Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - dimitris75

Σελίδες: 123 ... 24
1
Εξετάσεις / Απ: Ερώτηση για πανελλήνιες και κατατακτήριες
« στις: Δεκέμβριος 14, 2021, 11:25:07 μμ »
dimitris75, αν υπάρχει τέτοια απόφαση καλό είναι να την βρούμε και να την ξέρουμε. Σε ποιο τμήμα στο Υπουργείο να ρωτήσουμε; Τμήμα εξετάσεων; Λάβετε υπόψη και το ΕΑΠ. Εκεί η εισαγωγή δεν γίνεται ούτε με πανελλήνιες ούτε με κατατακτήριες, αλλά με πληρωμή.

Διάβασε Γνωμοδότηση 122/2018 Ν.Σ.Κ.
 Περίληψη της γνωμοδότησης για την παράλληλη φοίτηση  Δεν επιτρέπεται η παράλληλη φοίτηση σε προπτυχιακό επίπεδο σε περίπτωση εισαγωγής με το σύστημα των γενικών εξετάσεων και όχι επί κατάταξης πτυχιούχων άλλων Σχολών ή Τμημάτων.

2
Εξετάσεις / Απ: Ερώτηση για πανελλήνιες και κατατακτήριες
« στις: Δεκέμβριος 14, 2021, 02:04:56 μμ »
Εγώ διαφωνώ . Φυσικά και μπορείς να το κάνεις . Ο λόγος που μπορείς ? Το ένα είναι με Πανελλήνιες και το άλλο με κατατακτήριες . Υπάρχει και σχετική δικαστική απόφαση που το αναφέρει αλλά μου διαφεύγει . Αφορούσε έναν δάσκαλο που έκανε 2 προπτυχιακά ταυτόχρονα . Ψάξε ψάξε κάπου θα το βρείς . Στην τελική στείλε mail στο υπουργείο να σου απαντήσουν ( αν το ξέρουν ) !

3
Άδειες / Απ: Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών
« στις: Δεκέμβριος 05, 2021, 10:46:53 μμ »
ΑΔΑ : ΡΚ5Η46ΜΤΛΗ-Σ68

