Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - ekai

Σελίδες: 123
29
Γυμνάσιο / Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου
« στις: Νοέμβριος 14, 2011, 11:02:49 μμ »
Γνωρίζει μήπως κάποιος συνάδελφος αν υπάρχει εγκύκλιος που να αναφέρει ότι δευτερεύοντα μαθήματα μπαίνουν αργά στο ημερήσιο πρόγραμμα, ενώ βασικά μαθήματα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να μπαίνουν τις πρώτες ώρες;

30
'Εχει αφήσει ένα ή δύο μαθήματα για να πάρει το απολυτήριο του Γυμνασίου για περίπου 22 χρόνια. Μπορεί απλά να τα δώσει τώρα ή πρέπει να απευθυνθεί σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας; Κάτι ανάλογο έτυχε και σε μένα , αλλά για 6 χρόνια μετά την κανονική φοίτηση στη Γ Γυμνασίου και σε 1 μόνο μάθημα.

31
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ. ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ;ΕΧΩ ΕΝΑΝ ΣΥΓΓΕΝΗ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΩ ΑΓΝΟΙΑ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.-

32
Οικονομικά / Απ: ΠΑΛΑΙΟΣ Ή ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
« στις: Ιούλιος 10, 2011, 10:00:12 πμ »
Στον καθηγητή απευθύνθηκα πρώτα αλλά μετά τα καλά λόγια και τα δε θυμάμαι ακριβώς στο δεύτερο mail τα γύρισε και μου είπε ότι αφού ήταν οδοιπορικά μην ψάχνεις.
Όσον αφορά το ΕΛΚΕ σε κάποιες περιπτώσεις  θεωρείσαι παλαιός:
 
" Ειδικότερα επειδή η ασφάλιση κυρίως στο ΙΚΑ διέπεται από σειρά ειδικών διατάξεων, το ΄Ιδρυμα, με την Εγκύκλιό του 44/94, ΔΕΝ 1994 σελ. 1306, αποφαίνεται ότι σύμφωνα με την έννοια του ως άνω νόμου, ως "παλαιοί" ασφαλισμένοι θεωρούνται και:
α) ΄Οσοι έχουν ασφαλισθεί υποχρεωτικά σε οποιονδήποτε φορέα κυρίας ασφαλίσεως ή το Δημόσιο, πλην ΟΓΑ, μέχρι
την 31.12.92.
β) Οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας, πλην των συνταξι- ούχων του ΟΓΑ (από ίδιο δικαίωμα), ως ασφαλισθέντες
μέχρι 31.12.92.
γ) ΄Οσοι τακτοποιούνται ασφαλιστικά για χρονικό διάστημα πριν την 1.1.93, για το οποίο, ενώ υπάγονταν στην
υποχρεωτική ασφάλιση, ο εργοδότης τους ή οι ίδιοι όταν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους, δεν μερίμνησαν να
ασφαλισθούν εγκαίρως.
δ) Τα πρόσωπα (΄Ελληνες και αλλοδαποί) που έχουν ασφαλισθεί μέχρι 31.12.92 σε οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
ε)΄Οσοι έχουν προγενέστερη της 1.1.93 ασφάλιση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΖΕΣ
(Νορβηγία και Ισλανδία), και τούτο γιατί από 1.1.94 ισχύει η συμφωνία Κοινωνικής Ασφαλίσεως μεταξύ Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης και της ΕΖΕΣ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι από την ημερομηνία αυτή (1.1.94) ισχύουν και για τα κράτη αυτά
οι κοινοτικοί κανονισμοί 1408/71 και 574/72.
στ) ΄Οσοι έχουν προγενέστερη της 1.1.93 ασφάλιση σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ή θα συνάψει
διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας ή είναι συνταξιούχοι των χωρών αυτών.
Η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση με τις εξής χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση: Ελβετία,
Νορβηγία, Καναδά, Κεμπέκ, Αργεντινή, Κύπρο, Βραζιλία, Αίγυπτο, Λιβύη, Ν. Ζηλανδία, ΗΠΑ, Πολωνία, Ουρουγουάη
και Βενεζουέλα (4)
ζ) Οι ΄Ελληνες υπήκοοι ή ομογενείς οι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή που έχουν υπαχθεί μέχρι την 31.12.92 στον
ειδικό Λογαριασμό ασφαλίσεως Ελλήνων του εξωτερικού (άρθρο 1 του Ν.1469/84),οι οποίοι επαναπατριζόμενοι
αναλαμβάνουν εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ μετά την 1.1.93, καθώς και οι όμοιοι από Αίγυπτο, Τουρκία και Ρουμανία
που αναγνωρίζουν χρόνο ασφαλίσεως στις χώρες αυτές με τους Ν.2079/92 και 2187/94 (βλ. και Εγκ. ΙΚΑ 26/99, στην
ΕΔΚΑ 1999 σελ.574) (5)
η) Οι συνταξιούχοι από αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα ΄Ελληνες υπήκοοι ή ομογενείς που ασφαλίζονται στον κλάδο
ασθενείας του ΙΚΑ (άρθρο 21 του Ν.1276/82).
θ) ΄Οσοι ασφαλίσθηκαν μέχρι 31.12.92 στον Ειδικό Λογαριασμό Αυτασφαλίσεως του άρθρου 36 του Ν.1902/90.
ι) ΄Οσοι ασφαλίσθηκαν πριν την 1.1.93 στο ΙΚΑ για τον κλάδο ατυχήματος και μόνο. Αυτές οι περιπτώσεις είναι:
· Οι εκπαιδευόμενοι στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι σπουδαστές Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής
Εκπαιδεύσεως κατά τη διάρκεια της πρακτικής ασκήσεώς τους.
· Οι ανήλικοι τρόφιμοι του κρατικού αναμορφωτικού καταστή- ματος στον Κορυδαλλό ή οι κρατούμενοι που εργάζονται
στο αρτοποιείο της κεντρικής αποθήκης υλικού φυλακών, στις αγροτικές φυλακές και τα εργαστήρια της κεντρικής
φυλακής γυναικών Κορυδαλλού και αυτοί που εργάζονται στο βιβλιοδετείο της δικαστικής φυλακής Κορυδαλλού.
· Οι τρόφιμοι Ιδρυμάτων προστασίας απροσαρμόστων παιδιών (κατά το χρόνο της πρακτικής ασκήσεως σε εργοδότες
του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα).
· Οι φοιτητές της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Πανεπ/μίου
Θεσ/κης και των τμημάτων Βιολογίας των ΑΕΙ της ημεδαπής κατά το χρόνο της πρακτικής ασκήσεώς τους.

