*

Ομιλία του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το Διαδίκτυο


   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
    Αθήνα, 1 Απριλίου 2008

   
Ομιλία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εθισμού και των παράνομων δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο 

    
    Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

    Η καθημερινότητά μας κατακλύζεται πλέον από όρους των νέων τεχνολογιών, προκαλώντας ανάμεικτα συναισθήματα και αντιδράσεις που κυμαίνονται από τον άκρατο ενθουσιασμό μέχρι την έντονη καχυποψία και ένα είδος «τεχνοφοβίας». Η εποχή της εμπειρίας παρέδωσε τη σκυτάλη στην εποχή της γνώσης και τώρα η εποχή της γνώσης παραδίδει στην εποχή της πληροφόρησης.

    Σε ένα περιβάλλον τόσο ευμετάβολο, η κοινωνία της πληροφορίας καλείται να διαχειριστεί τη γνώση (knowledge management), να την εκμαιεύσει, να την κωδικοποιήσει και να τη διασπείρει σε όλους τους μυημένους χρήστες του διαδικτύου. Ο παγκόσμιος ιστός είναι το διαβατήριο στη γνώση, ο συνδετικός κρίκος για την επικοινωνία με ένα πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον που καθιερώνει νέα μοντέλα συμπεριφοράς και κοινωνικής διάδρασης. 

    Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος του παγκόσμιου ιστού συνίσταται όχι μόνο στην πρόσβαση στην απομακρυσμένη πληροφορία αλλά και στην ανάδειξη της πολλαπλότητας των σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων και των ανθρώπων. Αναντίρρητα, αρκετοί είναι εκείνοι που επιδεικνύουν σκεπτικισμό, ωστόσο οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν νέα μέσα έκφρασης και νέες μορφές επικοινωνίας που υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε ριζική ανανέωση του κοινωνικού και κατ’ επέκταση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι.

    Η βασικότερη ένσταση που εγείρουν όσοι επικρίνουν το διαδίκτυο είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την ανεξέλεγκτη πλοήγηση σε έναν χαοτικό εικονικό κόσμο. Αυτή η νεωτερική δημοκρατία του κυβερνοχώρου, στην οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί ο καθένας να εκφέρει την άποψή του, ενίοτε αναπτύσσει εκφυλιστικά φαινόμενα όπως η παραβίαση του απορρήτου προσωπικών δεδομένων, η παράνομη διακίνηση πορνογραφικού υλικού και η εν γένει προώθηση έκνομων δραστηριοτήτων.

    Αδιαμφισβήτητα, η απειλή είναι μεγαλύτερη για τους νέους, καθώς είναι οι κοινωνοί αυτών των αλλαγών. Το ΥΠΕΠΘ από την πλευρά του έχει προχωρήσει έγκαιρα στη λήψη κατάλληλων μέτρων και παράλληλα έχει διαμορφώσει συγκεκριμένη πολιτική μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Για το ΥΠΕΠΘ η προστασία των μαθητών από την έκθεσή τους σε περιεχόμενο που βρίσκεται στο διαδίκτυο αποτελεί θεμελιώδη αρχή.

    Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, όπως προανέφερα, διασυνδέει το 99% των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας με το Internet. Το 22% των σχολείων μας έχουν ήδη μεταβεί σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και βάσει σχεδιασμού έως τον Ιούνιο του 2008, το 65% των σχολείων θα συνδέονται με to Internet με ευρυζωνικές ταχύτητες. Και αναλόγως της πορείας υλοποίησης των έργων των μητροπολιτικών δικτύων από τους δήμους το ποσοστό μπορεί να αγγίξει και το 93%. Η ευρυζωνικότητα μέσω του πλαισίου της Ψηφιακής Στρατηγικής γίνεται πράξη.

    Επιπλέον , η πολιτική που έχει υιοθετήσει το ΥΠΕΠΘ για ό,τι αφορά την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο και στην αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα:

    1) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων μέσω του διαδικτυακού τόπου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr/safe) και του ηλεκτρονικού περιοδικού (www.sch.gr/magazine) όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι δυνητικοί κίνδυνοι από την έκθεση των παιδιών σε παράνομο ή πορνογραφικό περιεχόμενο, την εξαπάτησή τους από άγνωστους ενήλικες οι οποίοι υποκρίνονται ότι είναι ανήλικοι ή την άσκηση πίεσης για αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων με την επιρροή που μπορεί να έχει ένας μεγαλύτερος χρήστης σε μικρά παιδιά.

