Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - magioladitis

Σελίδες: 123 ... 70
1
Διάφορα Εκπαιδευτικά θέματα / Απ: Β΄ φάση αναπληρωτών 2021-2022
« στις: Σεπτέμβριος 19, 2021, 06:34:28 μμ »
Μηπως μπορεις να μας επισυνάψεις το link με τις ανακλησεις;

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 2020-2021 [ΙΟΥΛΙΟΣ 2021]
ΑΔΑ: ΨΒΙ246ΜΤΛΗ-ΒΟ3 - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 626 αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) με πρόσληψη στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων ΕΣΠΑ κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: 6Μ2Β46ΜΤΛΗ-ΨΛ5 - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 15 αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) με πρόσληψη στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: Ψ24246ΜΤΛΗ-ΞΗΝ - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 50 αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) με πρόσληψη στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: 9ΠΩ646ΜΤΛΗ-0ΧΡ - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 124 αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ με πρόσληψη στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το διδακτικό έτος 2020-2021


ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 2020-2021 [ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021]
ΑΔΑ: ΨΖΔ246ΜΤΛΗ-0Ν9 - Ανάκληση πρόσληψης 2 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: 9ΨΑ646ΜΤΛΗ-Α28 - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 5 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: Ω51Ι46ΜΤΛΗ-Κ9Ι - Καταχώριση παραίτησης 3 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: ΨΙΟ146ΜΤΛΗ-ΑΗΩ - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 15 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: 9ΒΥΣ46ΜΤΛΗ-ΞΑΕ - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 10 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: ΩΘΓΖ46ΜΤΛΗ-Δ34 - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 12 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: 65ΠΛ46ΜΤΛΗ-ΓΑΗ - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 43 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: 6ΥΛΕ46ΜΤΛΗ-56Γ - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 36 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: ΨΛΙ746ΜΤΛΗ-ΡΒ0 - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 204 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: Ψ51Χ46ΜΤΛΗ-ΩΩΟ - Καταχώριση παραίτησης 67 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: Ω1ΚΜ46ΜΤΛΗ-Φ5Θ - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 38 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: 6ΜΞΦ46ΜΤΛΗ-ΥΩ1 - Ανάκληση πρόσληψης 2 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλήφθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)
ΑΔΑ: 97Γ346ΜΤΛΗ-ΑΡΑ - Ανάκληση πρόσληψης 3 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλήφθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)
ΑΔΑ: 6ΔΑΦ46ΜΤΛΗ-ΜΚΞ - Ανάκληση πρόσληψης 2 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλήφθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)
ΑΔΑ: Ψ76Ω46ΜΤΛΗ-2ΞΤ - Καταχώριση παραίτησης μιας (1) αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλήφθηκε για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)
ΑΔΑ: 60ΒΔ46ΜΤΛΗ-9ΞΝ - Ανάκληση πρόσληψης 3 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλήφθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
ΑΔΑ: Ω2ΒΞ46ΜΤΛΗ-4Ρ5 - Ανάκληση πρόσληψης 4 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλήφθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)
ΑΔΑ: ΩΓ1Λ46ΜΤΛΗ-6Γ7 - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 15 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλήφθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
ΑΔΑ: 9ΕΜΖ46ΜΤΛΗ-ΛΣΛ - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 226 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλήφθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)
ΑΔΑ: 91ΧΖ46ΜΤΛΗ-ΓΟ8 - Ανάκληση πρόσληψης και αποδοχή παραίτησης 127 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν.4722/2020 (Α΄ 177)
ΑΔΑ: 9ΚΒΓ46ΜΤΛΗ-ΠΘ9 - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 7 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021, βάσει της Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του Ν.4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]
ΑΔΑ: 9Α5Χ46ΜΤΛΗ-8ΘΤ - Ανάκληση πρόσληψης προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019
ΑΔΑ: ΨΙΞ546ΜΤΛΗ-1ΗΗ - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 55 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: ΨΜΛΒ46ΜΤΛΗ-ΤΗΖ - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 2 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ), για το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: 6ΒΞ046ΜΤΛΗ-2ΤΓ - Ανάκληση πρόσληψης 24 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: ΨΙ7346ΜΤΛΗ-ΠΓΙ - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 6 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ), για το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: 6ΗΝΞ46ΜΤΛΗ-3Τ6 - Ανάκληση πρόσληψης 63 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2020-2021
ΑΔΑ: 6ΨΞΚ46ΜΤΛΗ-ΟΣΩ - Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021, βάσει της Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών

2
Διάφορα Εκπαιδευτικά θέματα / Απ: Β΄ φάση αναπληρωτών 2021-2022
« στις: Σεπτέμβριος 19, 2021, 10:29:49 πμ »
Βγήκαν λίστες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με όλες τις περσινές ανακλήσεις πρόσληψης