· Οι μαθητές Ναυτικών Σχολών Μηχανικού και οι μαθητές - τεχνίτες των ΣΥΚΕΑ ή ΜΟΜΑ.
Αν η ασφάλιση κάποιου πριν από την κρίσιμη ημερομηνία της 1.1.93 επήλθε με τους κανόνες της προαιρετικής
ασφαλίσεως, δηλαδή εκείνης που εδράζεται στη βούλη του ενδιαφερομένου να κάνει χρήση αναλόγου δικαιώματος
(π.χ.αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας), και όχι της υποχρεωτικής, η ασφάλιση αυτή δεν παρέχει το πλεονέκτημα
υπαγωγής στην κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων."


Ευχαριστώ για το site, καλημέρα

33
Οικονομικά / Απ: ΠΑΛΑΙΟΣ Ή ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
« στις: Ιούλιος 09, 2011, 12:54:10 μμ »
Επανέρχομαι, μάλλον για να μου συστήσετε κανένα δικηγόρο-εργατολόγο.
Απευθύνθηκα στο ΓΛΚ όπου με έστειλαν πάλι στο ικα (και αυτοί από το ικα μου είπαν ότι ενημερώνονται όταν κάποιος βγαίνει στη σύνταξη και έχει διαδοχική ασφάλιση ικα-δημόσιο)
Στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του πανεπιστημίου μου είπαν ότι έπρεπε να έχω υπογράψει συμφωνητικό με τον υπεύθυνο της διπλωματικής για να γίνονται κρατήσεις ενσήμων και να πληρωνόμουν με ονομαστικές επιταγές
( ενώ εμένα με πλήρωνε στο χέρι σαν οδοιπορικά και χωρίς αποδείξεις - καθηγητές πανεπιστημίου σου λέει μετά!!!)
Η γραμματεία του πανεπιστημίου δηλώνει πλήρη άγνοια.
Το μόνο που μένει  είναι το ενδεχόμενο να ασφαλίζει αυτομάτως το βιολογικό τμήμα όσους παίρνουν διπλωματική , αλλά δύσκολο το βλέπω.
Για το ΙΚΑ μου ούτε συζήτηση, βρείτε μόνη σας μου είπαν αν υπάρχουν ένσημα στο φορέα που σας ασφάλισε (δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία για τόοοοοοσο παλιά)
'Αρα αν γνωρίζετε κανένα καλό (και οικονομικό μην ξεχνιόμαστε και έρχεται και ο Αύγουστος) δικηγόρο, θα ήταν ευπρόσδεκτος.
Αυτά από το χάλι των δημόσιων "υπηρεσιών" και εύχομαι ποτέ κανείς να μην πέσει στην ανάγκη τους.