    2) Ανάπτυξη και εφαρμογή φίλτρων και μεθόδων που ακολουθούνται διεθνώς στα εκπαιδευτικά δίκτυα προηγμένων χωρών. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με τη σειρά του για να προστατεύσει τους μαθητές, αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα από το παράνομο και ακατάλληλο περιεχόμενο παρέχει την Υπηρεσία Ελεγχόμενης Πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό (Web-Filtering). Mε τον τρόπο αυτό απαγορεύεται η πρόσβαση σε σελίδες με παράνομο ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Παράλληλα, το εκάστοτε σχολείο συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω ενός διαφανούς διακομιστή διαμεσολάβησης (transparent proxy), όπου και συντηρείται μία βάση δεδομένων με τις σελίδες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες περιεχομένου και βέβαια ταξινομούνται ως ανεπίτρεπτες. Οι κατηγορίες είναι:

    § Aggressive (σελίδες που προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά και το ρατσισμό)

    § Drugs (σελίδες που προωθούν τα ναρκωτικά)

    § Gampling (σελίδες που προωθούν τα τυχερά παιχνίδια)

    § Porn (σελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο)

    § Violence (σελίδες που προπαγανδίζουν τη βία)

    Αξίζει να σημειωθεί πως ο έλεγχος και η ταξινόμηση των απαγορευμένων ιστοσελίδων είναι διαδικασία αυτοματοποιημένη γεγονός που την καθιστά ιδιαιτέρως αξιόπιστη.

    3) Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του διαδικτύου από τις σχολικές μονάδες. Γι’ αυτό το σκοπό το ΥΠΕΠΘ έχει θεσμοθετήσει τα αρμόδια συλλογικά όργανα τα οποία έχουν την ευθύνη για τη χάραξη πολιτικής και διαχείρισης του περιεχομένου που διακινείται μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Τα fora συζητήσεων, η δημοσίευση ιστοσελίδων (web hosting), οι λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mailing lists), καθώς και ο έλεγχος περιεχομένου (web filtering) υπόκεινται στην προαναφερθείσα πολιτική.

    4) Τέλος, η ανάπτυξη και παροχή πιστοποιημένου υλικού αποτελεί μία καινοτόμα δράση του ΥΠΕΠΘ και των εποπτευόμενων φορέων του, ώστε η εκπαιδευτική κοινότητα να έχει πρόσβαση σε υλικό απλό, ασφαλές και σύμφωνο με το πνεύμα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

    Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας επισημάνω πως το Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τις Πράξεις 46/20-12-2006 και 20/13-06-2007 προσδιόρισε τις προϋποθέσεις αναγραφής ηλεκτρονικών διευθύνσεων δικτυακών τόπων στα σχολικά εγχειρίδια. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται τόσο η πρόσβαση σε ιστοσελίδες διδακτικής αξιοποίησης όσο και ελεγμένου και αξιόπιστου περιεχομένου. 

    Αντιστοίχως, τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής, για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που έχουν εκπονηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχουν σκοπό: «Να αναπτύξουν δεξιότητες συλλογής, επιλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών από διάφορες πηγές...» και «Να ευαισθητοποιήσουν τους νέους σε θέματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας των πληροφοριών, συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, ασφάλειας και αποφυγής κινδύνων στο εργασιακό τους περιβάλλον και να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα ύπαρξης και τήρησης κανόνων». (ΥΑ αρ.21072β/Γ2/ΦΕΚ 304/13.03.03 τ΄Β).

