Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - dimitris75

Σελίδες: 123 ... 30
1
Τα δεδομένα είναι ότι δεν μετραέι ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (πέραν των 15 ημερών αναρρωτικής) , χάνεις επί τις ουσίας τα μόρια . Επίσης, πληρώνεσαι από το ΙΚΑ (χασούρα γύρω στο 15%) , αλλά εάν δεν έχεις τις προυποθέσεις , δεν παίρνεις ευρώ . Περνάς επιτροπή (άδεια συνεχόμενη αλλιώς problem - δεν περνάς) . Και πρέπει να είσαι ψαγμένος/η για να κερδίσεις το max της προυπηρεσίας (π.χ διακοπές Χριστουγέννων- Πάσχα). Να σε απολύσουν δεν μπορούν , να γίνει καταγγελία σύμβασης δεν μπορούν (εγκύκλιος 2012). Εάν ξέχασα και τίποτα , συμπληρώστε....

Τα ανωτέρω ισχύουν για τις αναπληρώτριες και μόνο !!!

2
Καλησπέρα στους συναδέλφους και καλό μήνα!! Έχω και εγώ μια ερώτηση. Μεταπτυχιακα που είναι αναγνωρισμένα από ατεεν τι γίνεται? Γνωρίζει κανείς?

Εδώ σηκώνει πολύ κουβέντα .....βλέπω τριμελής ΑΣΕΠ να μην προλαβαίνει τις αιτήσεις συνάφειας λόγω του άρθρου 305 του ν.4957/2022 περί ακαδημαϊκής αναγνώρισης

3
Άδειες / Απ: Άδεια άνευ αποδοχών
« στις: Μάιος 19, 2023, 02:54:09 μμ »
Εσυ θες του ν.4808/21. (με αποδοχές)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’),
1. Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της.

2. Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών.

4
Άδειες / Απ: Άδεια άνευ αποδοχών
« στις: Μάιος 19, 2023, 02:42:40 μμ »
Ειχα μιλησει με δικηγορο τοτε και με αποθάρρυνε και ειχα απευθυνθεί και στον Συνήγορο του Πολίτη. Τζίφος.
Κάλεσα πριν από λίγο και τη ΔΙΔΕ Πειραιά και μου είπαν ότι τους έχουν ενημερώσει από το Υπουργείο ότι η ανευ αποδοχων μπορεί να διακοπεί μόνο με αδεια κύησης........... Τώρα τι κάνω???? Αν έχει πέσει γραμμή από το Υπουργείο;

Το μόνο που βρίσκω σχετικά με διακοπή άδειας ανευ αποδοχών είναι αυτό: https://users.sch.gr/efstratiou/1ADEIES/ANEY%20APODOXVN.pdf

Εσυ θες του ν.4808/21. (με αποδοχές)

5
Άδειες / Απ: Άδεια άνευ αποδοχών
« στις: Μάιος 19, 2023, 02:40:32 μμ »
Ειχα μιλησει με δικηγορο τοτε και με αποθάρρυνε και ειχα απευθυνθεί και στον Συνήγορο του Πολίτη. Τζίφος.
Κάλεσα πριν από λίγο και τη ΔΙΔΕ Πειραιά και μου είπαν ότι τους έχουν ενημερώσει από το Υπουργείο ότι η ανευ αποδοχων μπορεί να διακοπεί μόνο με αδεια κύησης........... Τώρα τι κάνω???? Αν έχει πέσει γραμμή από το Υπουργείο;

Το μόνο που βρίσκω σχετικά με διακοπή άδειας ανευ αποδοχών είναι αυτό: https://users.sch.gr/efstratiou/1ADEIES/ANEY%20APODOXVN.pdf

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5043 Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για
την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για
το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα -
Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 29
Γονικές άδειες στον δημόσιο τομέα -
Τροποποίηση άρθρου 53 Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

9. Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε
υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018 (Α’ 85)
πέραν των διευκολύνσεων της παρ. 2 του παρόντος άρ-
θρου, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις απο-
δοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση
της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα,
εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας έως οκτώ (8) ετών.
Ένας
μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία
του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής
διάστημα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδι-
κασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464
Α.Κ., πέραν των διευκολύνσεων της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις
αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου.

6
Άδειες / Απ: Άδεια άνευ αποδοχών
« στις: Μάιος 19, 2023, 12:03:11 μμ »
Ότι δεν απαγορεύεται ρητά , επιτρέπεται .  Φυσικά , και μπορεί να γίνει διακοπή της άδειας . (μέχρι και άδεια ανατροφής τέκνου, έχει γίνει διακοπή σε άλλο υπουργείο).
Όσο για την μετατροπή της άδειας , κακώς την τροποποίησες . Ένα δικηγόρο ήθελες .....

7
Άδειες / Απ: Αδειες...τα πάντα όλα
« στις: Μάιος 17, 2023, 02:00:43 μμ »
Ευχαριστώ για την απάντηση, μκ3 είμαι

Για τον υπολογιαμό του ημερομίσθιου λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός , τυχόν επιδόματα καθώς και η οικογενειακή παροχή που λάμβάνει ο εργαζόμενος.

8
Άδειες / Απ: Αδειες...τα πάντα όλα
« στις: Μάιος 16, 2023, 02:41:59 μμ »
Εξαρτάται από τα πόσα παίρνεις/μήνα .... 35ευρώ/μέρα (ενδεικτικά) .