34
Αναθέσεις/Ωράριο / Απ: Αναθέσεις μαθημάτων (varia)
« στις: Ιούλιος 01, 2011, 10:26:29 μμ »
Έχω δει αρκετές περιπτώσεις να δίνουν οργανικές χωρίς να υπολογίζουν τις Β αναθέσεις, ειδικά όταν είναι σε άλλους κλάδους.
Αν οι συνάδελφοι ανήκουν στον ίδιο κλάδο όλα είναι σαφή.
Το πρόβλημα έγκειται στους διαφορετικούς κλάδους.

35
Οικονομικά / Απ: ΠΑΛΑΙΟΣ Ή ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
« στις: Ιούλιος 01, 2011, 10:12:59 μμ »
Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω για όσα μου είπες. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ

36
Οικονομικά / Απ: ΠΑΛΑΙΟΣ Ή ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
« στις: Ιούλιος 01, 2011, 06:55:23 μμ »
Δεν έβγαλα τότε καρτέλα αλλά αφού πήρα πτυχίο.Από το ικα μου είπαν πως τα ένσημα κινδύνου δεν μπαίνουν στην καρτέλα μου, απλά χρειάζομαι τον αριθμό της απόφασης με την οποία αγοράστηκαν από το ικα του εργοδότη-πανεπιστημίου στο όνομα μου.Μήπως μου έβγαλε το παν/μιο αριθμό;
Να σημειώσω ότι στη διπλωματική δεν πληρωνόμουν (εκτός από κάτι οδοιπορικά που μας τα έδινε μαύρα προφανώς ο υπεύθυνος αφού δεν έχω τίποτα αποδεικτικό γι' αυτά).Μήπως εσύ συνάδελφε πληρωνόσουν και γι' αυτό σε ασφάλιζαν; 
Θα πάω πρώτα στο παν/μιο να ρωτήσω και ίσως πρέπει να απευθυνθώ σε κανένα εργατολόγο. Πάντως κι εγώ δεν μπορώ να το αφήσω έτσι όσο κι αν μου λένε. 
Δεν ήξερα τίποτα για το ΓΛΚ ( ούτε οι υπεύθυνοι μισθοδοσίας, ούτε οι διευθυντές δύο σχολείων ήξεραν να με διαφωτίσουν!) και έχω ακούσει ότι εμείς μπορούμε να αξιώσουμε επιστροφές από το δημόσιο μόνο σε βάθος τριετίας. Ελπίζω να ισχύει και το αντίθετο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση σας. Να σας πω ότι ένα χρόνο τώρα δεν μπορώ να βρω άκρη και με βοηθήσατε σημαντικά.

