Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - Marigo

Σελίδες: 123 ... 32
1
Διάφορα Εκπαιδευτικά θέματα / Απ: Αναπληρωτές 2021-2022
« στις: Αύγουστος 26, 2021, 07:44:52 μμ »
Ένα ένα τα στέλνουν τα sms με το nokia?
Patrea πες μας τι κινητό εχουν.


https://ic.pics.livejournal.com/vintage_mobile/24275352/113045/113045_600.jpg

2
Όποιος/α έχει διδάξει σε σχολείο δύσκολα πάει σε διοικητική θέση. Εγώ από τη πλευρά μου θεωρώ ότι η διοικητική θέση δεν έχει να σου προσφέρει πολλά. Είναι μονότονη, ρουτίνα, αργός θάνατος. Εν αντιθέσει με την εκπαίδευση που είναι ζωντανή, διαδραστική, δημιουργική, αποκομίζοντας εσωτερική πληρότητα. Στη διοικητική θέση μπορεί να εργαστείς για 3  και να μην λάβεις καμία αναγνώριση εν αντιθέσει με την εκπαίδευση πού έχεις πάνω κάτω τον ίδιο όγκο δουλειάς με τους συναδέλφους σου (ίδιες ώρες) και τα παιδιά σου επιστρέφουν αυτό που έχεις παθιαστεί να τους μεταδώσεις. Με λίγα λόγια όταν μπαίνεις στη τάξη είσαι εσύ και τα παιδιά και δεν εμπλέκεται κάποιος τρίτος στο έργο σου ενώ στη διοικητική θέση παρεμβαίνει ο προϊστάμενος σου και φυσικά εργάζεσαι για την προαγωγή του πρώτα και μετά και εφόσον για τη δική σου. Η επιλογή σου θα εξαρτηθεί από το τι σε γεμίζει περισσότερο γιατί όταν κανείς κάτι με αγάπη γίνεται σαν  χόμπι διαφορετικά καταντάει δουλεία.

3
Οικονομικά / Απ: Μισθοδοσία Μονίμων
« στις: Ιούλιος 30, 2021, 05:52:52 μμ »
27 Σεπτ...
Δύσκολο. Πολύ αισιόδοξο…

4
Ας μας το πουν οι της ειδικης.

5
Απ´οσο γνωρίζω η πρώτη μισθοδοσία καθυστερεί κάνα δίμηνο. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό.

6
Θα βρείς τα πάντα για όλες τις περιοχές εδώ:

http://malliaros.bplaced.net/home.php

Ξεκινάς να πληρώνεσαι απο την ορκομωσία ενώ η προυπηρεσία μετρά απο το ΦΕΚ διορισμού. Οσο για την εργασία που αναφέρεις θα πω διαβάστε την πρόσκληση πριν ρωτήσετε. Φιλικά το λέω για να μη ρωτάμε τα ίδια. Λέει για τα κωλύματα διορισμού:

Ενότητα 2η. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:

i) Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007. Ειδικότερα:
«Δεν διορίζονται υπάλληλοι:
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρε-
σία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευ-
θερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης
α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση
(πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις».
ii) Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα
λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιό-
τητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007).
iii) Στις διατάξεις του άρθρου 15 περ. Α΄ παρ. 9 και περ. β΄ παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) ορίζεται ότι η κατοχή
θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας (ακόμα κι αν είναι δόκιμος και δεν έχει ακόμα μονιμο-
ποιηθεί) αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Με το υπ’ αρ. 2982/10-8-2006 γνωμοδοτικό έγγραφο του νομικού συμβούλου του Υπ. Παιδείας, που
έγινε δεκτό από τον Υπουργό, κρίνεται ότι «σε περίπτωση όμως που παραιτηθεί από τη θέση του και αποδεδειγμένα
η παραίτησή του ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία του τόπου διορισμού του και ολοκληρωθεί αυτή, δεν υφίσταται
πλέον το κώλυμα διορισμού του στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ούτε υπάρχει χρονικός περιορισμός μεταξύ
του χρόνου της παραπάνω παραιτήσεώς του και του διορισμού του στην Ελλάδα. Από τη στιγμή, δηλαδή, που θα έχει
νόμιμα παραιτηθεί από τη θέση του στην αλλοδαπή μπορεί οποτεδήποτε να διοριστεί στην Ελλάδα (ως αναπληρωτής
ή μόνιμος με τις προϋποθέσεις του νόμου)».
iv) Όσοι διορίστηκαν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) με την υπό στοιχεία 106410/Ε1/17-08-2020 (ΑΔΑ:
ΩΩΘΚ46ΜΤΛΗ-ΠΤΞ – Γ΄ 1289/2020) απόφαση [παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, όπως προστέθηκε με το
άρθρο 58 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12), αντίστοιχα].