9
Άδειες / Απ: Άδεια άνευ αποδοχών
« στις: Μάιος 14, 2023, 07:36:51 πμ »
Είναι διαφορετική διάταξη η ανωτέρω.  Όχι του ν4808/21.

10
Άδειες / Απ: Άδεια φροντιστή
« στις: Μάιος 12, 2023, 07:10:13 μμ »
Πάρε κανονική.  Η άδεια φροντιστή είναι άνευ αποδοχών.

11
Άδειες / Απ: Άδεια φροντιστή
« στις: Μάιος 12, 2023, 11:00:58 πμ »
ΑΔΑ : Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΙΜΞ

Α.1. ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (άρθρο 29 ν.4808/2021)
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 του ν.4808/2021, «Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26, για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση». Σύμφωνα δε με τις περ. δ’ και στ’ του άρθρου 26 του ίδιου νόμου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ορισμοί του εν λόγω Κεφαλαίου του νόμου, «δ) «Συγγενής»: ο/η σύζυγος, ο/η σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης, τα τέκνα φυσικά ή θετά, οι γονείς, τα αδέλφια και οι συγγενείς εξ αγχιστείας στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό…. στ) «Φροντιστής»: εργαζόμενος που παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο».
Επίσης, σύμφωνα με την αριθ. 47972/7-7-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΟΝΤ46ΜΤΛΚ-ΗΣΗ), «Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26, για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση, για την οποία δεν προβλέπεται καταβολή αποδοχών…».
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.35528/2007) προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 51 δυνατότητα χορήγησης στους υπαλλήλους, μετά από αίτηση τους, άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, προκύπτει ότι για το προσωπικό αυτό βρίσκεται ήδη σε ισχύ ευνοϊκότερη διάταξη, της οποίας μπορεί να γίνει χρήση και από τους φροντιστές, όπως αυτοί ορίζονται ανωτέρω. Δεδομένου δε ότι για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις του ΠΔ 410/1988 σχετική ευνοϊκότερη ρύθμιση είναι δυνατή η χορήγηση της εν λόγω άδειας στο προσωπικό αυτό εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της, ήτοι:
• ο υπάλληλος έχει την ιδιότητα του φροντιστή, όπως ορίζεται στο νόμο, δηλαδή παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό και έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο
• έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης απασχόλησης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
• αποδεικνύεται αρμοδίως ότι το πρόσωπο αυτό κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον υπάλληλο
• το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.
Επισημαίνεται ότι η συνεχόμενη ή με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου απασχόληση θα πρέπει να αφορά τον ίδιο εργοδότη, ως ίδιος δε εργοδότης νοείται η ίδια δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ, με τα οποία έχει συναφθεί η σύμβαση εργασίας, η οποία είναι ενεργή (σχετική αναφορά και στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ. 19379/8-10-2021 εγκύκλιο, ΑΔΑ: ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ).

12
Άδειες / Απ: Άδεια άνευ αποδοχών
« στις: Μάιος 12, 2023, 10:52:44 πμ »
Συνάδελφοι χρειάζομαι τη βοήθεια σας. Έχω 3 παιδιά ( 2 δίδυμα 2 χρόνων κι ένα μεγαλύτερο 4 χρόνων). Θα ήθελα να πάρω άδεια άνευ αποδοχών ανατροφής για ένα χρόνο. Πόσους μήνες με αποδοχές και αναγνώρισης προϋπηρεσίας δικαιούμαι; Γνωρίζει κάποιος τι συμβαίνει στην περίπτωση μου; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων...

Διότι είναι δίδυμα δικαούσαι +2 μήνες μηνιαία παροχή (780ευρώ μεικτά/μήνα) . Σύνολο δηλαδή 6 μήνες Χ 780 ευρώ (μεικτά πάντα) .
Για το τρίτο τέκνο δικαιούσαι 3 μήνες πλήρες αποδοχές.
Πραγματική υπηρεσία είναι 4 μήνες ανά τέκνο .

13
Άδειες / Απ: Αδειες...τα πάντα όλα
« στις: Μάιος 05, 2023, 09:02:57 πμ »
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Τι εννοείς στο παραπάνω σημείο;

Ότι αιτείσαι την άδεια, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα την εγκρίνουν . Μπορούν μέχρι ένα χρόνο να σου λένε όχι , από το αρχικό αίτημα (υπηρεσιακές ανάγκες) .

14
Άδειες / Απ: Αδειες...τα πάντα όλα
« στις: Μάιος 04, 2023, 03:13:40 μμ »
Το 1-2-4 γίνεται αρκεί να το δεχτεί η Υπηρεσία (το 2 και 4) καθώς έχουν +1 χρόνο που μπορούν να σε ''καθυστερήσουν'' στη λήψη άδειας (780ευρώ μεικτά) . Για το 3 , δεν το γνωρίζω.

Σελίδες: 123 ... 30

Pde.gr, © 2005 - 2023

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1144971
  • Σύνολο θεμάτων: 18962
  • Σε σύνδεση σήμερα: 572
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1964
  • (Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 17
Επισκέπτες: 520
Σύνολο: 537

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.124 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.