηνύματα: 419
  • Φύλο: Γυναίκα
   • Προφίλ
  Πήγα σήμερα στη δδε της περιοχής μου και δεν δέχτηκαν το proficiency μου γιατί δεν είναι στη λίστα της προκήρυξης.
  Το πτυχίο μου έχει τίτλο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH-THE UNIVERSITY OF MICHIGAN-ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE.
  Σε πιο παλια παρτηματα του ασεπ αναφέρετε ως CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. Τ'ωρα γιατί το έβγαλαν από τη λίστα?
  Έχει και κάποιος άλλος αυτό το πτυχίο? Αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα?

  (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
  • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT
  ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-
  230
  • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE
  ASSESSMENT ENGLISH
  • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
  • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
  • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
  Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH - The British Council - IDP Education
  Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
  • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
  (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ή του Michigan Language Assessment.
  • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF
  ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN
  ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
  • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE
  LONDON.
  • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και
  CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
  για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY
  & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
  • EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certifi cate in ESOL
  International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)
  • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
  • OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι
  31.8.2009)
  • Ascentis Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)
  • ESB Level 3 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
  • Michigan State University - Certifi cate of English Language Profi ciency (MSU - CELP): CEF C2.
  • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
  • NOCN Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2).
  •AIM Awards Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
  • LRN Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)
  • GA Level 3 Certifi cate in ESOL International -(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certifi cate in ESOL International (Classic C2)
  418 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 12/24.04.2019
  • C2 -LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2-
  LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
  την απόδειξη της άριστης γνώσης)
  • Open College Network West Midlands Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEFR C2)

  Αποσυνδεδεμένος taekmaria

  • Πλήρες μέλος
  • ***
  • Μηνύματα: 415
  • Φύλο: Γυναίκα
  • ΠΕ03..Το πιο τέλειο, είναι να μν είσαι τέλειος...
   • Προφίλ
  Πήγα σήμερα στη δδε της περιοχής μου και δεν δέχτηκαν το proficiency μου γιατί δεν είναι στη λίστα της προκήρυξης.
  Το πτυχίο μου έχει τίτλο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH-THE UNIVERSITY OF MICHIGAN-ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE.
  Σε πιο παλια παρτηματα του ασεπ αναφέρετε ως CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. Τ'ωρα γιατί το έβγαλαν από τη λίστα?
  Έχει και κάποιος άλλος αυτό το πτυχίο? Αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα?

  (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
  • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT
  ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-
  230
  • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE
  ASSESSMENT ENGLISH
  • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
  • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
  • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
  Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH - The British Council - IDP Education
  Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
  • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
  (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ή του Michigan Language Assessment.
  • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF
  ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN
  ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
  • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE
  LONDON.
  • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και
  CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
  για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY
  & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
  • EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certifi cate in ESOL
  International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)
  • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
  • OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι
  31.8.2009)
  • Ascentis Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)
  • ESB Level 3 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
  • Michigan State University - Certifi cate of English Language Profi ciency (MSU - CELP): CEF C2.
  • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
  • NOCN Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2).
  •AIM Awards Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
  • LRN Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)
  • GA Level 3 Certifi cate in ESOL International -(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certifi cate in ESOL International (Classic C2)
  418 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 12/24.04.2019
  • C2 -LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2-
  LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
  την απόδειξη της άριστης γνώσης)
  • Open College Network West Midlands Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEFR C2)
    Καλημέρα  :)
  δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην στο δεχθούν... το πτυχίο σου είναι το Proficiency of Michigan...; σωστά...εννοείται ότι είναι αποδεκτό... :-[
  Τα απίθανα είναι πιθανά, τα πιθανά είναι απίθανα... ;)

  Αποσυνδεδεμένος Konstantinos83

  • Πλήρες μέλος
  • ***
  • Μηνύματα: 257
  • Λατρεύω την εκπαίδευση
   • Προφίλ

  Μην αγχώνεσαι και ξαναπήγαινε.