Σελίδα 1 από 2
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄ -
-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χρύσα Μυλωνά (Π.Ε.)
Ισιδώρα Κασκαρίκα (Δ.Ε.)
Τηλέφωνα : 210 344 3131 (Π.Ε.)
210 344 2417 (Δ.Ε.)
E-mail: t09ppe2@minedu.gov.gr (Π.Ε.)
t09pde2n@minedu.gov.gr (Δ.Ε.)
Βαθμός Ασφαλείας :
Να διατηρηθεί μέχρι :
Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
173952/Ε3
ΠΡΟΣ:
1. Τις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε & Δ.Ε.
2. Τις Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης
3. Τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
4. Τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις επί της άδειας εξετάσεων εκπαιδευτικών
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας από Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε., σχετικά με τη χορήγηση άδειας εξετάσεων σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
1. Η άδεια εξετάσεων χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 - ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύουν. Η παρ. 2 του άρθρου 60 του Υ.Κ., όπως ισχύει1, ορίζει – μεταξύ άλλων – ότι η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και ότι για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως 2 ημερών. Σημειώνεται ότι έτος νοείται το ημερολογιακό έτος και όχι το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος.
2. Το άρθρο 60 του Υ.Κ., όπως ισχύει, εφαρμόζεται2 και για τους/τις προσωρινούς/ές αναπληρωτές/ριες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ. 26 του Π.Δ.410/1988 (191 Α’), όπως ισχύει, «για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ β΄ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρ.60 του ν.3528/2007 για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.»
3. Το άρθρο 60 του Υ.Κ., όπως ισχύει, εφαρμόζεται3 ανάλογα και στους/στις εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4. Η άδεια εξετάσεων χορηγείται για τη διευκόλυνση της φοίτησης του/της εκπ/κού σε εκπαιδευτικό ίδρυμα βαθμίδας όχι κατώτερης της κατηγορίας του (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Η άδεια χορηγείται
1. Η παρ. 2 έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 τ.Α΄/7-2-2019).
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄). Σχετικά, έχουμε εκδώσει και την αριθ. 15051/Ε3/31-1-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΝΒ4653ΠΣ-ΞΗΠ) εγκύκλιο.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α΄).
Σελίδα 2 από 2
και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής εργασίας με την προϋπόθεση ότι η εργασία υπέχει τη θέση εξέτασης ή αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας4.
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Υ.Κ., στους/στις εκπ/κούς που είναι φοιτητές/τριες, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπ/σης (ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα - ΑΕΙ) χορηγείται άδεια εξετάσεων. Φοιτητές5 νοούνται οι α) προπτυχιακοί φοιτητές, ήτοι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, β) μεταπτυχιακοί φοιτητές, ήτοι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο κύκλο σπουδών και γ) υποψήφιοι διδάκτορες, δηλαδή εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών. Ως πτυχίο ορίζεται ο τίτλος που απονέμεται από ΑΕΙ μετά από επιτυχή ολοκλήρωση πρώτου κύκλου σπουδών. Ως δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ορίζεται ο τίτλος που απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος δεύτερου κύκλου σπουδών.6
Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας εξετάσεων, του άρθρου 60 του Υ.Κ., εφόσον οι εκπαιδευτικοί είναι φοιτητές/τριες σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπ/σης (ΑΕΙ), δηλαδή παρακολουθούν κύκλους σπουδών η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονομή πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος. Αντίθετα, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας εξετάσεων του Υ.Κ. σε εκπ/κούς που παρακολουθούν προγράμματα του ΑΕΙ τα οποία δεν οδηγούν στη λήψη πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος7.
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Η του Μέρους Ι. ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ της αριθ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ
Συν.: Το υπ’αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/637/14838/01.06.2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (2 σελ.)
Εσωτ. διανομή:
1. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κου Π.Ε. & Δ.Ε.
2. Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κου Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήματα Α΄ & Β΄
4. Βλ. σχετικά την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
6. Με τις διατάξεις των άρθρων 30, 32, 33, 34 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) και 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41 45 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση από τα αρμόδια προς τούτο όργανα των Α.Ε.Ι., των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και στη διάρθρωση των προγραμμάτων αυτών στη βάση των ακαδημαϊκών ετών και εξαμήνων και πιστωτικών μονάδων.
7. Η άποψη αυτή συμφωνεί με την άποψη που διατυπώνεται με το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/637/14838/ 01.06.2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ήδη Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο επισυνάπτεται.

4
Επιμόρφωση-Μετεκπαίδευση / Απ: ΜΚ από master
« στις: Ιούλιος 08, 2021, 03:02:54 μμ »
η απόκτηση δεύτερου μεταπτυχιακού ανεβάζει ΜΚ;

Βαθμολογική προαγωγή κατά ένα έτος. Να το καταθέσεις.

5
Εάν δώσουν 2 μαθήματα,  θα μετρήσουν κανονικά Ότι προβλέπεται.

