*

Ομιλία του κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στις συνεδριακές εκδηλώσεις του Money Show 2008


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-Υπ. Παιδείας-Ομιλία του κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στις συνεδριακές εκδηλώσεις του Money Show 2008.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2008

Ομιλία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στις συνεδριακές εκδηλώσεις του Money Show 2008

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετέχω στο Money Show με την ιδιότητά μου ως Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτού του συνεδρίου για την άρτια διοργάνωση αλλά και την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να αναπτύξω την έννοια της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση καθώς και το γενικότερο πλαίσιο σύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας.

Η Παιδεία αποτελεί στόχο απόλυτης προτεραιότητας για την Ελληνική Κυβέρνηση και τη χώρα μας. Οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας, η αξιοποίηση της πληροφορίας και το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο καλείται η χώρα μας να ανταποκριθεί, επιβάλλουν, όχι μόνο την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων αλλά και την επίσπευσή τους. Η εκπαίδευση, από την προσχολική μέχρι την Τριτοβάθμια, καλείται να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση χωρίς περιθώρια για καθυστερήσεις.

Η ευθύνη μας είναι μεγάλη: η πολιτική μας οφείλει να διαμορφώσει την προοπτική ολόκληρης της νέας γενιάς, βασιζόμενη στη συνεννόηση των κοινωνικών φορέων και στη συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων, με σύνθεση απόψεων και συναίνεση! Στόχος μας είναι η νέα γενιά της Ελλάδας αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν, να αποτελέσουν τον εκφραστή και το συνεχιστή ενός διαχρονικού πολιτισμού που είναι ανοικτός στις προκλήσεις του κόσμου, διαπνέεται από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες και συνεχίζει δυναμικά να προσφέρει, όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

H διεθνοποίηση της οικονομίας, η αλματώδης εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και οι θεαματικές επιπτώσεις τους στην απασχόληση και στις μεθόδους παραγωγής και διάθεσης των αγαθών, επηρεάζουν καθοριστικά, τόσο την αγορά εργασίας όσο και την εξέλιξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

H ενίσχυση των τάσεων αυτών, σε συνδυασμό και με τις μεταβολές των μεθόδων παραγωγής απαιτούν επιχειρηματική και παραγωγική ευελιξία και υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας τόσο των εργαζομένων όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων στις συνεχείς αλλαγές.

Oι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολο τον αρχικό επαγγελματικό προσανατολισμό των ατόμων και δημιουργούν συνθήκες, οι οποίες επιβάλλουν συνεχείς επαναπροσανατολισμούς κατά τη διάρκεια της ζωής των εργαζομένων.

Έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται - με κατάλληλες προσαρμογές- κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στην οικονομία, την παραγωγή και την αγορά εργασίας

Σωστή επαγγελματική διαπαιδαγώγηση έτσι ώστε οι νέοι, κυρίως, να απαλλαγούν από τα κοινωνικο-επαγγελματικά στερεότυπα, να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, να αποκτήσουν αυτογνωσία ως προς τις ιδιαιτερότητες, τις κλίσεις, τις αξίες και τα ενδιαφέροντα τους και να καταστούν ικανοί να παίρνουν οι ίδιοι υπεύθυνες αποφάσεις έχοντας πλήρη συνείδηση των συνεπειών τους.

Συμβουλευτική υποστήριξη σε όλες τις κρίσιμες φάσεις λήψης αποφάσεων, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της αρχικής τους εκπαιδευτικής πορείας, αλλά και μετά την είσοδο στην αγορά εργασίας.

Προτεραιότητά μας είναι να αναπτύξουμε εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες των νέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και αυξάνουν την προσαρμοστικότητά τους στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας. Επίσης μεγάλη σημασία δίνεται στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας.

Σήμερα απαιτείται συστηματική και ενεργή παρέμβαση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης των νέων. Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στοχεύει στην κατάλληλη προετοιμασία των νέων, ώστε να μπορούν να εργασθούν σε μικρές επιχειρήσεις ή να αναπτύξουν ατομικές επαγγελματικές δραστηριότητες (αυτο-απασχόληση). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υποστηρίζονται καλλιεργούν την καινοτόμο επιχειρηματική σκέψη και δράση, ώστε όσοι αποφοιτούν από αυτά να είναι σε θέση να συμβάλλουν, ως εργαζόμενοι, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των φορέων που θα τους προσλάβουν, ή να είναι σε θέση να ξεκινήσουν την δική τους δουλειά.