  Δες το δίπλωμα σου, κάτω από τον κεντρικό τίτλο, θα λέει ''has successfully passed the examination for the Certificate of... ''

  Πήγα σήμερα στη δδε της περιοχής μου και δεν δέχτηκαν το proficiency μου γιατί δεν είναι στη λίστα της προκήρυξης.
  Το πτυχίο μου έχει τίτλο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH-THE UNIVERSITY OF MICHIGAN-ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE.
  Σε πιο παλια παρτηματα του ασεπ αναφέρετε ως CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. Τ'ωρα γιατί το έβγαλαν από τη λίστα?
  Έχει και κάποιος άλλος αυτό το πτυχίο? Αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα?

  (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
  • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT
  ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-
  230
  • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE
  ASSESSMENT ENGLISH
  • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
  • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
  • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
  Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH - The British Council - IDP Education
  Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
  • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
  (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ή του Michigan Language Assessment.
  • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF
  ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN
  ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
  • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE
  LONDON.
  • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και
  CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
  για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY
  & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
  • EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certifi cate in ESOL
  International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)
  • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
  • OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι
  31.8.2009)
  • Ascentis Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)
  • ESB Level 3 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
  • Michigan State University - Certifi cate of English Language Profi ciency (MSU - CELP): CEF C2.
  • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
  • NOCN Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2).
  •AIM Awards Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
  • LRN Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)
  • GA Level 3 Certifi cate in ESOL International -(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certifi cate in ESOL International (Classic C2)
  418 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 12/24.04.2019
  • C2 -LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2-
  LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
  την απόδειξη της άριστης γνώσης)
  • Open College Network West Midlands Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEFR C2)

  Αποσυνδεδεμένος tam tam

  • Έμπειρο μέλος
  • ****
  • Μηνύματα: 830
  • Λατρεύω την εκπαίδευση
   • Προφίλ
  Όταν ο νόμος γράφει πως λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης και η Προκήρυξη επαναλαμβάνει πως απαιτείται να αναγράφεται η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης, είναι πέρα από ξεκάθαρο το τί απαιτείται.

  Ορθόν. Προσοχή μόνο. Άλλο το σχολικό έτος, άλλο το διδακτικό έτος. Οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται, ως γνωστόν, για το διδακτικό έτος.
  Πρώτον χαλάρωσε λίγο,
  Δεύτερον αν μου ήταν ξεκάθαρο δεν θα ρωτούσα, αν σου κάνει κόπο άσε να απαντήσει κανένας άλλος
  Η προκήρυξη γράφει να αποδεικνύεται διάρκεια 7 μηνών αν λοιπόν γράφει από Σεπτέμβρη ως Ιούνη δεν αποδεικνύεται ότι η διάρκεια είναι μεγαλύτερη των 7 μηνών;
  Αν λοιπόν υπάρχει κάποιος με το ίδιο πρόβλημα παρακαλώ ας απαντήσει.
  Ευχαριστώ.

  Αποσυνδεδεμένος IoannisDr

  • Moderator
  • Έμπειρο μέλος
  • *****
  • Μηνύματα: 915
  • Φύλο: Άντρας
   • Προφίλ
  Πήγα σήμερα στη δδε της περιοχής μου και δεν δέχτηκαν το proficiency μου γιατί δεν είναι στη λίστα της προκήρυξης.
  Το πτυχίο μου έχει τίτλο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH-THE UNIVERSITY OF MICHIGAN-ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE.
  Σε πιο παλια παρτηματα του ασεπ αναφέρετε ως CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. Τ'ωρα γιατί το έβγαλαν από τη λίστα?
  Έχει και κάποιος άλλος αυτό το πτυχίο? Αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα?


  Το πρόβλημα το δημιουργεί η παρένθεση νομίζω διότι ο υπόλοιπος τίτλος είναι ίδιος

  ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
  (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ή του Michigan Language Assessment.

