*

Αποστολέας Θέμα: Π.Ι.-οδηγίες για την διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων/Νηπιαγωγείο  (Αναγνώστηκε 7210 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος sophie

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 1393
 • Φύλο: Γυναίκα
 • 2009...ζώντας με την...Commedia Dell' Arte!!!
  • Προφίλ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 - 2007

• ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
(Παρακαλούμε να δοθεί στους επιμορφωτές)
 

ΜΕΤΡΟ 2.1.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1.1.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1.1.η.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους
εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2006 – 2007»
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
 

Οι παρούσες διδακτικές οδηγίες αποτελούν υποστηρικτικό υλικό για τους επιμορφωτές σύμφωνα με τη φιλοσοφία των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των Α.Π.Σ όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Στη διδακτική μεθοδολογία των μαθημάτων λαμβάνουμε υπόψη το περιεχόμενο του Δ.Ε.Π.Π.Σ., των Α.Π.Σ. και τις αντίστοιχες Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων, όπου υπάρχουν. Οι επιμορφούμενοι ευαισθητοποιούνται στη χρήση ποικίλων διδακτικών μεθόδων και τεχνικών και, ιδιαίτερα για το δημοτικό και το γυμνάσιο, στη μέθοδο σχεδίων εργασίας (projects).

Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας, που στηρίζεται στη δομητική προσέγγιση, η γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται εξελικτικά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα. Ρόλος του ενήλικα είναι να παρακολουθεί τη διαδρομή που κάθε παιδί διανύει και να συμβάλλει στην, όσο το δυνατόν, ομαλότερη εξέλιξή της, διαμορφώνοντας το κατάλληλο πλαίσιο και υποστηρίζοντας το παιδί στις προσπάθειες και στις αναζητήσεις του. Με την ανάγνωση ποικίλου έντυπου υλικού (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, επιγραφές, αφίσες, συσκευασίες προϊόντων κ.ά.) ο εκπαιδευτικός συμβάλλει στον εμπλουτισμό του γλωσσικού περιβάλλοντος. Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά δε διδάσκονται συστηματικά τη γραφή, αλλά ευαισθητοποιούνται σε θέματα που συνδέονται με το γιατί και το πώς γράφουμε. Για να οικοδομήσουν τις κοινά αποδεκτές συμβάσεις του αλφαβητικού τρόπου γραφής τα παιδιά διανύουν μια διαδρομή, η οποία σηματοδοτείται από διαφορετικά στάδια. Σ’ αυτήν την πορεία κάνουν «λάθη», τα οποία, αν αναλυθούν προσεκτικά, μπορεί να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο που σκέπτονται τα παιδιά και να αξιοποιηθούν θετικά στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών στο νηπιαγωγείο είναι να υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο, να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα, καθώς επίσης και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ομαδικά και ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες, όπως να συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.
Καθώς τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν, τροποποιούν και δομούν ιδέες με τη συνεχή αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες με την εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα. Χειρίζονται επίσης απλές μαθηματικές έννοιες για να αντιληφθούν τη λογική καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, και ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Μελέτη Περιβάλλοντος στο νηπιαγωγείο είναι ένα πλαίσιο δράσης και αλληλεπίδρασης άρρηκτα συνδεδεμένο με τα βιώματα των παιδιών. Μέσα σε ένα ελκυστικό περιβάλλον διαρκούς αλληλεπίδρασης κατάλληλα διαμορφωμένο και εμπλουτισμένο μαθησιακά, τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω από αυτήν, στο άμεσο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, προετοιμάζονται και πραγματοποιούνται ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες ξεκινούν από τις ανάγκες και τις γνώσεις των παιδιών, ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα, την ανταλλαγή ιδεών και οδηγούν σε νέες γνώσεις.
Η Μελέτη Περιβάλλοντος στο νηπιαγωγείο συνδέεται άρρηκτα με τη διαδικασία μάθησης, εφόσον αφορά στην προσέγγιση θεμάτων που ενδιαφέρουν τα παιδιά. Αυτά τα ίδια άλλωστε επιλέγουν τρόπους, υλικά και μέσα, προκειμένου να μελετήσουν πράγματα, φαινόμενα και γεγονότα.
Βασικές γνώσεις και διαδικασίες από το χώρο των Φυσικών Επιστημών, της Γεωγραφίας, της Ιστορίας, των Θρησκευτικών, έννοιες της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής καθώς και στοιχεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Κυκλοφοριακής Αγωγής προσεγγίζονται διαθεματικά μέσα από δραστηριότητες που αφορούν στη Μελέτη Περιβάλλοντος. Ακόμη απλές έννοιες από τα Μαθηματικά και δραστηριότητες από τη Δημιουργία και Έκφραση εμπλέκονται αβίαστα. Παράλληλα εμπλουτίζεται η Γλώσσα, αναπτύσσεται η Επικοινωνία και αξιοποιείται στον ανάλογο βαθμό η Τεχνολογία.
Οι επιδιώξεις, το περιεχόμενο και οι ενδεικτικές δραστηριότητες της Μελέτης Περιβάλλοντος για το νηπιαγωγείο αναπτύσσονται γύρω από δυο άξονες:

Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

α) Το παιδί στο νηπιαγωγείο και η σχέση του με τους άλλους

Στο σύνθετο περιβάλλον του νηπιαγωγείου, τα νέα κοινωνικά βιώματα που αποκτούν τα παιδιά και οι συνεπακόλουθες πολυδιάστατες γνώσεις που διαμορφώνονται ως προς την κοινωνική ζωή αποτελούν σημαντική κατάκτηση στην εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας.
Το παιδί είναι μέλος μιας οικογένειας, μιας συνοικίας, ενός χωριού ή μιας πόλης και βιώνει μέσα στο μικρόκοσμό του τις απαιτήσεις, τους συμβιβασμούς και τις συγκρούσεις, που συνεπάγεται η οργανωμένη κοινωνικά ζωή. Συνήθως όμως τις βιώνει μέσα στο προστατευτικό κέλυφος της οικογένειας, η οποία καταφέρνει να απορροφά τους κραδασμούς και να φιλτράρει τις υπερβολικές αντιπαλότητες και αντιθέσεις.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει συνείδηση της πολυπλοκότητας του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το παιδί. Πρέπει, επίσης, να αξιοποιεί τις εμπειρίες και τις πολιτισμικές καταβολές του παιδιού, καθώς σ’ αυτό το πρώιμο επίπεδο της εκπαίδευσης η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών διαμορφώνεται κυρίως μέσα από το χώρο των βιωμάτων τους.
Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο θα πρέπει, παράλληλα με τις βασικές ικανότητες συνεργασίας, να συνειδητοποιούν τη μοναδικότητά τους, να εντοπίζουν τις ομοιότητές τους με τους άλλους και να σέβονται τη διαφορετικότητα. Θα πρέπει, επίσης, να καθίστανται ικανά να περιγράφουν το άμεσο περιβάλλον τους και να γνωρίζουν τις βασικές διαφορές ανάμεσα σ’ αυτό και σε άλλα ευρύτερα περιβάλλοντα μέσα από συγκρίσεις που θα ενθαρρύνονται να πραγματοποιούν. Είναι εμφανές ότι η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων στο επίπεδο του νηπιαγωγείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες της Γλώσσας και με τη συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων.