    Η πολιτική του ΥΠΕΠΘ συμπληρώνεται από την υιοθέτηση τεχνολογίας για την προστασία της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των σχολείων και των εκπαιδευτικών, από τη διαφημιστική αλληλογραφία και από το κακόβουλο λογισμικό (ιοί-viruses), όπως αυτό παρουσιάζεται και στις δικτυακές τοποθεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr/spam και www.sch.gr/virus). Επιπλέον, στη διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ www.e-yliko.gr διαμορφώθηκε και αναρτήθηκε υλικό για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο με στόχο την ύπαρξη ενός σταθερού σημείου αναφοράς για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

    Όπως έχω ήδη αναφέρει, η ασφάλεια στο διαδίκτυο δεν αφορά μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την οικογένεια. Έχοντας αυτή την παράμετρο υπόψη, η Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΕΠΘ έχει αναπτύξει συμβουλευτικές Γονέων σε όλους τους νομούς της χώρας μας, ώστε ο γονιός συνεργαζόμενος με τον δάσκαλο και τον καθηγητή, να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες για την ορθολογική χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

    Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω πως το ΥΠΕΠΘ στήριξε το Διαγωνισμό Safer Internet Day 2008 (12/2/2008), θεσμός που γίνεται για δεύτερη χρονιά στη χώρα μας. Αξιοσημείωτη υπήρξε η συμμετοχή των σχολείων μας που σε σύνολο 200 συμμετοχών άγγιξε τις 30, ποσοστό ρεκόρ για όλες τις χώρες της Ε.Ε. Ήδη, δύο ελληνικά σχολεία, το Δημοτικό Σχολείο Παναγιάς Θάσου και το Δημοτικό Σχολείο του Κολεγίου Αθηνών, βραβεύθηκαν γεγονός που αποδεικνύει πως οι μαθητές μας είναι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

     Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
    Η κάθε δράση που αφορά έναν τόσο ευαίσθητο χώρο, όπως αυτός του Διαδικτύου, φιλτράρεται εξονυχιστικά από όλους του φορείς του ΥΠΕΠΘ. Υπάρχει ουσιαστική συνεργασία του Πανελλήνιου Δικτύου για την Εκπαίδευση (EDUnet) με το Εθνικό Δίκτυο ‘Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) όπου καθορίζονται οι προδιαγραφές και οι τεχνικές οι οποίες απαγορεύουν την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους με ακατάλληλο περιεχόμενο. 

    Επιπλέον, μέσω προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, επιμορφώνονται για πρώτη φορά 400 εκπαιδευτικοί με στόχο να εκπαιδεύσουν στη συνέχεια 8.000 συναδέλφους τους, ώστε να προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία και των σχετικών προβλημάτων που ανακύπτουν. Παράλληλα, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις για ειδικούς στις νέες τεχνολογίες την περίοδο 2009-2010 και 2010-2011.

    Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

    Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ισότητα στην πρόσβαση. Η πρώτη κίνηση που έγινε προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η πραγμάτωση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού για να μοιραστούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους πρωτεύσαντες των Γυμνασίων της χώρας. Τώρα ο επόμενος στόχος μας είναι η δωρεάν διανομή του μαθητικού ηλεκτρονικού υπολογιστή σε όλους τους μαθητές, πρώτη φορά κατά τη διαδρομή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Επίσης, η περαιτέρω προώθηση της μεθόδου της τηλεκπαίδευσης τόσο για απομονωμένες περιοχές όσο και για τα ΑΜΕΑ καθώς και η πλήρης εφαρμογή του «έξυπνου σχολείου». 

    Στο ΥΠΕΠΘ εμπιστευόμαστε την νέα γενιά και επενδύουμε σε αυτήν. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και είμαστε διαμορφωτές και υπέρμαχοι μιας πολιτικής που συνδιαμορφώνει την νέα εποχή και τα γεγονότα. Αναμφισβήτητα, η κοινωνία της πληροφορίας επιδιώκει την ισότητα στην πρόσβαση, στις νέες τεχνολογίες και στη γνώση. Εμείς έχουμε σκοπό να την παρέχουμε στα παιδιά μας γιατί η γνώση είναι δύναμη και η ασφαλής πρόσβαση σε αυτή είναι το στοίχημα για τον πολίτη του 21ου αιώνα.

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Η Αμερική πιστεύει στην εκπαίδευση: ο μέσος καθηγητής πανεπιστημίου αμείβεται με περισσότερα χρήματα ετησίως απ’ ό,τι ένας επαγγελματίας μπασκετμπολίστας κερδίζει σε μια ολόκληρη εβδομάδα. - Ίβαν Ίζαρ (κωμικός)

Pde.gr, © 2005 - 2020

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 30002
  • Τελευταία: kalgyr
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1038586
  • Σύνολο θεμάτων: 17765
  • Σε σύνδεση σήμερα: 447
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 17
Επισκέπτες: 414
Σύνολο: 431

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.11 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.