*

Αποστολέας Θέμα: Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπ. υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ....κλπ  (Αναγνώστηκε 78094 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος kinegiros

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 3567
  • Προφίλ
Λοιπόν κάτι νέο φέτος στην εγκύκλιο που είδατε όλοι είναι αυτό

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσα στην εγκύκλιο δεν λέει τίποτα παρά μόνο αν θέλεις να το δηλώσεις.
Μέτα από ψάξιμο στο δίκτυο σας παραθέτω συνοπτικά, τα σημαντικότερα στοιχεία.

Σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα είναι ακόμα στην αέρα αφού στις 22/06/2010 έδωσαν παράταση για υποβολή προτάσεων με ανοιχτή ημερομηνία !

Θα υπάρξει επιμόρφωση, και θα παίξει ρόλο παράλληλης στήριξης. Προφανώς τρώνε από ΕΣΠΑ για να μην δώσουν πιστώσεις από κρατικές δαπάνες σε παράλληλες στηρίξεις. ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ, αν δείτε κάτι άλλο παρακαλώ να αναφερθεί. Το διάβασμα που έκανα ήταν βιαστικό. Οι πηγές στο τέλος.
Το όλο πρόγραμμα ανήκει ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Πράξη: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
στο γνωστό ΕΣΠΑ.

(α) Ειδικός Στόχος
Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).
Συνέχιση της στήριξης των δράσεων εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού, της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εξοπλισμού για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότερη ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνική ζωή.
(β) Περιεχόμενο προτάσεων

(α) Η κοινωνική αναγκαιότητα
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται η εκπαίδευση των μαθητών αυτών είτε σε ειδικά σχολεία ή/και η δυνατότητα συνεκπαίδευσης αυτών των μαθητών στο γενικό σχολείο είτε με τη μορφή παράλληλης στήριξης είτε με τη φοίτηση στα τμήματα ένταξης.
Τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και οι διαπιστώσεις των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση κατατείνουν στην υψηλή αποτελεσματικότητα ενός συστήματος ενταξιακών πρακτικών στα σχολεία όπου υλοποιούνται προγράμματα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Μέχρι σήμερα, ο θεσμός εφαρμόζεται αποσπασματικά κι αφενός δεν καλύπτει το σύνολο των αναγκών των σχολείων της χώρας αφετέρου οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε προγράμματα παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – κατά μαρτυρίες και των ιδίων – δεν έχουν λάβει επαρκή κατάρτιση ούτε υποστηρίζονται – συμβουλευτικά, επιστημονικά αλλά και ηθικά/ψυχολογικά - όσο απαιτείται στο δύσκολο έργο τους.
Παράλληλα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε αυτές τις θέσεις ως προς την πρόσβαση αυτών των μαθητών στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γενικής αγωγής καθώς και τη χρήση των βιβλίων  και εποπτικών μέσων της γενικής εκπαίδευσης συνιστούν σημαντικά εμπόδια για την ορθή άσκηση του ρόλου τους.

