*

Οριστικά αποτελέσματα Διαγωνισμού ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 2009

Οριστικά Αποτελέσματα

4Π/2008 και 5Π/2008: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα των κλάδων ΠΕ14.04, ΠΕ18.12, ΠΕ12.01, ΠΕ12.06, ΠΕ17.01, ΠΕ17.04 και ΠΕ 18.02


ΠΕ14.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.08, ΠΕ18.10, ΠΕ18.20, ΠΕ 18.23, ΠΕ18.24, ΠΕ18.33, ΠΕ12.05, ΠΕ12.08 & ΠΕ17.03 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 4Π/2008 & 5Π/2008)


Προκήρυξη 3Π/2008

ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ
ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών
ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ
ΠΕ09 Οικονομολόγων
ΠΕ10 Κοινωνιολόγων
ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας

ΠΕ01 Θεολόγων
ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας


ΠΕ60 Νηπιαγωγών
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
ΠΕ13 Πτυχ. Νομικών - Πολιτικών ΕπιστημώνΠροκήρυξη 2Π/2008

ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

  ΠΕ02 Φιλολόγων
 
ΠΕ03 Μαθηματικών
  ΠΕ04.01 Φυσικών
 
ΠΕ04.02 Χημικών
  ΠΕ04.04 Βιολόγων
  ΠΕ04.05 Γεωλόγων
 
ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας
 
ΠΕ70 Δασκάλων
 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ14.04, ΠΕ18.12, ΠΕ12.01,
ΠΕ12.06, ΠΕ17.01, ΠΕ17.04 & ΠΕ 18.02
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 4Π/2008 & 5Π/2008)
 
Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκηρύξεις 4Π/2008 και 5Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ14.04 Γεωπόνων & Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας – Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, ΠΕ12.01 Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων, ΠΕ17.01 Πολιτικών, Τοπογράφων, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικών & Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων και ΠΕ18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων & Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing).
 
Μετά από σχετική συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι αλφαβητικοί πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ περιλαμβάνουν τα στοιχεία και την επίδοση μόνο όσων υποψηφίων πέτυχαν βαθμολογία τουλάχιστον 55 μονάδες ως βαθμό στη γραπτή εξέταση και συγχρόνως τουλάχιστον 50 μονάδες σε κάθε μία από τις δύο θεματικές ενότητες. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους με την πληκτρολόγηση του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού ταυτότητας και του δεκαψήφιου κωδικού συμμετοχής τους στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς, ο οποίος τους είχε δοθεί κατά την εξέταση. Η σχετική εύρεση μπορεί να γίνει από το πλαίσιο αναζήτησης της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.
 
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ20 ΚΑΙ ΠΕ32
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2008)
 
Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκήρυξη 3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ και ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών.
 
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
3Π/2008)

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκήρυξη 3Π/2008) για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ .

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2Π/2008 και 3Π/2008 )

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκηρύξεις 2Π/2008 και 3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων , ΠΕ09 Οικονομολόγων και ΠΕ10 Κοινωνιολόγων.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 60 και ΠΕ 03
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2Π/2008 και 3Π/2008 )

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά  αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκηρύξεις 2Π/2008 και  3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και ΠΕ 03 Μαθηματικών .

Οι  πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο  για δημοσίευση.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 70, ΠΕ04, ΠΕ11, ΠΕ13 και ΠΕ15
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2Π/2008 και 3Π/2008 )

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά  αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκηρύξεις 2Π/2008 και  3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ 70 Δασκάλων, ΠΕ 0401 Φυσικών, ΠΕ 0402 Χημικών, ΠΕ 0404 Βιολόγων, ΠΕ 0405 Γεωλόγων, ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας.

Οι  πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο  για δημοσίευση.

Φόρουμ

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Δεν άφησα ποτέ τη σχολική διδασκαλεία να αναμειχθεί με την εκπαίδευσή μου. - Μαρκ Τουέιν

Pde.gr, © 2005 - 2019

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 28720
  • Τελευταία: CHRISTINAT77
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 978713
  • Σύνολο θεμάτων: 16940
  • Σε σύνδεση σήμερα: 223
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 4
Επισκέπτες: 144
Σύνολο: 148

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.112 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.