*

Αποστολέας Θέμα: Δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία συνυποψήφιων σε προκηρύξεις/πίνακες/αποφάσεις  (Αναγνώστηκε 20112 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος BlackAdder

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 244
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
Παράθεση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα 07/02/2002
ΑΠ: 287

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 17/2002

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 29-1-2002 στο κατάστημά της αποτελούμενη από τον κ. Κ. Δαφέρμο, Πρόεδρο, και τους Σ. Λύτρα, Ν. Αλιβιζάτο, Ε. Κιουντούζη, Α. Παπαχρίστου, και Β. Παπαπετρόπουλο, μέλη, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήσαν ο κ. Φ. Μίτλεττον, ελεγκτής, ως εισηγητής και η κ. Ε. Τσιγγάνου ως γραμματέας.
Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:
Με το αρ. πρωτ. ... έγγραφό του, που καταχωρίσθηκε με αρ. πρωτ. … το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας-Διεύθυνση Προσωπικού-Τμήμα 2ο-Γραφείο 5ο) ζήτησε από την Αρχή να αποφανθεί αν επιτρέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2492/97, η πρόσβαση επιλαχόντων υποψηφίων των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφιούς, επιτυχόντες ή επιλαχόντες, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων.
Επίσης με την από … αναφορά του (αρ. πρωτ. …) προς την Αρχή ο δικηγόρος … ζήτησε να προβεί η Αρχή σε κάθε ενέργεια προκειμένου να υποχρεωθεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης να επιτρέψει την πρόσβαση των επιλαχόντων υποψηφίων στα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω.
Με το αρ. πρωτ. … έγγραφο που απηύθυνε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και κοινοποίησε στον κ. …, η Αρχή απάντησε ότι, όταν επιλαχών υποψήφιος ζητεί στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, επιτυχόντες ή επιλαχόντες, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά τους προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία, πληρούνται οι προυποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, που ορίζει το άρθρο 5 παρ. 2 ε του Ν.2492/97. Περαιτέρω όμως ανέφερε ότι σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα πρέπει να ζητούνται με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου εννόμου συμφέροντος) και να ενημερώνεται το υποκείμενο για την ανακοίνωση.
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με το αρ. πρω. … έγγραφό του προς την Αρχή, που καταχωρίσθηκε με αρ. πρωτ. … αναφέρεται στην υποχρέωση ενημέρωσης, μνεία της οποίας γίνεται στο πιο πάνω έγγραφο της Αρχής, και ζητεί άρση της υποχρέωσης αυτής λόγω του λειτουργικών προβλημάτων που οφείλονται στον μεγάλο αριθμό των προσώπων που πρέπει να ενημερωθούν, ο οποίος ανέρχεται σε 10.124 υποψήφιους.
Μετά από εξέταση όλων των παραπάνω στοιχείων και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 4 της Κανονιστικής Πράξης αρ. 1/1999 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, που εξειδικεύει την προβλεπόμενη από το άρθρο 11 του Ν. 2472/97 υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων, ορίζει ότι «η Αρχή μπορεί να απαλλάσσει εν όλω ή εν μέρει τον υπεύθυνο επεξεργασίας από την υποχρέωση του να ενημερώνει τα υποκείμενα, εάν η καταχώριση, ο σκοπός της επεξεργασίας, οι αποδέκτες και το δικαίωμα πρόσβασης αποτελούν κοινή γνώση του επιμελούς πολίτη. Η απαλλαγή μπορεί να είναι συλλογική, όταν αφορά τους υπεύθυνους επεξεργασίας ορισμένου κλάδου ή τομέα δραστηριότητας για επεξεργασία με τον αυτό κάθε φορά σκοπό».
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πρόσβαση υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος και είναι γόνιμη, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 ε του Ν. 2472/97. Για τον λόγο αυτό τόσο η σχετική επεξεργασία των στοιχείων των υποψηφίων όσο και οι ενδεχόμενη αποδέκτες, που είναι οι άλλοι συνυποψήφιοι, αποτελούν γνώση του επιμελούς πολίτη και συνεπώς πρέπει να αρθεί η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.
Πέραν τούτου όμως, επειδή το πρόβλημα αυτό δημιουργείται σε κάθε περίπτωση προκήρυξης δημοσίων διαγωνισμών, η Αρχή πρέπει να απευθύνει σύσταση στους αρμόδιους φορείς ώστε να γίνεται μνεία σε κάθε προκήρυξη δημοσίου διαγωνισμού της δυνατότητας πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.
Για τους λόγους αυτόυς
1.   Απαλλάσσει, για του λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης από την υποχρέωση ενημέρωσης των λοιπών υποψηφίων, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία τους υποψηφίων που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.
2.   Απευθύνει σύσταση σε όλους τους αρμόδιους φορείς του δημόσιου τομέα, σε κάθε προκήρυξη δημοσίου διαγωνισμού να γίνεται μνεία της δυνατότητας πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που φορούν τους λοιπούς συνυποψήφιους, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.
3.   Κοινοποιεί την παρούσα στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προκειμένου να επιληφθεί της εφαρμογής της πιο πάνω σύστασης.
Ο Πρόεδρος  Κωνσταντίνος Δαφέρμος
Ο Εισηγητής Φίλιππος Μίτλεττον
Η Γραμματέας Ευγενία Τσιγγάνου