 (β) Η θεσμική πρόταση
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διαπιστωμένες ανάγκες, σχεδιάζεται υψηλών προδιαγραφών επιμόρφωση προσωπικού για την εφαρμογή προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παράλληλης στήριξης), η οποία θα συμπληρώνεται με καθημερινή πρακτική άσκηση.
Παράλληλα, θα διαμορφωθεί Δομή/δίκτυο δομών – με αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών - που θα διασφαλίζει την αδιάλλειπτη – με διαρκή διαθεσιμότητα – επιστημονική, συμβουλευτική αλλά και ηθική τους υποστήριξη. Απαιτείται η συστηματική επιστημονική καθοδήγηση και στήριξη των επιμορφούμενων κατά τη διάρκεια του έργου τους (on-the-job training) με βάση τα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες που συνδέονται με το καθημερινό διδακτικό έργο τους με άμεσο στόχο τη σύνδεση θεωρίας και εκπαιδευτικής πράξης.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δράση 1: Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Η δράση περιλαμβάνει:
α) το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης υψηλών προδιαγραφών για την εξειδίκευση προσωπικού στην εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο:
   θα συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση,
   θα παρέχει στους επιμορφούμενους τόσο τις απαραίτητες γνώσεις όσο και τις απαιτούμενες δεξιότητες (με χρήση βιωματικών μεθόδων και άλλων κατάλληλων εργαλείων)
Κεντρικοί στόχοι της επιμόρφωσής τους για την εφαρμογή ενταξιακών πρακτικών στα σχολεία όπου γίνονται προγράμματα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι:
•   Η συμμετοχή και η συνεργασία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παράλληλη στήριξη)
•   Η διαρκής επιστημονική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού για θέματα που αφορούν στις πρακτικές του Προγράμματος
•   η εφαρμογή ενταξιακών πρακτικών προϋποθέτει τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού τόσο στην Παιδαγωγική της ένταξης όσο και στους διάφορους ειδικούς επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με την συνεκπαίδευση των μαθητών/τριών με και χωρίς αναπηρία. Προτεραιότητα  θα δοθεί στις σχετικές ανάγκες  των εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μονάδας και στη δυνατότητα αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με το αντικείμενο στο οποίο επιμορφώνονται και στο οποίο καλούνται να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγησή του.
•   Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την τροποποίηση και διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος αλλά και των στρατηγικών διδασκαλίας με στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών και δυνατοτήτων των μαθητών/τριών με και χωρίς αναπηρίες στο πλαίσιο της γενικής τάξης
•   Η ανάπτυξη επιπλέον δεξιοτήτων συνεργατικής διδασκαλίας και διαχείρισης της τάξης: να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν καινοτόμες μεθόδους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων διαχείρισης της τάξης
•   Η σύνδεση και η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, με διάφορους επιστημονικούς φορείς, με άλλες σχολικές μονάδες κ.λπ.
β) το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Δράση 3:  Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης
Στη δράση περιλαμβάνεται η υλοποίηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πολλαπλών προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παράλληλη στήριξη), τα οποία θα περιλαμβάνουν και την απαιτούμενη πρακτική άσκηση.
Η επιλογή του περιεχομένου καθώς και η μορφή που αυτό θα έχει αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία του συνολικού έργου. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιμορφωθεί το προσωπικό πρέπει πρωτίστως να έχουν πρακτική αξία στην καθημερινή του εργασία και να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Για το λόγο αυτό, το περιεχόμενο της επιμόρφωσης ενδεικτικά θα εμπεριέχει:
................................


Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

ΠΗΓΕΣ

Το αρχείο της Πρόσκλησης http://www.edulll.gr/UserFiles/File/proskliseis/maria_2_6_2010/162646_prosklish_exeidikeumenh_2-6.doc

Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων http://www.edulll.gr/UserFiles/File/proskliseis/142720_2nd__apofash_paratashs_eidikh_agwgh.doc
« Τελευταία τροποποίηση: Ιούνιος 25, 2010, 03:11:59 μμ από kinegiros »

Αποσυνδεδεμένος PDE ads

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 4006
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
  • E-mail
  • Προσωπικό μήνυμα (Εκτός σύνδεσης)

Αποσυνδεδεμένος mitsy

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 2659
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Oso zeis mathaineis...
  • Προφίλ
με τί προσόντα θα εργαστεί κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα;
αφού στην παρούσα εγκύκλιο δε ζητά προσόντα ως προς την ειδική αγωγή.
και τί επιμόρφωση θα είναι αυτή;
μας κοροϊδεύουν;
δηλαδή οι της ειδικής αγωγής που αναγκάζονται να κάνουν την αίτηση αυτή της γενικής θα μείνουν απ'εξω;;;και θα πάρουν τις θέσεις οι της γενικής που δεν έχουν κατάρτιση;;και την όποια κατάρτιση θα την αποκτήσουν στην πορεία;;
τι χτυπιέται τότε τόσο καιρό με τα σεμινάρια που κάνουν οι συνάδελφοι;;;;;
έλεος!

Αποσυνδεδεμένος kinegiros

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 3567
  • Προφίλ
με τί προσόντα θα εργαστεί κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα;
αφού στην παρούσα εγκύκλιο δε ζητά προσόντα ως προς την ειδική αγωγή.
και τί επιμόρφωση θα είναι αυτή;
μας κοροϊδεύουν;
δηλαδή οι της ειδικής αγωγής που αναγκάζονται να κάνουν την αίτηση αυτή της γενικής θα μείνουν απ'εξω;;;και θα πάρουν τις θέσεις οι της γενικής που δεν έχουν κατάρτιση;;και την όποια κατάρτιση θα την αποκτήσουν στην πορεία;;
τι χτυπιέται τότε τόσο καιρό με τα σεμινάρια που κάνουν οι συνάδελφοι;;;;;
έλεος!


