*
Σελίδες: 123 ... 9

Συζητήθηκε στο ΣτΕ το ζήτημα του μαθήματος των θρησκευτικών

Υπ. Παιδείας: Σχετικά με τις επικυρώσεις εγγράφων πολιτών για χρήση στο εξωτερικό

ΣΑΕΠ: επιτάχυνση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και τίτλων σπουδών με νομοθετική πρωτοβουλία

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (το ΦΕΚ)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - Διαγωνισμός ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ Εκπαιδευτικές γέφυρες 2016-17

Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για Πανελλαδικές, Στελέχη Εκπαίδευσης, ΠΥΣΔΕ, αποζημιώσεις

Διαχείριση διαφημίσεων

Αυτή η σελίδα είναι μόνο για τους διαχειριστές