Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - adion

Σελίδες: 12
1
Αντιδεοντολογικό είναι πράγματι, όχι όμως και παράνομο.
Και δεν είναι παράνομο εφόσον βέβαια ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες.

Διαδικασίες όπου στο τέλος ο Δ/ντής Δ/νσης (ή ο Προϊστάμενος Γραφείου) εγκρίνει αν θέλει την εκδρομή.
Σε αυτό το σημείο πέφτει η χοντρή συζήτηση μεταξύ του Δ/ντή του σχολείου και του προϊσταμένου του.
Εδώ ο Προϊστάμενος Γρ. ή Διευθυντής Δ/νσης, αν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στην απεργία από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, μπορεί να επικαλεστεί ότι η συνοδεία δεν είναι αρκετή και δεν παρέχει ασφάλεια στους μαθητές.

Ακόμη και αν σε ένα σχολείο υπάρχουν πιο ισχυροί λόγοι για εκδρομή, όπως π.χ. α) η απόφαση της εκδρομής έχει παρθεί πριν την ημερομηνία απόφασης της ΟΛΜΕ-ΔΟΕ για απεργία, ή β) οι Δάσκαλοι-Καθηγητές το έχουν τάξει στα παιδιά μετά από πολλές αναιρέσεις, γ) ο καιρός και η ημερομηνία (περνάει η ευκαιρία της 1 εκδρομής ανά μήνα) απαιτούν την εν λόγω μέρα, είναι εντελώς αντισυναδελφικό μια ομάδα να αγωνίζεται και να χάνει τα λεφτά της απεργίας (2 περίπου μισθοί) και η άλλη ομάδα να περνάει τη μέρα της χαλαρά.


2
Άδειες / Απ: Άδεια αιμοδοσίας
« στις: Φεβρουάριος 07, 2008, 02:33:53 πμ »
Για την εξυπηρέτησή σας:

Αδειες λόγω αιμοδοσίας
(Δ2/4620/6.7.98 ΥΠΕΠΘ)

Αναφερόμενοι στο από Φ.12.1/1840/20-5-98 έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53?214/16897, 20784/16-11-94 έγγραφο του Υπ. Προεδρίας ο αριθμός των ημερών άδειας, που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί λόγω αιμοδοσίας κατά περίπτωση είναι οι εξής:

1. Εκπαιδευτικός, που δίνει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος. δικαιούνται να απουσιάσει από το σχολείο κατά την ημέρα της αιμοδοσίας.

2. Εκπαιδευτικός, που προσέρχεται από δική του και μόνο πρωτοβουλία σε κέντρο αιμοδοσίας για να προσφέρει αίμα δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, μία (1) ημέρα επί πλέον.

3. Εκπαιδευτικός, που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκπαιδευτικός που συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, Δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέρα της ημέρας αιμοδοσίας, δύο (2) επί πλέον ημέρες.
--------------------------------

Αιμοδοτική άδεια
(Δ1/12071/23.1.98 ΥΠΕΠΘ)

Σε απάντηση του αριθμ. 27/3468/17-12-97 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/214/16697/20784/16 - 11 - 94 έγγραφο του Υπ. Προεδρίας ο αριθμός των ημερών άδειας που δικαιούνται οι εκπ/κοί λόγω αιμοδοσίας κατά περίπτωση είναι οι εξής :

1) Εκπ/κός που δίνει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος δικαιούται να απουσιάζει από το σχολείο κατά την ημέρα της αιμοδοσίας.

2) Εκπ/κός που προσέρχεται από δική του και μόνο πρωτοβουλία σε κέντρο αιμοδοσίας για να προσφέρει αίμα, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, μία (1) ημέρα επί πλέον.

3) Εκπ/κός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκπ/κός που συμμετέχει σε οργανωμένη αιμοληψία δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέρα της ημέρας αιμοδοσίας, δύο (2) επί πλέον ημέρες.
--------------------------------

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την άδεια στους εθελοντές αιμοδότες.
(Δ2/4309/6.3.91 ΥΠΕΠΘ)

Σε συνέχεια της Δ2/2459/14.2.91 εγκυκλίου μας και με αφορμή ερωτημάτων, σας διευκρινίζουμε τα εξής σχετικά με την θ περίπτωση (σελ.9).
Στους εθελοντές αιμοδότες (εκπ/κούς) χορηγείται άδεια απουσίας κατά την ημέρα της αιμοδοσίας μόνο στην περίπτωση που η αιμοληψία γίνει κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου (με αποδεικτικό στοιχείο). Η μια ημέρα άδειας λόγω αιμοδοσίας χορηγείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω εγκύκλιο.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απουσιάσει την επομένη της αιμοδοσίας, η ημέρα αυτή θα θεωρηθεί ως ημέρα άδειας λόγω αιμοδοσίας και όχι αναρρωτική.
Σημειώνουμε ότι: Για να γίνει απολύτως κατανοητό σε καμία περίπτωση η άδεια απουσίας από τα διδακτικά καθήκοντα του αιμοδότη εκπ/κού δεν θα υπερβαίνει συνολικό τις δύο ημέρες.
Την αυτή έννοια έχει και το Η/62/2.1.91 έγγραφο.
--------------------------------

Πηγές:
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/14-adeies_aimodotikes_1.htm
και
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/14-olme-aimodosia_1.htm


3
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ στις 13 Νοεμβρίου 2007 εξέδωσε ψήφισμα και απαιτεί από τα κράτη μέλη:

  [li]Η Φυσική Αγωγή να γίνει υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου,[/li]
  [li]Η Φυσική Αγωγή να διδάσκεται τουλάχιστον 3 ώρες την εβδομάδα,[/li]
  [li]Η Φυσική Αγωγή να διδάσκεται στα Νηπιαγωγεία [/li]
  [li]να τερματιστεί η υποβάθμιση της Φ.Α. και του προσωπικού της, [/li]
  [li]να υπάρξει ισορροπία μεταξύ πρακτικών και θεωρητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία [/li]
  [li]να αυξηθούν επειγόντως τα επιμορφωτικά προγράμματα και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση των Καθηγητών Φ.Α. σε κάθε σχολική βαθμίδα,[/li]
  και πολλά άλλα...

  [/list]

  Πιο συγκεκριμένα:


  Θέμα: "Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση"

   Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

   ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ:[/b][/size]
   - καλεί τα κράτη μέλη να αποδεχθούν την αρχή σύμφωνα με την οποία στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα εξασφαλίζονται τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα φυσικής αγωγής την εβδομάδα,
   ενώ τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνονται να επεκτείνουν το ελάχιστο αυτό όριο όσο το δυνατόν περισσότερο.
   - καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν τη φυσική αγωγή υποχρεωτική στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση...
   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τις πολιτικές τους στον τομέα της φυσικής αγωγής- κυρίως ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των φυσικών και διανοητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία
    - καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν στους καθηγητές φυσικής αγωγής κατάρτιση σχετικά ... και ζητεί να τερματισθεί η υποβάθμιση του καθεστώτος της φυσικής αγωγής ως μαθήματος και του διδακτικού προσωπικού της...
   - καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να φροντίσουν για τη σύγκλιση μεταξύ των επιμορφωτικών προγραμμάτων για καθηγητές φυσικής αγωγής σε κάθε σχολική βαθμίδα και να εξασφαλίσουν τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτών φυσικής αγωγής...
   - τονίζει τη σημασία της δυνατότητας μικτών αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης...
   - καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την απαίτηση να αυξηθεί ο χρόνος της φυσικής αγωγής στα σχολεία...
   - καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την νομική αναγνώριση των ιδρυμάτων και οργανώσεων που συμβάλλουν στην καλύτερη ενσωμάτωση των αθλητικών δραστηριοτήτων στην προσχολική και τη σχολική αγωγή
   - αναμένει τα συμπεράσματα της ομάδος εργασίας της Επιτροπής "Αθλητισμός και Υγεία" σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστης συνιστώμενης καθημερινής σωματικής άσκησης ή της προώθησης της σωματικής δραστηριότητας στο σχολείο.
   - προτείνει όπως το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας της ΕΕ εστιάζεται περισσότερο στην αύξηση της συνειδητοποίησης του προεξέχοντος ρόλου τον οποίο διαδραματίζουν η εκπαίδευση, η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός στον τομέα της δημόσιας υγείας.
   - καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν... το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και τα όργανα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των επενδύσεων στην αθλητική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων στα ιδρύματα προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης.

   [/list]
   [/list]
   [/list]
    Περισσότερα... ΕΔΩ

   4
   Παράθεση από: PhysEd
   [Ο,τι σας παραθέτω παρακάτω, Συγγυμναστές, είναι από τον επίσημο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: ]
   http://www.futureofeurope.parlament.gv.at    Πολιτισμός και εκπαίδευση[/list]

    Θέμα: Πόση άθληση χρειάζονται οι μαθητές για να μην είναι παχύσαρκοι;

    Αθλητισμός - 07-11-2007 - 16:47

    Παιδιά που παίζουν ράγκμπι σε σχολείο ©BELGA/AFP/Nicolas Tucat

    Η έκθεση συνιστά 3 μαθήματα φυσικής αγωγής την εβδομάδα, εσείς τι λέτε;

    Η φυσική αγωγή είναι παραδοσιακά το μόνο σχολικό μάθημα με σκοπό να προετοιμάσει τα παιδιά για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Με τα ποσοστά παχυσαρκίας να αυξάνονται παντού στην Ευρώπη, μπορεί η άθληση στα σχολεία να κάνει τη διαφορά; Και, αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; Ο πρώην ολυμπιονίκης στην ξιφασκία και νυν ευρωβουλευτής Pál Schmitt συνέταξε σχετική έκθεση που θα τεθεί υπό ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ολομέλειας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

    Κάθε χρόνο πάνω από 400.000 περισσότερα παιδιά είναι υπέρβαρα, δηλαδή 1 στα 4 παιδιά σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρβαρο. Το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών έχει φτάσει πια τα 3 εκατομμύρια (ενώ το ποσοστό των υπέρβαρων κυμαίνεται γύρω στα 14 εκατομμύρια)! Η παχυσαρκία μάλιστα είναι υπεύθυνη για το 7% των δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
     
    Πολλές από τις αρρώστιες που μαστίζουν τους ενήλικες (πχ οστεοπόρωση, καρδιαγγειακές παθήσεις, κλπ) θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν τα άτομα αυτά είχαν αθληθεί στα νιάτα τους! Τα αθλήματα βοηθούν επίσης τους νέους να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ομαδικό πνεύμα, ενώ καταπολεμούν το κάπνισμα, την καθιστική ζωή και την παχυσαρκία.
     
