Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - dimitris75

Σελίδες: 123 ... 31
1
Εργασιακά / Απ: Αναγνώριση προυπηρεσίας σε φροντιστήρια
« στις: Νοέμβριος 19, 2023, 08:38:43 μμ »
Γεια σας. Να θέσω μια ερώτηση  και αν ξέρει κάποιος  ας απαντήσει. Είμαι νεοδιόριστη νηπιαγωγός , έχω ένσημα ως νηπιαγωγός σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό, όχι συνεχόμενα αλλά σε διαδοχικές σχολικές χρονιές, ξέρει κάποιος αν αυτά αναγνωρίζονται για μισθολογική εξέλιξη;

Μετά το πέρας της διετίας ως μόνιμη,  σύμφωνα με το π.δ 69/2016 μπορείς να αναγνωρίσεις έως 7 έτη max .

2
Εργασιακά / Απ: Μήνες Προυπηρεσίας (ΑΣΕΠ)
« στις: Νοέμβριος 15, 2023, 02:32:09 μμ »
Ικα / 25 & δημόσιο/30

3
Αφού έχει περάσει 1 χρόνος από την προηγούμενη άδεια!

4
Θα γίνει ανασύσταση φακέλου,  οπότε από την αρχή. ..

5
Μεταπτυχιακά προγράμματα / Απ: Συνάφεια Μεταπτυχιακού
« στις: Οκτώβριος 12, 2023, 02:47:18 μμ »
Η έννοια της συνάφειας δεν σημαίνει ούτε πλήρη, ούτε και μερική ακόμη ταύτιση του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών και της απασχολήσεως του υπαλλήλου, αρκεί να περιλαμβάνεται σε μια από τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.

6
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ECTS Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως
Ανακοινώνεται ότι για την ακαδημαϊκή αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, που χορηγούνται μετά την παρακολούθηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως ισοτίμων των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα πρέπει το προς αξιολόγηση μέρος των σπουδών τους να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο σε 90 ECTS. Στο σύνολο αυτών των 90 ECTS δεν συμπεριλαμβάνονται ECTS που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο ενδεχόμενης πρακτικής άσκησης. Η απόφαση αυτή ισχύει για τους εισαχθέντες από την ημερομηνία αναρτήσεώς της, δηλαδή από 18/3/2016.

                                                                                                                 ΚΑΙ
Άρθρο 308 Ν.4957/2022
Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών
1. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών συνίσταται στην έκδοση απόφασης αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης: α) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, β) τουλάχιστον μονοετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και γ) τουλάχιστον διετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών.

Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, σύμφωνα με το παρόν, είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σπουδών πραγματοποιείται εκτός της ελληνικής επικράτειας, εκτός αν οι σπουδές που έγιναν στην ελληνική επικράτεια έγιναν σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.).


Προσοχή στις λεξούλες ισότιμο vs ισοδύναμο.

7
Δηλαδή με αναγνώριση ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ δεν θα τα πάρεις τα 20 μόρια ? Πίνακες γενικής .

8
Είναι άλλο πράγμα τα 20 μόρια στους πίνακες και άλλο η αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ .

9
Ουδέν ενός έτους με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ . Τον παλιό καιρό αυτά....

10
Καλημέρα!

Δεν ισχύει αυτό γιατί υπάρχουν και ελληνικά ετήσια μεταπτυχιακά με 60ECTS (ECTS = φόρτος εργασίας --> Μονοετή = 60 ECTS, 3 εξάμηνα = 90ECTS, Διετή = 120 ECTS)

Το πρόβλημα με το ΔΟΑΤΑΠ είναι ο χώρος φοίτησης. Από τη στιγμή που ο τίτλος είναι στη λίστα των αναγνωρισμένων τίτλων του ΔΟΑΤΑΠ, αν φοιτούσες και ολοκλήρωνες στην έδρα του πανεπιστημίου ή σε αναγνωρισμένο τμήμα του εδώ (συνήθως, σε συνεργασία και φιλοξενία σε εγκαταστάσεις ελληνικού ΑΕΙ) τότε θα μπορούσες να πάρεις και ακαδημαϊκή ισοδυναμία από ΔΟΑΤΑΠ.

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ECTS Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως
Ανακοινώνεται ότι για την ακαδημαϊκή αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, που χορηγούνται μετά την παρακολούθηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως ισοτίμων των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα πρέπει το προς αξιολόγηση μέρος των σπουδών τους να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο σε 90 ECTS. Στο σύνολο αυτών των 90 ECTS δεν συμπεριλαμβάνονται ECTS που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο ενδεχόμενης πρακτικής άσκησης. Η απόφαση αυτή ισχύει για τους εισαχθέντες από την ημερομηνία αναρτήσεώς της, δηλαδή από 18/3/2016.

11
60ects είναι ο λόγος .

12
Αναπληρωτές / Απ: Δημόσιος Υπάλληλος και Αναπληρωτής
« στις: Σεπτέμβριος 07, 2023, 08:57:57 πμ »
Θέμα: Η αριθ. 109/2019 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ
Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας μας εκδόθηκε η αριθ. 109/2019 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει, περί άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση:
Για την παροχή έργου ή εργασίας με αμοιβή από υπάλληλο του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ.) απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ., καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ.). Επισημαίνεται ότι παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4957/2022 σχετικά με την παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις οποίες, υπό τις οριζόμενες στη διάταξη προϋποθέσεις, δεν απαιτείται χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (σχετ. η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ.13260/12-8-2022, ΑΔΑ: 694Δ46ΜΤΛ6-ΨΒΒ).