β) Το παιδί στο ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον

Τα μικρά παιδιά με τη φυσική κίνηση και το παιχνίδι διευρύνουν συνεχώς τις αντιλήψεις τους για το χώρο. Εξερευνούν το άμεσο περιβάλλον, αναγνωρίζουν πως το περιβάλλον γύρω τους μπορεί να μεταβάλλεται και ότι μπορούν με τη δική τους παρέμβαση να το διαφοροποιούν. Διαπιστώνουν, επίσης, ότι οι άνθρωποι, τα πράγματα και οι ιδέες ταξιδεύουν από το ένα μέρος στο άλλο. Αναπτύσσουν τις πρώτες ιδέες τους γύρω από τα σύμβολα και τους χάρτες, κατανοούν ότι οι επικοινωνιακοί κώδικες είναι χρήσιμοι στην καθημερινή ζωή για την επικοινωνία και “διαβάζουν” κάποιους από αυτούς, π.χ. τους φωτεινούς σηματοδότες στο δρόμο. Γνωρίζουν ότι οι χάρτες και η σφαίρα παριστάνουν τον πραγματικό κόσμο σε μικρογραφία και διαβάζουν απλά σχεδιαγράμματα και απλούς χάρτες, π.χ. χάρτες και σχεδιαγράμματα επιτραπέζιων παιχνιδιών. Αναγνωρίζουν κάποιες επινοήσεις των ανθρώπων και αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα της επιστήμης στην καθημερινή ζωή.
Παρόλο που τα μικρά παιδιά δεν έχουν κατακτήσει απόλυτα την έννοια του χρόνου και της χρονικής ακολουθίας, καταλαβαίνουν απλές έννοιες του χρόνου, όπως για παράδειγμα το ‘‘τώρα’’, το ‘‘πριν’’, το ‘‘τα πολύ παλιά χρόνια’’, το ‘‘μετά’’ κ.λπ. και ενδιαφέρονται να διευρύνουν τον κόσμο τους ως προς το ‘‘εδώ’’ και το ‘‘τώρα’’. Αγαπούν τα παραμύθια, τους μύθους, τις βιογραφίες και πλάθουν δικές τους ιστορίες. Ενδιαφέρονται και ρωτούν για σημαντικούς ανθρώπους του παρελθόντος καθώς και για σπουδαία γεγονότα. Ξεφυλλίζουν άλμπουμ και ημερολόγια, συγκρίνουν φωτογραφίες, αναλύουν και σχολιάζουν γεγονότα και χαρακτήρες. Απολαμβάνουν μια επίσκεψη στο μουσείο ή σε αρχαιολογικούς χώρους και επεξεργάζονται το πληροφοριακό-εκπαιδευτικό υλικό που τους διατίθεται. Στο νηπιαγωγείο θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να εξερευνούν στοιχεία από το ανθρωπογενές περιβάλλον και να μαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους και για τις σχέσεις στον κόσμο που μοιράζονται.

ΙΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Τα μικρά παιδιά «ανακαλύπτουν» τον κόσμο με την κίνηση, την εξερεύνηση και την αλληλεπίδραση. Χρησιμοποιούν αρχικά τις αισθήσεις τους, κάνουν υποθέσεις, προσπαθούν να γνωρίσουν τον κόσμο. Διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές, αντιλαμβάνονται σχέσεις αλληλεξάρτησης, προσπαθούν να ερμηνεύσουν φαινόμενα και αλλαγές που συμβαίνουν γύρω τους. Μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους άλλους, ανταλλάσσουν ιδέες και τροποποιούν τις θεωρίες τους. Η προσωπική παρατήρηση και η περιέργεια για την προέλευση, την κατασκευή, τη μορφή, τη λειτουργία και τη χρήση των πραγμάτων είναι οι κινητήριες δυνάμεις.Τα παιδιά ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα ζώα και τα φυτά, παρατηρούν τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς και παρακολουθούν την εξέλιξή τους. Παίζουν με το νερό, το χώμα κ.λπ., και μαθαίνουν για τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος. Ρωτούν για τον καιρό, για τα καιρικά φαινόμενα και την επίδρασή τους στο περιβάλλον, ενδιαφέρονται για τον τεχνικό κόσμο και θέτουν ερωτήσεις για τα αντικείμενα και τις ιδιότητές τους. Με την παρατήρηση αναζητούν πληροφορίες από διάφορες πηγές, σχεδιάζουν και πραγματοποιούν έρευνες και απλά πειράματα. Ενδιαφέρονται να χρησιμοποιούν εργαλεία, να μετρούν, να κόβουν, να συνδέουν, να διαλύουν, να χρησιμοποιούν όργανα, όπως για παράδειγμα μαγνήτες, μικροσκόπια κ.ά. Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά μαθαίνουν για το φυσικό περιβάλλον με την παρατήρηση και τη διερεύνηση.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΦΡΑΣΗ

Η Δημιουργία και Έκφραση περιλαμβάνει τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά, το Θέατρο – Δραματική Τέχνη, τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική.
Αυτά τα προγράμματα διατηρούν την αυτονομία τους, αλλά διαθέτουν και κοινούς κώδικες. Ενεργοποιούν τις φυσικές ικανότητες των παιδιών, συγκινούν, μαγεύουν, αφυπνίζουν την περιέργεια τους, κινητοποιούν τη φαντασία, ενθαρρύνουν την έκφραση, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και δίνουν ευκαιρίες για πειραματισμό με υλικά και τεχνικές. Συχνά πολλές από τις δραστηριότητες, που σχεδιάζονται και οργανώνονται, εμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται, ανοίγοντας νέους δημιουργικούς δρόμους. Η Μουσική για παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει σε κίνηση ή σε εικαστική δημιουργία, ενώ το θέατρο μπορεί να ολοκληρώνεται με τη συνοδεία ενός μουσικού κομματιού και μιας εικαστικής δημιουργίας. Με αυτόν τον τρόπο συνυπάρχουν οι τέχνες και η κίνηση χωρίς να τονίζεται η εξειδίκευση τους. Ωστόσο, η ανάπτυξη των διαθεματικών δραστηριοτήτων και η εξυπηρέτηση των στόχων που επιδιώκονται, προϋποθέτουν τη γνώση και την κατανόηση κάθε προγράμματος από τον εκπαιδευτικό.

Εικαστικά

Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες διακρίνουν την ομορφιά στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης με τα οποία έρχονται σε επαφή. Αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία καθώς και επιθυμία να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Παρατηρούν, πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά και τεχνικές, ερευνούν και χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχείο καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης. Ανακαλύπτουν ότι η τέχνη είναι μέσο έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Χρησιμοποιούν την τέχνη σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες του προγράμματος.

Θέατρο - Δραματική Τέχνη

Η Δραματική Τέχνη στο νηπιαγωγείο είναι εκπαιδευτική διαδικασία κατά την oποία αναδεικνύονται ικανότητες και κλίσεις των παιδιών. Το παιδί με τη Δραματική Τέχνη εκφράζεται, δημιουργεί, επικοινωνεί, μαθαίνει για τον εαυτό του και τον κόσμο, εκτονώνεται και απελευθερώνεται. Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, συντροφικότητας και ασφάλειας προσπαθεί να ερμηνεύσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, να κατανοήσει τον κόσμο, να σχηματίσει τη δική του αντίληψη για όσα συμβαίνουν γύρω του και να μεταμορφώσει την καθημερινότητα. Με την κίνηση, τη φωνή, το λόγο και τα υλικά που επιλέγει, εκφράζει, μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους, εμπειρίες, συναισθήματα και ιδέες. Διηγείται, πλάθει ιστορίες, χειρίζεται αντικείμενα και τους αποδίδει νέες σημασίες. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η πολυχρωμία και η πολυμορφία των υλικών προκαλεί τη φαντασία και την εφευρετικότητα των παιδιών και τα οδηγεί σε νέους δρόμους. Η κοινή δράση με τα άλλα παιδιά οδηγεί στην ανάγκη της οργάνωσης και της αποδοχής κανόνων. Το παιδί μαθαίνει να δημιουργεί μέσα από το διάλογο, να ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, να μοιράζεται τους φόβους και τις ανησυχίες του με τους άλλους και να συνεργάζεται.
Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει σ’ αυτή τη διαδικασία, παίζει ρόλους, εμψυχώνει τα παιδιά, προκαλεί τη φαντασία τους με ερωτήσεις και ενισχύει την πρωτοβουλία τους. Εξασφαλίζει το κατάλληλο περιβάλλον και τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα.

