*

Ιδιαίτερα Αγγλικά διαδικτυακά ή κατ'οίκον και γιατί;Τα αγγλικά είναι μία από τις πιο χρήσιμες ξένες γλώσσες εάν σκέφτεσαι να εργαστείς ή να σπουδάσεις στο εξωτερικό. Εάν δεν έχεις ασχοληθεί ξανά με αυτή την γλώσσα ή αν θέλεις να βελτιώσεις την προφορά σου, μπορείς να πραγματοποιήσεις ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών, είτε κατ΄οίκον είτε online. Δυσκολεύεσαι να διαλέξεις ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τρόπους μάθησης; Η επιλογή που θα κάνεις θα επηρεάσει την απόδοση και την αφοσίωση σου. Προχώρησε στις επόμενες γραμμές του κειμένου καθώς σε αυτές θα παρουσιαστούν εκτενέστερα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τόσο των κατ΄οίκον μαθημάτων όσο και των διαδικτυακών.

Διαδικτυακά μαθήματα Αγγλικών
Αρχικά, όταν αναφέρουμε πως στο https://skypenglish.gr/ πραγματοποιούνται διαδικτυακά μαθήματα αγγλικών εννοούμε πως η μετάδοση των γνώσεων γίνεται με την βοήθεια του διαδικτύου.
Στην σύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία αγγλικών, ο δάσκαλος και οι μαθητές χρησιμοποιούν πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης για να συνδεθούν την ίδια ώρα και να επικοινωνήσουν. Για παράδειγμα, στο skypenglish τα μαθήματα πραγματοποιούνται με την χρήση του Skype.

Πλεονεκτήματα
Η διαδικτυακή διδασκαλία ελκύει περισσότερο τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές καθώς προσφέρει πολλά οφέλη συγκριτικά με την συμβατική.

Ευελιξία στο πρόγραμμα
Οι μαθητές πραγματοποιούν τα διαδικτυακά μαθήματα αγγλικών τις ώρες που τους βολεύουν περισσότερο. Αυτό είναι σημαντικό για όσους εργάζονται πολλές ώρες ή δεν έχουν συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Ακόμα, μπορούν να διαλέξουν τον χώρο όπου θα συγκεντρωθούν καλύτερα για τα online μαθήματα (το υπνοδωμάτιο, ένα ήσυχο πάρκο κλπ). Είναι δυνατόν, επίσης, να εστιάσουν περισσότερο στα αδύναμα σημεία τους στη γλώσσα ώστε να τα βελτιώσουν.

Πρόσβαση σε εξειδικευμένους καθηγητές ανεξάρτητα από γεωγραφική θέση
Τα online μαθήματα επιτρέπουν στον κάθε μαθητή να διαλέξει εξειδικευμένο καθηγητή χωρίς να ανησυχεί σε ποιο ακριβώς σημείο του πλανήτη ζει και εργάζεται. Έτσι, του παρέχεται εκπαίδευση υψηλής ποιότητας που θα τον βοηθήσει να φτάσει επιτυχώς στον στόχο του.

Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων
Άλλο ένα πλεονέκτημα της διαδικτυακής διδασκαλίας είναι η χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών. Έτσι, ενισχύεται σημαντικά η εκπαιδευτική εμπειρία και η μάθηση γίνεται περισσότερο διαδραστική, διασκεδαστική και αποτελεσματική.

Μειονεκτήματα
Παρόλο που τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν πολλά πλεονεκτήματα, μπορούν να εντοπιστούν και μερικά μειονεκτήματα που θα πρέπει να εξετάσεις πριν τα επιλέξεις..

Απαιτήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού
Για να παρακολουθήσεις επιτυχώς τα διαδικτυακά μαθήματα χρειάζεται να έχεις ένα laptop ή σταθερό Η/Υ, άριστη σύνδεση στο internet, κάμερα και μικρόφωνο. Κάποια άτομα είναι δυνατόν να μη έχουν ή να μη μπορούν να προμηθευτούν τον συγκεκριμένο τεχνικό εξοπλισμό.