Η επιχειρηματικότητα, ως στοιχείο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, προωθεί την ενθάρρυνση των νέων συμβάλλοντας στην ανίχνευση και κινητοποίηση ταλέντων, δυνατοτήτων για έκφραση και δημιουργία αλλά και την υπέρβαση πιθανών αναστολών στο ενδεχόμενο της -πιθανής- αποτυχίας στην πρώτη προσπάθεια. Με τη συμβολή του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού, οι νέοι εκπαιδεύονται ώστε επιστημονικές γνώσεις και έξυπνες ιδέες να μπορούν να μετατραπούν σε καινοτόμες εφαρμογές.

Η επιχειρηματικότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα αφορά στην ευαισθητοποίηση, την πληροφόρηση και την καθοδήγηση των νέων με την υλοποίηση ενεργητικών παρεμβάσεων, τη δημιουργία δυναμικού περιβάλλοντος ανάπτυξης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και την καλλιέργεια και ανάδειξη ικανοτήτων ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ευκαιριών.

Επομένως, ο στόχος της εισαγωγής των δράσεων της επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση δεν είναι να γίνουμε όλοι επιχειρηματίες, αλλά ο λόγος ύπαρξής της είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/φοιτητές και αυριανούς πολίτες για τη ζωή και συγχρόνως να στηρίξει την ανάπτυξη γνώσεων και συμπεριφορών που διευκολύνουν και αυξάνουν την ικανότητα του «επιχειρείν».

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και τη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, απαιτείται

· η ανάπτυξη της αυτογνωσίας,
· η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δράσης των μαθητών και των φοιτητών,
· η ανάληψη πρωτοβουλιών,
· η ανάπτυξη της ικανότητας λήψης αποφάσεων και διαχείρισης του χρόνου,
· και η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος εφαρμογής, άρα κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού.

Όλες αυτές οι προτεραιότητες επιβάλλουν την ανάπτυξη ενός πλαισίου σύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας και ανάδρασης με το χώρο αυτό.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών, μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, προβλέπονται δραστηριότητες που αφορούν σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος και έχουν απήχηση ευρύτερα στην κοινωνία.

Μέσα από το ΕΠΕΑΕΚ II, η διάσταση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση, εμπλουτίζεται, τονώνεται, διευρύνεται σε νέα πεδία.

Τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και τα προγράμματα ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων, στόχο έχουν την σύνδεση της εκπαίδευσης (δευτεροβάθμιας, τεχνικής, αρχικής επαγγελματικής και ανώτατης) με την αγορά εργασίας και την βελτίωση των πιθανοτήτων εύρεσης ικανοποιητικής απασχόλησης.
Στην κατεύθυνση αυτή δημιουργήθηκαν και λειτουργούν Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και Γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και Δίκτυα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που υλοποιούν δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, επιχειρηματικότητας, δράσεων για ειδικές κοινωνικές ομάδες και ημέρες σταδιοδρομίας.
Επίσης στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση χρηματοδοτούνται θερινά σχολεία επιχειρηματικότητας για μαθητές ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ καθώς και η δημιουργία και υλοποίηση εικονικών επιχειρήσεων με προσομοιωμένες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υλοποιούνται προγράμματα επιχειρηματικότητας σε όλα σχεδόν τα Ιδρύματα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η επιχειρηματικότητα, πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο και τα μαθήματα, αποκτά πιο ευέλικτη μορφή με την ενσωμάτωση και άλλων δραστηριοτήτων, Projects, βραβείων επιχειρηματικότητας, εκθέσεων και διαγωνισμών για την επιλογή καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων ακόμη και σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των ομάδων φοιτητών.

Παράλληλα, συνέδρια και προβληματική σχετικά με την ουσιαστικότερη προσέγγιση του θέματος υλοποιούνται σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με την συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού των ανώτατων ιδρυμάτων.

Για την ανάπτυξη του θεσμού, ουσιαστικός είναι ο ρόλος των Γραφείων Διασύνδεσης τα οποία ενισχύονται κατάλληλα για την τόνωση και διεύρυνση των σχέσεων των Ιδρυμάτων με την τοπική οικονομία και τη σύνδεση μεταξύ των δομών της ανώτατης εκπαίδευσης και της παραγωγής.

Για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος καθοριστικός είναι ο ρόλος της Γενικής γραμματείας Νέας Γενιάς με την ίδρυση και λειτουργία θυρίδων επιχειρηματικότητας.

Στόχος μας είναι το 2008 να έχει αναπτυχθεί αντίστοιχο δίκτυο γραφείων Νέας Γενιάς σε όλη τη χώρα, που θα επιδιώξουν να προωθήσουν και να αναδείξουν ζητήματα νεανικής επιχειρηματικότητας καθώς και ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας.