Μα αφού θα επιμορφωθούν πρώτα δεν χρειάζονται προσόντα.
εγώ δεν αποκλείω να δίνει την ίδια δυνατότητα και στην εγκύκλιο για αναπληρωτές ειδικής και ίσως και για μόνιμους.
Θα δείξει σύντομα στην εγκύκλιο ειδικής

Αποσυνδεδεμένος vikoulaki

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 2516
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Λατρεύω την εκπαίδευση:ΠΕ03
  • Προφίλ
Μήπως αναφέρεται στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης ???

φέτος για  πρώτη φορά το είδαμε στον νόμο 3848 /2010    άρα  και στην εγκύκλιο με αναγνώριση προϋπηρεσίας

Απο οτι έχω μάθει έχει μόνο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, αλλά στην εγκύκλιο ζητά ΠΕΟ2  και ΠΕ03

Αποσυνδεδεμένος PDE ads

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 4006
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
  • E-mail
  • Προσωπικό μήνυμα (Εκτός σύνδεσης)

Αποσυνδεδεμένος mitsy

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 2659
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Oso zeis mathaineis...
  • Προφίλ
Μήπως αναφέρεται στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης ???

φέτος για  πρώτη φορά το είδαμε στον νόμο 3848 /2010    άρα  και στην εγκύκλιο με αναγνώριση προϋπηρεσίας

Απο οτι έχω μάθει έχει μόνο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, αλλά στην εγκύκλιο ζητά ΠΕΟ2  και ΠΕ03

ποιος ξέρει τι κάνουνε!!
την εγκύκλιο να την περιμένουμε αφού λήξει η της γενικής;

Αποσυνδεδεμένος vikoulaki

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 2516
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Λατρεύω την εκπαίδευση:ΠΕ03
  • Προφίλ
Διευκρινίσεις - Διόρθωση αίτησης αναπληρωτή σχολικού έτους 2009-2010.
Επισημαίνεται ότι δικαίωμα πρόσληψης στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ02-Φιλολόγων και ΠΕ03-Μαθηματικών οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα των αντίστοιχων κλάδων

Η περίπτωση αυτή παραμένει στην αίτηση γενικής , χωρίς τον περιορισμό οπως Σ.Μ.Ε.Α.Ε  σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Σ.Μ.Ε.Α.Ε
Αλλά:
Ποιά προσόντα??  το λέει κάπου??

Αποσυνδεδεμένος nickolai

 • Νέο μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 84
 • Φύλο: Γυναίκα
 • viva la vida
  • Προφίλ
Το σημείο αυτό είναι εντελώς αντισυνταγματικό.
Αφού ο νόμος έχει θεσπίσει ποιοί έχουν τα προσόντα να δουλεύουν στην Ειδική Αγωγή. Τί είναι αυτό που κάνουν τώρα?
Εις το όνομα της Ένταξης;!;!;
Οι απόφοιτοι του Ειδικής του Βόλου έχουν ρωτήσει δικηγόρο και θα δουν τι θα κάνουν με αυτό το θέμα, μετά τις συμβουλές του.

Ξεσηκωθείτε όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχετε προσόντα!!! Έγκαιρα! Πάνε να μας πατήσουν!!

Αποσυνδεδεμένος Fiodora

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 217
 • Φύλο: Γυναίκα
  • Προφίλ
στην θεωρία είναι αρκετά καλό, με την έννοια ότι υπάρχει έστω και υποτυπωδώς μια κάποια κινητοποίηση στο κομμάτι της εκπαιδευτικής υποστήριξης αυτών των ομάδων. Πρώτη μου ένσταση είναι οτι βάζει κάτω από την ίδια ομπρέλα όοοοολα τις ειδικές ομάδες και δεν ξέρω στην εφαρμογή/πρακτική/επιμόρφωση πόσο καλά δομημένα θα είναι τα πράγματα. Για να γίνω κατανοητή αναφέρω ως παράδειγμα ένα παιδί με αυτισμό και ένα πχ με δυσλεξία. Καμία σχέση ούτε στην προσέγγιση, ούτε στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Εκεί τι γίνεται? απλά μια θεωρητική κατάρτιση και μετά πειραματίζονται σχετικοί και άσχετοι σε μια αίθουσα με τα παιδιά? δύσκολο....είναι σαν τα σεμινάρια των 400 ωρών? (από άποψη κατάρτισης μιλώ πάντα).