Ενότητα 3η. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε
περίπτωση διορισμού, αν εξακολουθούν να διατηρούν την κάτωθι ιδιότητά τους:

(i) Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα (άρθρα 32 και 31 παρ. 3 του
ν. 3528/2007). Οι εν λόγω υποψήφιοι οφείλουν να παραιτηθούν ή να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών
τους πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους στη δημόσια εκπαίδευση.
(ii) Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν. 3528/2007 και άρθρα 56 και 57
του Συντάγματος).
(iii) Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το
νομικό πρόσωπο) [άρθρο 35 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)].

(iv) Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε
ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) (παρ. 16 άρθρο 14 του ν. 1566/1985).


Αφού λοιπόν δουλεύεις στον ιδιωτικό τομέα αν είσαι με πλήρες ωράριο πρέπει να παραιτηθείς πριν την ορκομωσία. Αν δεν δουλεύεις με πλήρες ωράριο δεν χρειάζεται να παραιτηθείς και αν θες και μπορείς έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις και την δουλειά που έχεις τώρα. Απλώς με το που ορκιστείς θα κάνεις την ίδια μέρα αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου στην υπηρεσία που θα είσαι.
Σχετικά με το (iii) (bold) χρήζει διευκρίνισης διότι εξ ποσών γνωρίζω δεν υπάρχει κώλυμα. Η απόλυση γίνεται αυτοδίκαια. Το αναφέρει και ο newteacher1 παραπάνω σε επικοινωνία με το Υπουργείο.

7
Πέρα από το τι λέει η πρόσκληση έχω την αίσθηση ότι αν είσαι στο δημόσιο δεν χρειάζεται να παραιτηθεις αλλά οταν αναλάβεις στην νέα θέση στο δημόσιο απολύεσαι αυτοδίκαια από τη παλιά.

8
Έχετε ακούσει για 3000 διορισμούς του χρόνου;

9
Λέτε οι πε02 και ΠΕ03 να είναι από 2000…λέτε;;;

10
Α Δ Ι Κ Ο είναι διότι ενώ αναγκάστηκα για τον α χ ψ λόγω να παραιτηθώ έρχεται και μου λέει του χρόνου δεν έχεις το δικαίωμα να ξανακάνεις αίτηση, σε πετάω έξω έτσι απλά. Προσέξτε δεν αλλάζει κάτι ως προς τα προσόντα μου. Απλά έρχεται και με τιμωρεί. Η αδυναμία να αυτοματοποιηθουν οι διαδικασίες αναπλήρωσης στερεί αυταρχικά και δίχως λογική στον πολίτη να έχει δικαίωμα εφόσον έχει τα προσόντα να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία. Δυστυχώς συναδέλφισσες/οι η όλη διαδικασία δεν είναι πόκα...εκτός κι αν κάποιοι το βλέπουν υπό αυτή την οπτική.

11
Θεωρώ ότι όσοι έχουν παραιτηθεί αν κινηθούν συλλογικά εκπροσωπώντας τους ένας δικηγόρος είναι εύκολο να μην ισχύσει η ποινή του χρόνου. Είναι άδικο μέτρο.

12
Κλάδος ΠΕ60 Νηπιαγωγών / Απ: Ποινή Αποκλεισμού Αναπληρωτών
« στις: Ιανουάριος 06, 2021, 10:31:17 μμ »
Δίκαιο όχι. Τιμωρία ναι. Πρέπει να αλλάξει άμεσα ειδικά για φέτος με συνθήκες κορονοϊού.

13
Καλησπέρα.
Μπορώ να ρωτήσω τι γίνεται στην περίπτωση που τα κενά που μας έστειλαν να επιλέξουμε με σειρά προτίμησης καλυφθούν από συναδέλφους με περισσότερα μόρια; Αποκλειόμαστε από τη διαδικασία για φέτος ή γενικά 3ετία; Σας ευχαριστώ πολύ!!
Σε βάζουν όπου υπάρχει κενό.

14
Άδειες / Απ: Αιμοδοτική άδεια - ισχύς
« στις: Νοέμβριος 29, 2020, 10:56:09 μμ »
Την αιμοδοτικη άδεια την παίρνεις όποτε θες. Δεν μπορούν να στην αρνηθουν

Σελίδες: 123 ... 32

Pde.gr, © 2005 - 2021

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 30774
  • Τελευταία: Vivkt
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1088422
  • Σύνολο θεμάτων: 18263
  • Σε σύνδεση σήμερα: 373
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1773
  • (Αύγουστος 02, 2021, 03:07:35 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 11
Επισκέπτες: 322
Σύνολο: 333

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.076 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.