Η Γραμματεία Νέας Γενιάς ενεργοποιείται δυναμικά στηρίζοντας την κάθε νεανική προσπάθεια και ευαισθητοποιώντας το σύνολο της κοινωνίας για τα ζητήματα που αγγίζουν το νέο άνθρωπο.

Ανάλογο βάρος δίνουμε στις δομές δια βίου μάθησης, οι οποίες επεκτείνονται σε όλη τη χώρα και εμπλουτίζονται με νέες δραστηριότητες. Σε κάθε περιφέρεια και σχεδόν σε κάθε νομό λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κατά του αναλφαβητισμού, Συμβουλευτικές Γονέων που τους προετοιμάζουν να ασκήσουν αποτελεσματικά το ρόλο τους σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, Κέντρα Κατάρτισης Ενηλίκων σε νέες δεξιότητες για να παραμένουν ή να εντάσσονται στην αγορά εργασίας.

Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από το επίπεδο της τυπικής εκπαίδευσης που έχει ολοκλήρωση, της κοινωνικοοικονομικής του κατάστασης, της καταγωγής, του θρησκεύματος ή του τόπου διαμονής, να έχει την ευκαιρία σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του, να αποκτά σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ή να αναβαθμίζει τις υπάρχουσες.

Συμπληρωματικά προς την τυπική και τη δια βίου εκπαίδευση και ενόψει της 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 επιδιώκουμε να αφήσουμε πίσω μας νοοτροπίες προχειρότητας, αποσπασματικότητας και αναποτελεσματικότητας, που έγιναν η αιτία να χαθούν σημαντικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τη χώρα μας.

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο της αναβάθμισης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με δυνατότητες για συνεχή βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων αποτελεί προτεραιότητα. Εφόδια απαραίτητα για την ομαλότερη ένταξή τους ιδίως στο εργασιακό, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας επιδιώκεται μέσα από συνδυασμένες δράσεις, που αναφέρονται και αφορούν όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και του επιχειρηματικού πνεύματος μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών.

Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στην προς αυτή την κατεύθυνση ειναι:

1 Η επέκταση και θεσμική κάλυψη της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών στις βαθμίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης, που έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας καθώς και η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης.

2 Ο επανασχεδιασμός και επέκταση του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π) στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του. Ίδρυση διοικητικών μονάδων / δομών Σ.Ε.Π. στις περιφερειακές διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επιστημονική στελέχωση των υφιστάμενων και νέων δομών και τη δικτύωση τους για την αξιοποίηση σχετικών εφαρμογών. Καθιέρωση βιογραφικού δελτίου μαθητή και προώθηση της ατομικής συμβουλευτικής. Αναμόρφωση του προγράμματος μαθημάτων Σ.Ε.Π., ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και προώθηση προγραμμάτων ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών που παρέχουν υπηρεσίες Σ.Ε.Π με δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης.

3 Η ανάπτυξη των Γραφείων Διασύνδεσης γ’βάθμιας, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ όπου τέτοια Γραφεία δεν υφίστανται. Δικτύωση υφιστάμενων και νέων Γραφείων Διασύνδεσης με δομές προώθησης της απασχόλησης και διαμεσολάβησης (π.χ. ΚΠΑ, Δήμοι κλπ) με δυνατότητα χρήσης εφαρμογών όπως προβλέπονται σε σχετικές δράσεις που θα υποστηριχθούν από το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

4 Και η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Η εισαγωγή μαθημάτων, ενοτήτων και στοιχείων επιχειρηματικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και μέσω της δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης θυρίδων επιχειρηματικότητας με παράλληλη παροχή κινήτρων στους συμμετέχοντες και ενθάρρυνση συστηματικών επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών σε επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Προωθείται, επίσης, η ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η κυβέρνηση επενδύει στους νέους ανθρώπους και δεν νοείται επένδυση στην Νέα Γενιά που το κέντρο βάρους της να μην ακουμπά στο χώρο της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με την οικονομία, την κοινωνία και την Εθνική Πολιτική, άρα συνδέεται με τη δυναμική και την προοπτική της πατρίδας μας.

Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι σημαντικότατη. Δεν είναι όμως ο αποκλειστικός ή έστω ο μοναδικός κύριος στόχος της εκπαίδευσης. Όλοι δέχονται ότι η εκπαίδευση δημιουργεί κοινωνική κινητικότητα, κλείνει το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Όλοι παραδέχονται ότι οδηγεί με ευκολία στην απόκτηση μιας θέσης στην αγορά εργασίας. Η γνώση είναι δύναμη. Δημιουργεί πλούτο, υπεραξία, ισότητα ευκαιριών. Το ζήτημα όμως είναι μόνο ζήτημα ανταγωνισμού;

Ο απόλυτος στόχος της εκπαίδευσης είναι η Παιδεία. Και παιδεία είναι κάτι υψηλότερο.

