Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - L.a.

Σελίδες: 12345 ... 17
29
Βέβαια, η έκδοση προσωρινών ή οριστικών πινάκων δεν συνδέεται απαραίτητα με μονιμοποιήσεις. Αυτό είναι το κακό. Η αίτηση για μονιμοποίηση γίνεται μετά τους οριστικούς πίνακες, όχι πριν από τους οριστικούς πίνακες. Χωρίς Κ.Υ.Α. στη γενική οι πίνακες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για αναπληρωτές γενικής. Αν υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης, θα πρέπει να δούμε τι θα πει ο νέος υπουργός παιδείας και κυρίως ο νέος υπουργός οικονομικών. Στην ειδική μπορεί να υπάρξει Κ.Υ.Α. μέσα στο 2019 αφού οι 4.500 πιστώσεις προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2019.

Κ.Υ.Α.+πίνακας= κατοχύρωση διορισμού

Κ.Υ.Α. μπορούν να βγάλουν όποτε θέλουν, ανεξαρτήτως προυπολογισμού

Το τι θα γίνει με τους πίνακες είναι θέμα και του ΑΣΕΠ.
Να βγάλουν όμως Κ.Υ.Α. (και για γενική και για ειδική) είναι καθαρά θέμα κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τον Γαβρόγλου είναι κεντρική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Άρα δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Πρέπει να τη βγάλουν πριν την προκήρυξη των εκλογών. Για να δούμε..

30
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο
αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και
ειδικότητα ή ειδίκευση. Ειδικά για τις θέσεις Νηπιαγωγών
και Δασκάλων Ε.Α.Ε. καθορίζεται κοινός αριθμός θέσεων:
α) ΠΕ60 και ΠΕ61 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην
περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008
προσόντα και β) ΠΕ70 και ΠΕ71 που κατέχουν τα προ-
βλεπόμενα από την ίδια διάταξη προσόντα, αντίστοιχα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο
και ειδικότητα ή ειδίκευση, καθώς και περιοχή διορισμού,
των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται
οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς
αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμη-
σης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές δι-
ορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται
στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης
υποβάλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.

Πρόκειται για τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 62 "Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π." του νέου νόμου.

Τις ξέρω τις παραγράφους. Δεν λέει κάπου ότι η Κ.Υ.Α. έπεται της προκήρυξης. Αναφέρονται στην ΚΥΑ και τις δηλώσεις περιοχών.
Πάντως για να κρατήσουμε την ουσία, για να έχει κατοχυρωθεί ο διορισμός, πρέπει να υπάρχει ΚΥΑ και οριστικοί πίνακες ανεξαρτήτως με ποια σειρά γίνουν. Ή ίσως εστω ΚΥΑ και προσωρινοί, με τη λογική ότι και με αλλαγή κυβέρνησης δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή, όταν είναι θέμα χρόνου να βγουν οι οριστικοί.
Το ξεκαθαρίζω βέβαια, ότι αναφέρομαι σε κατοχύρωση διορισμού και όχι σε διορισμό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι απαραίτητα το ίδιο.

31
Έχω διαβάσει και εγώ τις πληροφορίες που παραθέτεις από διάφορες πηγές και προσπαθώ να καταλάβω με ποιον τρόπο θα υλοποιηθούν όσα αναφέρουν αυτές οι πηγές και συνάμα θα γίνει εφαρμογή όσων ορίζει ο νέος νόμος. Στο άρθρο 62 αναφέρει ότι ο αριθμός των κενών θέσεων καθορίζεται με Κ.Υ.Α και πως με απόφαση του υπουργού παιδείας γίνεται ο καταμερισμός ανά κλάδο και καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές. Δηλαδή, οι αιτήσεις για διορισμούς (άρα και το ΦΕΚ διοριστέων) έπονται της σχετικής υπουργικής απόφασης που για να εκδοθεί πρέπει να προηγηθεί η Κ.Υ.Α. και η κατάρτιση των οριστικών πινάκων. Εγώ καταλαβαίνω ότι για να αλλάξει το βήμα 1 με το βήμα 2, που αναφέρεις, πρέπει να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος.

Δεν είδα κάπου στον νέο νόμο να αναφέρει ότι πρώτα πρέπει να βγουν οι οριστικοί πίνακες και μετά η Κ.Υ.Α.
Επίσης μόλις είδα ότι στον ΑΣΕΠ του 2008 πρώτα βγήκε η Κ.Υ.Α. για τον αριθμό θέσεων της επόμενης διετίας
και μετά βγήκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Άρα μάλλον τα βήματα ένα και δύο τα έγραψα ανάποδα.