Μουσική

Για την ενασχόληση με την Mουσική στο νηπιαγωγείο βλέπε σελ. 18-20.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.
Τα παιδιά ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης και να «παίζουν» με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους. Τέλος τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο οι επιδιώξεις των προγραμμάτων οδηγούν σε κατάλληλες αναπτυξιακά πρακτικές, σε χρήσιμες και διερευνητικές δραστηριότητες διαθεματικού χαρακτήρα που έχουν νόημα για τα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε:
• να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους
• να κοινωνικοποιούνται
• να εξοικειωθούν με το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η προσέγγιση «θεμάτων» (ζητημάτων και προβλημάτων), καθώς και τα σχέδια εργασίας είναι συστατικά στοιχεία των προγραμμάτων και δίνουν έμφαση στη διαθεματικότητα, την ολιστική αντίληψη της γνώσης και την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος και των ιδεών των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης.
Τα προγράμματα οργανώνονται γύρω από «θέματα» που ενδιαφέρουν και είναι «παιδαγωγικά κατάλληλα» για τα παιδιά. Το «θέμα» που επιλέγεται βρίσκεται στο κέντρο ενός σχήματος, αν μπορούμε να το φανταστούμε σχηματικά, και, καθώς εξακτινώνεται αλληλεπιδρά με τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Δημιουργίας-Έκφρασης. Η Γλώσσα, η Επικοινωνία και η Τεχνολογία διατρέχουν κάθε «θέμα» που επιλέγεται. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι κυρίως συλλογικές και ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας, τον προφορικό και το γραπτό λόγο.
Επίσης, βασικούς κρίκους διασύνδεσης του περιεχομένου των προγραμμάτων και προώθησης της διαθεματικότητας μπορεί να αποτελέσουν ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες των διαφόρων επιστημών, οι οποίες προσφέρονται για διαθεματική ανάπτυξη, π.χ. Αλληλεπίδραση (συνεργασία, εξάρτηση, ενέργεια…), Διάσταση (χώρος, χρόνος…), Επικοινωνία (κώδικας, πληροφορία…), Μεταβολή (εξέλιξη…) κ.ά.
Σε αυτή τη διαδικασία γίνονται σχέδια εργασίας, τα οποία είναι «έρευνες» θεμάτων που επιλέγουν τα παιδιά. Οι στόχοι είναι ατομικοί ή/και συλλογικοί και δίνεται έμφαση στην εργασία σε μικρές ομάδες. Τα παιδιά με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιάζουν την πορεία της «έρευνας», συζητούν και παίρνουν αποφάσεις, οι οποίες καθορίζουν και την εξέλιξη του σχεδίου εργασίας. Πρόκειται για ανοιχτές δράσεις ως προς τις διαδικασίες, το περιεχόμενο και το χρόνο ολοκλήρωσης. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης είναι βιωματικές και επικοινωνιακές, συνδέουν το πρόγραμμα με την καθημερινή πρακτική και το σχολείο με την τοπική κοινότητα.
Για όλα όσα προαναφέρθηκαν οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, την πρωτοβουλία, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και το διάλογο.


ΠΕ60

Αποσυνδεδεμένος PDE ads

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 4006
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
  • E-mail
  • Προσωπικό μήνυμα (Εκτός σύνδεσης)

Αποσυνδεδεμένος vasg

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 328
 • Φύλο: Άντρας
 • ΠΕ17-07
  • Προφίλ
Sophie γεια σου,

Πολύ χρησιμες όλες οι πληροφοριες σου σε όλα τα threads για τις οδηγίες διδασκαλιας όλων των γνωστικών αντικειμένων.
Θα ήθελα να σε ρωτησω ποιο είναι συγκεκριμένα το  link στο ΠΙ όπου θα μπορούσα να βρω αυτες τις οδηγίες?
Learning by doing...