  Πιο συγκεκριμένα, η παρένθεση αναφέρει ως φορέα (?)  τον CAMLA ή MLA ενώ η βεβαίωσή σου το English Language Institute.
  Πιθανόν μετά από τόσα χρόνια να έχουν αλλάξει οι ονομασίες των υπεύθυνων κέντρων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

  update:

  Βέβαια, στην προκήρυξη λίγο πιο πάνω από το σημείο όπου αναφέρει αναλυτικά τα δεκτά πτυχία αγγλικών, αναφέρει

  "Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά"

  που σημαίνει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο το English Language Institute να πετούσε αετό και να μην έστειλε τπτ στο ΑΣΕΠ!!
  Αν ισχύει αυτό τότε ο μισός κόσμος παίζει να χάσει 7 μόρια!!
  « Τελευταία τροποποίηση: Μάιος 03, 2019, 02:51:27 μμ από IoannisDr »

  Αποσυνδεδεμένος rrrrrr

  • Πλήρες μέλος
  • ***
  • Μηνύματα: 387
   • Προφίλ
  Πήγα σήμερα στη δδε της περιοχής μου και δεν δέχτηκαν το proficiency μου γιατί δεν είναι στη λίστα της προκήρυξης.
  Το πτυχίο μου έχει τίτλο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH-THE UNIVERSITY OF MICHIGAN-ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE.
  Σε πιο παλια παρτηματα του ασεπ αναφέρετε ως CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. Τ'ωρα γιατί το έβγαλαν από τη λίστα?
  Έχει και κάποιος άλλος αυτό το πτυχίο? Αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα?

  Στην Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών αναφέρεται ξεκάθαρα πως οι υπάλληλοι των Δ/νσεων απλώς βεβαιώνουν μέσω αριθμού πρωτοκόλλου την κατάθεση των δικαιολογητικών εκάστου υποψηφίου. Δεν προβαίνουν σε ταυτόχρονο έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα με την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. (Και πώς θα μπροούσαν άλλωστε, εφ’ όσον δεν έχουν λάβει καμία οδηγία για το πώς να κινηθούν και πώς να ερμηνεύσουν την Προκήρυξη. Ξεκίνησαν μόνοι τους τις αυθαίρετες ερμηνείες;). Εικάζω πως μερικοί υπάλληλοι εζήλωσαν δόξα υπαλλήλου στο ΑΣΕΠ και βιάζονται να ζήσουν τον μύθο τους.  :D :D :D (Αν κρίνουμε πως προ μηνών το ΑΣΕΠ αναδείχθηκε ο πιο περιζήτητος φορέας σε όλο το δημόσιο για μετάθεση ή απόσπαση στην 1ο κύκλο κινητικότητας).

  Συνεπώς, οι «κατά φαντασίαν υπάλληλοι του ΑΣΕΠ» είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν το σύνολο των δικαιολογητικών, ακόμη και άσχετα να είναι, εφ’ όσον ο υποψήφιος κρίνει και θέλει να τα καταθέσει.

  Καλώς έπραξαν ως έναν βαθμό και μέσα στην αστοχία τους, διότι ενημερώθηκες, έστω κι έτσι, ώστε να προλάβεις να δεις αν πράγματι υπάρχει πρόβλημα με το πιστοποιητικό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν αρμοδιότητα να μην δεχτούν δικαιολογητικό. Τόνισέ το.

  Στον διοικητικό έλεγχο, είτε αυτά θα γίνουν δεκτά, είτε θα απορριφθούν με βάση την Προκήρυξη και τις οδηγίες του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις οδηγίες που αυτό θα λάβει από το ΑΣΕΠ. Δεν είναι, όμως, αυτή η στιγμή για αυτή την ενέργεια.

  Αν δεν σε αφήσουν να το καταθέσεις, σε περίπτωση δικού τους λάθους, δεν θα έχεις το δικαίωμα μελλοντικής ένστασης, ώστε σε εκείνο το στάδιο να επιληφθεί το ίδιο το ΑΣΕΠ, οι υπάλληλοι και οι σύμβουλοι του οποίου αυτά τα γνωρίζουν κατά τι καλύτερα από υπαλλήλους που μέχρι χθες δεν είχαν καμία επαφή με Προκηρύξεις ΑΣΕΠ.
  « Τελευταία τροποποίηση: Μάιος 03, 2019, 03:41:53 μμ από rrrrrr »