Δεν θα ήθελα κανείς να μείνει εκτός διαδικασίας, αν όντως έχουν σκοπό να μεριμνήσουν για την ειδική αγωγή, μα τα κριτήρια επιλογής και το τελικό αποτέλεσμα με κάνουν να τηρώ μια στάση ...πως να το πω...καχυποψίας? οτι τάχα μεριμνώ ως κράτος πρόνοιας?

Αποσυνδεδεμένος nickolai

 • Νέο μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 84
 • Φύλο: Γυναίκα
 • viva la vida
  • Προφίλ
στην θεωρία είναι αρκετά καλό, με την έννοια ότι υπάρχει έστω και υποτυπωδώς μια κάποια κινητοποίηση στο κομμάτι της εκπαιδευτικής υποστήριξης αυτών των ομάδων. Πρώτη μου ένσταση είναι οτι βάζει κάτω από την ίδια ομπρέλα όοοοολα τις ειδικές ομάδες και δεν ξέρω στην εφαρμογή/πρακτική/επιμόρφωση πόσο καλά δομημένα θα είναι τα πράγματα. Για να γίνω κατανοητή αναφέρω ως παράδειγμα ένα παιδί με αυτισμό και ένα πχ με δυσλεξία. Καμία σχέση ούτε στην προσέγγιση, ούτε στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Εκεί τι γίνεται? απλά μια θεωρητική κατάρτιση και μετά πειραματίζονται σχετικοί και άσχετοι σε μια αίθουσα με τα παιδιά? δύσκολο....είναι σαν τα σεμινάρια των 400 ωρών? (από άποψη κατάρτισης μιλώ πάντα).

Δεν θα ήθελα κανείς να μείνει εκτός διαδικασίας, αν όντως έχουν σκοπό να μεριμνήσουν για την ειδική αγωγή, μα τα κριτήρια επιλογής και το τελικό αποτέλεσμα με κάνουν να τηρώ μια στάση ...πως να το πω...καχυποψίας? οτι τάχα μεριμνώ ως κράτος πρόνοιας?

Να μην το βλέπεις έτσι, είναι ένα ξεκάθαρο παραθυράκι. Σιγά μην το κάνουν για το καλό της Ειδικής Αγωγής.
Έχουν δείξει αν σκέφτονται και αν θέλουν το καλό αυτής της ομάδας μαθητών με τη συνολική τους εκπαιδευτική πολιτική και μέριμνα.

Αποσυνδεδεμένος Fiodora

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 217
 • Φύλο: Γυναίκα
  • Προφίλ
όπως λέει και η παροιμία "άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς" απλά αντί για 400 ώρες σεμιναρίων και να δίνει ο κάθε πικραμένος ένα ποσό, γίνεται επιδοτούμενο και διαρκεί περισσότερο. θα χαρώ να με διορθώσετε, συνάδελφοι. Να μην φανεί οτι έχω καμιά έπαρση ange.pe17, ισα ιίσα, απο τη μεριά μου πιστεύω πως όλοι πρεπει να είναι ενήμεροι για θέματα ειδικής αγωγής, απλά χρειάζεται μια σοβαρότητα το θέμα, όχι μόνο μεράκι ή να λειτουργούν κάτι τέτοια προγράμματα ως "διέξοδο" προκειμένου να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να απορροφηθούν όσοι δηλώσουν συμμετοχή. Δλδ όσοι για παράδειγμα μαθαίνουν τη νοηματική, Braile ή διάφορα διαγνωστικά εργαλεία και δεν υστερούν σε τίποτα για να απορροφηθούν κατευθείαν στην ειδική αγωγή, περνούν Γολγοθά και μετά έρχεται ενα πρόγραμμα που τα ισοπεδώνει όλα! Σαν κίνηση και υπο άλλες συνθήκες θα την επικροτούσα, πραγματικά.

Αποσυνδεδεμένος kinegiros

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 3567
  • Προφίλ
Μήπως αναφέρεται στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης ???