Η έννοια «Παιδεία» συμπεριλαμβάνει τη γνώση και την πληροφόρηση, τις νέες δεξιότητες, στοιχεία αναγκαία για την επαγγελματική αποκατάσταση. Συμπεριλαμβάνει όμως και την ηθική, αξιακή, πολιτική διάπλαση του ανθρώπινου χαρακτήρα.

Δεν αμφισβητώ την αξία της επαγγελματικής αποκατάστασης για τη ζωή ενός ανθρώπου. Απλά πιστεύω ότι με την αντιστοίχηση και όχι την εξομοίωση των εκπαιδευτικών μας συστημάτων επιτυγχάνουμε τον ίδιο στόχο χωρίς όμως να υπονομεύουμε την δημιουργικότητα και το δυναμισμό του κάθε Εθνικού πολιτισμού, ο οποίος τελικά με τα επιτεύγματα του στο χώρο της ολοκληρωμένης Παιδείας συμπληρώνει και ωθεί προς τα πάνω το Ευρωπαϊκό Σύνολο.

Ξεκινούμε την εφαρμογή μίας νέας σύγχρονης ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής με το τίτλο «Έλληνας πολίτης της Ευρώπης-Έλληνας πολίτης του κόσμου».

Προσπαθούμε να ξαναδώσουμε νόημα στις λέξεις «Έλληνας», «πολίτης», «πολίτης της Ευρώπης», «πολίτης του κόσμου».

Η στρατηγική αυτή βασίζεται πάνω σε πέντε πυλώνες καινοτόμων εφαρμοσμένων πολιτικών.

Πρώτος πυλώνας είναι η ανθρωποκεντρική εκπαίδευση. Λαμβάνουμε δέσμη μέτρων για τη στήριξη ή την επανένταξη ατόμων με αναπηρία, κοινωνικά ευαίσθητών ομάδων (Αθίγγανοι, Ρομ, Πρόσφυγες, παλιννοστούντες ομογενείς) καθώς και για την εφαρμογή μίας Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Μειονοτικής Πολιτικής για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Δεύτερος πυλώνας είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Τρίτος πυλώνας η ψηφιακή σύγκλιση που περιλαμβάνει ισότητα στην πρόσβαση, καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, εφαρμογή τηλεκπαίδευσης κ.λ.π.

Τέταρτος πυλώνας είναι η πολυγλωσσία, η γλωσσομάθεια και η ελληνοφωνία, δηλαδή η εισαγωγή και η πιστοποίηση ξένων γλωσσών στα σχολεία, η δημιουργία δικτύου ελληνικών σχολείων στα Βαλκάνια, που θα λειτουργήσουν ως πύλη εισόδου προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθιστώντας έτσι την Ελλάδα εκπαιδευτικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης, η στήριξη ελληνικών εδρών σε ξένα πανεπιστήμια κ.λπ.

Πέμπτος πυλώνας είναι η σύνδεση της Παιδείας με τον πολιτισμό μας με μία σειρά από δράσεις που ενισχύουν και επικαιροποιούν την πολιτισμική μας συνείδηση προωθώντας παράλληλα και τις Ολυμπιακές Άξιες.

Κυρίες και Κύριοι,

Το μίγμα πολιτικής που έχουμε επιλέξει πιστεύω ότι μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε άμεσα ένα κομμάτι της στρατηγικής μας, να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά πρακτικά προβλήματα της εκπαιδευτικής καθημερινότητας συνδυάζοντας τα με την κινητικότητα, την προσαρμοστικότητα, την ταχύτητα και την καινοτομία, στοιχεία που μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε την νέα εποχή διασφαλίζοντας στα παιδιά μας την ευκαιρία όχι μόνο να επιβιώσουν στο διεθνή ανταγωνισμό αλλά και να εξελίξουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μίας σύγχρονης ελληνοευρωπαϊκής Παιδείας, μιας Παιδείας που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για όλους μας.

Σας ευχαριστώ318 επισκέπτες, 0 χρήστες, 318 συνολικά

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Μορφώστε το κεφάλι του λαού, δεν θα χρειαστεί να το κόψετε. - Β. Ουγκώ

Pde.gr, © 2005 - 2022

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 31651
  • Τελευταία: red cloud
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1131146
  • Σύνολο θεμάτων: 18792
  • Σε σύνδεση σήμερα: 399
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1964
  • (Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 0
Επισκέπτες: 318
Σύνολο: 318

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.387 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.