6
Τοποθετήσεις / Απ: Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά
« στις: Ιούνιος 12, 2021, 06:21:33 μμ »
Καταρχας, γιατί να είναι 2 πινακες; σύμφωνα με αυτά που λέει μπορούν να μην δηλώσουν καθόλου σμεαε και  αναγκαστικά να πάνε σε αυτά οι τελευταίοι.
Αν και μου φαίνεται πιο λογικό να δουν πρώτα με τι σειρά έχει δηλώσει ο καθένας τα σχολεία του. Μπορεί οι πρώτοι να τα έχουν δηλώσει τελευταία σε επιλογη  κι ένας από κάτω τους να έχει βάλει σμεαε πρώτη επιλογή. Πιο λογικό θα είναι να πάει αυτός πάρα οι πρώτοι σε μορια του πινακα. Αφού τα σμεαε καλύπτονται,  με ποια λογική να πάει αναγκαστικά ο πρωτος-δευτερος;
Τα σμεαε καλύπτονται κατά προτεραιότητα, δηλαδή δεν πρέπει επ'  ουδενί να μείνουν ακάλυπτα,ενώ τα ΤΕ μπορούν. Όχι όμως ότι υποχρεωτικά οι πάνω στον πίνακα θα πάνε σμεαε.
Αν  οι  εκπαιδευτικοί  δεν  υποβάλλουν  αίτηση  προτίμησης  για  τις  Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται  σε  σειρά  με  βάση  τις  λιγότερες  μονάδες  μετάθεσης.  Οι  Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,  στις  οποίες  υπάρχουν  κενά, κατατάσσονται  σε  σειρά  με  βάση  τις  περισσότερες  μονάδες  συνθηκών  διαβίωσης.  Κατόπιν  αυτού, τοποθετούνται  υποχρεωτικά  οι  εκπαιδευτικοί  που  έχουν  τις  λιγότερες  μονάδες  μετάθεσης  στις  Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  με τις  περισσότερες  μονάδες  συνθηκών  διαβίωσης.  Στη  συνέχεια  εξετάζονται  οι  προτιμήσεις  για  τοποθέτηση  σε θέσεις  των  Τμημάτων  Ένταξης».

7
Τοποθετήσεις / Απ: Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά
« στις: Ιούνιος 11, 2021, 10:48:44 μμ »
Άρθρο 48
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)
Στο άρθρο 16 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), μετά από την παρ. 3 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

«3Α. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις μετά από μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση. Ειδικά οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές τοποθετούνται κατά τα ανωτέρω υπό τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).».


Προσπαθώντας να ερμηνεύσω την διάταξη :
Είναι 2 πίνακες ως εξής :
Ο ένας με αίτηση προτίμησης ΝΑΙ ΣΜΕΑΕ - Περισσότερες μονάδες μετάθεσης ,σειρά κατάταξης (Πίνακας Μορίων) - π.χ 1ος = 60 Μόρια , 2ος = 50 Μόρια, 3ος = 40 Μόρια κλπ . ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ οι πρώτοι σε Μόρια σε ΣΜΕΑΕ μέχι την κάλυψη όλων των κενών και μετά ακολουθούν τα Τ.Ε .
Ο Δεύτερος με αίτηση προτίμησης ΟΧΙ ΣΜΕΑΕ- Λιγότερες μονάδες μετάθεσης , σειρά κατάταξης (Πίνακας Μορίων) - π.χ 1ος = 20 Μόρια, 2ος = 30 Μόρια , 3ος = 40 Μόρια κλπ . Υποχρεωτικά οι πρώτοι με τα λιγότερα μόρια,σειρά κατάταξης σε ΣΜΕΑΕ μέχρι την κάλυψη όλων των κενών και μετά ακολουθούν τα Τ.Ε .
Άρα κάποιος ο οποίος είναι ψηλά στον Πίνακα Μορίων και δεν επιθυμεί να πάει σε ΣΜΕΑΕ , θα δηλώσει ΜΟΝΟ (Ε) ΜΟΝΟ Τ.Ε ώστε να πάει σε Τ.Ε , υπό την προυπόθεση βέβαια όλοι οι άλλοι να επαρκούν να καλύψουν τα ΣΜΕΑΕ.

Παρακαλώ για τις γνώμες σας ! Συμφωνείται η Διαφωνείται με την ως άνω ερμηνεία ?

8
Είναι διαφορετικές προκηρύξεις , μπορείς και στα 2 . Εξάλλου σε ένα από τα 2 θα επιλέξει να πάει.

Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις Σχολές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες των περιπτώσεων α΄- γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος Κεφαλαίου, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία Σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη Σχολή.