φέτος για  πρώτη φορά το είδαμε στον νόμο 3848 /2010    άρα  και στην εγκύκλιο με αναγνώριση προϋπηρεσίας

Απο οτι έχω μάθει έχει μόνο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, αλλά στην εγκύκλιο ζητά ΠΕΟ2  και ΠΕ03

Καμία σχέση, άμα διαβάσετε προσεκτικότερα είναι δράση που πιάνει όλη σχεδόν την Ελλάδα με τις περιφέρειες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

μιλάει για παράλληλη στήριξη

Παράθεση
Δράση 3:  Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης
Στη δράση περιλαμβάνεται η υλοποίηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πολλαπλών προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παράλληλη στήριξη), τα οποία θα περιλαμβάνουν και την απαιτούμενη πρακτική άσκηση.

ας πάρει κάποιος τηλ. στα νούμερα που δίνουν στην εγκύκλιο να ρωτήσει άλλες λεπτομέρειες

νομίζω ότι είναι νωρίς να φωνάζουμε, πληροφορίες θέλουμε.  

Αποσυνδεδεμένος viKtoria

 • Νέο μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 44
 • Φύλο: Γυναίκα
  • Προφίλ
Έχω την εντύπωση ότι στην συμπληρωματική εγκύκλιο που γνωστοποιήθηκε αναφέρει ότι θα γίνουν οι αιτήσεις και αργότερα οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ρίξτε μια ματιά.

Αποσυνδεδεμένος kinegiros

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 3567
  • Προφίλ
Έχω την εντύπωση ότι στην συμπληρωματική εγκύκλιο που γνωστοποιήθηκε αναφέρει ότι θα γίνουν οι αιτήσεις και αργότερα οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ρίξτε μια ματιά.

Λανθασμένη εντύπωση έχεις
Παράθεση
Επισημαίνεται ότι δικαίωμα πρόσληψης στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ02-Φιλολόγων και ΠΕ03-Μαθηματικών οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα των αντίστοιχων κλάδων.

με άλλα λόγια τίποτα παραπάνω από όσα έχεις κάνοντας αίτηση για αναπληρωτής γενικής.

ίσως σε μπέρδεψε αυτό
Παράθεση
Με την εγκύκλιο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής για την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής σχολικού έτους 2010-2011 θα καθοριστούν τα επιπρόσθετα προσόντα για διδασκαλία σε μαθητές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), για την πιστοποίηση των οποίων θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην εν λόγω Δ/νση.

αυτό μιλάει ξεκάθαρα για αναπληρωτές ειδικής για άλλη αίτηση. Πολύ πιθανόν όπως έχω ξαναπεί να προσθέσουν και εκεί την επιλογή για το πρόγραμμα που μιλάμε, το βρίσκω λογικό.

άλλωστε παρακάτω λέει
Παράθεση
β) δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών με την παρούσα εγκύκλιο στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής, όπως αναφέρεται στην περίπτωση 7β του κεφαλαίου «ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

με άλλα λόγια θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στην εγκύκλιο ειδικής, εκεί υποψιάζομαι να δίνει την δυνατότητα για συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό.

Αποσυνδεδεμένος Amedeus

 • Πλήρες μέλος
 • ***
 • Μηνύματα: 434
 • Φύλο: Άντρας
 • Keep fighting!
  • Προφίλ
Μπορεί κάποιος να μου πει τί πρόγραμμα είναι αυτό; Πρέπει κάποιος να παρακολουθήσει σεμινάρια για να μπορέσει να διδάξει στο σχολείο ή θα τον πάρουν από την αρχή ως αναπληρωτή σε τέτοιο σχολείο;;; Όποιος γνωρίζει κάτι ας γράψει γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να το δηλώσω ή όχι. Ευχαριστώ.
Δικαιοσύνη ἐστί τά ἑαυτοῦ πράττειν ἕκαστον καί μή πολυπραγμονεῖν.

 

Pde.gr, © 2005 - 2021

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
 • Σύνολο μελών: 30517
 • Τελευταία: dimos045
Στατιστικά
 • Σύνολο μηνυμάτων: 1076951
 • Σύνολο θεμάτων: 18119
 • Σε σύνδεση σήμερα: 789
 • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
 • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 65
Επισκέπτες: 723
Σύνολο: 788

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.079 δευτερόλεπτα. 30 ερωτήματα.