37
Οικονομικά / ΠΑΛΑΙΟΣ Ή ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
« στις: Ιούλιος 01, 2011, 09:51:27 πμ »
Συνάδελφοι, θα ήθελα τη βοήθεια σας σε ένα απίστευτο μπλέξιμο μου.
Είμαι στο δημόσιο 5 χρόνια και μισθοδοτούμε ως παλαιά βάση απόφασης του ΙΚΑ που μου παρέδωσε κατά τη διαγραφή μου από αυτό για την πρόσληψη  μου στο δημόσιο.
Πρόσφατα διαπίστωσα ότι πάνω σε αυτή την απόφαση αναφέρεται ημερομηνία πρώτης απογραφής 10/1994.Τότε ως πτυχιούχος  Βιολογίας είχα βγάλει βιβλιάριο ασθενείας με ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ένσημα κολλημένα έχω από το 1997.
Απευθύνθηκα ξανά στο ΙΚΑ. Μου είπαν ότι δεν υπάρχει ημερομηνία εγγραφής στο φάκελο μου . Είτε πρόκειται για λάθος τους (οπότε θα γίνω νέα ασφαλισμένη με ότι αυτό συνεπάγεται) είτε έχω ασφαλιστεί για τον κλάδο του ατυχήματος πριν την 1/1/93 και αυτό δεν φαίνεται στο λογαριασμό μου αλλά στο ΙΚΑ του φορέα που με ασφάλισε.
Ψάχνοντας βρήκα εγκύκλιο του ΙΚΑ που δέχεται την ασφάλιση αυτή για τους φοιτητές των Βιολογικών τμημάτων, όπως και για τους Γεωπόνους και Γεωτεχνικούς κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.Ξεκίνησα διπλωματική στο Βιολογικό Αθηνών το 1992 και σκέφτομαι πόσο πιθανό είναι να με ασφάλισαν για ατυχήματα χωρίς να μου το πουν.
Αν κάποιος έχει αντίστοιχη εμπειρία ή γνωρίζει κάτι για το θέμα μου, θα ήμουν απίστευτα ευγνώμων αν με διαφώτιζε γιατί δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Αρκεί αυτή η εγκύκλιος από μόνη της ή πρέπει να ψάξω στο πανεπιστήμιο;
Μήπως να μην κάνω απολύτως τίποτα, όπως μου λέει ανεπίσημα συνάδελφος από το γραφείο, γιατί με τέτοιο χάος κανείς ποτέ δεν θα ασχοληθεί; Κι αν φτάσω στη σύνταξη (λέμε τώρα αν και όπως πάμε δεν το βλέπω πιθανό με τόσα μεσοπρόθεσμα μέχρι τότε) και μου ζητήσουν να επιστρέψω κανένα τεράστιο ποσό;
Συγγνώμη που έγραψα τόσα πολλά, αλλά σας εξέφρασα πλήρως τον πόνο μου και είναι κι αυτό κάτι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων.

38
Αναθέσεις/Ωράριο / Απ: Αναθέσεις μαθημάτων (varia)
« στις: Ιούλιος 01, 2011, 09:26:06 πμ »
Καλημέρα σε όλους. Να διευκρινίσω ότι έχω οργανική, απλά είναι παλαιότερος ο συνάδελφος ΠΕ14. Βλέπω να παίρνουν οργανικές σε Γυμνάσια ειδικότητες όπως Αρχιτέκτονες (ΠΕ12),  Φυτικής Παραγωγής(ΠΕ17)... Αν όπως λέει η aggeliki έχουν το μάθημα της Τεχνολογίας αυτό είναι μια εξήγηση.

39
Αναθέσεις/Ωράριο / Απ: Αναθέσεις μαθημάτων (varia)
« στις: Ιούνιος 30, 2011, 10:46:09 μμ »
Ευχαριστώ πολύ, ησύχασα. Προσπαθούσα να βρω κάποια σχετική οδηγία στις αναθέσεις και δεν ήμουν σίγουρη πώς να ερμηνεύσω αυτό το "καλύπτουν" και "συμπληρώνουν" το υποχρεωτικό τους ωράριο.
Φοβάμαι επίσης ότι οι διευθυντές προκειμένου να έχουν ένα συνάδελφο με ολόκληρο ωράριο αντί για δύο με μισό, πιέζουν καταστάσεις και παρατυπούν. 

40
Αναθέσεις/Ωράριο / Απ: Αναθέσεις μαθημάτων (varia)
« στις: Ιούνιος 30, 2011, 08:55:36 μμ »
Καλησπέρα σας.
Ανήκω στους ΠΕ04.04.Τοποθετήθηκα σε ένα σχολείο με οργανικό κενό 12 ωρών Βιολογίας (Α ανάθεση) , στο οποίο υπάρχουν και 12 ώρες Γεωγραφίας (Β ανάθεση για μένα).
Διαπίστωσα ότι στο Γυμνάσιο αυτό υπάρχει παλαιός ΠΕ14, που έχει Β ανάθεση Βιολογία καθώς και παλαιός ΠΕ15 που έχει Β ανάθεση Γεωγραφία όπως και εγώ.
Ποιος παίρνει τις 12 ώρες Βιολογίας; Ο παλαιός με τη Β ανάθεση στη Βιολογία ή εγώ με την Α ανάθεση;
Για τις Β αναθέσεις στη Γεωγραφία δεν ρωτάω γιατί φαντάζομαι τις παίρνει ο παλαιός.
Μπορεί εγώ να βγω λειτουργικά ή οργανικά υπεράριθμη;

Σελίδες: 123

Pde.gr, © 2005 - 2021

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 30336
  • Τελευταία: fanisour
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1059529
  • Σύνολο θεμάτων: 17998
  • Σε σύνδεση σήμερα: 514
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 9
Επισκέπτες: 377
Σύνολο: 386

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.089 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.