    Να φάμε λιγότερο...ή να αθληθούμε; Ιδού το ερώτημα!
     
    Ο πρώην ολυμπιονίκης στην ξιφασκία και νυν Ούγγρος ευρωβουλευτής Pál Schmitt (από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών) συνέταξε πρόσφατα έκθεση για το ρόλο της άθλησης στην εκπαίδευση. Η έκθεση αυτή, που έχει ήδη εγκριθεί από την κοινοβουλευτική επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και που θα τεθεί υπό ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της προσεχούς Συνόδου Ολομέλειας (συζήτηση στις 12 Νοεμβρίου, ψηφοφορία στις 13), αφορά ειδικότερα τη φυσική αγωγή στα πλαίσια του σχολείου.
     
    "Η έκθεση θέλει να επιστήσει την προσοχή των εθνικών και διεθνών εκπαιδευτικών φορέων στη σχέση μεταξύ του σχολείου και της υγιεινής διαβίωσης. Ενώ τα ποσοστά παχυσαρκίας αυξάνονται στους μαθητές, ο χρόνος που αφιερώνεται στη φυσική αγωγή μειώνεται", σύμφωνα με τον εισηγητή της έκθεσης.
     
    Πιο ενδιαφέροντα και καλύτερα εξοπλισμένα προγράμματα φυσικής αγωγής
     
    Η έκθεση του κ. Schmitt τονίζει ότι σήμερα η φυσική αγωγή παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα, όπως είναι η περιθωριοποίησή της. Από το 2002, ο χρόνος που αφιερώνεται στο μάθημα της φυσικής αγωγής έχει μειωθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 121 στα 109 λεπτά την εβδομάδα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από 117 στα 101 λεπτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αντίθετα, οι ειδικοί συνιστούν σε παιδιά αλλά και ενήλικες να ασκούνται τουλάχιστον επί μία ώρα την ημέρα! "Η φυσική αγωγή συχνά θυσιάζεται στο βωμό άλλων μαθημάτων", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Schmitt.
     
    Άλλα προβλήματα που εντοπίζει η έκθεση είναι ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων δεν είναι συχνά ελκυστικό για τους μαθητές και ότι οι δάσκαλοι δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι. Επιπλέον, τα μαθήματα φυσικής αγωγής δεν χρηματοδοτούνται καταλλήλως. Συχνά μάλιστα λείπει ο συντονισμός μεταξύ των σχολικών και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων των μαθητών.
     
    Γίνετε αθλητές...τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα!
     
    Η έκθεση του κ. Schmitt παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν σε ενημερωτικές εκστρατείες, αλλά και να καταστήσουν τη φυσική αγωγή υποχρεωτική στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα πρέπει επίσης οι Ευρωπαίοι ηγέτες να δεχτούν να γίνονται στα σχολεία τουλάχιστον 3 μαθήματα φυσικής αγωγής την εβδομάδα, ενώ χρειάζεται επίσης να ενισχυθεί η ένταξη ευαίσθητων ομάδων στα μαθήματα φυσικής αγωγής (πχ. μουσουλμάνων, παιδιών με ειδικές ανάγκες, κλπ).
     
    Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Schmitt, "ως πρώην ολυμπιονίκης, συνιστώ στα παιδιά να ασκούνται καθημερινά, είτε μέσω σχολικών είτε μέσω εξωσχολικών δραστηριοτήτων, και στους ενήλικες να ασκούνται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Προσωπικά είμαι "θαμώνας" της πισίνας και πηγαίνω συχνά στο γυμναστήριο".
     
    Δώστε μας τη γνώμη σας! Είναι αρκετή η άθληση που γίνεται σήμερα στο σχολείο;
     
    Ως  μέρος των 492 εκατομμυρίων πολιτών που αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα, θα θέλαμε να σας θέσουμε την εξής ερώτηση: Κατά τη γνώμη σας και βάσει της (τωρινής ή παρελθοντικής) εμπειρίας σας, υπάρχουν επαρκείς αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία;
    Στείλτε την απάντησή σας με ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσω του πρώτου συνδέσμου που θα βρείτε πιο κάτω.


    Αναφ. : 20071107STO12715

    Αναλυτικά:
    Η απάντησή μου στο ερώτημά σας
    [σ.σ. Εδώ ζητούν την γνώμη μας μέσω email.
     Στείλτε ΟΛΟΙ την απάντησή σας εδώ
    :[/size] web-editor-el@europarl.europa.eu ]

    Άρθρο: "Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας"
    Φάκελος: "Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!"
    Συνέντευξη του Pál Schmitt, πρώην χρυσού ολυμπιονίκη στην ξιφασκία και νυν ευρωβουλευτή
    Ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
    Άρθρο: "Αυξάνονται οι ανησυχίες για την παχυσαρκία στην Ευρώπη"

    (Πηγή στα Αγγλικά: http://www.futureofeurope.parlament.gv.at/news/public/story_page/041-12716-309-11-45-906-20071107STO12715-2007-05-11-2007/default_en.htm
    Πηγή στα Ελληνικά: http://www.futureofeurope.parlament.gv.at/news/public/story_page/041-12716-309-11-45-906-20071107STO12715-2007-05-11-2007/default_el.htm )

    5
    Κλάδος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής / Απ: ΑΣΕΠ 2007, ΠΕ11 - ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ
    « στις: Ιανουάριος 31, 2007, 08:15:04 πμ »
    Α Ν Ω Τ Α Τ Ο ----- Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο -----   Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  -----  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ


    Κλάδος: ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

    ΕΙΔΙΚΗ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

    Κυριακή 2 8-1-2007


    Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

    Να απαντήσετε στα επόμενα δύο (2) ισοδύναμα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ.
    Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ.
    Κάθε ερώτημα συμμετέχει κατά 30 % στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της δεύτερης θεματικής ενότητας.    ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:
     Στη χώρα μας το κάπνισμα αποτελεί «μάστιγα» για την υγεία του πληθυσμού της και ο εθισμός σε αυτό αρχίζει συνήθως κατά την εφηβική ηλικία.
     Πώς θα προσεγγίζατε το θέμα αυτό σε εφήβους μαθητές στo πλαίσιo του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, με βάση τις γνώσεις σας αναφορικά με την επίδραση του καπνίσματος στη σωματική απόδοση κατά την άσκηση;
    ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:
     Μάθημα Φυσικής Αγωγής που προάγει τη δημιουργικότητα: ποιους σκοπούς εξυπηρετεί, ποια η παιδαγωγική αξία και με ποια μέθοδο ή μεθόδους διδασκαλίας επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι επιδιώξεις ενός τέτοιου μαθήματος;
    [/size]

    ============================

    ---------------------   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    --------------------- (Πηγή: Ελευθεροτυπία)

    ΕΡΩΤΗΣΗ 1

    Σκελετός προσέγγισης:

     Τροποποίηση στάσεων και συμπεριφοράς των μαθητών σχετικά με το κάπνισμα

     Χειρισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου σχετικά με το κάπνισμα (γνώσεις, συναισθήματα, σημαντικοί παράγοντες και πρόσωπα για τον μαθητή)

     Χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα τεχνολογικά και διδασκαλίας (οπτικά μέσα, προσκλήσεις αθλητών και επιστημόνων να μιλήσουν στα παιδιά, συζητήσεις προβληματισμού) και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική, αλληλοδιδακτική, μιμητική με παιχνίδια ρόλων, βιωματική μέθοδο και χρήση παραγωγικών στιλ διδασκαλίας που προάγουν τη συμμετοχή και τον προβληματισμό των μαθητών) θα δώσουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν ώστε με τη βοήθειά μας αλλά και συλλέγοντας μόνοι τους πληροφορίες να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στη σωματική απόδοση κατά την άσκηση).

     Συναισθήματα αρνητικά για τις επιπτώσεις του καπνίσματος (πρόωρη εξωτερική και βιολογική γήρανση, κ.ά.)

     Είναι σημαντικό να προβληματισθούν τα παιδιά για σημαντικά πρόσωπα και παράγοντες που μπορούν να τα επηρεάσουν (οικογένεια, παρέες, καθηγητής φυσικής αγωγής / οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κ.ά.).

      Είναι χρήσιμο να γίνει διαθεματική συνεργασία με άλλα μαθήματα (βιολογία, χημεία) για παροχή επιπλέον γνώσεων σχετικά με τις βλάβες που προκαλεί το κάπνισμα στον οργανισμό και την ενασχόληση με τον αθλητισμό. Επίσης είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι γονείς για την προσπάθειά μας, ώστε να ενισχύουν με κατάλληλες συμπεριφορές και μηνύματα την επίτευξη του διδακτικού μας σκοπού.

