Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Θέματα - xrpap

Σελίδες: 1
1
Τελικά ο Γραπτός έρχεται πάρα τον ανασχηματισμό.Δεν θα ισχύει για εκπαιδευτικούς αλλά...τα πάντα ριρι...


Παράθεση

"Στις 13 Ιανουαρίου ψηφίζονται οι αλλαγές στο ΑΣΕΠ κι ο γραπτός διαγωνισμός για τις προσλήψεις στο δημόσιο
Στις 13 Ιανουαρίου 2021 ψηφίζεται από την ολομέλεια της βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών (από τον νέο υπουργό)για τις αλλαγές στο ΑΣΕΠ και την καθιέρωση πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού για τις προσλήψεις στο δημόσιο.
Στο Σχέδιο Νόμου, μεταξύ άλλων,προβλέπονται και τα εξής:
☆Όλες οι προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό και για προσωπικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου ,στο δημόσιο,θα γίνονται,πλέον, με γραπτό πανελλήνιο διαγωνισμό που θα γίνεται κάθε 2 χρόνια.
Ο πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός θα γίνει,το αργότερο,μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2022(άρθρο 8 του Σ/Ν).
☆Στις διατάξεις του Νόμου υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα ,όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 14 του Ν4270/14.Επιπλέον υπάγονται η Προεδρία της Δημοκρατίας,η Βουλή των Ελλήνων,οι ανεξάρτητες αρχές,οι ΟΤΑ,η ΚΕΔΕ,οι Τράπεζες κλπ(άρθρο 2 του Σ/Ν).
☆Δεν υπάγονται :Οι δικαστικοί λειτουργοί,τα μέλη ΔΕΠ,το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των σχολών ή των σχολείων,οι στρατιωτικοί,οι αστυνομικοί κλπ.(άρθρο 2).
Ο γραπτός διαγωνισμός θα περιλαμβάνει:
α) Εξέταση γνώσεων
β) Δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας(άρθρο 9)
γ) Συνέντευξη(μόνο για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού άρθρο 10)
δ) Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες για τη διακρίβωση της καταλληλότητας των υποψηφίων,ύστερα από αίτημα του φορέα.
☆Η βαθμολογία για τα κριτήρια α' και β' ορίζεται σε κλίμακα 1-100 για την καθεμία.
Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για την κατηγορία α' και 50% για την κατηγορία β'.
Σύνολο μορίων 100
☆Προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων κι εντοπιότητας
Διδακτορικό : 5 μόρια
Μεταπτυχιακό :2 μόρια
Για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου(integrated master):1μόριο
Κάτοικοι μικρών νησιωτικών Δήμων ,μικρών ορεινών κλπ(άρθρο 12): 20 μόρια.
Προσαύξηση 10 μορίων για τους μόνιμους κατοίκους μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών δήμων ,ηπειρωτικών δήμων κλπ(άρθο 12).
Οι προσαυξήσεις για τους μόνιμους κατοίκους των παραπάνω δήμων δίνονται με την υποχρέωση των υποψηφίων να υπηρετήσουν,τουλάχιστον μια δεκαετία σε αυτούς.
☆Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων
Ποσοστό 16% των θέσεων δίνεται στους πολύτεκνους και στα τέκνα πολυτέκνων.
Ποσοστό 12%στους τρίτεκνους και τα τέκνα τους.
Ποσοστό 5% για όσους έχουν αδελφό,τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία 67% και άνω.
Ποσοστό 2% για παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς (άρθρο 13).
☆ Τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό τον διενεργεί η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία είναι πενταμελής και αποτελείται από 2 μέλη του ΑΣΕΠ και από μέλη ΔΕΠ,εκπκούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,τακτικούς δημοσίους υπαλλήλουςή κρατικούς λειτουργούς.
☆Η εφαρμογή του Νόμου ξεκινά για τα άρθρα 8 έως 43 μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ και για τα υπόλοιπα από τη δημοσίευσή του.
Η ΑΔΕΔΥ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις-παρατηρήσεις για το Σχέδιο Νόμου,επισημαίνοντας τα εξής:
"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η θέση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων – Ενίσχυση του ΑΣΕΠ - Αξιοκρατία στο δημόσιο τομέα»
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την κατάθεση και συζήτηση στη Βουλή νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών για το σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, επισημαίνει τα εξής:
• Το συνδικαλιστικό κίνημα και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι υπέρ των μαζικών διορισμών σε μόνιμες θέσεις ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά στις δημόσιες υπηρεσίες, με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι το δημοσιονομικό κόστος και τις ασφυκτικές πολιτικές της λιτότητας.
• Το συνδικαλιστικό κίνημα και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι υπέρ της καθιέρωσης αδιάβλητου συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο, μέσω ΑΣΕΠ, με μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια.
 Με το παρόν νομοσχέδιο καθιερώνεται ο γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός για το σύστημα των προσλήψεων στο Δημόσιο με test γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα αθροίζουν συνολικά 100 μόρια. Τα κριτήρια προσλήψεων που θεσμοθετεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με τον πανελλαδικό διαγωνισμό, είναι ουσιαστικά κριτήρια αποκλεισμού πολλών. Σε αυτή την εκατοντάβαθμη κλίμακα τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων υποβαθμίζονται πλήρως, ενώ ταυτόχρονα δίνει μέχρι και 20 μόρια για μεγάλες περιοχές της χώρας, με την υποχρέωση παραμονής των νεοδιόριστων τουλάχιστον μια δεκαετία σε αυτές!
 Με το νομοσχέδιο αυτό επεκτείνεται ο κόφτης της συνέντευξης (η οποία μάλιστα θα μετρά 35% στην τελική κρίση) στη επιλογή των στελεχών. Είναι παγκοίνως γνωστό ότι η συνέντευξη, αποτελούσε και αποτελεί το κύριο μέσο προσλήψεων ημετέρων σε θέσεις του Δημοσίου. Η κυβέρνηση της ΝΔ φτιάχνει όχι ένα «κράτος δικαίου και των αρίστων» αλλά της αδικίας και των αρεστών της.
 Δεν προβλέπεται καμία μοριοδότηση στις προϋπηρεσίες των υποψηφίων στις ίδιες θέσεις. Απαξιώνεται έτσι η εργασιακή εμπειρία και οδηγούνται, επί της ουσίας, στην απόλυση χιλιάδες συμβασιούχοι συνάδελφοι μας.
 Η κυβέρνηση κοροϊδεύει και αποπροσανατολίζει. Την ίδια στιγμή που ακολουθεί πολιτική μηδενικών διορισμών, με τεράστιες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 για τη μισθοδοσία, γεγονός που υποδηλώνει καθαρά ότι δε θα γίνουν διορισμοί, την ίδια στιγμή φέρνει νομοσχέδιο για το πώς θα … διορίζει!!!
 Το τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της παιδείας, υγείας, ασφαλιστικών ταμείων κτλ, δεν είναι το σύστημα προσλήψεων, αλλά η κάλυψη των χιλιάδων οργανικών κενών θέσεων και τα τεράστια προβλήματα που ανακύπτουν λόγω αυτής της έλλειψης. Με 8050 προσλήψεις που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών για το 2021, τη στιγμή που την προηγούμενη δεκαετία αποχώρησαν από το Δημόσιο πάνω 400.000 υπάλληλο, όχι μόνο δεν καλύπτονται τα κενά, αλλά αυτά παγιώνονται με επακόλουθο οι δημόσιες, κοινωνικές υπηρεσίες να είναι υποστελεχωμένες και ο κόσμος να ταλαιπωρείται.
Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:
 Απαιτεί, άμεσα, μόνιμους μαζικούς διορισμούς στο Δημόσιο για την κάλυψη όλων των θέσεων των κενών στο Δημόσιο.
 Ζητά να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο των ημετέρων και της αναξιοκρατίας.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ."2
Μάλιστα άλλη μια αξιοκρατική διαδικασία μετά το σύστημα Γαβρογλου...Θα βγάζει πρόσκληση ο τοπικός διευθυντής για τους γνωστούς του και συγγενείς...

Ακούστε κριτήρια κατάρτισης Πινάκων... ;D

Παράθεση
με βάση το βαθμό του πτυχίου τους ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας των τίλων σπουδών, προηγούνται οι έχοντες τον παλαιότερο τίτλο.

https://www.especial.gr/topiki-prosklisi-proslipsis-anaplhrwtwn-ti-provlepei-to-arthro-114-tou-nomou-4763-2020/?

Σελίδες: 1

Pde.gr, © 2005 - 2021

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 30857
  • Τελευταία: echrysis
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1091971
  • Σύνολο θεμάτων: 18318
  • Σε σύνδεση σήμερα: 516
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1773
  • (Αύγουστος 02, 2021, 03:07:35 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 1
Επισκέπτες: 255
Σύνολο: 256

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.074 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.