Πηγή: http://www.dpa.gr/
Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , Γραφεία: Κηφισίας 1-3 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
Τηλ.: 0030 210 6475600 Fax: 0030 210 6475628
Αποσυνδεδεμένος PDE ads

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 4006
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
  • E-mail
  • Προσωπικό μήνυμα (Εκτός σύνδεσης)

Αποσυνδεδεμένος BlackAdder

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 244
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
Παράθεση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα 20/11/2003
ΑΠ: 2718

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 56/2003
Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της Αρχής την Πέμπτη 13/11/2003 ώρα 10:30 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν οι Χ. Παληοκώστας, αναπληρωτής Πρόεδρος, σε αναπλήρωση του Προέδρου Δ. Γουργουράκη ο οποίος απουσίαζε λόγω κωλύματος, Αθ. Παπαχρίστου, Ι. Τσουκαλάς, Ν. Φραγκάκης, Σ. Λύτρας και Σ. Σαρηβαλάσης, τακτικά μέλη. Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης το αναπληρωματικό μέλος Α. Παπανεοφύτου εις αναπλήρωση του τακτικού μέλους, Ν. Παπαγεωργίου ο οποίος εκλήθη αλλά απουσίαζε λόγω κωλύματος. Η Αρχή, ενόψει του ότι υπήρχε απαρτία, συνήλθε προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
Καθήκοντα γραμματέα εξετέλεσε η Μ. Γιαννάκη, υπάλληλος του τμήματος Διοικητικού Οικονομικού, μετά από εντολή του Προέδρου. Παρούσα χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Κ. Λωσταράκου, ελέγκτρια, ως εισηγήτρια.
Ο … με το υπ’ αριθμ. … έγραφό του, ζητά από την Αρχή να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αν μπορεί να λάβει γνώση αντιγράφου του φακέλου υποψηφιότητας εκλέγοντος συνυποψηφίου του από το ΤΕΙ …, καθόσον το ανωτέρω ίδρυμα αρνήθηκε να ικανοποιήσει σχετικό αίτημά του επικαλούμενο απαντητικό έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο έγγραφό αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2690/99, δεν μπορούν να χορηγηθούν αντίγραφα των τίτλων σπουδών, του βιογραφικού σημειώματος και των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που περιέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας, καθόσον περιέχουν στοιχεία που αφορούν την ιδιωτική ζωή τρίτων.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα υποψηφίων για θέσεις ΔΕΠ αποτελούν προσωπικά δεδομένα κατ’ αρθρο 2 α και γ του Ν. 2472/97. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χορηγηθούν σε τρίτους αν υπάρχει συγκατάθεση του υποκειμένου (άρθρο 5 παρ. 1) ή αν υφίστανται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης τα παρ. 2 3 του ίδιου άρθρου.
Εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος του αιτούντος, όπως αυτό καταγράφεται από την αίτησή του, υπερέχει δε προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων του συνοποψηφίου του, η ανακοίνωση των αιτούμενων στοιχείων δεν προσκρούει σε κανένα κώλυμα του ν. 2492/97 (άρθρο 5 παρ. εδ.ε), υπό τον όρο ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα ενημερώσει πριν την ανακοίνωση το υποκείμενο για την ανακοίνωση αυτή (άρθρο 11 παρ. 3).
Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι η δυνατότητα πρόσβασης αφορά στοιχεία σχετικά με την κατάθεση υποψηφιότητας για κατάληψη θέσης, όπως επιστημονικές εργασίες, βιογραφικό σημείωμα επιστημονικής διαδρομής κλπ και όχι δικαιολογητικά που πιθανώς να περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, για το οποία ή δυνατότητα πρόσβασης εμπίπτει σε αυστηρότερες προϋποθέσεις του νόμου.
Ο αναπληρωτής πρόεδρος Χρήστος Παληοκώστας
Η Γραμματέας Μελπομένη Γιαννάκη
Πηγή: http://www.dpa.gr/
Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , Γραφεία: Κηφισίας 1-3 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
Τηλ.: 0030 210 6475600 Fax: 0030 210 6475628
σημ.: Μπορούν να σας αποσταλούν τα ανωτέρω με fax. απο την Αρχή