32

Εδώ βέβαια κολλάει το ερώτημά σου ότι ωραία βγάζει τους οριστικούς πίνακες το ΑΣΕΠ και παίρνουν ΦΕΚ οι διοριστέοι. Θα υπογράψει ο Υπουργός Οικονομικών; Η απάντηση τουλάχιστον για τη γενική είναι ΟΧΙ, γιατί απλά δεν μπορεί.
Άρα το πότε θα διοριστούν όσοι δουν τα ονόματά τους είναι ένα άλλο ζήτημα. Οι διοριστέοι του 2009 διορίστηκαν με τα κονδύλια του 2015.  :-\ :-\


Αν θυμάμαι καλά στο κείμενο του νέου νόμου αναφέρεται ότι καλούνται, με κοινή υπουργική απόφαση (υπουργός παιδείας, υπουργός οικονομικών), όσοι βρίσκονται στον οριστικό πίνακα να κάνουν αίτηση για μονιμοποίηση σε συγκεκριμένες θέσεις. Αν ισχύει αυτό, τότε πώς θα προηγηθεί η αίτηση για μονιμοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης; Μήπως τελικά η πρόσκληση του ΑΣΕΠ που περιμένουμε αφορά μόνο την κατάρτιση πινάκων και οι αποφάσεις για μονιμοποιήσεις και για αναπληρωτές έπονται της δημοσιοποίησης των οριστικών πινάκων;

"2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο
αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και
ειδικότητα ή ειδίκευση. Ειδικά για τις θέσεις Νηπιαγωγών
και Δασκάλων Ε.Α.Ε. καθορίζεται κοινός αριθμός θέσεων:
α) ΠΕ60 και ΠΕ61 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην
περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008
προσόντα και β) ΠΕ70 και ΠΕ71 που κατέχουν τα προβλεπόμενα από την ίδια διάταξη προσόντα, αντίστοιχα.

Η διαδικασία είναι λογικά η εξής. 1)Βγαίνουν οι οριστικοί πίνακες της κάθε προκήρυξης, 2)εκδίδεται η Κ.Υ.Α., 3) βγάζει  το Παιδείας κενά και γίνονται αιτήσεις σε περιοχές και πιάνουν δουλειά ως μόνιμοι.

ΥΓ. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει το βήμα 1 με το βήμα 2. Επίσης το βήμα 3 δεν μπορεί να γίνει στη γενική γιατί δεν υπάρχει σε ψηφισμένο προυπολογισμό.
 

33
Εντός Μαρτίου θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τους 4500 διορισμούς στην ειδική;;;;

Εντάξει είπαμε....

Όσο για δύο προκηρύξεις για δύο φάσεις διορισμών του 2020 και 2021... Ειλικρινά απορώ αυτοί που τα γράφουν καταλαβαίνουν τι γράφουν; Δηλαδή τα ονόματα του 2021 θα είναι από αυτά που έχουν αφαιρέσει από του 2020 χωρίς να έχουν διοριστεί οι του 2020;  Και θα βγουν όλα αυτά τα ονόματα εντός του καλοκαιριού του 2019; Για να πάνε που;

Εγώ νομίζω ότι ούτε το ίδιο Υπουργείο έχει αποφασίσει ποια ΑΚΡΙΒΩΣ διαδικασία θα ακολουθήσει γι' αυτό και οι διαβουλεύσεις με το ΑΣΕΠ. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα είναι πιο ξεκάθαρες σε όλους οι λεπτομέρειες.

34
Οι διαφορετικές προκηρύξεις αφορούν την ομαδοποίηση των μόνιμων θέσεων. Μία προκήρυξη για 4.500 θέσεις ειδικής για το 2019, μία για 5.250 γενικής για το 2020 και μία για 5.250 γενικής για το 2021. Μέχρι εδώ όλα καλά. Τι γίνεται όμως με τον έλεγχο των δικαιολογητικών (η έκδοση οριστικών πινάκων θα γίνει μία φορά και θα αφορά μόνιμους/αναπληρωτές); Τι θα γίνει με τις πιστώσεις για τις δύο προκηρύξεις της γενικής; Τι θα υπογράψει ο υπουργός οικονομικών στην κοινή υπουργική απόφαση με τον υπουργό παιδείας; Ότι μεταθέτει την εξεύρεση πιστώσεων σε επόμενη/επόμενες κυβερνήσεις; Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όπως είπα, αρχίζω και πιστεύω ότι οι μονιμοποιήσεις στη γενική είναι στον αέρα και πως, αν γίνουν, θα γίνουν το 2020 και το 2021 μετά την εξεύρεση των αντίστοιχων πιστώσεων.