     Είναι σημαντικό να αναδειχθεί ο ρόλος της άσκησης σαν ένας παράγοντας ενδυνάμωσης αλλά και εναλλακτικός τρόπος εκτόνωσης του σύγχρονου άγχους που υποτίθεται ότι καταπολεμάται με το κάπνισμα.

     Επίσης να αναδειχθούν τα θετικά οφέλη της άσκησης σαν ένας δημιουργικός τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των μαθητών και σαν ένας εναλλακτικός τρόπος ενδυνάμωσης του χαρακτήρα τους και ανάδειξης της προσωπικότητάς τους μέσα από την άσκηση σε αντίθεση με την «ψευδο-μαγκιάς» και την ψευδοπροσωπικότητα που τους προσφέρει το κάπνισμα

     Ολα τα παραπάνω είναι σημαντικό να γίνουν τόσο μέσα στο μάθημα Φ.Α. αλλά και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μαθήματα μέσα από δράσεις και εργασίες που οι μαθητές θα οργανώσουν με το δικό μας συντονιστικό ρόλο. Οι δράσεις αυτές μπορεί να είναι κινητικού, εικαστικού, θεατρικού και θεωρητικού περιεχομένου και καλό είναι να καταλήγουν σε κάποιες εκδηλώσεις παρουσίασης της δουλειάς των μαθητών αλλά και ενεργητικής τους συμμετοχής στην ευαισθητοποίηση και προβληματισμού του κοινωνικού τους περίγυρου αλλά και της τοπικής κοινωνίας.

    ΕΡΩΤΗΣΗ 2

    Το μάθημα που προάγει τη δημιουργικότητα στη Φ.Α.:

     1. Εξυπηρετεί κυρίως τους γνωστικούς και κοινωνικο-ηθικούς σκοπούς του μαθήματος. Ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς είναι: πνευματικές λειτουργίες σύγκρισης, κρίσης και αντιπαράθεσης, συνεργασία, υπευθυνότητα, αυτοκαθορισμός, αξιοποίηση γνώσεων σχετικά με την άσκηση και σύνδεση των γνώσεων αυτών με την υγεία, συμμετοχική διδασκαλία του μαθητή στο σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση του μαθήματος).

     2. Η παιδαγωγική του αξία έγκειται στο γεγονός ότι ο μαθητής εκφράζεται ελεύθερα και δημιουργικά, αξιοποιεί τις ιδέες του και τη φαντασία του, μαθαίνει την αξία της συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης σε μια βδομάδα, μαθαίνει να αυτενεργεί, χρησιμοποιεί τις γνώσεις του διαθεματικά και σε άλλους τομείς της ζωής του

     3. Μέθοδοι διδασκαλίας: Παραγωγικά στιλ διδασκαλίας (αποκλίνουσα εφευρετικότητα, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, μέθοδοι που προάγουν τη συμμετοχή του μαθητή στο σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση του μαθήματος, αμοιβαία διδασκαλία για έμφαση στην παιδαγωγική αξία του μαθήματος, μέθοδος αυτοελέγχου για ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και αυτοδέσμευση, ανάθεση ρόλων στους μαθητές για ανάπτυξη υπευθυνότητας[/size]

     Σημείωση: Λόγω περιορισμού χώρου δεν επιχειρείται αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων αλλά έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο σκελετό προσέγγισης και στις έννοιες-κλειδιά που πρέπει να περιέχονται στις απαντήσεις.

     Τα θέματα επιμελείται ο Βασίλης Καλύβας, επιστημονικός σύμβουλος των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων Μπόνια σε θέματα Διδακτικής Φυσικής Αγωγής

    Αθ.Διονυσόπουλος, ΠΕ11
    www.fa3.gr

    6
    Κλάδος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής / Απ: ΑΣΕΠ 2007, ΠΕ11 - ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ
    « στις: Ιανουάριος 31, 2007, 08:08:21 πμ »
    ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006
    ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    Κλάδοι-Ειδικότητες:
    ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,
    ΠΕ 0401 ΦΥΣΙΚΩΝ, ΠΕ 0402 ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ 0404 ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 0405 ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ,
    ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
    ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
    ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007

    ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

    (συντελεστής βαρύτητας 40%)

    Να απαντήσετε στις τριάντα δύο (32) ισοδύναμες ερωτήσεις του επόμενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Κάθε ερώτηση συμμετέχει κατά 1,25 % στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της δεύτερης θεματικής ενότητας.

    ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

    1. Δεν είναι σήμερα σπάνιο φαινόμενο η παραβατικότητα των εφήβων. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, παιδαγωγικά, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο;
    α) Με διάλογο με μαθητές και γονείς.
    β) Με επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
    γ) Με εντατικοποίηση της διδασκαλίας.
    δ) Με παραπομπή των εμπλεκόμενων μαθητών σε ψυχολόγο.

    2. Σε μια τάξη λυκείου εμφανίζονται φαινόμενα ρατσισμού στις σχέσεις των μαθητών. Με ποιον τρόπο μπορεί να παρέμβει σε αρχικό στάδιο ο/η εκπαιδευτικός;
    α) Με μετακινήσεις μαθητών από τμήμα σε τμήμα.
    β) Με κυρώσεις σε μαθητές που εκδηλώνουν ρατσιστική συμπεριφορά.
    γ) Με αναφορά στο σύλλογο διδασκόντων.
    δ) Με συζητήσεις στην τάξη.

    3. Σε μια τάξη λυκείου παρατηρείται ότι δημιουργούνται μικρές κλίκες μαθητών που εκφοβίζουν τους υπόλοιπους μαθητές. Πώς μπορεί σε αρχικό στάδιο να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό;
    α) Με ανίχνευση των κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές.
    β) Με απομόνωση των μαθητών αυτών.
    γ) Με αναφορά στη διεύθυνση του σχολείου.
    δ) Με ενημέρωση των γονέων.

    4. Σε μια τάξη γυμνασίου διαπιστώνεται ότι ένας μαθητής απουσιάζει συχνά από το μάθημα («κάνει κοπάνες»). Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα αυτό;
    α) Με υπομονή και ανεκτικότητα.
    β) Με τιμωρίες.
    γ) Με δραστική παρέμβαση του διευθυντή του σχολείου.
    δ) Με συνεργασία σχολείου και οικογένειας.

    5. Ο/Η εκπαιδευτικός μπαίνει για πρώτη φορά σε μια σχολική τάξη και ένας μαθητής θορυβεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τι θα πρέπει να κάνει για να ενισχύσει την αυτοπειθαρχία του μαθητή;
    α) Να επιπλήξει το μαθητή.
    β) Να επιχειρήσει να νουθετήσει το μαθητή.
    γ) Να τον απομακρύνει από την τάξη.
    δ) Να κάνει έκκληση στο μαθητή για την τήρηση των κανόνων του σχολείου.

    6. Με ποιo από τις παρακάτω δραστηριότητες του/της εκπαιδευτικού συνδέεται η επιλεκτική λειτουργία του σχολείου;
    α) Με την προαγωγή ή μη των μαθητών στην επόμενη σχολική βαθμίδα.
    β) Με την επιλογή των καταλληλότερων διδακτικών στόχων.
    γ) Με την επιλογή των καταλληλότερων μέσων διδασκαλίας.
    δ) Με την ανάπτυξη παιδαγωγικών δραστηριοτήτων.

    7. Οι σημερινές κοινωνίες χαρακτηρίζονται ως κοινωνίες της γνώσης και της διά βίου μάθησης. Τι σημαίνει αυτό για το έργο του σχολείου;
    α) Ότι πρέπει να αυξηθεί η ύλη διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα.
    β) Ότι πρέπει τα σχολικά βιβλία να περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες από ό,τι στο παρελθόν.
    γ) Ότι πρέπει να τοποθετηθούν στα σχολεία περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικότητας πληροφορικής.
    δ) Ότι πρέπει να καλλιεργείται στους μαθητές η ικανότητα κρίσης και σύνθεσης.

    8. Σε μια τάξη γυμνασίου διαπιστώνεται επιθετική συμπεριφορά κάποιων μαθητών. Πώς πρέπει να αντιδράσει από παιδαγωγική άποψη ο/η καθηγητής/καθηγήτρια;
    α) Με αναζήτηση των αιτίων της επιθετικής συμπεριφοράς,
    β) Με αναφορά στο διευθυντή του σχολείου.
    γ) Με αναφορά στο σύλλογο διδασκόντων. δ) Με συλλογική τιμωρία των μαθητών.

    9. Ποιος είναι ο κύριος στόχος της κοινωνικοποίησης ως βασικής λειτουργίας του σχολείου;
    α) Η μετάδοση γνώσεων στους μαθητές.
    β) Η μεταβίβαση αξιών και προτύπων συμπεριφοράς στους μαθητές.
    γ) Η καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών.
    δ) Η βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών.

    10. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ελλείμματα εκπαιδευτικής ισότητας;
    α) Με αντισταθμιστικές ρυθμίσεις στην προσχολική ηλικία.
    β) Με αλλαγές στα προγράμματα διδασκαλίας.
    γ) Με βελτίωση των σχολικών βιβλίων.
    δ) Με εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

    11. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον/την εκπαιδευτικό οι λανθασμένες απαντήσεις μαθητών σε ερωτήσεις του/της κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας;
    α) Να αγνοούνται.
    β) Να διορθώνονται ετεροχρονισμένα.
    γ) Να αξιοποιούνται άμεσα στη διδασκαλία.
    δ) Να αξιοποιούνται κατά τη βαθμολόγηση των μαθητών.