Αποσυνδεδεμένος BlackAdder

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 244
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
N. 2472/1997

Παράθεση
[...]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 11


Δικαίωμα ενημέρωσης

1.   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
• Την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του
• Τον σκοπό της επεξεργασίας
• Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων
• Την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης

2.   Εάν για τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί την συνδρομή του υποκείμενου, οφείλει να το ενημερώνει ειδικώς και εγγράφως για τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και για τα δικαιώματά του, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως και 13 του παρόντος νόμου. Με την αυτή ενημέρωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί στο υποκείμενο εάν υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη συνδρομή του, με βάση ποιες διατάξεις, καθώς και για τις τυχόν συνέπειες της αρνήσεώς του.
3.   Εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς.
4.   Με απόφαση της Αρχής, μπορεί να αρθεί εν όλω ή εν μέρει η υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3, εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για την διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή άρση της υποχρέωσης ενημέρωσης μπορεί να γίνει με προσωρινή, άμεσα εκτελεστή, απόφαση του Προέδρου, ο οποίος πρέπει να συγκαλέσει το συντομότερο την Αρχή για την έκδοση οριστικής απόφασης επί του θέματος.
5.   Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων εκ των άρθρων 12 και 13, η υποχρέωση ενημέρωσης δεν υφίσταται όταν η συλλογή γίνεται αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς σκοπούς και αφορά δημόσια πρόσωπα.

***Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4 άρθρ. 34 Ν.2915/2001 ΦΕΚ 109Α/2001

Αποσυνδεδεμένος BlackAdder

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 244
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
...
και τέλος
Παράθεση
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αθήνα, 15/4/04
Αρ. πρωτ. 792

ΠΡΟΣ …
Κοιν. 1) …
       2)…

ΘΕΜΑ: ...

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του Ν.2472/97. Όπως έχει ήδη κρίνει η Αρχή με τις υπ. αρ. 17/2002 και 56/2003 Αποφάσεις της η ανακοίνωση των στοιχείων των επιλεχθέντων συνυποψηφίων σε άλλον υποψήφιο είναι νόμιμη χωρίς τη συγκατάθεσή τους υπό τις εξής σωρευτικά εξεταζόμενες προϋποθέσεις:
α) Τα δεδομένα ζητούνται με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Το υπέρτερο έννομο συμφέρον συνίσταται στο δικαίωμα του αιτούντος να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του προσβολής των σχετικών αποφάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 2 ε) του Ν. 2472/1997. Εξάλλου, η Αρχή με την υπ. αρ. 17/2002 Απόφασή της απηύθυνε σύσταση σε όλους τους αρμόδιους φορείς του δημόσιου τομέα σε κάθε προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού – το ίδιο ισχύει και ως προς τη διαδικασία επιλογής προσωπικού με βάση διατάξεις – να γίνεται μνεία της δυνατότητας πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν λοιπούς συνυποψηφίους προκειμένου να ασκήσουν τα εκ του νόμου δικαιώματά τους. Η ύπαρξη υπέρτερου έννομου συμφέροντος προϋποθέτει, επίσης, ότι ο αιτών υποβάλλει το αίτημά του εμπρόθεσμα, γεγονός που οφείλει να ελεγχθεί εκ μέρους σας πριν την ανακοίνωση των στοιχείων.
β) Η ανακοίνωση στοιχείων των συνυποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση των δικαιολογητικών εκείνων μόνο που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη των προκηρυχθεισών θέσεων. Στην περίπτωση δηλαδή που οι υποψήφιοι επικαλέστηκαν και πρόσθετα προσόντα μπορούν να χορηγηθούν και αυτά τα δικαιολογητικά στον συνυποψήφιο που απορρίφθηκε, με την προϋπόθεση ότι υπήρξε σύγκριση των υποψηφίων και επί των πρόσθετων αυτών προσόντων.
γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για τα οποία η δυνατότητα πρόσβασης προυποθέτει προηγούμενη άδεια της Αρχής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 2 του Ν. 2472/1997.
δ) Η ανακοίνωση των στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα προυποθέτει σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2492/1997 την προηγούμενη ενημέρωση των συνυποψηφίων. Εάν όμως στο κείμενο της προκήρυξης αναφέρατε τη δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων στα στοιχεία που αφορούν άλλους συνυποψηφίους απαλλάσσεστε από την υποχρέωση ενημέρωσης διότι η ανακοίνωση των στοιχείων αυτών αποτελεί πλέον κοινή γνώση του επιμελούς πολίτη.