Έλλειψη άμεσης προσωπικής επαφής
Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σωστά γιατί δεν υπάρχει η άμεση προσωπική επαφή. Εάν οι μαθητές δεν μπορούν να αλληλοεπιδράσουν με άλλους συμμαθητές θα νιώθουν απομονωμένοι και θα χαθεί σύντομα ο ενθουσιασμός τους για την μάθηση.

Δυσκολίες στην διαχείριση του χρόνου και αυτοπειθαρχία
Τα διαδικτυακά μαθήματα δεν ταιριάζουν σε όποιον δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά τον χρόνο του και δεν μπορεί να αυτό-πειθαρχήσει ώστε να τα παρακολουθεί ανελλιπώς.

Κατ΄οίκον μαθήματα αγγλικών
Στα κατ΄οίκον μαθήματα αγγλικών, ο καθηγητής πηγαίνει στο σπίτι του μαθητή για να προσφέρει διδασκαλία ή ο μαθητής φτάνει στο σπίτι του καθηγητή για τον ίδιο λόγο. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται σε ατομικό επίπεδο.

Πλεονεκτήματα
Όπως τα διαδικτυακά έτσι και τα κατ΄οίκον μαθήματα έχουν αρκετά πλεονεκτήματα για τους μαθητές που θα παρατεθούν παρακάτω.

Άμεση προσωπική επαφή με τον καθηγητή
Το κυριότερο πλεονέκτημα τους είναι η άμεση προσωπική επαφή των μαθητών με τον εκπαιδευτικό. Αναπτύσσεται μία σχέση εμπιστοσύνης και ο μαθητής νιώθει περισσότερο άνετα με τον καθηγητή ώστε να εκφράσει τυχόν απορίες του. Ο καθηγητής μπορεί να τον ενθαρρύνει διαρκώς δημιουργώντας του μεγαλύτερο κίνητρο για μάθηση και ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του.

Εξατομικευμένη προσέγγιση και προσαρμογή στις ανάγκες του μαθητή
Ακόμα, ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε μαθητή, δύναται να προσαρμόσει τον ρυθμό της διδασκαλίας του προκειμένου να κατανοήσει πλήρως ο μαθητής πριν προχωρήσει σε επόμενο κεφάλαιο. Εστιάζει και στα αδύναμα σημεία του προκειμένου να τα βελτιώσει. Χρησιμοποιείται και εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό αφού πρώτα ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του μαθητή.

Μείωση των περισπασμών και συγκέντρωση στο μάθημα
Το περιβάλλον μάθησης στα κατ΄οίκον μαθήματα θα είναι ασφαλές, άνετο και προστατευμένο από κάθε περισπασμό. Έτσι, ο μαθητής δύναται να είναι περισσότερο συγκεντρωμένος κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

Μειονεκτήματα
Τα κατ’ οίκον μαθήματα αγγλικών έχουν μερικά μειονεκτήματα που καλό είναι να γνωρίζεις πριν αποφασίσεις αν θα τα επιλέξεις ή όχι.

Περιορισμός στη γεωγραφική περιοχή του καθηγητή
Ένα από τα μειονεκτήματα είναι η δυσκολία εύρεσης κατάλληλων και εξειδικευμένων καθηγητών για την παροχή κατ΄οίκον μαθημάτων σε περίπτωση που ένας μαθητής βρίσκεται σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές.

Υψηλότερο κόστος
Τα κατ΄ οίκον μαθήματα έχουν μεγαλύτερο κόστος από τα διαδικτυακά καθώς ο καθηγητής αμείβεται τόσο για την διδασκαλία που παρέχει όσο και για τον χρόνο μετακίνησής του από και προς το σπίτι του μαθητή. Είναι πιθανόν να υπάρχει έξτρα κόστος για την εκτύπωση του απαιτούμενου υλικού.

Ενδεχόμενα προβλήματα με το πρόγραμμα και τις μετακινήσεις
Οι μετακινήσεις για τον καθηγητή μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες σε περίπτωση που πρέπει να διανύσει μεγάλες αποστάσεις ή εάν πραγματοποιούνται σε ώρες αιχμής. Ακόμα και ο συγχρονισμός του προγράμματος του εκπαιδευτικού και του μαθητή ενδέχεται να είναι δύσκολος εάν και οι δύο έχουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο.

