Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - menandros

Σελίδες: 123 ... 57
1
αναδρομικοί διορισμοί μόνο με δικαστικές αποφάσεις , κατοχυρωση επιτυχίας ειναι αντισυνταγματική, οπότε νέος ασεπ για όλους ...και παλαιούς επιτυχόντες

4
Διάφορα θέματα αδιόριστων / Απ: Νέοι διορισμοί;;;
« στις: Νοέμβριος 27, 2021, 07:56:22 πμ »
To τι ειναι άδικο και τι ειναι δίκαιο το ορίζουν στις συντεταγμένες πολιτείες τα δικαστήρια. Φυσικά και μπορεί να κάνει το κράτος όσους διορισμούς θέλει Όσο για τις προσφυγές δυστυχώς χάσαμε στα ΣτΕ κάποιες ομάδες αλλά ευτυχώς διοριστήκαμε κάποιοι ασεπίτες με το Νόμο Γαβρόγλου και τη βούληση της παρούσας κυβέρνησης να πραγματοποιήσει διορισμούς...μετά από τόσα χρόνια

5
https://www.especial.gr/ekthesi-asep-2018-ti-proteinetai-gia-proslipseis-kai-diorismous/

Εκθεση ΑΣΕΠ 2018: Τι προτείνεται για προσλήψεις και διορισμούς – Αναλυτικά στοιχεία για τους Πίνακες εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ 2018-19. Εκθεση ΑΣΕΠ 2018 Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Εκθεση του ΑΣΕΠ, έτους 2018. Στο κεφάλαιο “Σχολιασμός και Προτάσεις” της Εκθεσης, το ΑΣΕΠ διατυπώνει προβληματισμούς και ιδέες για μια αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο. Στο κεφάλαιο “ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ” παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ των Πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ για το 2018-19. Οι παρατηρήσεις του ΑΣΕΠ για το σύστημα προσλήψεων:
Η καθιέρωση, στο ν. 4590/2019, ετήσιου και τετραετούς προγραμματισμού των προσλήψεων στο Δημόσιο – κάτι που ανταποκρίνεται σε πάγια υπόδειξη του ΑΣΕΠ. Η υποχρεωτική από 1.1.2020 υποβολή των δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό τρόπο, (άρθρο 72, ν. 4590/2019), κάτι που θα διευκολύνει τη διαδικασία διεκπεραίωσης των προσλήψεων.
Το πολυδαίδαλο θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, όπου παρατηρούνται σημαντικές διαφορές, είτε στη διαδικασία, είτε στα κριτήρια επιλογής, είτε στην κατανομή του ελέγχου μεταξύ του ΑΣΕΠ και των εμπλεκόμενων φορέων. Η αναγκαιότητα πριν από τη θέσπιση διατάξεων που αφορούν στις διαδικασίες και τα κριτήρια προσλήψεων να ζητείται η γνώμη του ΑΣΕΠ. Το φαινόμενο να δημιουργούνται κάθε χρόνο νέοι τρόποι μοριοδότησης στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων αιτήσεων ακύρωσης κατά αποφάσεων πρόσληψης.
Η αύξηση του αριθμού των ειδικών διαδικασιών προσλήψεων για το τακτικό προσωπικό όπου κάθε φορά τίθεται διαφορετικός τρόπος μοριοδότησης των τυπικών προσόντων. Η επανεξέταση των κριτηρίων μοριοδότησης και η βαρύτητα που το καθένα έχει, τόσο για το τακτικό όσο και για εποχικό προσωπικό. Το προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001) έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα, ενώ όποτε τροποποιήθηκε αυτό έγινε αποσπασματικά και χωρίς επίγνωση των παρενεργειών κάθε τροποποίησης.
Επίσης Στην περίπτωση γραπτού διαγωνισμού προτείνεται η επανεκτίμηση της ανάγκης προσαύξησης της βαθμολογίας όταν αυτή αφορά σε συνάφεια μεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Επανεξέταση του τρόπου ενίσχυσης των προσλήψεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων προς την κατεύθυνση της αντικατάστασης του σημερινού συστήματος κατάρτισης ειδικών πινάκων από ένα σύστημα προσαύξησης των μορίων των υποψηφίων. Αλλαγή του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την απόδειξη γνώσης ξένων γλωσσών.
Επαναφορά των διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου ιδιωτικών εγγράφων από δικηγόρο, όταν αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.