Κατ’ εντολής Προέδρου
Ζωή Καρδασιάδου
Ελέγκτρια

Πληρ.: Ζ. Καρδασιάδου
Τηλ.: 210 6475621

Αποσυνδεδεμένος PDE ads

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 4006
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
  • E-mail
  • Προσωπικό μήνυμα (Εκτός σύνδεσης)

Αποσυνδεδεμένος BlackAdder

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 244
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
Όλες οι προκηρύξεις πρέπει να αναφέρουν τα ακόλουθα, που σωστά έχουν συμπεριλιφθεί στις προκηρύξεις των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ.

Παράθεση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
...
δ) Το  Ν.2472/97 , όπως  ισχύει , περί προστασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  τις  υπ’ αριθμ  17/2002  και 56/2003  αποφάσεις  της  Αρχής  Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα.

 Επισημαίνεται  ότι  υπάρχει  δυνατότητα  πρόσβασης  των υποψηφίων  στα στοιχεία  που  αφορούν  άλλους  συνυποψηφίους   χωρίς  την υποχρέωση  πρόσθετης  ενημέρωσης  των  ενδιαφερομένων  πλην  της  παρούσης (εφαρμογή  άρθρου  11 παρ 3 του Ν 2472/1997  και της  υπ’ αριθμ. 792/18-4-04  εγκυκλίου  της  Αρχής  Προστασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα)

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους νόμους πρέπει τα παραπάνω αποσπάσματα να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις:
του Υπουργείου Παιδείας,
του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ),
της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.
κλπ

κάτι που δεν γίνεται.

Κάποιος πρέπει να τους ενημερώσει για την υποχρέωσή τους.

Αποσυνδεδεμένος theo82

 • Νέο μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 3
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
Καλησπέρα σε όλους!

Έχω την εξής απορία και θα ήμουν υπόχρεος σε όποιον είχε μια συμβουλή για μένα.

Σκοπεύω να κάνω ένσταση για τα αποτελέσματα της Ασπαίτε αναφορικά με τα μόρια που μου αποδώσανε.

Πέρα από αύτό όμως, μπορώ να κάνω και ένσταση για τα μόρια που δώσανε στους εισαγόμενους;;;;

Ευχαριστώ!

Αποσυνδεδεμένος BlackAdder

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 244
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
Την απάντηση την έχεις από πάνω… ;)

Αποσυνδεδεμένος teacher33

 • Νέο μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 3
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
Οι ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά κλπ. σας δίδουν μόρια...!

http://www.gallika.org.gr/

Αποσυνδεδεμένος vk87

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 257
 • Φύλο: Άντρας
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
Γνωρίζει κανείς αν η προυπηρεσία σε φροντιστήρια δίνει μόρια για τους πίνακες αναπληρωτών?

Αποσυνδεδεμένος fasvil

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 370
 • Λατρεύω την εκπαίδευση και τους υπουργούς της
  • Προφίλ
Δεν παίρνεις μόρια στους πίνακες αναπληρωτών από φροντιστήριο.

Αποσυνδεδεμένος vk87

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 257
 • Φύλο: Άντρας
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
Μόνο από ιδιωτικά σχολεία παίρνεις?

Αποσυνδεδεμένος Daira

 • Νέο μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 96
  • Προφίλ
Μην αδιαφορειτε...Να πατε  από κοντά καποιοι ως εκπρόσωποι των δικαιωθεντων και να απαιτησετε από τους αρμοδιους.. μην επαναπαυεστε..

Αποσυνδεδεμένος tolakis

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 1556
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
Δηλ.. για να καταλάβω θα βγει αύριο η κεραμεως και θα πει πχ για την ειδική αγωγή 19 διορισμους για ΔΕ όταν στους προηγουμενους διορισμούς είχε φάει και μάλιστα αμάσητα πάνω από 600 οργανικά;;; Και αυτό για την ίδια θα το κάνει για επικοινωνιακους- πολιτικούς λόγους;;;

 

Pde.gr, © 2005 - 2024

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
 • Σύνολο μελών: 32292
 • Τελευταία: johntsoum
Στατιστικά
 • Σύνολο μηνυμάτων: 1159736
 • Σύνολο θεμάτων: 19212
 • Σε σύνδεση σήμερα: 380
 • Σε σύνδεση έως τώρα: 1964
 • (Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 2
Επισκέπτες: 322
Σύνολο: 324

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.116 δευτερόλεπτα. 33 ερωτήματα.