3
Διάφορα Εκπαιδευτικά θέματα / Απ: Β΄ φάση αναπληρωτών 2021-2022
« στις: Σεπτέμβριος 19, 2021, 09:51:18 πμ »
Για την ιστορία:

17-09-2021 ΑΔΑ: ΡΞΡΧ46ΜΤΛΗ - Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2021-2022 [Σύνολο: 47. 3 ΠΕ01, 12 ΠΕ02, 7 ΠΕ03, 3 ΠΕ04.01, 3 ΠΕ04.02, 3 ΠΕ04.04, 1 ΠΕ05, 2 ΠΕ06, 3 ΠΕ11, 3 ΠΕ79.01, 2 ΠΕ80, 3 ΠΕ86, 2 ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας)]

10-09-2021 ΑΔΑ: ΨΖΤΨ46ΜΤΛΗ-9ΟΣ - Πρόσληψη 8 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 73 Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022.

4
Τοποθετήσεις / Απ: Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά
« στις: Αύγουστος 28, 2021, 06:16:54 μμ »
Και ομως εχει γινει...

Και οι υπόλοιποι πως αντέδρασαν;

5
Νεοδιόριστοι / Απ: Τοποθετήσεις νεοδιόριστων
« στις: Αύγουστος 12, 2021, 07:27:11 μμ »
Γνωρίζει πως υπολογιζονται τα μορια σχολικης μοναδας για τα ΣΔΕ;

6
Αυτοί δεν τρομάζουν συνάδελφε.Θα συνεχίσουν το θεάρεστο έργο των προηγούμενων και ακόμα χειροτερα. Σου εύχομαι Καλή συνέχεια και σε σένα

χάρη σε αυτό το δεκάλεπτο δεν μπορούν πλέον να τοποθετήσουν αποσπασμένους πριν από τους νεοδιόριστους.

7
Νεοδιόριστοι / Απ: Τοποθετήσεις νεοδιόριστων
« στις: Αύγουστος 06, 2021, 05:21:19 μμ »
Μπορούμε να κάνουμε τοποθέτηση και σε ΣΜΕΑ / Τ.Ε. αν έχουμε τα απαραίτητα προσόντα; Νομίζω απόσπαση επιτρέπεται.

8
Νεοδιόριστοι / Απ: Δικαιολογητικα νεοδιοριστων
« στις: Αύγουστος 06, 2021, 11:52:06 πμ »
Αν έχεις ωρομισθία από ΣΔΕ και δίδασκες πάνω από 8 ώρες την εβδομάδα, οι υπόλοιπες δεν μετράνε ως προϋπηρεσία.
Ίσως για αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά.

Στην τοποθέτηση θα μετρήσουν όμως

9
Πως υπολογίζουμε πόσα χρήματα παίρνουμε από τα ΣΔΕ το μήνα. Μια ανάλυση με τον συνάδελφο Χρήστο Παπαδόπουλο.
https://www.youtube.com/watch?v=s64UL028ZCw

10
Εγώ έχω μόνο τη ΔΔΕ μου!

11
ναι βγαίνουν. ενημερώθηκαν οι ΔΔΕ

12
Και αυτοί πού το βρήκαν το excel;

Κάποιοι διαρρέουν μέσα από το Υπουργείο

13
Έχουμε ένα μήνα να γίνουν όλα σωστά χωρίς να παρακαμφθεί καμία διαδικασία

14
ni9os, το θέμα δεν είναι το ΦΕΚ αυτό καθεαυτό. Το ΦΕΚ βγαίνει και αυθημερόν. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη των οριστικών. Να στο πω αλλιώς: όταν βγει η προσκληση, θα γράφει κάτι σαν: 'καλούνται οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμένοι στους τάδε πίνακες του ΑΣΕΠ να υποβάλλουν αίτηση για μόνινο διορισμό'. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι τάδε πίνακες δεν υπάρχουν για ορισμένες ειδικότητες της 2ΓΕ. Εκεί είναι το πρόβλημα.

Αν βγουν οι οριστικοί σήμερα (δύσκολο πια), ΦΕΚ έχεις και αύριο. Αν βγουν Δευτέρα μεσημερι, ΦΕΚ έχεις και Δευτέρα βράδυ. Αλλά πρέπει να βγουν.

Α μπράβο!

Σελίδες: 123 ... 70

Pde.gr, © 2005 - 2021

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 30687
  • Τελευταία: ΠΑΡΗ
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1085589
  • Σύνολο θεμάτων: 18216
  • Σε σύνδεση σήμερα: 512
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1773
  • (Αύγουστος 02, 2021, 03:07:35 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 31
Επισκέπτες: 399
Σύνολο: 430

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.12 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.