Περ α) Πολύτεκνοι - τρίτεκκνοι
περ β) Τέκνα αποβιώσαντος στελέχους ή με αναπηρία 67% και άνω.
Περ γ) Ιδιώτες τιμής ένεκεν λόγω συμμετοχής σε επιχειρήσεις διάσωσης κλπ .Για τις Σχολές Λ.Σ & Σχολές ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κανονικά αιτήσεις με τριτεκνία . ΚΑΙ στις 2 . Και θα επιλέξει που θα πάει.

9
Αναπληρωτές / Απ: Αναρρωτική άδεια αναπληρωτή
« στις: Φεβρουάριος 19, 2021, 09:48:51 πμ »
Ενδεχομένως να μην είχε ενημερωθεί ο υπάλληλος . Βγάλε και την εγκύκλιο και να τα καταθέσεις μαζί .

10
ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ / Απ: Επαλ από πτυχίο ΔΕ
« στις: Φεβρουάριος 19, 2021, 09:00:38 πμ »
Εάν αναφέρεσαι στο 3μηνο σεμινάριο , νομίζψ ότι εκτός απο ΑΣΠΑΙΤΕ , το ΠΑΝ . ΚΡΗΤΗΣ έχει συνάφεια και μπορεί να το δώσει . Να τους ρωτήσεις .

11
Καλησπέρα σας, πρόσφατα ολοκλήρωσα τις σπουδες μου στο Φπψ και θα ήθελα μια καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος ώστε να κάνει μια "σωστή"  αρχή.

Επίσης,  έχω κάπως μπερδευτεί με τον τρόπο που Μοριοδοτουνται οι καθηγητές  και ανεβαίνουν στους πίνακες. 

Τέλος, υπάρχει κάποια επιπρόσθετη συμβουλη που θα μπορούσατε να μου δώσετε εσείς ως πιο έμπειροι (πχ να συνεχίσω με ένα μεταπτυχιακό, να παρακολουθήσω κάποιο ετήσιο πρόγραμμα ειδικής αγωγής κλπ) ;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!


Να διαβάσεις και να δώσεις εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης .
https://www.ekdd.gr/i-sxoli-esdda/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-current/

12

Πιθανοτατα η υπηρεσια ελεγξε τη γνησιοτητα της αναγνωρισης.....

Ειναι αληθεια οτι ο ΔΟΑΤΑΠ κανει παρα πολυ καιρο για να βεβαιωσει γνησιοτητα (περυσι στο διδακτορικο μου εκανε 7 μηνες και την εξεδοσε μετα απο mail οπου επισημαινα την υποχρεωση απαντησης εντος 3 εβδομαδων σε οποιοδηποτε αιτημα).....

Απάντηση εντός 3 εβδομάδων ? Σίγουρα ? Η απάντηση είναι 10 -50 και 60 (εμπλοκή και άλλων υπηρεσιών) .

13
Οκ δεν το γνώριζα.

Να ρωτήσω, Στην προκήρυξη της ειδικής δεν υπήρχε ούτε ένας πολύτεκνος, ούτε ένας τρίτεκνος, ούτε ένας μηδενικής, ούτε ένας Αμεα να προσφύγει γιατί αδικήθηκε;
Έχει γίνει προσφυγή...200ευρω έκαστος για τους τριτεκνους..
Αναμονη


14
Με λευκή κόλλα μπαίνεις...εδώ καταντήσαμε... >:(

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/330512_ta-akraia-ton-baseon-2020-pos-na-mpeite-sto-panepistimio-meleyki-kolla

Το 521% άνοδο σε σχολή, δεν το  βλέπω να γράφει , .... δεν έχει κέρδος φαίνεται ........

Σελίδες: 123 ... 24

Pde.gr, © 2005 - 2022

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 30907
  • Τελευταία: mariamorgan
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1095443
  • Σύνολο θεμάτων: 18347
  • Σε σύνδεση σήμερα: 385
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1773
  • (Αύγουστος 02, 2021, 03:07:35 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 4
Επισκέπτες: 278
Σύνολο: 282

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.088 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.