Εύλογα τα ερωτήματά σου, η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι βάση λογικής και βάση του τι γινόταν στο παρελθόν.
Το Υπουργείο, δείχνει ότι τα παίζει όλα για όλα για να προλάβει να εκδώσει οριστικούς πίνακες ΔΙΟΡΙΣΤΕΏΝ πριν τις εκλογές.
Ψηφίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες το νομοσχέδιο και μέσα σε αυτό βάζει όρο στον ΑΣΕΠ να ξεκινήσει τη διαδικασία εντός ενός μήνα και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που υπάρχουν στο Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή,  προϋπηρεσίες, πτυχία και μεταπτυχιακά ειδικής είναι ήδη ελεγμένα. (Όλα αυτά έπαιρναν 4 μήνες στο ΑΣΕΠ να τα ελέγξει και να βγάλει οριστικούς.) Δηλαδή τώρα του αφήνει μόνο το proficiency.  ;D
Επίσης, στελεχώνει το ΑΣΕΠ με έξτρα υπαλλήλους αποσπασμένους. Επίσης σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτές τις μέρες συζητάει μαζί του για το πώς ακριβώς θα βγουν οι προκηρύξεις και τι διαδικασία θα προβλέπουν ώστε να μην υπάρχει τεράστιος φόρτος εργασίας για το ΑΣΕΠ. 
Εδώ βέβαια κολλάει το ερώτημά σου ότι ωραία βγάζει τους οριστικούς πίνακες το ΑΣΕΠ και παίρνουν ΦΕΚ οι διοριστέοι. Θα υπογράψει ο Υπουργός Οικονομικών; Η απάντηση τουλάχιστον για τη γενική είναι ΟΧΙ, γιατί απλά δεν μπορεί.
Άρα το πότε θα διοριστούν όσοι δουν τα ονόματά τους είναι ένα άλλο ζήτημα. Οι διοριστέοι του 2009 διορίστηκαν με τα κονδύλια του 2015.  :-\ :-\

35
Έχοντας ως δεδομένο ότι οι πίνακες ισχύουν και για μόνιμους και για αναπληρωτές, είναι δυνατό να γίνει έλεγχος μόνο των πρώτων 400 επειδή πρόκειται να διοριστούν 200 (χρησιμοποιώ τους αριθμούς που αναφέρεις στο παράδειγμά σου); Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα κλειδώσουν οι πίνακες χωρίς να ελεγχθούν υποψήφιοι που θα κληθούν στη συνέχεια να εργαστούν ως αναπληρωτές.

Η Υφυπουργός Παιδείας είπε ότι θα βγουν διαφορετικές προκηρύξεις.

"Σύμφωνα με πληροφορίες του alfavita.gr στα τέλη Μαρτίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τους 4.500 διορισμούς στην ΕΑΕ ενώ εντός του Απριλίου και του Μαϊου θα εκδοθούν οι επόμενες δύο προκηρύξεις για τους μόνιμους διορισμούς (10.500).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, στα τέλη του καλοκαιριού, θα έχουν εκδοθεί από τον ΑΣΕΠ όλα τα ονόματα από τις δύο τελευταίες προκηρύξεις.''
 
 

36
Νομίζω ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει.
Αναπληρωτές γενικής και ειδικής με βάση τη λογική πολύ δύσκολα προλαβαίνει γιατί είναι πολλοί.
Άρα πάμε με την ίδια ακριβώς κατάταξη και τρόπο που ήταν το 2018 κι απ' τη μεθεπόμενη χρονιά με το νέο σύστημα.
Για μόνιμους, πάμε με το καινούριο. Βγάζει προκηρύξεις γενικής και ειδικής, εκδίδει πολύ σύντομα
τους προσωρινούς βάση δήλωσης, κάνει κατανομή κενών όπως ειπώθηκε πιο πριν,
πχ 200 μαθηματικοί, και ζητάει απ' τους 400 πρώτους τα δικαιολογητικά. Τα ελέγχει,
βγάζει οριστικούς, εκδίδει ΦΕΚ.
Όλα τα παραπάνω αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο που επιταχύνει ή επιβραδύνει ή αναστείλει τις διαδικασίες.