  Αποσυνδεδεμένος taekmaria

  • Πλήρες μέλος
  • ***
  • Μηνύματα: 415
  • Φύλο: Γυναίκα
  • ΠΕ03..Το πιο τέλειο, είναι να μν είσαι τέλειος...
   • Προφίλ
  Στην Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών αναφέρεται ξεκάθαρα πως οι υπάλληλοι των Δ/νσεων απλώς βεβαιώνουν μέσω αριθμού πρωτοκόλλου την κατάθεση των δικαιολογητικών εκάστου υποψηφίου. Δεν προβαίνουν σε ταυτόχρονο έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα με την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. (Και πώς θα μπροούσαν άλλωστε, εφ’ όσον δεν έχουν λάβει καμία οδηγία για το πώς να κινηθούν και πώς να ερμηνεύσουν την Προκήρυξη. Ξεκίνησαν μόνοι τους τις αυθαίρετες ερμηνείες;). Εικάζω πως μερικοί υπάλληλοι εζήλωσαν δόξα υπαλλήλου στο ΑΣΕΠ και βιάζονται να ζήσουν τον μύθο τους.  :D :D :D (Αν κρίνουμε πως προ μηνών το ΑΣΕΠ αναδείχθηκε ο πιο περιζήτητος φορέας σε όλο το δημόσιο για μετάθεση ή απόσπαση στην 1ο κύκλο κινητικότητας).

  Συνεπώς, οι «κατά φαντασίαν υπάλληλοι του ΑΣΕΠ» είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν το σύνολο των δικαιολογητικών, ακόμη και άσχετα να είναι, εφ’ όσον ο υποψήφιος κρίνει και θέλει να τα καταθέσει.

  Καλώς έπραξαν ως έναν βαθμό και μέσα στην αστοχία τους, διότι ενημερώθηκες, έστω κι έτσι, ώστε να προλάβεις να δεις αν πράγματι υπάρχει πρόβλημα με το πιστοποιητικό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν αρμοδιότητα να μην δεχτούν δικαιολογητικό. Τόνισέ το.

  Στον διοικητικό έλεγχο, είτε αυτά θα γίνουν δεκτά, είτε θα απορριφθούν με βάση την Προκήρυξη και τις οδηγίες του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις οδηγίες που αυτό θα λάβει από το ΑΣΕΠ. Δεν είναι, όμως, αυτή η στιγμή για αυτή την ενέργεια. Κι αν δεν σε αφήσουν να το καταθέσεις, σε περίπτωση δικού τους λάθους, δεν θα έχεις το δικαίωμα μελλοντικής ένστασης, ώστε σε εκείνο το στάδιο να επιληφθεί το ίδιο το ΑΣΕΠ, οι υπάλληλοι και οι σύμβουλοι του οποίου αυτά τα γνωρίζουν κατά τι καλύτερα και όχι υπάλληλοι που μέχρι χθες δεν είχαν καμία επαφή με Προκηρύξεις ΑΣΕΠ.
  Συμφωνώ!!! Απόλυτα!!! :)
  Τα απίθανα είναι πιθανά, τα πιθανά είναι απίθανα... ;)

  Αποσυνδεδεμένος pupsi

  • Έμπειρο μέλος
  • ****
  • Μηνύματα: 803
  • Φύλο: Γυναίκα
  • Όχι με λόγια, με έργα το άδικο πολέμα....
   • Προφίλ
  Στην Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών αναφέρεται ξεκάθαρα πως οι υπάλληλοι των Δ/νσεων απλώς βεβαιώνουν μέσω αριθμού πρωτοκόλλου την κατάθεση των δικαιολογητικών εκάστου υποψηφίου. Δεν προβαίνουν σε ταυτόχρονο έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα με την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. (Και πώς θα μπροούσαν άλλωστε, εφ’ όσον δεν έχουν λάβει καμία οδηγία για το πώς να κινηθούν και πώς να ερμηνεύσουν την Προκήρυξη. Ξεκίνησαν μόνοι τους τις αυθαίρετες ερμηνείες;). Εικάζω πως μερικοί υπάλληλοι εζήλωσαν δόξα υπαλλήλου στο ΑΣΕΠ και βιάζονται να ζήσουν τον μύθο τους.  :D :D :D (Αν κρίνουμε πως προ μηνών το ΑΣΕΠ αναδείχθηκε ο πιο περιζήτητος φορέας σε όλο το δημόσιο για μετάθεση ή απόσπαση στην 1ο κύκλο κινητικότητας).