    12. Οι ερωτήσεις που υποβάλλει ο/η εκπαιδευτικός κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας του/της χρησιμοποιούνται σωστά όταν:
    α) ενεργοποιούν τη σκέψη των μαθητών.
    β) απαιτούν μονολεκτικές απαντήσεις.
    γ) ο/η εκπαιδευτικός δίνει την απάντηση σε περίπτωση που δεν απαντούν οι μαθητές.
    δ) ο/η εκπαιδευτικός βοηθά σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές να απαντήσουν.

    13. Η σαφής διατύπωση των διδακτικών στόχων στην καθημερινή προετοιμασία του/της εκπαιδευτικού κρίνεται αναγκαία γιατί:
    α) διαπιστώνει ο/η εκπαιδευτικός κατά πόσο πέτυχε η διδασκαλία του/της.,
    β) διαπιστώνει ο σχολικός σύμβουλος αν οι εκπαιδευτικοί εργάζονται μεθοδικά.
    γ) αποκτά ο/η εκπαιδευτικός την εκτίμηση των γονέων των μαθητών,
    δ) κερδίζει ο/η εκπαιδευτικός την εκτίμηση των συναδέλφων του.

    14. Ποιο είναι το κύριο γνώρισμα των προγραμμάτων τύπου Curriculum;
    α) Οι περικοπές στη διδακτέα ύλη.
    β) Οι διδακτικοί στόχοι.
    γ) Η διεύρυνση των περιθωρίων δράσης του/της εκπαιδευτικού,
    δ) Η Βαθμολόγηση της επίδοσης του μαθητή.

    15. Αν υποτεθεί ότι κατά τη διάρκεια ενός γραπτού διαγωνίσματος ένας μαθητής αντιγράφει από το βιβλίο του, ποια αντίδραση του/της εκπαιδευτικού θεωρείτε παιδαγωγικώς ορθή στην περίπτωση αυτή;
    α) Να μην κάνει καμία παρατήρηση εκείνη τη στιγμή, αλλά να κατεβάσει βαθμό στη βαθμολόγηση του γραπτού του μαθητή.
    β) Να κάνει στο μαθητή χαμηλόφωνη παρατήρηση.
    γ) Να επιπλήξει το μαθητή, ώστε να συνετιστούν και οι υπόλοιποι.
    δ) Να αποφύγει να κάνει κάποια αναφορά.

    16. Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, ο μαθητής μαθαίνει όταν:
    α) εργάζεται ατομικά.
    β) μιμείται προβαλλόμενα πρότυπα.
    γ) επαινείται συχνά από τον/την εκπαιδευτικό.
    δ) είναι επιμελής.

    17. Σύμφωνα με τις αρχές της προγραμματισμένης διδασκαλίας και μάθησης, τη μαθησιακή διαδικασία προωθεί/προωθούν:
    α) οι επιδόσεις του μαθητή.
    β) η ενίσχυση του μαθητή.
    γ) το πολύ διάβασμα από το μαθητή.
    δ) η μεθόδευση της διδασκαλίας από τον/την εκπαιδευτικό.

    18. Μια βασική αρχή του «νέου σχολείου» (του «σχολείου εργασίας») είναι:
    α) η εντατικοποίηση της μάθησης.
    β) η αυτενέργεια του μαθητή.
    γ) η διαθεματική προσέγγιση στη διδακτική διαδικασία,
    δ) η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας;

    19. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική διδασκαλία θεωρείται ο κατάλληλος σχεδιασμός της. Τι πρέπει να περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο ο σχεδιασμός της διδασκαλίας;
    α) Σχεδιασμό τεστ σχολικής επίδοσης.
    β) Διαμόρφωση διδακτικών στόχων.
    γ) Αναζήτηση εποπτικών μέσων διδασκαλίας.
    δ) Συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων.

    20. Η θεωρία για την αγωγή του παιδιού που διατύπωσε ο Ζαν-Ζακ Ρουσσό είναι και σήμερα επίκαιρη. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις προκύπτει από τη θεωρία αυτή;
    α) Το παιδί θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερο να αναπτύσσεται στο φυσικό περιβάλλον του.'
    β) Ο/Η παιδαγωγός θα πρέπει να επιπλήπει το παιδί όταν αυτό δεν πειθαρχεί.
    γ) 0 συχνός έλεγχος της συμπεριφοράς του παιδιού συμβάλλει στην αυτονομία του.
    δ) Το παιδί θα πρέπει να καθοδηγείται συστηματικά για την κατάκτηση,της γνώσης.

    21. Ποιος θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος της γνωστικής λειτουργίας του σχολείου στις σύγχρονες κοινωνίες;
    α) Η μετάδοση κατά το δυνατόν περισσότερων γνώσεων και πληροφοριών.
    β) Η ανάπτυξη της ικανότητας επιλογής της κατάλληλης γνώσης.
    γ) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
    δ) Η καλλιέργεια τη£ γλωσσικής ικανότητας.

    22. Ένας μαθητής παρουσιάζει παραβατική συμπεριφορά. Ποιο όργανο είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε επίπεδο σχολείου;
    α) 0 σύλλογος γονέων και κηδεμόνων.
    β) 0 διευθυντής.
    γ) 0 σύλλογος διδασκόντων.
    δ) 0 σχολικός σύμβουλος.

    23. Πού έγκειται η κοινωνικοποιητική σημασία των σχολικών βιβλίων;
    α) Αποτελούν πηγή πληροφοριών για το μαθητή.
    β) Αποτελούν οδηγό για τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης.
    γ) Καλλιεργούν στάσεις και αντιλήψεις.
    δ) Αποτελούν μέσο για εμπέδωση της γνώσης.

    24. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποβλέπει κυρίως:
    α) στην ενίσχυση του μαθητή.
    β) στη μείωση της διδακτέας ύλης.
    γ) στην ενίσχυση του ρόλου του διευθυντή του σχολείου.
    δ) στη βελτίωση της ποιότητας_της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

    25. Για τη μετάβαση από το λύκειο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εφαρμόζεται:
    α) η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης.
    β) η επιλεκτική λειτουργία της αξιολόγησης.
    γ) η διαμορφωτική αξιολόγηση.
    δ) η διαγνωστικήαξιολόγηση.

    26. Ένα από τα προβλήματα του σύγχρονου σχολείου είναι η πληθώρα της διδακτέας ύλης. Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό από διδακτική άποψη;
    α) Με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
    β) Με εντατικοποίηση του ρυθμού διδασκαλίας.
    γ) Με νέα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
    δ) Με αλλαγές στη_μεθόδευση της διδασκαλίας.

    27. Η σχολική διδασκαλία είναι μια διαδικασία:
    α) τυχαία.
    β) αυθόρμητη.
    γ) προγραμματισμένη.
    δ) μονοδιάστατη.

    28. Ο/Η εκπαιδευτικός που τοποθετείται σε μια σχολική μονάδα γίνεται μέλος του συλλόγου διδασκόντων. Τι σημαίνει η συμμετοχή του στο όργανο αυτό διοίκησης;
    α) Ότι μειώνεται το διδακτικό του ωράριο.
    β) Ότι οργανώνει τακτές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών του/της.
    γ) Ότι συνεργάζεται με το σχολικό σύμβουλο.
    δ) Ότι ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.

    29. Στην Α' τάξη ενός γυμνασίου φοιτούν αλλοδαποί μαθητές που γνωρίζουν ελάχιστα την ελληνική γλώσσα. Τι θα πρέπει να κάνει ο/η εκπαιδευτικός από πλευράς οργάνωσης της διδασκαλίας;
    α) Να επιμείνει στη διδασκαλία του λεξιλογίου.
    β) Να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.
    γ) Να προσαρμόσει τη διδασκαλία του στα διαφορετικά επίπεδα των μαθητών.
    δ) Να επιμείνει στη διδασκαλία της προφορικής έκφρασης.
     Σε μια σχολική μονάδα στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται στο σύλλογο διδασκόντων συζήτηση για την αναγκαιότητα και τους στόχους της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα. Κατά τη συζήτηση αυτή διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις, οι οποίες και καταγράφονται στις επόμενες τρεις (3) ερωτήσεις (30-32).
     Ποια από τις απόψεις που αναφέρονται σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις είναι η ορθή;
    30. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι αναγκαία για τη σχολική μονάδα κυρίως γιατί:
    α) συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του σχολείου.
    β) επιτρέπει τον έλεγχο από την πλευρά της πολιτείας.
    γ) πληροφορεί τους γονείς για τις επιδόσεις των μαθητών.
    δ) συμβάλλει στην υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

    31. Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή αποτελεί βάση για το σχεδιασμό της διδασκαλίας από τον/την εκπαιδευτικό γιατί:
    α) ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών.
    β) ανατροφοδοτείται ο/η εκπαιδευτικός.
    γ) διευκολύνεται η βαθμολόγηση των μαθητών.
    δ) ενισχύεται η άμιλλα μεταξύ των μαθητών.

    32. Η βασική παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης του μαθητή έγκειται στο ότι:
    α) ενημερώνει και ανατροφοδοτεί το μαθητή.
    β) ενημερώνει το σχολικό σύμβουλο.
    γ) συμβάλλει στο διαχωρισμό μεταξύ καλών και αδύνατων μαθητών.
    δ) καθιστά δυνατή τη δίκαιη βαθμολόγηση των μαθητών μιας τάξης.

    ================================

     ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ    Αθ.Διονυσόπουλος, ΠΕ11
    www.fa3.gr

    7
    Κλάδος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής / Απ: ΑΣΕΠ 2007, ΠΕ11 - ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ
    « στις: Ιανουάριος 31, 2007, 08:04:22 πμ »
    .........ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ 50 ΠΡΩΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.......

    Γνωστικό αντικείμενο


    ......
    ......

     Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο


     51. Τέρμα στη χειροσφαίριση επιτυγχάνεται:
     ------α)
     από ελεύθερη βολή.
     -------β) από πλάγια επαναφορά.
     -------γ) με ρίψη από το τέρμα.
     -------δ) με όλους του παραπάνω τρόπους.
     52. Στη χειροσφαίριση, το λάθος, που γίνεται στο σουτ πάνω από τον ώμο με τρία βήματα και στήριξη στο έδαφος, είναι όταν:
     ------α)
     κατά τη ρίψη τοποθετείται μπροστά το αντίθετο πόδι από το χέρι ρίψης.
     -------β) ο παίκτης κρατά την μπάλα κοντά στο κεφάλι του.
     -------γ) γίνεται στροφή του ισχίου.
     -------δ) γίνεται κάμψη της παλάμης και των δακτύλων κατά την απελευθέρωση της μπάλας.
     53. Οι διαστάσεις του κανονικού γηπέδου χειροσφαίρισης είναι:
     ------α)
     15Χ30 μέτρα.
     -------β) 20Χ30 μέτρα.
     -------γ) 18Χ36 μέτρα.
     -------δ) τίποτε από τα παραπάνω.
     54. Στη χειροσφαίριση, το πλεονέκτημα της άμυνας ζώνης 6:0 είναι ότι:
     ------α)
     αντιδρά γρήγορα στον αιφνιδιασμό.
     -------β) καλύπτει με επάρκεια τους ισχυρούς σουτέρ της αντίπαλης ομάδας.
     -------γ) παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη πλάτους της άμυνας.
     -------δ) δεν επιτρέπει την κυκλοφορία της μπάλας των αντιπάλων.
     55. Η διάρκεια αποβολής ενός παίκτη σε αγώνα χειροσφαίρισης είναι:
     ------α)
     2 λεπτά.
     -------β) 3 λεπτά.
     -------γ) 4 λεπτά.
     -------δ) 5 λεπτά.
     56. Στη χειροσφαίριση, ο διαιτητής σφυρίζει παραβίαση της περιοχής τέρματος, όταν ένας παίκτης:
     ------α)
     ακουμπήσει τη γραμμή με το πόδι.
     -------β) ακουμπήσει τη γραμμή με το χέρι.
     -------γ) περάσει τη γραμμή με το χέρι ή το πόδι.
     -------δ) ακουμπήσει ή περάσει τη γραμμή με οποιοδήποτε μέρος του σώματός του.
     57. Στη χειροσφαίριση, όταν μια ομάδα έχει στην κατοχή της την μπάλα χωρίς να εκδηλώνει επίθεση, ο διαιτητής σφυρίζει:
     ------α)
     τέλος επίθεσης.
     -------β) να συνεχιστεί το παιχνίδι.
     -------γ) τέλος χρόνου.
     -------δ) παθητικό παιχνίδι.
     58. Στη χειροσφαίριση, ποια είναι η ελάχιστη απόσταση που μπορεί να σταθεί ο τερματοφύλακας στο πέναλτι από τον παίκτη που το εκτελεί;
     ------α)
     5 μέτρα.
     -------β) 2 μέτρα.
     -------γ) 3 μέτρα.
     -------δ) 4 μέτρα.
     59. Στη χειροσφαίριση, εάν ένα παιχνίδι είναι ισόπαλο, μετά τη δεύτερη παράταση:
     ------α)
     δίνεται τρίτη παράταση.
     -------β) τελειώνει ο αγώνας.
     -------γ) εκτελούνται πέναλτι.
     -------δ) οι ομάδες μοιράζονται τους βαθμούς.
     60. Στο άλμα τριπλούν, η αύξηση της γωνίας απογείωσης προκαλεί:
     ------α)
     απώλεια της ταχύτητας.
     -------β) μεγιστοποίηση της ταχύτητας.
     -------γ) χαμηλότερη τροχιά πτήσης.
     -------δ) τίποτε από τα παραπάνω.
     61. Στο άλμα σε ύψος, η δομή των τριών τελευταίων διασκελισμών της φόρας είναι:
     ------α)
     ο τελευταίος διασκελισμός είναι ο μικρότερος.
     -------β) ο προτελευταίος διασκελισμός είναι ο μικρότερος.
     -------γ) ο τρίτος από το τέλος διασκελισμός είναι μεγαλύτερος από τον προτελευταίο και μικρότερος από τον τελευταίο διασκελισμό.
     -------δ) τίποτε από τα παραπάνω.
     62. Η ιδανική γωνία απελευθέρωσης του ακοντίου κυμαίνεται:
     ------α)
     από 27° έως 33°.
     -------β) από 25° έως 30°.
     -------γ) από 45° έως 48°.
     -------δ) από 35° έως 42°.
     63. Το βάρος του ακοντίου στην κατηγορία γυναικών είναι:
     ------α)
     1.000 γραμ.
     -------β) 800 γραμ.
     -------γ) 600 γραμ.
     -------δ) 500 γραμ.
     64. Στη σκυταλοδρομία 4Χ100, τα μέλη μιας ομάδας, εκτός του πρώτου δρομέα, μπορούν να τρέχουν εκτός της ζώνης αλλαγής για απόσταση:
     ------α)
     όχι μεγαλύτερη από 3 μέτρα.
     -------β) όχι μεγαλύτερη από 5 μέτρα.
     -------γ) όχι μεγαλύτερη από 10 μέτρα.
     -------δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.
     65. Στα πρώτα δευτερόλεπτα ενός δρόμου ταχύτητας η απαιτούμενη ενέργεια προέρχεται κυρίως από:
     ------α)
     το οξειδωτικό σύστημα.
     -------β) το σύστημα ΑΤΡ – φωσφοκρεατίνης (PCr).
     -------γ) το γλυκολυτικό σύστημα.
     -------δ) το α και το γ.
     66. Η προπόνηση ενός δρομέα αντοχής θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση:
     ------α)
     της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου.
     -------β) του αναερόβιου κατωφλιού.
     -------γ) της δρομικής οικονομίας.
     -------δ) όλων των παραπάνω.
     67. Η βελτίωση της μυϊκής αντοχής:
     ------α)
     σχετίζεται με τη βελτίωση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου.
     -------β) καθυστερεί τον μυϊκό κάματο.
     -------γ) διακυβεύεται με ταυτόχρονη προπόνηση δύναμης.
     -------δ) επιτυγχάνεται μόνο με προπονητικά ερεθίσματα υψηλής έντασης και λίγες επαναλήψεις.
     68. Η μέγιστη βελτίωση της μυϊκής ισχύος επέρχεται με προπονητικά ερεθίσματα που αντιστοιχούν:
     ------α)
     στο 100% της μέγιστης ταχύτητας συστολής.
     -------β) στο 100% της μέγιστης επιβάρυνσης του μυός.
     -------γ) στο 1/3 της μέγιστης ταχύτητας και της μέγιστης επιβάρυνσης.
     -------δ) Ισχύουν το α και το β.
     69. Ασκήσεις ισορροπίας σε μικρά παιδιά μπορούν να γίνουν:
     ------α)
     με σχοινάκια.
     -------β) με δοκό ισορροπίας.
     -------γ) με κορδέλες.
     -------δ) με όλα τα παραπάνω.
     70. Για να περιστραφεί ένα σώμα:
     ------α)
     η δύναμη που ασκείται πάνω σ’ αυτό δεν πρέπει να περνάει από τον άξονα περιστροφής.
     -------β) η δύναμη που ασκείται πάνω σ’ αυτό πρέπει να περνάει από τον άξονα περιστροφής.
     -------γ) δεν παίζει ρόλο η θέση του σώματος.
     -------δ) παίζει ρόλο ο όγκος του σώματος.
     71. Η βοήθεια στην ενόργανη γυμναστική έχει ως σκοπό:
     ------α)
     να συμβάλλει στην κατανόηση και σταθεροποίηση της άσκησης.
     -------β) να βοηθάει στην επίδειξη της τέλειας άσκησης.
     -------γ) να συμβάλλει στην παροχή ασφάλειας.
     -------δ) όλα τα παραπάνω.
     72. Η επίτευξη καλύτερης ισορροπίας στην κατακόρυφη στήριξη γίνεται:
     ------α)
     με την πίεση των δαχτύλων στο έδαφος.
     -------β) με την κάμψη και έκταση των χεριών.
     -------γ) με την κάμψη και έκταση του κορμού.
     -------δ) με όλα τα παραπάνω.
     73. Στην ωλένια λαβή οι παλάμες είναι:
     ------α)
     γυρισμένες προς τα μέσα.
     -------β) γυρισμένες προς τα έξω.
     -------γ) γυρισμένες η μία προς την άλλη.
     -------δ) γυρισμένες προς το πρόσωπο.
     74. Λάθος κατά το πάτημα στο βατήρα του εφαλτηρίου είναι:
     ------α)
     η μείωση της ταχύτητας.
     -------β) τα χέρια είναι πίσω από το σώμα.
     -------γ) τα πόδια είναι πιο μπροστά από τον κορμό.
     -------δ) τίποτε από τα παραπάνω.
     75. Το μουσικό μέτρο 3/4 σε ποιο χορό αντιστοιχεί;
     ------α)
     Στο Πεντοζάλι.
     -------β) Στο Τικ.
     -------γ) Στο Χασάπικο.
     -------δ) Σε κανένα από τα παραπάνω.
     76. Ο χορός «Έντεκα» χορεύεται:
     ------α)
     στη Στερεά Ελλάδα.
     -------β) στη Δυτική Μακεδονία.
     -------γ) στην Ανατολική Ρωμυλία.
     -------δ) στη Δυτική Θράκη.
     77. Το μουσικό μέτρο του χορού «Πεντοζάλι» είναι:
     ------α)
     2/4
     -------β) 3/4
     -------γ) 5/8
     -------δ) 6/8
     78. Ποιος από τους παρακάτω χορούς παραπέμπει σε χορευτικό μοτίβο παρόμοιο με αυτό του Τσακώνικου;
     ------α)
     Ο Τσάμικος.
     -------β) Ο Συρτός στα τρία.
     -------γ) Ο Ζωναράδικος.
     -------δ) Κανένας από τους παραπάνω.
     79. Το μουσικό μέτρο του χορού «Τικ» είναι:
     ------α)
     5/8
     -------β) 9/8
     -------γ) 2/4
     -------δ) 3/4
     80. Το μουσικό μέτρο του Καλαματιανού είναι:
     ------α)
     9/8
     -------β) 3/4
     -------γ) 5/8
     -------δ) τίποτε από τα παραπάνω.