Παράγοντες επιλογής μεταξύ διαδικτυακών και κατ΄οίκον μαθημάτων
Εάν ένα άτομο που θέλει να μάθει αγγλικά κληθεί να διαλέξει ανάμεσα στα κατ΄οίκον και στα διαδικτυακά μαθήματα πρέπει να εξετάσει με μεγάλη προσοχή όλους τους παράγοντες. Έτσι, εστίασε περισσότερο στους εξής:

Προσωπικές προτιμήσεις και μαθησιακός τύπος
Εάν είσαι οπτικός μαθητής ίσως σε βοηθήσουν περισσότερο τα online μαθήματα γιατί σε αυτά χρησιμοποιούνται βίντεο, παρουσιάσεις, διαγράμματα, ενώ αν είσαι ακουστικός θα ωφεληθείς περισσότερο από την άμεση επικοινωνία των κατ΄οίκον μαθημάτων. Αν έχεις λιγότερη αυτό-πειθαρχία προτίμησε τα κατ΄οίκον ενώ αν θέλεις περισσότερη ευελιξία τα διαδικτυακά μαθήματα.

Τεχνολογική υποδομή και δεξιότητες
Αν νιώθεις άνετα με την τεχνολογία και διαθέτεις το απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό, τα διαδικτυακά μαθήματα αγγλικών θα είναι κατάλληλα για σένα. Αντίθετα, αν έχεις λιγότερες τεχνολογικές δεξιότητες ή δεν έχεις ό,τι χρειάζεται ένα διαδικτυακό μάθημα, προτίμησε το κατ΄οίκον.

Οικονομικοί παράγοντες
Το κόστος των μαθημάτων είναι ένας ακόμη παράγοντας που χρειάζεται να προσέξεις. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα online μαθήματα είναι περισσότερο οικονομικά γιατί δεν υπάρχουν τα έξοδα μετακίνησης.

Επιδιωκόμενοι Στόχοι και Επίπεδο Γνώσεων
Επίσης, πριν επιλέξεις ανάμεσα στα κατ΄οίκον και στα διαδικτυακά μαθήματα, είναι αναγκαίο να ορίσεις ποιο στόχο θέλεις να πετύχεις αλλά και ποιο είναι το επίπεδο των γνώσεων σου. Ο επιδιωκόμενος στόχος και το επίπεδο σου θα σε οδηγήσουν στη επιτυχή επιλογή του τρόπου μάθησης.

Διαθεσιμότητα και πρόγραμμα
Σημαντικοί παράγοντες για την επιλογή των μαθημάτων είναι η διαθεσιμότητα και το πρόγραμμα. Τα online μαθήματα είναι περισσότερο ευέλικτα ως προς την οργάνωση του χρόνου. Στα κατ΄οίκον μαθήματα η διαθεσιμότητα εξαρτάται κυρίως από το πρόγραμμα που έχει ο εκπαιδευτικός.

Συμπεράσματα και Προτάσεις
Ανακεφαλαιώνοντας, τα online μαθήματα είναι περισσότερο ευέλικτα, χρησιμοποιούνται σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί είναι εύκολα προσβάσιμοι. Όμως, απουσιάζει η άμεση προσωπική επαφή και δεν είναι κατάλληλα για όσους δυσκολεύονται στην αυτό-πειθαρχία. Από την άλλη, στα κατ΄οίκον μαθήματα υπάρχει άμεση προσωπική επαφή και ελαχιστοποίηση περισπασμών. Αλλά είναι πιο ακριβά και υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις των καθηγητών. Κάθε τύπος μαθημάτων έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Η επιλογή εξαρτάται αποκλειστικά από τις δικές σου ανάγκες και προτιμήσεις.

430 επισκέπτες, 3 χρήστες, 433 συνολικά
nikosss, pskouras, Katrinab

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Είμαι πάντα έτοιμος να μάθω, αν και δεν μου αρέσει πάντα να διδάσκομαι. - Γουίνστον Τσόρτσιλ (πρωθυπουργός της Αγγλίας)

Pde.gr, © 2005 - 2024

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1168645
  • Σύνολο θεμάτων: 19289
  • Σε σύνδεση σήμερα: 785
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1964
  • (Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 3
Επισκέπτες: 430
Σύνολο: 433

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.617 δευτερόλεπτα. 30 ερωτήματα.