Εξακολουθεί να παρατηρείται το φαινόμενο να μην ενημερώνεται το ΑΣΕΠ από τις δικαστικές αρχές για τη συνέχεια που δίδεται σε υποθέσεις που παραπέμπει το ίδιο σε αυτές.
Αναφορά στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
Στη διαδικασία επιλογής αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναλώνεται όλο το δυναμικό του ΑΣΕΠ για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες σε μια διαδικασία που έχει χρονικό ορίζοντα μόνο για μια σχολική χρονιά και κατά το μέγιστο μέρος οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα με αυτά της προηγούμενης χρονιάς. ____________________
Αναλυτικά στοιχεία για τον έλεγχο νομιμότητας ΑΣΕΠ των Πινάκων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2018-19 Στο κεφάλαιο Ειδικό Θέμα-Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί στην Εκθεση ΑΣΕΠ, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ των Πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). 4.2 ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Θεσμικό Πλαίσιο Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του ν. 4395/2016 «Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού Προσωπικού» οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο ΑΣΕΠ. Επίσης ο έλεγχος των ενστάσεων επί των ανωτέρω πινάκων υπόκειται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ. Απολογισμός
Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ κατήρτισε προσκλήσεις υποψήφιων αναπληρωτών: Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος2018-2019 (πλην Μουσικών) (ΦΕΚ 1283/τ.Β΄/11.4.2018), Αναπληρωτών Μουσικών (1281/τ.Β΄/11.4.2018), Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (ΦΕΚ 1282/τ.Β΄/2018), Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) (ΦΕΚ 1284/τ.Β΄/2018), για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2018-2019. Μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις και καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες. Σε συνέχεια της ανάρτησης των πινάκων αυτών άρχισε η διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν στο ΑΣΕΠ 1.980 ενστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας 731, Μουσικών Γενικής Παιδείας 85, Ειδικής Αγωγής 290, Γυμνασίου Αυλώνας με Λυκειακές Τάξεις 13, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Περιφέρειες 861). Η υποβολή των ενστάσεων έγινε από τις 05/06/2018 έως και 16/08/2018, ο έλεγχος των οποίων ξεκίνησε στις 26/06/2018 και ολοκληρώθηκε στις 31/08/2018. Ελέγχθηκαν 1.980 ενστάσεις από τις οποίες έγιναν δεκτές 588, εν μέρει δεκτές 93 και απορρίφθηκαν 1.299 και συνολικά εκδόθηκαν 109 αποφάσεις. Από τον έλεγχο νομιμότητας των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών επήλθαν μεταβολές, συνεπεία προβλημάτων που εντοπίστηκαν, με την αποστολή εγγράφων από τη Διεύθυνση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/ θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, τα οποία οφείλονται είτε στη μη πλήρη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών των αναπληρωτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο ΙΕΠ, με αποτέλεσμα το τελευταίο να μη δύναται να κρίνει τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών είτε από τη μη έγκαιρη αξιολόγηση εμπρόθεσμων πιστοποιητικών, π.χ. ΚΕΠΑ από τις οικείες υπηρεσίες του Υπουργείου. Μετά την αναμόρφωση των πινάκων υποβλήθηκαν στο ΑΣΕΠ 110 αιτήσεις θεραπείας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών εκ των οποίων οι 72 εξετάστηκαν έως την 31/12/2018 και έγινε δεκτή 1. Επίσης, εξετάστηκαν και 47 αιτήσεις θεραπείας που αφορούσαν πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2017-2018. Πηγή: www.especial.gr

