Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Θέματα - Patreas

Σελίδες: 123
1
Μεταθέσεις / Μεταθέσεις 2022
« στις: Φεβρουάριος 24, 2022, 01:32:05 μμ »
Εγκύκλιοι για τον προσδιορισμό κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις του έτους 2022

"Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από 1 έως και 11 Φεβρουαρίου, (άρθρο 46, παρ. 2 του Ν. 4777/2021 - ΦΕΚ 25Α’, σχετική εγκύκλιος αρ. πρωτ. 4696/Ε3/14-01-2022/ΑΔΑ: 9Ρ7Ψ46ΜΤΛΗ-1ΕΒ) και δεν την ανακάλεσαν μέχρι και την ημερομηνία καταχώρισης των κενών/πλεονασμάτων."

2
Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2021-22

Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.

Στα ΓΕΛ έχει πέσει πέλεκυς φέτος. Το πήρε χαμπάρι κανείς;

Όλες οι Διευθύνσεις είχαν κάνει σχεδιασμό ότι θα εγκριθούν όλα (και έτσι έδωσαν κενά και για Αναπληρωτές, γύρευε τι κενά έχουν δοθεί).

3
Διάφορα Εκπαιδευτικά θέματα / Σχολικές Μεταβολές 2021-2022
« στις: Αύγουστος 21, 2021, 12:08:43 μμ »
Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2021-2022

"Κάηκε" η Εύβοια και στις Σχολικές Μεταβολές Πρωτοβάθμιας:
Καμία Ίδρυση
14 Καταργήσεις
1 συγχώνευση
35 Υποβιβασμοί
Καμία Προαγωγή
"Συγχαρητήρια" στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας για τις προτάσεις του.

4
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAIL SERVER TOY Υ.ΠΑΙ.Θ. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.03.2021

Σας ενημερώνουμε ότι ο κεντρικός εξυπηρετητής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (exchange server) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) δέχθηκε ηλεκτρονική επίθεση από άγνωστο/α άτομο/α την Πέμπτη 04.03.2021, ο/οι οποίος/οι εκμεταλλεύθηκε/αν τις ευπάθειες του προγράμματος Microsoft Exchange CVE-2021-26857, CVE-2021-26858 και CVE-2021-27065.

Η προαναφερθείσα επίθεση και παραβίαση διαπιστώθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. στις 12.03.2021 κατά τη διαδικασία εκτέλεσης προγραμματισμένης αναβάθμισης ασφαλείας για την αντιμετώπιση των προαναφερθεισών ευπαθειών του λογισμικού, οι οποίες (ευπάθειες) είχαν γνωστοποιηθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ευθύς μόλις διαπιστώθηκε η παραβίαση, η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υ.ΠΑΙ.Θ. εγκαταστάθηκε σε νέα εικονική μηχανική (VM) και η αρχική υποδομή (εκείνη που παραβιάστηκε) απομονώθηκε προκειμένου να αναλυθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Από την ανάλυση των αρχείων καταγραφής που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι η παραβίαση του συγκεκριμένου εξυπηρετητή είχε συντελεστεί στις 04.03.2021. Από τη μέχρι σήμερα έρευνα της αρμόδιας Διεύθυνσης δεν προκύπτει διαρροή δεδομένων των χρηστών.

Για το περιστατικό αυτό έχουν ήδη ενημερωθεί προσηκόντως η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ, επιπλέον, έχει υποβληθεί σχετική αναφορά στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μαρούσι, 17.03.2021
Η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων

5
Η Δ' Φάση Αναπληρωτών 2020-21 θα γίνει με ειδική πρόσκληση. Όποιος προσληφθεί με την ειδική πρόσκληση και δεν αναλάβει υπηρεσία ή αναλάβει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτηθεί, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το τρέχον σχολικό έτος καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Μη αναλήψεις και παραιτήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας που προσλήφθηκαν κατά την Γ' Φάση Αναπληρωτών:

  ΕΙΔΙΚ.    ΑΠΩ    ΑΜΩ 
  ΠΕ01    21    0 
  ΠΕ02    48    4 
  ΠΕ03    31    4 
  ΠΕ04.01    22    3 
  ΠΕ04.02    11    3 
  ΠΕ04.04    12    3 
  ΠΕ04.05    1    2 
  ΠΕ05    15    6 
  ΠΕ06    54    11 
  ΠΕ07    16    7 
  ΠΕ08    6    0 
  ΠΕ11    11    3 
  ΠΕ78    4    2 
  ΠΕ79.01    1    2 
  ΠΕ80    9    1 
  ΠΕ81    14    1 
  ΠΕ82    32    1 
  ΠΕ83    19    1 
  ΠΕ84    3    0 
  ΠΕ85    3    1 
  ΠΕ86    61    7 
  ΠΕ87.01    9    2 
  ΠΕ87.02    50    5 
  ΠΕ87.03    7    2 
  ΠΕ87.04    3    0 
  ΠΕ87.07    1    0 
  ΠΕ87.08    7    2 
  ΠΕ87.09    7    3 
  ΠΕ88.01    11    0 
  ΠΕ88.02    0    1 
  ΠΕ88.03    1    2 
  ΠΕ88.04    1    0 
  ΠΕ89.01    3    1 
  ΠΕ90    2    1 
  ΤΕ01.19    2    2 
  ΤΕ02.02    1    0 
  ΔΕ01.17    1    0 
  ΔΕ02.01    2    0 
  ΔΕ02.02    1    0 
  ΣΥΝΟΛΟ    503    83 

6
ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, Σχολές ΟΑΕΔ, ΤΟΜΥ και Κέντρα Υγείας θα "περάσουν" στις Περιφέρειες!

"δ) η μεταφορά στις Περιφέρειες της επαγγελματικής εκπαίδευσης στο σύνολό της (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, Σχολές ΟΑΕΔ, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, εκπαίδευση ενηλίκων, γεωργικές, τουριστικές σχολές), ενώ ιδρύεται Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής."

7
Νηπιαγωγείο / ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ στα Νηπιαγωγεία
« στις: Μάιος 16, 2020, 11:14:29 μμ »
Το χειρότερο για τα Νηπιαγωγεία είναι κάτι που δεν αναφέρεται στο Νομοσχέδιο: από φέτος οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία θα γίνονται ηλεκτρονικά, σε σύστημα που ετοιμάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Εκεί να δείτε γλέντια...

Άρχισαν τα γλέντια!

8
Ανοίγω αυτό το θέμα ώστε ο καθένας να καταθέσει τις εμπειρίες του από τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και τις προτάσεις του για τη βελτίωση των δικτυακών (και γενικά IT) υποδομών στην ελληνική εκπαίδευση.

Αφορμή για να ανοίξω αυτό το θέμα στάθηκε η σημερινή ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας για Άμεση αναβάθμιση των ευρυζωνικών συνδέσεων των σχολείων της χώρας και η σπουδή κάποιων να κόψουν κορδέλες και να μας παρουσιάσουν μια εικονική … κανονικότητα.

Προσπερνώντας τα αριθμητικά στοιχεία της ανάρτησης που παρατίθενται για να εντυπωσιάσουν ως προς τον αριθμό των τελικών ωφελούμενων και το γεγονός ότι δεν αναφέρεται καμία συγκεκριμένη ημερομηνία των ενεργειών, θα εστιάσω τον προβληματισμό μου στο πώς όλα αυτά (που -πράγματι- καλά είναι) θα μπορέσουν να υποστηριχθούν τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και (κυρίως) σχολικών μονάδων.