37
Ειναι δηλωμενα οργανικα κενα συναδελφε σε ολη την Ελλαδα;

Ναι, είναι τα επίσημα κενά με βάση τα οποία έγιναν οι περσινές μεταθέσεις.

38
Υπάρχει περίπτωση να διοριστούν 150 αγγλικής;

Στην Πρωτοβάθμια πάντως υπάρχουν 365 οργανικά κενά Αγγλικής.

39
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου μέχρι τέλη Αυγούστου 15.000 άτομα θα έχουν ονομαστικό ΦΕΚ
διορισμού. Άρα είναι κατοχυρωμένοι. 15.000 άτομα σημαίνει κατ' ουσίαν ότι όλοι όσοι δουλεύουν αναπληρωτές στο πρώτο δίμηνο, και Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, για να μην πω και αργότερα, διορίζονται ανεξαρτήτως λοιπόν προσόντων.
Άρα, με δεδομένο ότι ο Τσίπρας δήλωσε ξεκάθαρα την Τετάρτη ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο,
αυτό σημαίνει ότι ΠΡΙΝ απ' τις εκλογές θα έχουμε διοριστεί όλοι.
Το κρατάμε λοιπόν αυτό κι όταν έρθει η ώρα της ψήφου θα ξέρουμε αν τηρήθηκε.

40
Μήπως θα πρέπει να αναδειχθούν οι σκοπιμότητες που εξυπηρετούν; Διαφορετικά ας μας πείσουν οι εκπρόσωποι του κοινοβουλίου για τους λόγους που ψήφισαν αυτά τα μαργαριτάρια...

Δεν τους εξυπηρετούν γενικά οι εκπρόσωποι του κοινοβουλίου. Μια ομάδα είναι στο Υπ. Παιδείας.
Αυτό που απαντούν είναι ότι έχουν ευαισθησία στην ειδική αγωγή.
Αυτό που θέλουν να πουν είναι ότι εχουν ευαισθησία σε κάποιους με μτπχ. ειδικής απ' εξω.. χαχα..

41
Οχι απλως πασιφανης αλλα απροαλυπτα  προκλητικη θα ελεγα εγω.Ενα θα σου πω, που το εχω ξαναγραψει .Στην πολη μου υπαρχει πολιτικο γραφειο πρωην βουλευτη που στελνει γκρουπακια για μεταπτυχιακα ειδικης στη Βουλγαρια. Κ σιγουρα θα συμβαινει κ αλλου....τι αλλο.να πουμε παραπανω?

Εγώ πάλι θεωρώ ότι γίνεται για συγκεκριμένους αναπληρωτές που είναι μονοψήφιοι σε αριθμό.
Δεν μπορώ να τους αναφέρω ονομαστικά γιατί δεν είμαι σίγουρος.

42
Όχι, αλλα στην ειδική θα είναι λιγότερος κόσμος και θα είναι μια προκήρυξη για φέτος. Πιο νοικοκυρεμένα πράγματα. Της γενικής είναι ένα χάος. Ας πούμε, δε διευκρινίζει από ποια από τις δύο προκηρύξεις θα πάρει αναπληρωτές; Και γιατί καν  πρέπει να γίνουν δύο προκηρύξεις στη γενική;

Στην ειδική θα 'ναι χοντρικά 40.000 αιτήσεις. Δεν τις λες λίγες για να βγάλει οριστικούς πίνακες σε ενάμιση μήνα.
Δεν ξέρω βέβαια ακριβώς την διαδικασία που θα ακολουθήσει το ΑΣΕΠ. Θα φυλλομετρά απλά αυτά που του έστειλες ή
θα επικοινωνεί για διασταύρωση με πανεπιστήμια της Ιταλίας, Καποδιστριακό, Μichigan κλπ..?? Αν κάνει το δεύτερο, ούτε σε δυο χρόνια δεν τελειώνει.

Σελίδες: 12345 ... 17

Pde.gr, © 2005 - 2022

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 31233
  • Τελευταία: tipans
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1115063
  • Σύνολο θεμάτων: 18553
  • Σε σύνδεση σήμερα: 484
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1773
  • (Αύγουστος 02, 2021, 03:07:35 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 43
Επισκέπτες: 416
Σύνολο: 459

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.107 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.