     [/list]
     =================================

     ---------------------    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


     8
     Κλάδος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής / ΑΣΕΠ 2007, ΠΕ11 - ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ
     « στις: Ιανουάριος 31, 2007, 07:54:52 πμ »
     Α Ν Ω Τ Α Τ Ο ----- Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο -----   Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  -----  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ


     Κλάδος: ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

     Γνωστικό αντικείμενο

     Σάββατο 2 7-1-2007


      Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο


      1. Οι μυϊκές ίνες ταχείας συστολής σε σχέση με τις μυϊκές ίνες βραδείας συστολής έχουν:
      ------α)
      μεγαλύτερη αντοχή στην κόπωση.
      -------β) καλύτερη αιμάτωση.
      -------γ) μεγαλύτερη ταχύτητα αγωγής των νευρικών ώσεων.
      -------δ) περισσότερη μυοσφαιρίνη.
      2. Ο καθυστερημένος μυϊκός πόνος:
      ------α)
      κορυφώνεται μία ή δύο ώρες μετά τον τερματισμό της άσκησης.
      -------β) προκαλείται ιδιαίτερα από την ισομετρική συστολή.
      -------γ) οφείλεται στη συσσώρευση γαλακτικού οξέος στους μυς.
      -------δ) οφείλεται σε αποδιοργάνωση της δομής των μυοϊνιδίων.
      3. Ο ρυθμός παραγωγής γαλακτικού οξέος είναι μεγαλύτερος:
      ------α)
      από το ρυθμό απομάκρυνσής του σε εντάσεις άσκησης πάνω από το αναερόβιο κατώφλι.
      -------β) όταν η άσκηση γίνεται με τα πόδια παρά με τα χέρια.
      -------γ) όταν η άσκηση γίνεται σε ψυχρό παρά σε θερμό περιβάλλον.
      -------δ) όταν η διάρκεια της έντονης άσκησης είναι 10 δευτερόλεπτα.
      4. Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) είναι:
      ------α)
      ο ανώτατος όγκος οξυγόνου που εισπνέεται σε ένα λεπτό.
      -------β) ο ανώτατος όγκος οξυγόνου που καταναλώνουν οι ιστοί σε ένα λεπτό.
      -------γ) η συνισταμένη των προσαρμογών που αφορούν στο σύστημα μεταφοράς οξυγόνου.
      -------δ) η συνισταμένη των προσαρμογών που αφορούν στο σύστημα κατανάλωσης οξυγόνου.
      5. Όταν το αναπνευστικό πηλίκο έχει τιμή 0,95 η ενέργεια κατά την άσκηση προέρχεται:
      ------α)
      κυρίως από λίπη.
      -------β) κυρίως από υδατάνθρακες.
      -------γ) εξίσου από λίπη και υδατάνθρακες.
      -------δ) κυρίως από πρωτεΐνες.
      6. Η έκκριση κατεχολαμινών κατά την άσκηση:
      ------α)
      ευνοεί τη λιπόλυση.
      -------β) ευνοεί τη γλυκογονόλυση.
      -------γ) αυξάνεται σε υψηλές εντάσεις άσκησης.
      -------δ) προκαλεί όλα τα παραπάνω.
      7. Τα αποθέματα μυϊκού γλυκογόνου:
      ------α)
      αποτελούν τον κύριο περιοριστικό παράγοντα σε έναν αγώνα δρόμου 800 μ.
      -------β) αποτελούν τον κύριο περιοριστικό παράγοντα σε έναν αγώνα μαραθωνίου δρόμου.
      -------γ) μπορούν να τριπλασιαστούν με συνδυασμό κατάλληλης δίαιτας και άσκησης.
      -------δ) Ισχύουν το β και το γ. 
      8. Τουλάχιστον το 50% της θερμιδικής πρόσληψης των αθλούμενων ατόμων πρέπει να αποτελείται από:
      ------α)
      πρωτεΐνες.
      -------β) λίπη.
      -------γ) υδατάνθρακες.
      -------δ) βιταμίνες.
      9. Κατά την παρατεταμένη άσκηση σε θερμό περιβάλλον:
      ------α)
      η αφυδάτωση μπορεί να φτάσει το 10% του σωματικού βάρους.
      -------β) η αναπλήρωση υγρών είναι επικίνδυνη.
      -------γ) η αναπλήρωση υγρών είναι ευεργετική μόνο όταν αυτά περιέχουν πολλούς ηλεκτρολύτες.
      -------δ) δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.
      10. Η αερόβια προπόνηση προκαλεί:
      ------α)
      αύξηση στον όγκο παλμού ηρεμίας.
      -------β) αύξηση στην καρδιακή συχνότητα ηρεμίας.
      -------γ) αύξηση στην αρτηριακή πίεση ηρεμίας.
      -------δ) αύξηση στο ποσοστό μυϊκών ινών ταχείας συστολής.
      11. Τα παιδιά σε σύγκριση με τους ενήλικες έχουν:
      ------α)
      μεγαλύτερη αναερόβια ικανότητα.
      -------β) μικρότερη μέγιστη καρδιακή συχνότητα.
      -------γ) χαμηλότερη δρομική οικονομία.
      -------δ) μεγαλύτερη ανοχή στη ζέστη.
      12. Ο χρόνος αντίδρασης επηρεάζεται από:
      ------α)
      την ύπαρξη ή όχι προειδοποιητικού παραγγέλματος.
      -------β) στιγμιαία αβεβαιότητα.
      -------γ) την ένταση του ερεθίσματος.
      -------δ) όλα τα παραπάνω.
      13. Κινητική μάθηση. Η μεταβαλλόμενη εξάσκηση είναι χρήσιμη:
      ------α)
      για την ποικιλία του ασκησιολογίου.
      -------β) την ανάπτυξη της ικανότητας γενίκευσης και μεταφοράς της γνώσης.
      -------γ) μόνο για κλειστές κινητικές δεξιότητες.
      -------δ) για λόγους στρατηγικής του αγώνα.
      14. Το γνωστικό στάδιο/φάση κινητικής μάθησης αναφέρεται:
      ------α)
      στην προσπάθεια του ασκούμενου να αντιληφθεί και να κατανοήσει τη φύση μιας κινητικής δεξιότητας.
      -------β) στην αυτοματοποίηση μιας κινητικής δεξιότητας.
      -------γ) στην περίοδο που ο ασκούμενος έχει κατανοήσει τι πρέπει να κάνει.
      -------δ) στο β και στο γ.
      15. Με τον όρο εσωτερική ανατροφοδότηση εννοούμε:
      ------α)
      την ιδιοδεκτική ανατροφοδότηση.
      -------β) την κιναισθητική ανατροφοδότηση.
      -------γ) την ανατροφοδότηση που προέρχεται από κάποια εσωτερική πηγή.
      -------δ) όλα τα παραπάνω.
      16. Οι αδρές κινητικές δεξιότητες πραγματοποιούνται από:
      ------α)
      μικρές μυϊκές ομάδες.
      -------β) μεγάλες μυϊκές ομάδες.
      -------γ) λεπτούς μυς.
      -------δ) τίποτε από τα παραπάνω.
      17. Η αποτελεσματικότητα μιας κινητικής δεξιότητας καθορίζεται από παράγοντες όπως:
      ------α)
      η ταχύτητα εκτέλεσης.
      -------β) η οικονομία ενέργειας.
      -------γ) η ακρίβεια εκτέλεσης.
      -------δ) όλοι οι παραπάνω.
      18. Ο θετικός αυτοδιάλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
      ------α)
      για αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών.
      -------β) για κίνητρο/παρακίνηση μεγιστοποίησης της προσπάθειας.
      -------γ) για βελτίωση της τεχνικής.
      -------δ) για όλα τα παραπάνω.
      19. Ένα από τα συμπτώματα του γνωστικού άγχους είναι:
      ------α)
      η μυϊκή ένταση.
      -------β) η ανησυχία.
      -------γ) η αυξημένη καρδιακή συχνότητα.
      -------δ) οι διαταραχές στο στομάχι.
      20. Η προοδευτική χαλάρωση είναι μέθοδος:
      ------α)
      ελέγχου της λειτουργίας της καρδιάς.
      -------β) ελέγχου της αναπνοής.
      -------γ) χαλάρωσης και ελέγχου της μυϊκής έντασης.
      -------δ) ελέγχου της θερμοκρασίας.
      21. Η προσοχή είναι ένας κρίσιμος παράγοντας ο οποίος επηρεάζεται από:
      ------α)
      το σωματικό άγχος.
      -------β) το γνωστικό άγχος.
      -------γ) τις ανησυχίες.
      -------δ) όλα τα παραπάνω.
      22. Εσωτερική παρακίνηση είναι:
      ------α)
      όταν κάποιος αθλείται με σκοπό να νικήσει έναν αντίπαλο.
      -------β) όταν η άθληση γίνεται από καθαρή ευχαρίστηση.
      -------γ) όταν η άθληση γίνεται για κάποια υλική αμοιβή.
      -------δ) όταν η άθληση γίνεται χάριν του προπονητή.
      23. Η νοερή εξάσκηση είναι αποτελεσματική στην ανάπτυξη:
      ------α)
      αντιληπτικών δεξιοτήτων.
      -------β) φυσικών δεξιοτήτων.
      -------γ) ψυχολογικών δεξιοτήτων.
      -------δ) όλων των παραπάνω.
      24. Οι στόχοι βοηθούν τους ασκούμενους:
      ------α)
      να αυξήσουν την προσπάθειά τους.
      -------β) να αυξήσουν την επιμονή τους ως προς τη βελτίωση της προπόνησης.
      -------γ) να εστιάσουν την προσοχή τους στη σωστή κατεύθυνση.
      -------δ) να επιτύχουν όλα τα παραπάνω.
      25. Ποιος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων;
      ------α)
      Ο Δημήτριος Βικέλας.
      -------β) Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν.
      -------γ) Ο Γεώργιος Αβέρωφ.
      -------δ) Κανένας από τους παραπάνω.
      26. Ποιος γνωστός ηγέτης της αρχαιότητας αποδοκιμάστηκε από τους θεατές στην Ολυμπία;
      ------α)
      Ο Περικλής.
      -------β) Ο Επαμεινώνδας.
      -------γ) Ο Φίλιππος.