  Συνεπώς, οι «κατά φαντασίαν υπάλληλοι του ΑΣΕΠ» είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν το σύνολο των δικαιολογητικών, ακόμη και άσχετα να είναι, εφ’ όσον ο υποψήφιος κρίνει και θέλει να τα καταθέσει.

  Καλώς έπραξαν ως έναν βαθμό και μέσα στην αστοχία τους, διότι ενημερώθηκες, έστω κι έτσι, ώστε να προλάβεις να δεις αν πράγματι υπάρχει πρόβλημα με το πιστοποιητικό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν αρμοδιότητα να μην δεχτούν δικαιολογητικό. Τόνισέ το.

  Στον διοικητικό έλεγχο, είτε αυτά θα γίνουν δεκτά, είτε θα απορριφθούν με βάση την Προκήρυξη και τις οδηγίες του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις οδηγίες που αυτό θα λάβει από το ΑΣΕΠ. Δεν είναι, όμως, αυτή η στιγμή για αυτή την ενέργεια. Κι αν δεν σε αφήσουν να το καταθέσεις, σε περίπτωση δικού τους λάθους, δεν θα έχεις το δικαίωμα μελλοντικής ένστασης, ώστε σε εκείνο το στάδιο να επιληφθεί το ίδιο το ΑΣΕΠ, οι υπάλληλοι και οι σύμβουλοι του οποίου αυτά τα γνωρίζουν κατά τι καλύτερα και όχι υπάλληλοι που μέχρι χθες δεν είχαν καμία επαφή με Προκηρύξεις ΑΣΕΠ.
  Ακριβώς το ίδιο πτυχίο έχω κι εγώ όπως και πολλοί άλλοι ... Επί του πρακτεου.....τι μπορούμε να κάνουμε;;;;; Το πτυχίο με αυτό το. Τίτλο δεν υπάρχει στη λίστα του ΑΣΕΠ.

  Αποσυνδεδεμένος magioladitis

  • Έμπειρο μέλος
  • ****
  • Μηνύματα: 969
  • Λατρεύω την εκπαίδευση
   • Προφίλ
  Ακριβώς το ίδιο πτυχίο έχω κι εγώ όπως και πολλοί άλλοι ... Επί του πρακτεου.....τι μπορούμε να κάνουμε;;;;; Το πτυχίο με αυτό το. Τίτλο δεν υπάρχει στη λίστα του ΑΣΕΠ.

  Οι ΔΙΔΕ δεν ελέγχουν ατ πιστοποιητικά. Απλά τα παραλαμβάνουν.

  Αποσυνδεδεμένος smet

  • Ιστορικό μέλος
  • *****
  • Μηνύματα: 1068
  • Λατρεύω την εκπαίδευση
   • Προφίλ
  ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΥΤΟ ΕΧΩ.

  ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΕΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ....ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ? ΤΟ 2004 ΤΟ ΠΗΡΑ

   

  Pde.gr, © 2005 - 2021

  Το pde σε αριθμούς

  Στατιστικά

  μέλη
  • Σύνολο μελών: 30686
  • Τελευταία: Palada
  Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1085566
  • Σύνολο θεμάτων: 18216
  • Σε σύνδεση σήμερα: 490
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1773
  • (Αύγουστος 02, 2021, 03:07:35 μμ)
  Συνδεδεμένοι χρήστες
  Μέλη: 38
  Επισκέπτες: 441
  Σύνολο: 479

  Πληροφορίες

  Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

  Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

  Επικοινωνία >

  Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
  TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

  Δημιουργία σελίδας σε 0.148 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.