Η υποστήριξη είναι πλέον (το λιγότερο) ανεπαρκής. Σε αυτό συνέτεινε έτι περαιτέρω η κατάργηση του επιτυχημένου θεσμού των ΚΕΠΛΗΝΕΤ και η αντικατάστασή τους από το μονοπρόσωπο θεσμό του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, θέση με 3ετή θητεία που έμεινε ορφανή σε αρκετές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η εμπειρία μου από τη λειτουργία του ΠΣΔ τα τελευταία χρόνια είναι απογοητευτική. Τραγικά υποστελεχωμένο (π.χ. για μια αίτηση ανοίγματος λογαριασμού ή αλλαγής κωδικού επειδή ξεχάστηκε ο τρέχων κωδικός μπορεί να περάσουν κάμποσες ημέρες, αφού η υποστήριξη από Πανεπιστημιακούς Φορείς έχει σταματήσει και φαίνεται όλα να καταλήγουν στο ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στην Πάτρα) και με διαρκώς αυξανόμενα χρονικά διαστήματα downtime (μη διαθεσιμότητας υπηρεσιών, οι οποίες επηρεάζουν και τη λειτουργία άλλων συστημάτων, π.χ. SSO για login στο myschool).

Όσο για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα 10.000 εργαστήρια πληροφορικής που αναφέρει η ανάρτηση, μάλλον αυτοί που την συνέταξαν την αγνοούν. Πεπαλαιωμένος εξοπλισμός που με ηρωικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών Πληροφορικής και λύσεις τύπου Ubuntu LTSP έχει λάβει παράταση ζωής ( για πόσο ακόμα; )

Φρονώ ότι πολύ πιο χρήσιμη για τον τελικό χρήστη θα ήταν μια είδηση ότι στο ΠΣΔ προσλήφθηκαν 10 Μηχανικοί Δικτύων και 10 άτομα για το helpdesk. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν είναι επικοινωνιακά «πιασάρικο», οπότε…

Ας καταθέσει, όμως, ο καθένας τις δικές του εμπειρίες και προτάσεις γύρω από αυτό το θέμα.

9
Μεταθέσεις / Νέες Περιοχές Μετάθεσης
« στις: Ιούλιος 24, 2018, 10:13:09 μμ »
Εδώ ο κόσμος καίγεται και στο Υπουργείο ετοιμάζονται καλοκαιριάτικα και στα μουλωχτά να αλλάξουν πάλι Περιοχές Μετάθεσης (είχαν αλλάξει και στα τέλη του 2012). Μη φανταστείτε, βέβαια, κοσμογονικές αλλαγές: Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Εύβοια θα σπάσουν στην Πρωτοβάθμια (θα συμπέσουν με τις Περιοχές της Δευτεροβάθμιας), ενώ θα επανέλθουν ως ξεχωριστές Περιοχές Μετάθεσης 5-6 νησιά (π.χ. Σαμοθράκη, Θάσος κ.ά.)
Έτσι εξηγείται η καθυστέρηση στη δήλωση Περιοχών Μετάθεσης των Αναπληρωτών. Βέβαια, ως προς τους Αναπληρωτές, η αλλαγή αυτή είναι θετική, καθώς θα μπορούν να επιλέξουν πιο διακριτά τις Περιοχές Μετάθεσης που επιθυμούν.
Το θέμα, όμως, είναι με τους μόνιμους οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στις Περιοχές Μετάθεσης που θα σπάσουν. Το 2012 η υπαγωγή των ευρισκόμενων στη διάθεση στις νέες Περιοχές Μετάθεσης έγινε βάσει του σχολείου προσωρινής τοποθέτησής τους. Έτσι εξηγείται και η επιμονή του Υπουργείου να γίνουν λειτουργικές τοποθετήσεις μες στον Ιούλιο.
Τελικό αποτέλεσμα θα είναι οι Περιοχές Μετάθεσης των 2 βαθμίδων να έχουν απόλυτη ταύτιση, με ό,τι αυτό προοιωνίζεται για το μέλλον.