      -------δ) Κανένας από τους παραπάνω.
      27. Το Μαντείο του Ολυμπίου Διός ήταν:
      ------α)
      στη Νεμέα.
      -------β) στην Αθήνα.
      -------γ) στην Ολυμπία.
      -------δ) στους Δελφούς.
      28. Στην Ολυμπία, οι θεατές εκδήλωσαν την ευγνωμοσύνη τους για το έργο του:
      ------α)
      στον Μέγα Αλέξανδρο.
      -------β) στον Θεμιστοκλή.
      -------γ) στον Ηρακλή.
      -------δ) σε κανέναν από τους παραπάνω.
      29. Ποιος από τους παρακάτω συμμετείχε στην καθιέρωση της Εκεχειρίας;
      ------α)
      Ο Σόλωνο Αθηναίος.
      -------β) Ο Οινόμαος.
      -------γ) Ο Πέλοπας.
      -------δ) Ο Ίφιτος. 
      30. Ποιο από τα παρακάτω ήταν αγώνισμα δρόμου κατά την αρχαιότητα;
      ------α)
      Το στάδιο.
      -------β) Ο δίαυλος.
      -------γ) Ο δόλιχος.
      -------δ) Όλα τα παραπάνω.
      31. Ποιο από τα παρακάτω αγωνίσματα δεν ήταν αγώνισμα του πεντάθλου κατά την αρχαιότητα; 
      ------α)
      Το ακόντιο.
      -------β) Ο δίσκος.
      -------γ) Η ιπποδρομία.
      -------δ) Η πάλη.
      32. Στην πετοσφαίριση, η γραμμή επίθεσης έχει απόσταση από την κεντρική γραμμή του γηπέδου:
      ------α)
      2 μέτρα.
      -------β) 2,5 μέτρα.
      -------γ) 3 μέτρα.
      -------δ) 3,5 μέτρα.
      33. Στην πετοσφαίριση, στη διάρκεια ενός σετ, κάθε ομάδα:
      ------α)
      υποχρεούται να κάνει τουλάχιστον ένα τάιμ άουτ.
      -------β) δικαιούται μόνο ένα τάιμ άουτ.
      -------γ) δικαιούται μέχρι δύο τάιμ άουτ.
      -------δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.
      34. Στην πετοσφαίριση, κατά τον αγώνα η μπάλα δεν θεωρείται ότι είναι «έξω» όταν:
      ------α)
      μέρος της ακουμπήσει κάποια από τις γραμμές του δαπέδου που οριοθετούν το γήπεδο.
      -------β) ολόκληρη ακουμπήσει το δάπεδο εκτός των γραμμών που οριοθετούν το γήπεδο.
      -------γ) ακουμπήσει τον φιλέ έξω από τις πλάγιες ταινίες.
      -------δ) ακουμπήσει τις αντένες.
      35. Στην πετοσφαίριση, το ύψος του φιλέ:
      ------α)
      είναι 2,53 μ. για τους άνδρες και 2,34 μ. για τις γυναίκες.
      -------β) είναι 2,43 μ. για τους άνδρες και 2,24 μ. για τις γυναίκες.
      -------γ) είναι 2,34 μ. για τους άνδρες και 2,14 μ. για τις γυναίκες.
      -------δ) είναι 2,24 μ. για τους άνδρες και 2,14 μ. για τις γυναίκες.
      36. Στην πετοσφαίριση, ο παίκτης “libero”:
      ------α)
      φοράει πανομοιότυπη στολή με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
      -------β) μπορεί να εκδηλώσει επιθετική ενέργεια από οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου.
      -------γ) μπορεί να αντικατασταθεί μία μόνο φορά σε κάθε σετ.
      -------δ) μπορεί να αντικατασταθεί απεριόριστες φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα.
      37. Στην πετοσφαίριση, κατά την εκτέλεση του σερβίς:
      ------α)
      ο παίκτης που σερβίρει θα πρέπει να κτυπήσει την μπάλα εντός 8 δευτερολέπτων μετά το σφύριγμα του πρώτου διαιτητή για σερβίς.
      -------β) ο παίκτης που σερβίρει θα πρέπει να βρίσκεται εντός της ζώνης του σερβίς η οποία έχει πλάτος 3 μέτρα.
      -------γ) η μπάλα πρέπει να κτυπηθεί με την παλάμη και όχι με οποιοδήποτε σημείο του βραχίονα.
      -------δ) η μπάλα επιτρέπεται να μπλοκαριστεί από τους αντιπάλους.
      38. Στην πετοσφαίριση, κατά τη μετωπική πάσα με δάχτυλα θα πρέπει:
      ------α)
      το σώμα να γέρνει ελαφρά προς τα πίσω.
      -------β) η μπάλα να εφάπτεται εξίσου σε όλα τα δάχτυλα.
      -------γ) τη στιγμήτης επαφής με την μπάλα η γωνία των αγκώνων να είναι περίπου 120°.
      -------δ) τα πόδια να είναι παράλληλα μεταξύ τους.
      39. Στην πετοσφαίριση, ο επιθετικός που εκτελεί καρφί θα πρέπει:
      ------α)
      να συναντά την μπάλα στο ψηλότερο σημείο του άλματός του.
      -------β) όταν χτυπά την μπάλα το χέρι του να είναι λυγισμένο στον αγκώνα σε γωνία 120°.
      -------γ) να φέρει το κεφάλι του ακριβώς κάτω από την μπάλα.
      -------δ) να εκτελεί το άλμα ανυψώνοντας μόνο το δεξί χέρι αν είναι δεξιόχειρας και μόνο το αριστερό αν είναι αριστερόχειρας.
      40. Στην πετοσφαίριση, κατά την υποδοχή του σερβίς:
      ------α)
      απαιτείται στην παράταξη υποδοχής να συμμετέχουν και οι έξι παίκτες της ομάδας.
      -------β) πρέπει οι παίκτες να προσπαθούν με την υποδοχή τους να στείλουν τη μπάλα στη ζώνη 4.
      -------γ) συνιστάται η διάταξη των παικτών να είναι σχήματος «W», όταν η μπάλα αναμένεται στο πίσω και κεντρικό μέρος του γηπέδου.
      -------δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.
      41. Στην πετοσφαίριση, ο σχηματισμός της επιθετικής κάλυψης γίνεται:
      ------α)
      μόνο με τη συμμετοχή των παικτών της πίσω γραμμής.
      -------β) σε δύο ημικύκλια, με 2 ή 3 παίκτες σε κάθε ημικύκλιο.
      -------γ) σε ένα ημικύκλιο σε απόσταση 3 μέτρων περίπου από τον παίκτη που επιτίθεται.
      -------δ) μόνο όταν οι επιθετικοί της ομάδας είναι κοντοί.
      42. Οι αλλαγές παικτών που επιτρέπονται στην καλαθοσφαίριση σε έναν αγώνα είναι:
      ------α)
      όσες επιθυμεί ο προπονητής.
      -------β) μέχρι τέσσερις σε κάθε ημίχρονο.
      -------γ) μέχρι δυο σε κάθε ημίχρονο.
      -------δ) όσα και τα τάιμ-άουτ που δικαιούται η κάθε ομάδα.
      43. Στάση ετοιμότητας στην καλαθοσφαίριση: Τι πρέπει να προσέχουμε;
      ------α)
      Το άνοιγμα των ποδιών να είναι στο πλάτος των ώμων.
      -------β) Τα πέλματα να είναι παράλληλα.
      -------γ) Το ένα πόδι να είναι πιο μπροστά από το άλλο και το χέρι που αντιστοιχεί στο μπροστινό πόδι πιο ψηλά.
      -------δ) Όλα τα παραπάνω.
      44. Στην καλαθοσφαίριση, κατά τη μεταβίβαση και υποδοχή της μπάλας:
      ------α)
      ο «πασέρ» πρέπει να επικεντρώνει την προσοχή του μόνο στον παραλήπτη της μπάλας.
      -------β) η τροχιά της μπάλας πρέπει να είναι πάντα παράλληλη με το έδαφος.
      -------γ) η μεταβίβαση πρέπει να γίνεται από το πιο ευάλωτο σημείο του παρεμβαλλόμενου αντίπαλου.
      -------δ) ο παραλήπτης πρέπει να παραμένει ακίνητος στη θέση του.
      45. Στην καλαθοσφαίριση, στο πλαίσιο της ατομικής επιθετικής του τεχνικής, ο παίκτης:
      ------α)
      για να δεχτεί την μπάλα, ξεμαρκάρεται
      -------β) αφού δεχτεί την μπάλα πρέπει αμέσως να την κτυπήσει κάτω.
      -------γ) μετά την υποδοχή της μπάλας πρέπει να πάρει θέση τριπλής απειλής.
      -------δ) πριν από οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να κάνει προσποίηση.
      46. Στην καλαθοσφαίριση, κατά την προσωπική άμυνα με κάλυψη:
      ------α)
      όλοι οι αμυντικοί πιέζουν τους προσωπικούς τους αντίπαλους.
      -------β) ο παίκτης με την μπάλα παίζεται πιεστικά και οι υπόλοιποι τον καλύπτουν.
      -------γ) οι παίκτες που είναι σε απόσταση μιας πάσας από την μπάλα παίζονται πιεστικά.
      -------δ) όλοι οι αμυντικοί παίκτες παίζουν σε απόσταση ενός περίπου μέτρου από τους προσωπικούς τους αντιπάλους.
      47. Στην καλαθοσφαίριση, κατά την αντιμετώπιση της άμυνας ζώνης, οι επιτιθέμενοι πρέπει:
      ------α)
      να κινούνται με περιφερειακή ντρίμπλα.
      -------β) να κάνουν διαδοχικά σκρην στους κεντρικούς παίκτες.
      -------γ) να κάνουν σύντομες διεισδυτικές ντρίμπλες και πάσες στον παρακείμενο συμπαίκτη.
      -------δ) να κυκλοφορούν γρήγορα την μπάλα, χωρίς οι ίδιοι να αλλάζουν θέσεις.
      48. Ο προπονητής, κατά τον αγώνα καλαθοσφαίρισης, κάνει αλλαγές παικτών:
      ------α)
      για να έχουν συμμετοχή όλοι οι παίκτες.
      -------β) για καλύτερη εφαρμογή της κατά περίπτωση τακτικής.
      -------γ) για να επιμεριστεί η επιβάρυνση.
      -------δ) βάσει προσχεδιασμένης διαδικασίας.
      49. Σε έναν αγώνα καλαθοσφαίρισης, κάθε ομάδα αποτελείται από:
      ------α)
      10 παίκτες ακριβώς.
      -------β) τουλάχιστον 12 παίκτες.
      -------γ) απεριόριστο αριθμό παικτών.
      -------δ) τίποτε από τα παραπάνω.
      50. Ένας αγώνας χειροσφαίρισης παίζεται σε:
      ------α)
      δυο ημίχρονα των 25 λεπτών.
      -------β) δυο ημίχρονα των 30 λεπτών.
      -------γ) τέσσερα ημίχρονα των 10 λεπτών.
      -------δ) τρία ημίχρονα των 20 λεπτών.