MaYaMaYa

 • Επισκέπτης
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ Yπάρχει στο ΔΕΠΠΣ το πλαισιο διδασκαλιας για καθε ενα μαθημα ξεχωριστα...ΚΑΛΗΜΕΡΑ και καλη εβδομαδα!

Αποσυνδεδεμένος sophie

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 1393
 • Φύλο: Γυναίκα
 • 2009...ζώντας με την...Commedia Dell' Arte!!!
  • Προφίλ
Sophie γεια σου,

Πολύ χρησιμες όλες οι πληροφοριες σου σε όλα τα threads για τις οδηγίες διδασκαλιας όλων των γνωστικών αντικειμένων.
Θα ήθελα να σε ρωτησω ποιο είναι συγκεκριμένα το  link στο ΠΙ όπου θα μπορούσα να βρω αυτες τις οδηγίες?

Εγώ τα βρήκα από ανακοίνωση στο alfavita.gr (http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/anak20061103g.php),Στο site του Π.Ι. δεν έχει το συγκεκριμένο έγγραφο-ανακοίνωση,αλλά δε μου κάνει και εντύπωση γιατί γενικά δεν το ενημερώνουν και τόσο συχνά.Για θέματα πληροφορικής, αν ενδιαφέρεσαι,ίσως βoηθηθείς και από εδώ : http://www.cti.gr/epimorfosi/index2.htm (έχει πχ επιμορφωτικό υλικό κλπ) ή μέσα από το ΥΠΕΠΘ : http://www.ypepth.gr/ktp/home.htm
« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 06, 2006, 11:14:27 πμ από sophie »
ΠΕ60

Αποσυνδεδεμένος PDE ads

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 4006
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
  • E-mail
  • Προσωπικό μήνυμα (Εκτός σύνδεσης)

MaYaMaYa

 • Επισκέπτης
την ειδα την ανακοινωση αλλα ουσιαστικα ειναι μια αντιγραφη των στόχων του ΔΕΠΠΣ οσον αφορα τη διδακτικη των μαθηματων γι'αυτό παρέπεμψα εκει (δηλ στην ιστοσελιδα του Π.Ι) λεξη προς λέξη! Αν διαβασει κανεις και τον Οδηγο εχει μια πληρη εικόνα!

Αποσυνδεδεμένος sophie

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 1393
 • Φύλο: Γυναίκα
 • 2009...ζώντας με την...Commedia Dell' Arte!!!
  • Προφίλ
Για το δικό μας κλάδο,το είδα από την αρχή ότι είναι αντιγραφή από τα εισαγωγικά του ΔΕΠΠΣ.Βγάζει μάτι άλλωστε!
Δεν μπορούσα όμως να ξέρω τι γίνεται με τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) και ,επιπλέον,οι υπόλοιποι δεν έχουν επίσημα στην εξεταστέα ύλη τους τα ΔΕΠΠΣ (όπως έχουμε εμείς) και,προφανώς είναι πράγματα που δεν γνώριζαν.(τουλάχιστον για ένα φίλο γυμναστή,εγώ του είχα φωτοτυπήσει το κομμάτι από το αντίστοιχο ΦΕΚ και του το έδωσα να το διαβάσει πληροφοριακά,γιατί θεώρησα ότι θα είναι χρήσιμο).
Τώρα για τα του νηπιαγωγείου,απλά έκρινα ότι, αφού παρέθεσα των άλλων,τυπικά έπρεπε να το κάνω και για τα δικά μας.Άλλο αν εμείς τα έχουμε φάει με το κουτάλι αυτά!!! ;)
ΠΕ60

 

Pde.gr, © 2005 - 2020

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
Στατιστικά
 • Σύνολο μηνυμάτων: 1011571
 • Σύνολο θεμάτων: 17418
 • Σε σύνδεση σήμερα: 243
 • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
 • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 10
Επισκέπτες: 203
Σύνολο: 213

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.065 δευτερόλεπτα. 32 ερωτήματα.