10
ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ / Εγγραφές στα ΕΠΑΛ
« στις: Ιούνιος 10, 2017, 08:41:58 μμ »
http://www.ipaideia.gr/paideia/eggrafes-sta-epal-me-to-logisti-sas-parakalo

http://makpress.blogspot.gr/2017/06/blog-post_84.html

http://www.thessnews.gr/article/38897/stous-%E2%80%A6logistes-gia-tis-eggrafes-sta-epal

Όπου σύμβουλος Υπουργού Θ.Κ. = Θεόδωρος Καρούνος και όπου ηλεκτρονική πλατφόρμα e-epal: https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-epal

Το Ανοικτό Λογισμικό μας μάρανε...


11
Πανελλήνιες / Μετάδοση Θεμάτων Πανελλαδικών
« στις: Απρίλιος 02, 2017, 10:18:13 μμ »
Αν οι αυτοαποκαλούμενες ενημερωτικές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες έκαναν σοβαρό ρεπορτάζ, θα είχαν διαπιστώσει ότι η λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI) και όλες οι συσκευές που αποτελούν το σύστημα λήψης δεδομένων VBI καλύπτονταν από εγγύηση που παρείχε η εταιρεία ALTEC: http://dide.sam.sch.gr/keplinet/images/newsletters/vbi_leitourgia_syntirisi_2015_2016.doc

Όμως, η εταιρεία ALTEC πτώχευσε το 2016 και βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης: http://www.capital.gr/epixeiriseis/3158648/oristika-se-eidiki-ekkatharisi-i-altec

Διάδοχη κατάσταση ΔΕΝ έχει υπάρξει και η τεχνική υποστήριξη της μετάδοσης των θεμάτων των Πανελλαδικών είναι εντελώς στον «αέρα». Αυτό εξηγεί και την καθυστέρηση στις προκαταρκτικές ενέργειες των Πανελλαδικών, όπως οι δοκιμαστικές εκπομπές μετάδοσης θεμάτων κ.ά. (Σ.Σ. σήμερα ξύπνησε ο Τομέας Παιδείας κάποιου κόμματος και το ανέφερε, αλλά απλώς διαπιστωτικά, ούτε κι αυτοί φαίνεται να γνωρίζουν το θέμα).

Μετά τους Διευθυντές, νέο μπάχαλο εν όψει…

12
Μου προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι κανείς δεν ασχολείται με τη διαφαινόμενη κατάρρευση βασικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας:

α) το ΠΣΔ είτε υπολειτουργεί είτε κάποιες βασικές υπηρεσίες του (e-mail, Single-Sign-On που δίνει πρόσβαση σε κεντρικά πληροφοριακά συστήματα όπως e-DataCenter και myshcool) δεν λειτουργούν καθόλου για αρκετές ώρες καθημερινώς.
β) με τη λήξη του ΣΤΗΡΙΖΩ, οι συνεργαζόμενοι με το ΠΣΔ φορείς διέκοψαν την υποστήριξη των χρηστών και πλέον η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο για ελάχιστα πράγματα από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στην Πάτρα (χωρίς γραμμή 801 αλλά με μια απλή σταθερή τηλεφωνική γραμμή!)
γ) κάτι έγινε με τα ρεύματα στο Υπουργείο κατά την περίοδο των εορτών και ακόμα να βγάλουν άκρη. Το e-DataCenter κάθε μέρα διακόπτει για αρκετές ώρες τη λειτουργία του.
δ) αρκετές τηλεφωνικές γραμμές στο Υπουργείο δεν απαντούν σχεδόν ποτέ (δηλ. χαλαρά έως σβηστά οι μηχανές). Εντελώς απαράδεκτο.

Και θα μπορούσα να προσθέσω και αρκετά άλλα.

Παρόλα αυτά και την ταλαιπωρία που καθημερινώς υφιστάμεθα, όλοι φαίνεται να λειτουργούν και να συμπεριφέρονται ωσάν να μη συμβαίνει τίποτα. Θα μου φαίνεται μόνο εμένα μάλλον…

13
Επαγγελματικές Αθλητικές Ομάδες έχουν αρχίσει να ζητάνε ΑΜΚΑ μαθητών από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Σχολικές Μονάδες.