6
ΑΣΕΠ: 822 μόνιμοι με γραπτό διαγωνισμό - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ https://www.youtube.com/watch?v=PUDAyPL-BXI

7
Σχολική ζώνη / Απ: κλείσιμο σχολείων
« στις: Νοέμβριος 11, 2021, 07:58:49 μμ »
KI ενώ κάποιοι τσακώνονται για τα εμβόλια .... https://www.ieidiseis.gr/ellada/118230/vomva-kai-fovoi-gia-anapofefkto-lockdown-stin-ellada-apo-proedro-iatrikoy-syllogou    «Βόμβα» και φόβοι για αναπόφευκτο lockdown στην Ελλάδα από πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου

8
Νεοδιόριστοι / Απ: Τοποθετήσεις νεοδιόριστων
« στις: Νοέμβριος 11, 2021, 04:24:46 μμ »
στις αιτησεις στο teachers minedu ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ [003.ΔΕΒ01]
πως παταμε οριστική τοποθετηση για όσους δεν ανηκουν σε ειδικές κατηγορίες και δεν εχουν να συμπληρώσουν κάτι σχετικο;

9
Κλάδος ΠΕ70 Δασκάλων / Απ: Δ ' ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021
« στις: Νοέμβριος 10, 2021, 09:01:41 μμ »
όχι βέβαια. Αν μπορούσαμε να το δούμε εκεί, δεν θα βρισκόμασταν εδώ ούτε θα περιμέναμε τους πίνακες...
εννοώ παραλληλα με τα sms να σου βγάζει στον προσωπικό σου λογαρισμό την πρόσληψη;

10
Κλάδος ΠΕ70 Δασκάλων / Απ: Δ ' ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021
« στις: Νοέμβριος 10, 2021, 08:57:57 μμ »
Τα sms στέλνονται από το πληροφοριακό σύστημα
στο opsyd μπορει να το δει κανεις;

11
Κλάδος ΠΕ70 Δασκάλων / Απ: Δ ' ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021
« στις: Νοέμβριος 10, 2021, 08:23:12 μμ »
Ήρθε sms ΠΕ02
τι σειρά εισαι; έφτασε χαμηλα;

12
Διάφορα θέματα αδιόριστων / Απ: Νέοι διορισμοί;;;
« στις: Νοέμβριος 10, 2021, 06:35:50 μμ »
Μέχρι την λήξη των πινάκων μπορεί να κάνει όσους διορισμους θέλει

13
Κλάδος ΠΕ70 Δασκάλων / Απ: Δ ' ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021
« στις: Νοέμβριος 10, 2021, 05:53:04 μμ »
Δηλαδή δεν θα βγουν σήμερα παίδες;
Απο πρωί σε πρωί θα πηγαίνουμε;
  6 η ωρα εχουμε καιρό μέχρι τις 12

14
Διάφορα θέματα αδιόριστων / Απ: Νέοι διορισμοί;;;
« στις: Νοέμβριος 10, 2021, 05:51:24 μμ »
Έχει συμβεί στο παρελθόν στο υπουργείο οικονομικών (περίπου πριν 7-5 χρόνια πριν). Δε με αφορούσε και για αυτό δεν γνωρίζω φεκ -αλλά ένα κοντινό μου άτομο που διορίστηκε 3 χρόνια μετά την προκήρυξη , ύστερα από 2-3 "κύματα" διορισμών (πάνω στην ίδια "βάση/τράπεζα" επιτυχόντων). 100% "γκαραντί".
εχει συμβει και στον πρωτο γραπτό ασεπ το 1998 ο Ευθυμίου πήρε και άλλη φάση

Σελίδες: 123 ... 57

Pde.gr, © 2005 - 2021

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 30857
  • Τελευταία: echrysis
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1091871
  • Σύνολο θεμάτων: 18317
  • Σε σύνδεση σήμερα: 419
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1773
  • (Αύγουστος 02, 2021, 03:07:35 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 25
Επισκέπτες: 390
Σύνολο: 415

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.075 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.