13
Σε ποιό τηλέφωνο τους βρήκες (ΑΤΕΕΝ). ?
Γνωρίζω κοπέλα που κοντεύει 3 χρόνια χωρίς αναγνώριση το ΜΠΣ της, το οποίο είναι ήδη αναγνωρισμένο !!!

14
ΘΕΜΑ: «Χρονική Ισχύς Ιατρικών Γνωματεύσεων του άρθρου 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α’)».
Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με
τη χρονική ισχύ των ιατρικών γνωματεύσεων θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Στο άρθρο 8, παρ. 8 της υπ΄ αριθμ. 35557/Δ2/2003 (ΦΕΚ 465 Β/17.4.2003) Απόφασης
του Υπουργού Παιδείας καθορίζεται: «8. Οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές και
ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας καταθέτουν στην
οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης: α)… β)… …στ) πιστοποιητικό υγείας από την πρωτοβάθμια
υγειονομική επιτροπή ή δημόσιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας». Με την υπ’ αριθμ.
118723/Δ2/2006 (ΦΕΚ 1726 Β/27.11.2006) όμοια, προστέθηκε σχετικό εδάφιο με το οποίο
καθορίζεται ότι «το εν λόγω πιστοποιητικό έχει ισχύ τριών (3) ετών . Κατά τις προσλήψεις εντός
της τριετίας οι επαναπροσλαμβανόμενοι μπορούν να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του
πιστοποιητικού στη Διεύθυνση πρόσληψης τους».
2. Στο άρθρο 7, του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α), όπως ισχύει αναφέρεται: «1. Υπάλληλοι
διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διορισμό, εφόσον
ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν
θίγονται. 2. Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης
θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε
του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από
την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.» [Η παρ. 2
αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παρ. 1 του άρθρου 7 («Απλοποίηση διαδικασίας διορισμού
για την πιστοποίηση της υγείας των υπό πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων») του Ν. 4210/13, ΦΕΚ-
254 Α].
3. Με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α’) καθορίζεται ότι οι
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του
2
\\Gr1014-pc03\shared_1150$\ΥΠΕΠΘ_ΕΓΓΡΑΦΑ\2015_chourdakis\ΣΧΕΔΙΑ_ΑΠΑΝΤΗΣEIΣ\ΔΠΕ_ΔΥΤ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠ_ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΧΡΟΝΟΣ
ΙΣΧΥΟΣ_ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ.docx
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. με
εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις.
Ο Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) ως ιεραρχικά υπέρτερος της προαναφερθείσας
Υπουργικής Απόφασης, αν και γενικότερος και μεταγενέστερος, υπερισχύει της τελευταίας, και
επιπλέον η παρ. 2 του άρθρου 7 όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν.4210/2013 ισχύει από της
δημοσίευσης του τελευταίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την εν λόγω αντικατάσταση ο
νομοθέτης αποσκοπεί στην απλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης της υγείας των υπό
πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων, υπό την έννοια της μη παραπομπής τους σε πρωτοβάθμιες
Υγειονομικές Επιτροπές αλλά στη δυνατότητα των προσληφθέντων να προσκομίζουν δύο απλές
γνωματεύσεις (μια παθολόγου και μια ψυχιάτρου) από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας, είτε του
δημοσίου είτε ιδιωτών.
Με την εν λόγω διάταξη του Ν.4210/2013 ο νομοθέτης διαφοροποιεί τον τρόπο πιστοποίησης της
υγείας των υπό πρόσληψη υπαλλήλων σε σχέση με τον τρόπο που το ρύθμιζε (προ της
αντικατάστασης της οικείας παραγράφου) και συνεπώς η όποια εξειδίκευση (τριετής ισχύ) που
ήταν σε αρμονία με την προϊσχύουσα νομοθετική διάταξη και γινόταν με την προμνησθείσα
κανονιστική Υπουργική Απόφαση, χάνει την ισχύ της.
Συνοπτικά, η πιστοποίηση της υγείας των προσληφθέντων προσωρινών αναπληρωτών γίνεται με
τις προαναφερόμενες ιατρικές γνωματεύσεις κάθε φορά που αναλαμβάνει υπηρεσία ένας
προσωρινός αναπληρωτής και επιπλέον δεν υφίσταται ειδικότερη νομοθετική διάταξη που να
προσδίδει στις γνωματεύσεις αυτές ισχύ χρονικά υπέρτερη της ισχύος της σύμβασης που
υπογράφεται κατά την ανάληψη υπηρεσίας.

Σελίδες: 123 ... 31

Pde.gr, © 2005 - 2023

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 32213
  • Τελευταία: Spyros_V
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1155421
  • Σύνολο θεμάτων: 19144
  • Σε σύνδεση σήμερα: 418
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1964
  • (Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 10
Επισκέπτες: 323
Σύνολο: 333

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.085 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.