Α.Μ.Κ.Α., Κάρτα Φιλάθλου και Ηλεκτρονικό Ονομαστικό/Αριθμημένο Εισιτήριο

(Σ.Σ. Έχει διαλείψεις το Ε.Τ., οπότε μπορεί να μην δουλεύει το ανωτέρω URL του ΦΕΚ 1801/τ.Β'/20-08-2015)

"3. Μέχρι την 01-01-2016, όσοι δεν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα έκδοσης υπέρ αυτών Κάρτας Φιλάθλου, μπορούν να αγοράζουν ονομαστικό και αριθμημένο εισιτήριο και να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους με τη επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής, και την υποχρεωτική αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. στο σώμα του εισιτηρίου. Η επίδειξη των ανωτέρω εγγράφων είναι υποχρεωτική, τόσο κατά την αγορά του εισιτηρίου, όσο και κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση (οπότε μπορεί να ζητείται η εν λόγω επίδειξη στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων)."

"Για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου κατατίθεται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα, η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση: α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου, β) φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής γ) του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Οι υπάλληλοι των ως άνω φορέων, οι οποίοι καταχωρούν τα στοιχεία της αίτησης στην Κεντρική Βάση Δεδομένων πρέπει να είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από τους φορείς αυτούς."

"4. Στην αίτηση για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου, αναγράφονται, υποχρεωτικώς, με ποινή απαραδέκτου, τα ακόλουθα στοιχεία, η ακρίβεια των οποίων επιβεβαιώνεται από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει, με ειδική σημείωση επί της αιτήσεως και ύστερα από έλεγχο των αναγραφομένων στο δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή στο διαβατήριο ή στην άδεια παραμονής, στοιχείων της αίτησης: (α) ονοματεπώνυμο, (β) όνομα πατρός και μητρός, (γ) ημερομηνία γέννησης, (δ) διεύθυνση κατοικίας, (ε) αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού εάν υπάρχει), (στ) ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής, η ημερομηνία έκδοσης και η εκδούσα αρχή, ζ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)."

"8. Η Κάρτα Φιλάθλου είναι έντυπη και φέρει υποχρεωτικά την ένδειξη «Εθνική Κάρτα Φιλάθλου», φέρει την Ελληνική σημαία, τον ειδικό αριθμό σήμανσης, το ονοματεπώνυμο του κατόχου της και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α."

"3. Το εκδιδόμενο ονομαστικό εισιτήριο φέρει, απαραιτήτως, ονοματεπώνυμο του φιλάθλου υπέρ του οποίου εκδίδεται και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α."

Η ΚΥΑ, όπως φαίνεται και από τον Αριθμό Πρωτοκόλλου, έχει υπογραφεί και από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας (περιελάμβανε και το Αθλητισμού πριν τις εκλογές).

Δεν είδα βέβαια να συγκινείται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ούτε κάποιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων...

14
Σχολική ζώνη / Κλειστά Σχολεία (συνεχής ενημέρωση)
« στις: Σεπτέμβριος 16, 2015, 04:51:06 μμ »
Επειδή στα ΜΜΕ αλλά και από το αγαπητό Υπουργείο μας, που έπρεπε να δίνει καθημερινώς με υπευθυνότητα επίσημα στοιχεία, έχει πέσει μούγκα για τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν ανοίξει καθόλου, ανοίγω αυτό το νήμα ώστε να γίνεται αναφορά-καταγραφή των κλειστών σχολικών μονάδων.

Σελίδες: 123

Pde.gr, © 2005 - 2022

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 31137
  • Τελευταία: Μαρία_9
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1108348
  • Σύνολο θεμάτων: 18500
  • Σε σύνδεση σήμερα: 485
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1773
  • (Αύγουστος 02, 2021, 03:07:35 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 20
Επισκέπτες: 419
Σύνολο: 439

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.088 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.