      ...................................ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ POST.....

      Αθ.Διονυσόπουλος
      www.fa3.gr
       

      10
      Είδες λοιπόν που η παραπάνω παράγραφος β πολύ εύκολα μεταφράζεται κατά το δοκούν.

      Υπέθεσες τα παρακάτω Χρίστο:
      Παράθεση
      Ας πάμε σε μια δυσπρόσιτη περιοχή, ένα νησάκι π.χ. που έχει το Δημοτικό του και το Γυμνάσιό του...λείπουν κάποιες ώρες Μαθηματικών.
      Ε! λοιπόν δε  θεωρώ ότι έγινε κανένα έγκλημα κατά των εργασιακών μας σχέσεων -ποιες είναι αυτές άραγε; -  ούτε ότι θα γίνει η κερκόπορτα που θα οδηγήσει στην κατάρρευση  !!! των βαθμίδων της εκπαίδευσης αν ένας δάσκαλος που του περισσεύουν ώρες κάνει μαθηματικά στο Α1 του Γυμνασίου ή ένας Μαθηματικός στο Στ1 του Δημοτικού
      Πρόσεξε τώρα τι απαντήσεις, θεωρώ, ότι θα λάβεις και εσύ αλλά και η πολιτεία, στην παραπάνω υπόθεσή σου:

      Από Μαθηματική Εταιρεία ή Σύλλογο Μαθηματικών:
      Από πότε εξειδικεύθηκε ο δάσκαλος στα μαθηματικά ώστε να διδάσκει την ύλη της Β/θμιας Εκπ/σης?  Δεν φθάνει που μας τους στέλνετε κουμπούρες χωρίς να μπορούν να κάνουν μια πράξη στο μυαλό τους, θέλετε τώρα να διδάξετε και εξειδικευμένα μαθήματα?

      Από σύλλογο Γυμναστών (αν "τολμούσες" να υποθέσεις κάτι αντίστοιχο)
      Από πότε εξειδικεύθηκε ο δάσκαλος στην προστασία του παιδιού από μυοσκελετικές καταπονήσεις και στην εκμάθηση αυτού "περίπλοκων κινητικών και προσαρμοστικών δεξιοτήτων" που απαιτεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Φ.Α. από την Α' Δημοτικού μέχρι Γ' Λυκείου? (και πολλά άλλα φυσικά)

      Από ντόπιους γονείς που ξέρουν να απαιτούν:
      Δεν φτάνει, αγαπητή και απομακρυσμένη Πολιτεία που μας ξέχασες σε αυτό τον έρημο τόπο και έχεις διώξει στις πόλεις όλους τους νέους μας, έχεις το θράσσος τώρα να μας λες ότι δεν μπορείς να παρέχεις στα ελάχιστα εναπομείναντα παιδιά μας τις σωστές γνώσεις όπως κάνεις (?) και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
       
      Γονιός στη περίπτωση που δάσκαλος έκανε Φ.Α.:
      Αντί αυτού μιλάει ο Κούγιας (θα δεχόταν αμισθί, μιας και το θέμα "πουλάει"): Επειδή το σοβαρό ατύχημα που προκαλέσατε στο παιδί τού εντολέα μου προήλθε από άγνοια του διδάσκοντος κάνω αγωγή εναντίον του δασκάλου, εναντίον της Δ/νσης που το ενέκρινε και εναντίον του Υπουργείου Παιδείας. Απαιτώ χρηματική αποζημίωση ίσης αξίας με το κτήριο του Υπουργείου (" θα του πάρω και το σπίτι" δεν είπε για τον Λαζόπουλο)

      Αστεία φαίνονται μεν όλα τα παραπάνω αλλά μην τα θεωρείς Χρίστο, ότι είναι αδύνατον να συμβούν. Ιδιαίτερα όταν άνεργοι πτυχιούχοι θα έτρεχαν και στο τελευταίο χωριό για να διδάξουν και να βγάλουν ένα μικρό, έστω, μισθό.
       

      11
      Θα πρότεινα να μείνουν ως έχουν, αν δεν ενοχλεί, μιας και ξεκίνησε η off topic συζήτηση μετά το δικό μου μήνυμα "η Πληροφορική στο Δημοτικό 1000%" στη σελίδα 3.
      Ευχαριστούμε και πάλι
      -------------------------
      Occasione data Μιχάλη (που θάλεγε και η rica), να επισημάνω την πολύ καλή δουλειά που κάνεις στον εδώ χώρο (αλλά και στον έξω, π.χ. φόρουμ των ΚΕΠ) προς όφελος της εκπαίδευσης γενικά αλλά και της Πληροφορικής ειδικά, που υπηρετείς και αποδεικνύεις ότι αγαπάς. Εύγε σου.

      12
      Εν πλήρει επιγνώσει, ζητάμε άλλη μια φορά συγνώμη, ευχαριστώντας σας συνάμα για τα καλά σας λόγια.
      Γνωρίζουμε ότι "εξετράπημεν" του θέματος αλλά δεν "παρεκτράπημεν" στο λόγο μας.
       

      13
      Παράθεση
      Έχουμε ξεφύγει τελείως από τη θεματική και δεν γλυτώνουμε την κατσάδα από τους διαχειριστές
      ...γι'αυτό αναχώρησα ήδη για το "Αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς διαφόρων ειδικοτήτων"

      Συγνώμη στους διαχειριστές.

      14
      Αγαπητέ Χρίστε

      Αχ! Αχ!  Ακόμη περιμένω την απάντησή σου στο επίμαχο σημείο της διαφωνίας μας. Στην παράγραφο β εννοώ. Δεν νομίζεις, για να τελειώνουμε, ότι επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας που ενδέχεται να γίνει και κατάχρηση?

      Νάσαι καλά. Πολύ ωραίο το site σου.

      ----------------------------------------
      Ασχετο:
      Το Χρίστος προέρχεται από το ρηματικό επίθετο του "χρίζω"? (όπως π.χ. χρίσμα, επίχρισμα, κλπ. Εχει το ίδιο "έτυμον" με το χριστιανός?).
      Το Χρήστος? (έχει ρίζα από το χρήζω? (όπως π.χ. "χρήζει βοηθείας").

      Σελίδες: 12

      Pde.gr, © 2005 - 2021

      Το pde σε αριθμούς

      Στατιστικά

      μέλη
      • Σύνολο μελών: 30370
      • Τελευταία: Wilkins
      Στατιστικά
      • Σύνολο μηνυμάτων: 1062766
      • Σύνολο θεμάτων: 18020
      • Σε σύνδεση σήμερα: 420
      • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
      • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
      Συνδεδεμένοι χρήστες
      Μέλη: 21
      Επισκέπτες: 376
      Σύνολο: 397

      Πληροφορίες

      Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

      Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

      Επικοινωνία >

      Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
      TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

      Δημιουργία σελίδας σε 0.126 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.